Slik bruker du Windows Installer og gruppepolicy til å distribuere VPModule.msi i et Active Directory-domene

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
Du kan bruke VPModule.msi til å installere Microsoft.Web.ValidatePathModule.dll HttpModule på datamaskiner som kjører ASP.NET. Denne artikkelen beskriver fremgangsmåten for å bruke gruppepolicy til å distribuere HttpModule, deriblant: opprette et distribusjonssted, opprette et gruppepolicyobjekt for distribusjoner av Microsoft.Web.ValidatePathModule.dll, og distribuere VPModule.msi
INNLEDNING
VPModule.msi-filen installerer en HttpModule med navnet Microsoft.Web.ValidatePathModule.dll på måldatamaskiner. Installasjonen oppdaterer også Machine.config-filen eller -filene med en ny HttpModule-oppføring. Hvis du vil ha mer informasjon om VPModule.msi, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
887289 HTTP-modul som søker etter kanoniseringsproblemer med ASP.NET
Med VPModule.msi kan du installere Microsoft.Web.ValidatePathModule.dll på datamaskiner som kjører ASP.NET. Hvis du administrerer datamaskiner i et katalogtjenestemiljø for Active Directory, kan du bruke funksjonen for programvareinstallasjonen og vedlikehold i gruppepolicy til å distribuere VPModule.msi på måldatamaskiner. Denne artikkelen beskriver hvordan du bruker Windows Installer og gruppepolicy til å installere VPModule.msi på måldatamaskiner i et domene for Microsoft Windows 2000 Server eller Microsoft Windows Server 2003 Active Directory. Det forutsettes at du allerede vet hvilke datamaskiner som kjører ASP.NET i miljøet.

Gruppepolicy er den anbefalte metoden for å administrere distribusjonen av programvare for kunder som ikke allerede bruker en administrasjonsløsning for oppdatering for virksomheter, for eksempel Systems Management Server (SMS) 2003 eller Software Update Services (SUS). Hvis du vil ha mer informasjon om gruppepolicy, går du til følgende Microsoft-webområde:
Mer informasjon

Bruke gruppepolicy til å tilordne VPModule.msi

Følg denne fremgangsmåten for å bruke gruppepolicy til å tilordne VPModule.msi:
 1. Opprett et distribusjonssted.
 2. Opprett et gruppepolicyobjekt (GPO) for VPModule.msi-distribusjoner.
 3. Distribuer VPModule.msi-filen fra den delte distribusjonsmappen som maskintilordnet.
 4. Hvis du vil, kan du distribuere VPModule.msi til bestemte sikkerhetsgrupper.
Måldatamaskiner, eller datamaskiner som skal motta VPModule.msi, må være koblet til samme domene som serveren der Windows Installer-filen (.msi) ligger. Når du har tilordnet pakken, installerer Windows Installer automatisk VPModule.msi neste gang brukere som er koblet til nettverket, starter datamaskinen. Vi anbefaler at du undersøker egenskapene for hver datamaskin for å kontrollere at VPModule.msi-oppdateringen er fullført på måldatamaskinen. Du må kanskje starte en datamaskin mer enn én gang for å fullføre oppdateringen.

Bare en nettverksadministrator eller noen som er logget på en lokal datamaskin som administrator, kan fjerne den tilordnede programvaren (det vil si VPModule.msi) fra måldatamaskinen. Fremgangsmåten som identifiseres i denne delen, beskrives i detalj i følgende deler.

Opprette et distribusjonssted

Du må opprette et distribusjonssted på serveren for å kunne tilordne programvare. Bruk følgende fremgangsmåte for å opprette et distribusjonssted:
 1. Logg deg på serverdatamaskinen som administrator.
 2. Opprett en delt nettverksmappe der du skal legge VPModule.msi-filen du vil distribuere. Denne mappen er distribusjonsstedet for programvarepakken.
 3. Angi tillatelser for den delte nettverksmappen for å gi tilgang til distribusjonspakken. Gi tilgangstillatelser til følgende:
  • Administratorer
  • Godkjente brukere
  • Domenebrukere
  Alternativt kan du konfigurere DFS (Distributed File System) for distribusjonsstedet. Vi anbefaler at du gjør dette fordi det gir deg mer fleksibilitet. Den økte fleksibiliteten gir uavbrutt tilgjengelighet til distribusjonsstedet i tilfelle du må erstatte serveren. Med DFS er det dessuten lettere å ha distribusjonssteder på flere områder. Hvis du vil ha mer informasjon om DFS, går du til følgende Microsoft-webområde:
 4. Kopier VPModule.msi-filen til distribusjonsstedet.

Opprette et GPO for programvaredistribusjon

Du kan opprette et GPO og koble det til alle Active Directory-beholdere som inneholder måldatamaskinene du vil distribuere VPModule.msi til. En Active Directory-beholder kan for eksempel være et område, et domene eller en organisasjonsenhet (OU). Følgende instruksjoner angir at du skal bruke et domene som en beholder, og deretter bruke sikkerhetsfiltrering for å bruke GPOet som mål på bestemte datamaskiner. For ditt miljø vil du kanskje koble GPOet til en annen beholder, for eksempel en OU. Du kan koble til en hvilken som helst Active Directory-beholder. Du kan også redigere et eksisterende GPO i stedet for å opprette et nytt GPO bare for å distribuere VPModule.msi. Vi anbefaler imidlertid ikke at redigerer standard domenepolicy eller standard policy for domenekontrollere.

Opprette et GPO for distribusjon av VPModule.msi

Bruk en av følgende metoder for å opprette et GPO for distribusjon av VPModule.msi.

Følg denne fremgangsmåten hvis du har installert Group Policy Management Console (GPMC):
 1. På en administrativ arbeidsstasjon åpner du Group Policy Management Console (GPMC).
 2. I konsolltreet høyreklikker du domenenavnet i skogen der du vil opprette og koble et gruppepolicyobjekt (GPO).
 3. Klikk Create and Link a GPO Here.
 4. I dialogboksen New GPO skriver du inn et navn for det nye gruppepolicyobjektet, og deretter klikker du OK.
Følg denne fremgangsmåten hvis du ikke har installert Group Policy Management Console (GPMC):
 1. På en domenekontroller eller administrativ arbeidsstasjon åpner du Active Directory-brukere og -datamaskiner.
 2. Finn OUen som inneholder datamaskinene der du vil distribuere VPModule.msi.
 3. Høyreklikk denne OUen, og klikk deretter Egenskaper.
 4. Velg kategorien Gruppepolicy, og klikk deretter Ny.
 5. I dialogboksen Nytt gruppepolicyobjekt skriver du inn et navn for det nye gruppepolicyobjektet, og deretter klikker du OK.

Redigere et GPO for programvaredistribusjon

Når du har opprettet et distribusjonssted og et GPO for distribusjon av VPModule.msi, må du endre GPOet ved å bruke funksjonen for programvareinstallasjon og vedlikehold i gruppepolicy. Hvis du vil distribuere VPModule.msi, må du bruke datamaskinkonfigurasjonsnoden i redigeringsprogrammet for gruppepolicyobjekt.

Følg denne fremgangsmåten for å redigere et GPO for programvaredistribusjon:
 1. Høyreklikk navnet på GPOet, og klikk deretter Egenskaper.
 2. I redigeringsprogrammet for gruppepolicyobjekt klikker du Datamaskinkonfigurasjon. Klikk Programvareinnstillinger, og klikk deretter Programvareinstallasjon.
 3. Pek på NyHandling-menyen, og klikk deretter Pakke.
 4. I dialogboksen Åpne skriver du inn den fullstendige UNC-banen (Universal Naming Convention) til den delte installasjonspakken som du vil distribuere, i Filnavn-boksen. Skriv inn denne banen i følgende format:
  \\Servernavn\DeltMappe\VPModule.msi eller \\ServerIP\DeltMappe\VPModule.msi
  Pass på at du bruker UNC-banen til den delte installasjonspakken.
 5. Merk Windows Installer-pakken, og klikk deretter Åpne.
 6. I dialogboksen Distribuer programvare klikker du Tilordnet, og deretter klikker du OK. Den delte installasjonspakken du merket, vises i den høyre ruten i redigeringsprogrammet for gruppepolicyobjekt.
Obs!  Servernavn og ServerIP er plassholdere for servernavnet eller IP-adressen for datamaskinen der den delte mappen finnes. DeltMappe er en plassholder for den delte mappen som finnes på serverdatamaskinen

Distribuere programvare til bestemte sikkerhetsgrupper

Du kan bruke sikkerhetsfiltrering i gruppepolicy til å distribuere VPModule.msi bare på datamaskiner som er medlem av en bestemt sikkerhetsgruppe. Hvis du for eksempel oppretter et GPO på domenenivå ved å bruke fremgangsmåten som drøftes i denne artikkelen, kan du bruke sikkerhetsfiltrering for å bruke GPOet bare på datamaskinene du velger. Først må du opprette sikkerhetsgruppen og legge til måldatamaskiner som medlemmer.

Bruk denne fremgangsmåten for å opprette en sikkerhetsgruppe:
 1. Høryeklikk domenenavnet eller Active Directory-beholderen du vil bruke som mål. Klikk Ny, og klikk deretter Gruppe.
 2. Gi sikkerhetsgruppen et navn.
 3. Klikk kategorien Medlemmer, og klikk deretter Legg til.
 4. Skriv inn datamaskinnavnene, og klikk deretter OK.

Bruk VPModule.msi som mål ved hjelp av sikkerhetsfiltrering

 1. I GPMC dobbeltklikker du Gruppepolicyobjekter.
 2. Klikk GPOet du vil bruke sikkerhetsfiltrering på.
 3. I resultatvinduet klikker du Legg til i kategorien Område.
 4. I boksen Skriv inn objektnavnet som skal velges skriver du inn navnet på gruppen, brukeren eller datamaskinen du vil legge til i sikkerhetsfilteret, og deretter klikker du OK.
 5. Hvis Godkjente brukere vises i delen for sikkerhetsfiltrering i kategorien Område, merker du denne gruppen og klikker Fjern. Dette sikrer at bare medlemmer av gruppen eller gruppene du la til, kan få innstillingene i dette GPOet.
Obs!  Innstillingene i et GPO gjelder bare for følgende brukere og datamaskiner:
 • Brukere og datamaskiner i domenet, OUen, eller OUene der GPOet er koblet.
 • Brukere og datamaskiner som er angitt i sikkerhetsfiltreringen, eller som er medlem av en gruppe som er angitt i sikkerhetsfiltreringen.
Du kan angi flere grupper, brukere eller datamaskiner i sikkerhetsfiltreringen for et enkelt GPO.
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
887404 Slik bruker du Systems Management Server 2003 til å distribuere ValidatePath-modulen
887459 Programmatisk kontroll av kanoniseringsproblemer med ASP.NET
887787 Du kan få feilmeldinger fra rapporteringstjenester etter at du har installert ASP.NET ValidatePath-modulen (denne artikkelen kan være på engelsk)
887290 Slik bruker du ASP.NET ValidatePath Module Scanner (VPModuleScanner.js)
Egenskaper

Artikkel-ID: 887405 – Forrige gjennomgang: 10/27/2004 13:42:00 – Revisjon: 1.3

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows XP Professional

 • kbhowto kbactivedirectory kbgrppolicyinfo kbsecurity kbgpo kbdirservices kbdeployment kbpermissions KB887405
Tilbakemelding