Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Slik oppretter og bruker du en satsvis fil til stille installasjon av flere GDI+-sikkerhetsoppdateringer

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
Denne artikkelen beskriver hvordan du bruker en satsvis fil til stille installasjon av flere GDI+-sikkerhetsoppdateringer for Microsoft Office-programmer på datamaskinen med færrest mulig omstarter.
INNLEDNING
Administratorer ønsker kanskje å installere alle nødvendige GDI+-sikkerhetsoppdateringer i én satsvis prosess. Ettersom noen av GDI+-sikkerhetsoppdateringene for Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 (SP1), Microsoft Windows XP, Microsoft Office XP, Microsoft Visio 2002, Microsoft Office 2003 og andre Microsoft-produkter er designet og pakket slik at de har forskjellige installasjonsegenskaper, kan du opprette og bruke en satsvis fil til å kjøre oppdateringene samtidig og dermed installere flere oppdateringer på en effektiv måte.

Denne artikkelen inneholder to satsvise eksempelfiler som lett kan endres med riktig baneinformasjon slik at det kan installeres flere sikkerhetsoppdateringer uten at brukeren må foreta seg noe og uten at datamaskinen må startes på nytt. De satsvise filene som er inkludert i denne artikkelen, er bare eksempler. Det er ikke meningen at de satsvise eksempelfilene skal kunne brukes til alle mulige kombinasjoner av GDI+-sikkerhetsoppdateringene som en administrator kan ha behov for å installere i én satsvis prosess. Hvert enkelt bedriftsmiljø krever bestemte satsvise filer til oppdatering av Microsoft-produktene som er distribuert til ulike skrivebordsmaskiner. Programvarekonfigurasjonene som er inkludert i denne artikkelen, omfatter et utvalg av nyere og eldre produkter som kan være distribuert i dagens bedriftsmiljøer.

Obs!  Satsvis fil 1 er utviklet for å oppdatere Internet Explorer 6.0 SP1 på datamaskiner som kjører operativsystemet Microsoft Windows 2000.

Viktig!  Informasjonen i denne artikkelen er beregnet på IT-eksperter som er vant til å opprette og bruke satsvise filer. Selv om informasjonen i denne artikkelen er gyldig og beskriver noen metoder som IT-eksperter kan bruke for å installere flere GDI+-sikkerhetsoppdateringer, inneholder den ikke den anbefalte metoden for installasjon av flere GDI+-sikkerhetsoppdateringer. Vi anbefaler at du bruker verktøyet MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool til å søke på datamaskiner etter de nødvendige MS04-028-sikkerhetsoppdateringene og bruke eventuelle manglende oppdateringer fra en delt nettverksressurs.

Hvis du vil ha mer informasjon om MS04-024 Enterprise Update Scanning Tool, klikker du følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
886988 Slik skaffer du og bruker MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool i miljøer som ikke bruker Systems Management Server
885920 885920 Slik skaffer du og bruker MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool i miljøer som bruker Systems Management Server 2003 og Systems Management Server 2.0
Mer informasjon
Følg disse trinnene for å opprette satsvis fil 1 eller satsvis fil 2:
 1. Last ned oppdateringene som du trenger for Microsoft-produktene som er installert på datamaskinen.
 2. Pakk ut MSP-filene for hver oppdatering som bruker bootstrap-verktøyet OHotfix.
 3. Opprett en ny mappe på partisjon C:\ og gi den navnet GDIPlus.
 4. Kopier alle nødvendige filer, inkludert alle MSP-oppdateringsfilene, til GDIPlus-mappen som du opprettet i trinn 3.

  Obs!  De nødvendige filene for satsvis fil 1 er oppført i delen Informasjon for satsvis fil 1 – GDIPlusWin2k.bat, og de nødvendige filene for satsvis fil 2 er oppført i delen Informasjon for satsvis fil 2 – GDIPlusWinXP.bat.
 5. Kontroller at du kopierer følgende tre filer som brukes av bootstrap-verktøyet OHotfix, til GDIPlus-mappen:
  • OHotfix.exe
  • OHotfix.ini
  • OHotfixr.dll
 6. Endre OHotfix.ini-filen manuelt for å aktivere utførlig logging og stille installasjon. Se OHotfix.ini-innstillingene som er inkludert i teksten i den satsvise filen, senere i denne artikkelen.

  Obs!  OHotfix-loggfiler lagres på følgende plassering:
  c:\Documents and Settings\%Brukernavn%\Local Settings\Temp\OHotfix
 7. Opprett satsvis fil 1 eller satsvis fil 2 ved å kopiere og lime inn det relevante skriptinnholdet som følger disse trinnene.
 8. Kontroller at minimumskravene er oppfylt for alle installerte Microsoft-produkter.
 9. Kjør den satsvise filen fra en kommandolinje eller fra System Management Software.
 10. Bruk Microsoft Knowledge Base-artiklene i delen Referanser for å bekrefte at alle Gdiplus.dll- og Mso.dll-oppdateringene er fullført.
Obs! 
 • Hvis du vil vite mer om hvordan du installerer GDI+-oppdateringen på en datamaskin som kjører Microsoft Visio 2002 Service Release 1, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  831932 Beskrivelse av Visio 2002-sikkerhetsoppdateringen: 14. september 2004
 • Hvis du vil vite mer om hvordan du installerer GDI+-oppdateringen på en datamaskin som kjører den opprinnelige versjonen av Microsoft Project 2002, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  831931 Beskrivelse av Microsoft Project 2002-sikkerhetsoppdateringen: 14. september 2004
Både 831932 og 831931 inneholder fremgangsmåten for hvordan du manuelt kan redigere OHotfix.ini-filen for å installere GDI+-oppdateringen på de versjonene av produktene.

Informasjon for satsvis fil 1 – GDIPlusWin2k.bat

Følgende satsvise eksempelfil, GDIPlusWin2k.bat, er beregnet på datamaskiner som kjører Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2(SP2), Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) eller Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4).

Obs!  Denne eksempelfilen forutsetter at følgende Microsoft-produkter er installert.

Følgende oppdateringspakker for Microsoft Office XP, Microsoft Project og Microsoft Visio må som minimum være installert for at GDIPlus-sikkerhetsoppdateringen skal fungere. Vær oppmerksom på at Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1), Microsoft Office Project 2003 Service Pack 1 (SP1) og Microsoft Office Visio 2003 Service Pack 1 (SP1) inkluderer GDIPlus-oppdateringene.
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3)
 • Microsoft Visio 2002 Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Office Project 2003
Følgende er minimumskrav for filen GDIPlusWin2k.bat:
 • Windows 2000 SP2, Windows 2000 SP3 eller Windows 2000 SP4
 • Microsoft Windows Installer 2.0 eller en senere versjon
 • Office XP SP3
 • Visio 2002 SP2
 • Project 2003
Følgende filer er nødvendige for trinn 4 som er oppført blant trinnene ovenfor. Kopier følgende filer til GDIPlus-mappen:
 • Ie6.0sp1-kb833989-x86-enu.exe
 • Ohotfix.exe
 • Ohotfix.ini
 • Ohotfixr.dll
 • Sharedff.msp
 • Visio2002-kb831932-gdi-fullfile.msp
 • Visio2002-kb831932-mso-fullfile.msp
 • Project2003-kb831931-fullfile.msp

Tekst i satsvis fil 1

GDIPlusWin2k.bat

Kopier følgende skript til en fil med navnet GDIPlusWin2k.bat:
Start /wait c:\GDIPlus\IE6.0sp1-KB833989-x86-ENU.exe /q:a /r:nStart /wait c:\GDIPlus\OHotfix.exe ExitREM /q:a (quiet administrator mode so NO progress bar and NO dialogs presented)REM /r:n (never restart the local computer)REM See 833989 for a complete listing of available switchesREM The comments below are provided for information only. The OHotfix.ini file requires manual editing.REM This batch file is for systems running Windows 2000 SP2, SP3 or SP4 with Internet Explorer 6.0 SP1.REM See KB article 833989 for more information about this security update.REM Multiple Installer update files (.msp) will run in alphabetical order using OHotfix.exe. REM Manually change the OHotfix.ini settings listed below for silent update install with full verbose logging.REM Log files are always created to record the progress of ohotfix.exe and; the Windows Installer.REM OHotfix.ini settings for quiet install; A final dialog can be displayed to indicate that the update was applied; successfully. This dialog will only be displayed if ShowSuccessDialog is; set to 1 and OHotfixUILevel is set to n.; 1 = Display the success dialog box.; 0 = Do not display the success dialog box.;Rem ShowSuccessDialog=0; v = Log all ohotfix.exe actions/messages.; n = Log only typical ohotfix.exe actions/messages.;REM OHotfixLogLevel=v; v = Log all Windows Installer information, including the verbose information (/L*v+).; n = Log Windows terminal properties and Windows Installer status messages,;   nonfatal warnings, startup of actions, and error messages (/Lpiwae+).;REM MsiLogLevel=v; The user interface level can be set for both ohotfix.exe and the Windows; Installer service.; n = Display ohotfix.exe messages.; q = Do not display ohotfix.exe messages.;REM OHotfixUILevel=q; n = Display the basic Windows Installer user interface.; q = Do not display any Windows Installer user interface.;REM MsiUILevel=q

Informasjon for satsvis fil 2 – GDIPlusWinXP.bat

Følgende satsvise eksempelfil, GDIPlusWinXP.bat, er beregnet på datamaskiner som kjører Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1).

Obs!  Denne eksempelfilen forutsetter at følgende Microsoft-produkter er installert.

Følgende oppdateringspakker for Microsoft Office XP, Microsoft Project og Microsoft Visio må som minimum være installert for at GDIPlus-sikkerhetsoppdateringen skal fungere. Vær oppmerksom på at Microsoft Office 2003 SP1, Microsoft Office Project 2003 SP1 og Microsoft Office Visio 2003 SP1 inkluderer GDIPlus-oppdateringene.
 • Microsoft Office 2003 Professional
 • Microsoft Project Standard 2002 Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Visio Professional 2002 Service Pack 2 (SP2)
Følgende filer er nødvendige for trinn 4 som er oppført blant trinnene ovenfor. Kopier følgende filer til GDIPlus-mappen:
 • Windowsxp-kb833987-x86-enu.exe
 • Ohotfix.exe
 • Ohotfix.ini
 • Ohotfixr.dll
 • Gdiplus-fullfile-glb.msp
 • Project2002-kb831931-fullfile.msp
 • Visio2002-kb831932-gdi-fullfile.msp
 • Visio2002-kb831932-mso-fullfile.msp

Tekst i satsvis 2

GDIPlusWinXP.bat

Kopier følgende skript til en fil med navnet GDIPlusWinXP.bat:
Start /wait c:\GDIPlus\WindowXP-KB833987-x86-ENU.exe /quiet /norestartStart /wait c:\GDIPlus\OHotfix.exe ExitREM The comments below are provided for general information only. REM This batch file is for systems running Windows XP & SP1 REM See KB article 833987 for more information about this security update for Windows XP systems.REM Multiple Installer update files (.msp) will run in alphabetical order using OHotfix.exe. REM OHotfix.ini settings for quiet install; A final dialog can be displayed to indicate that the update was applied; successfully. This dialog will only be displayed if ShowSuccessDialog is; set to 1 and OHotfixUILevel is set to n.; 1 = Display the success dialog box.; 0 = Do not display the success dialog box.;REM ShowSuccessDialog=0REM OHotfix.ini is configured for silent update install with full verbose logging.REM Log files are always created to record the progress of ohotfix.exe and; the Windows Installer.; v = Log all ohotfix.exe actions/messages.; n = Log only typical ohotfix.exe actions/messages.;REM OHotfixLogLevel=v; v = Log all Windows Installer information, including the verbose information (/L*v+).; n = Log Windows terminal properties and Windows Installer status messages,;   nonfatal warnings, startup of actions, and error messages (/Lpiwae+).;REM MsiLogLevel=v; The user interface level can be set for both ohotfix.exe and the Windows; Installer service.; n = Display ohotfix.exe messages.; q = Do not display ohotfix.exe messages.;REM OHotfixUILevel=q; n = Display the basic Windows Installer user interface.; q = Do not display any Windows Installer user interface.;REM MsiUILevel=q
Referanser
Følgende Microsoft Knowledge Base-artikler inneholder mer informasjon om minimumskravene, de oppdaterte filversjonene og kommandolinjebryterne for hvert Microsoft-produkt. De oppdaterte filene inkluderer Gdiplus.dll (versjon 5.x), Gdiplus.dll (versjon 6.x), Mso.dll, Sxs.dll og Wsxs.dll.

For Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows NT 4.0 Professional og Internet Explorer 6.0 SP1:
833989 Bufferoverløp i JPEG-behandling (GDI+) kan tillate at kode kjøres i Internet Explorer S833989

For Microsoft Project 2002:
831931 Beskrivelse av Project 2002-sikkerhetsoppdateringen: 14. september 2004

For Microsoft Office Project 2003:
838344 Beskrivelse av Project 2003-sikkerhetsoppdateringen: 14. september 2004

For Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows, Microsoft Windows 2000 Server og Microsoft Windows XP Professional:
833987 MS04-028: Bufferoverløp i JPEG-behandling (GDI+) kan tillate at kode kjøres.

For Microsoft Office XP:
832332 Beskrivelse av Office XP-sikkerhetsoppdateringen: 14. september 2004

For Microsoft Office 2003:
838905 Beskrivelse av Office 2003-sikkerhetsoppdateringen: 14. september 2004

For Microsoft Visio 2002:
831932 Beskrivelse av Visio 2002-sikkerhetsoppdateringen: 14. september 2004

For Microsoft Office Visio 2003:
838345 Beskrivelse av Visio 2003-sikkerhetsoppdateringen: 14. september 2004
Sikkerhet hurtigreparasjon distribusjon sikkerhetsoppdateringer
Egenskaper

Artikkel-ID: 885885 – Forrige gjennomgang: 12/14/2004 18:40:42 – Revisjon: 2.4

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Office 2003, All Editions, Microsoft Office XP, All Editions, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Project Standard 2002, Microsoft Office Visio Professional 2003, Microsoft Office Visio Standard 2003, Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2002 Standard Edition

 • kbcodesnippet kbcode kbhowto KB885885
Tilbakemelding