Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Hvorfor du kan bli bedt om å starte datamaskinen på nytt når du har installert en sikkerhetsoppdatering på en Windows-basert datamaskin

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

INNLEDNING
Denne artikkelen beskriver hvorfor du kan bli bedt om å starte den Microsoft Windows-baserte datamaskinen på nytt når du har installert en sikkerhetsoppdatering.
Mer informasjon

Hvorfor du kan du bli bedt om å starte datamaskinen på nytt

Når du installerer en sikkerhetsoppdatering, kan du bli bedt om å starte datamaskinen på nytt hvis en av følgende betingelser er oppfylt:
  • Sikkerhetsoppdateringen oppdaterer en DLL-fil som lastes inn i én eller flere prosesser som kreves av Windows. Sikkerhetsoppdateringen kan ikke fullføres når DLL-filen lastes inn. Derfor må sikkerhetsoppdateringen stoppe prosessen som gjør at DLL-filen lastes inn. Hvis prosessen stoppes, blir DLL-filen som kreves for å fullføre oppdateringen, lastet inn. Prosessen der DLL-filen lastes inn kan imidlertid ikke stoppes når Windows kjører. Et eksempel er sikkerhetsoppdateringen som er beskrevet i sikkerhetsbulletin MS04-011. Denne oppdateringen oppdaterer mange DLL-filer som lastes inn av prosesser i kjerneoperativsystemet som ikke kan stoppes uten å avslutte Windows.
  • Sikkerhetsoppdateringen oppdaterer en EXE-fil som kjører som en prosess som kreves av Windows. Oppdateringen kan ikke fullføres mens denne prosessen kjører. Du kan imidlertid ikke stoppe denne prosessen uten å avslutte Windows. Csrss.exe er for eksempel en prosess som kreves av Windows.
  • Sikkerhetsoppdateringen oppdaterer en enhetsdriver som er i bruk, og som kreves av Windows. Oppdateringen kan ikke fullføres når denne enhetsdriveren brukes. Du kan imidlertid ikke laste ut denne enhetsdriveren uten å avslutte Windows. Disk.sys er for eksempel en enhetsdriver som kreves av Windows.
  • Sikkerhetsoppdateringen gjør endringer i registret. Disse endringene krever at du starter datamaskinen på nytt.
  • Sikkerhetsoppdateringen gjør endringer i registeroppføringene som er skrivebeskyttet når du starter datamaskinen.

Minske sjansene for å bli bedt om å starte datamaskinen på nytt

Hvis du vil minske sjansene for å bli bedt om å starte datamaskinen på nytt når du har installert en sikkerhetsoppdatering, kan du prøve å avslutte prosessene som bruker filene som oppdateres av sikkerhetsoppdateringen.

Hvis du vil finne ut om filer som oppdateres med en sikkerhetsoppdatering, brukes av datamaskinen din, kan du bruke Process Explorer fra Sysinternals til å undersøke hvordan og av hvilke prosesser filene brukes. Du kan kanskje stoppe tjenestene eller avslutte prosessene som bruker filene. Hvis du vil ha mer informasjon om Process Explorer, kan du besøke følgende Sysinternals-webområde:Microsoft tilbyr kontaktopplysninger for tredjeparter, for å hjelpe deg å finne teknisk kundestøtte. Disse kontaktopplysningene kan endres uten varsel. Microsoft garanterer ikke nøyaktigheten av disse kontaktopplysningene om tredjeparter.Hvis du vil ha mer informasjon om Process Explorer, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
242131 Vise en liste over prosesser som har åpne filer (denne artikkelen kan være på engelsk)
Med unntak av våre egne produkter støtter eller anbefaler ikke Microsoft dette produktet fremfor lignende produkter. Denne informasjonen gir vi bare som en service til våre kunder, og med unntak av våre egne produkter gir vi ingen garantier, verken direkte eller indirekte. Garantiene som vi ikke gir, omfatter, men er ikke begrenset til, stilltiende garantier om salgbarhet eller anvendelighet for særskilte formål.

Undertrykke meldingen for å starte datamaskinen på nytt

Hvis du vil undertrykke meldingen for å starte datamaskinen på nytt, kan du bruke en kommandolinjebryter. Kommandolinjebryteren du bruker, er avhengig av installasjonsprogrammet som brukes av sikkerhetsoppdateringen.Hvis du vil ha mer informasjon om kommandolinjebrytere for oppdateringspakker for Windows- og IExpress-programvare, kan du klikke følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
262841 Kommandolinjealternativer for oppdateringspakker for Windows-programvare (denne artikkelen kan være på engelsk)
197147 Kommandolinjebrytere for oppdateringspakker for IExpress-programvare (denne artikkelen kan være på engelsk)
Når du bruker Windows Installer, installeres det en sikkerhetsoppdatering som bruker filtypen MSI eller MSP, på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om kommandolinjealternativer som brukes av Windows Installer, kan du gå til følgende webområde for Microsoft (dette området kan være på engelsk):Viktig!&#160 I noen tilfeller må du starte datamaskinen på nytt for at sikkerhetsoppdateringen skal bli fullstendig aktivert. Datamaskinen kan fortsatt være utsatt for fare hvis sikkerhetsoppdateringen ikke er fullstendig aktivert.

Kundestøtte for Windows x64-baserte versjoner av Microsoft Windows

Maskinvareprodusenten tilbyr kundestøtte og hjelp for x64-baserte versjoner av Windows. Maskinvareprodusenten tilbyr kundestøtte fordi en x64-basert versjon av Windows fulgte med maskinvaren. Produsenten kan ha tilpasset installasjonen av Windows med unike komponenter. Blant de unike komponentene kan det være bestemte enhetsdrivere eller tilpassede innstillinger som maksimerer ytelsen for maskinvaren. Så langt det er rimelig, hjelper Microsoft deg hvis du trenger teknisk hjelp med den x64-baserte versjonen av Windows. Du må imidlertid kanskje kontakte produsenten direkte. Produsenten er best kvalifisert til å gi støtte for programvaren produsenten installerte på maskinvaren.

Hvis du vil ha produktinformasjon om Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, kan du gå til følgende Microsoft-webområde (dette området kan være på engelsk): Hvis du vil ha produktinformasjon om x64-baserte versjoner av Microsoft Windows Server 2003, kan du gå til følgende Microsoft-webområde (dette området kan være på engelsk): Tredjepartsproduktene som er omtalt i denne artikkelen, produseres av selskaper som er uavhengige av Microsoft. Microsoft gir ingen garantier, stilltiende eller andre typer garantier, med hensyn til disse produktenes ytelse eller pålitelighet.
Winx64 Windowsx64 64-biter 64biter
Egenskaper

Artikkel-ID: 887012 – Forrige gjennomgang: 12/03/2007 07:57:29 – Revisjon: 4.4

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Microsoft BackOffice Server 4.5, Microsoft BackOffice Server 4.0, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows Advanced Server, Limited Edition, Microsoft Windows Datacenter Server Limited Edition, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

  • kbwinservnetwork kbsecurityservices kbhowto KB887012
Tilbakemelding