Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Beskrivelse av sikkerhetsoppdateringen for Word 2002: 12. april 2005

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Microsoft har gitt ut sikkerhetsbulletin MS05-023. Sikkerhetsbulletinen inneholder all relevant informasjon om sikkerhetsoppdateringen. Den inneholder informasjon om filmanifest og distribusjonsalternativer. Hvis du vil vise sikkerhetsbulletinen, går du til følgende Microsoft-webområder (Disse artiklene kan være på engelsk.):

Problemer som sikkerhetsoppdateringen løser

I tillegg til problemene som er beskrevet i sikkerhetsbulletinen, løser sikkerhetsoppdateringen for Microsoft Word 2002 (KB887978) problemene som er beskrevet i følgende Microsoft Knowledge Base-artikler (Disse artiklene kan være på engelsk.):
 • 830807 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 3 for Word 2002: 5. mai 2004
 • 832580 Word 2002 slutter å svare, og du mottar en feilmelding når du kjører en VBA-makro som bruker .ReplaceAll-egenskapen
 • 329809 Oversettingstjenestene starter ikke når du bruker en proxy-server med enkel godkjenning
 • 833034 En hyperkobling i en mottatt e-postmelding er ikke gyldig hvis den åpnes av en bruker som ikke bruker Word 2002 som redigeringsprogram for e-post
 • 832874 Feilmeldingen "Kan ikke lagre denne filen" når du prøver å lagre endringer i et Word 2002-dokument i DocsOpen
 • 832343 Du mottar meldingen "Dokumentet ble ikke lagret" når du lagrer et Word 2002-dokument i DocsOpen
 • 821526 Word 2002 krasjer når du skriver ut et dokument i bakgrunnen
 • 822865 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 2 for Word 2002: 20. juni 2003
 • 843403 Word 2002-dokumenter skrives ut med merking når du skriver ut fra Windows-skrivebordet eller fra Windows Utforsker
 • 833312 Innstillingene for innrykk og tabulator endres når du kopierer en nummerert eller punktmerket stil ved hjelp av Assistent i Word 2002
 • 834011 Utskriftsfletting-datakilden åpnes eller lukkes i Word 2002 hver gang du klikker eller trykker en tast
 • 827488 Det kan hende at det mangler tekst når du viser et Word-dokument i ulike visninger, eller når du blar gjennom dokumentet i Word 2002
 • 823972 Hurtigrepareringspakke utgitt etter Service Pack 2 for Word 2002: 9. august 2003
 • 834002 Spor endringer vises ikke når du åpner et dokument med endringer i Word 2002
 • 835706 Når du har brukt utskriftsfletting, mangler teksten i et flettet dokument i Word 2002, eller den er ødelagt eller skadet
 • 835226 Bare den første forekomsten av NUMPAGES-feltet oppdateres når du prøver å oppdatere feltene i brødteksten i et Word 2002-dokument
 • 839650 Navigering via hyperkobling til et webområde kan gjøre at det vises en feildialogboks med melding om at det oppstod et sikkerhetsproblem i Word 2002
 • 837108 Du kan ikke gå gjennom alle de sporede endringene i et Word 2002-dokument
 • 836132 Skyggelagte tabeller skrives ikke ut på riktig måte i Word 2002
 • 841885 Skriveren er i manuell matemodus når du skriver ut et Word 2002-dokument
 • 843182 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 3 for Word 2002: 10. juni 2004
 • 841540 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 3 for Word 2002: 17. mai 2004
 • 842522 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 3 for Word 2002: 21. mai 2004
 • 842522 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 3 for Word 2002: 21. mai 2004
 • 842319 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 3 for Word 2002: 17. mai 2004
 • 840662 Du mottar en sikkerhetsadvarsel når du åpner eller lagrer et dokument i Word 2002
 • 823961 Hurtigrepareringspakke utgitt etter Service Pack 2 for Word 2002: 27. juli 2003
 • 873128 Et Word 2002-dokument med sporede endringer åpnes i visningen Endelig i stedet for i den forventede visningen Endelig med korrekturmerker
 • 843610 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 3 for Word 2002: 25. juni 2004
 • 891437 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 1 for Word 2003: 18. desember 2004
 • 883928 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 3 for Word 2002: 10. september 2004
 • 885840 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 3 for Word 2002: 13. september 2004
 • 890332 Den første tekstlinjen og ActiveX-kontrollene i noen avsnitt skrives kanskje ut to ganger i Word 2002 Service Pack 3 (SP3)
 • 891436 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 3 for Word 2002: 16. desember 2004
 • 892922 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 3 for Word 2002: 17. januar 2005
 • 892558 Hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 3 for Microsoft Word 2002: 24. januar 2005
 • 893175 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 3 for Word 2002: 31. januar 2005
 • 893603 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 3 for Word 2002: 3. februar 2005
 • 894688 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 3 for Word 2002: 24. februar 2005
I tillegg til problemene som er beskrevet i sikkerhetsbulletinen, løser sikkerhetsoppdateringen for Microsoft Word 2002 (KB887978) følgende problemer som ikke tidligere er dokumentert i en Microsoft Knowledge Base-artikkel:
 • Skript kan settes inn i sonen Min datamaskin via ondsinnet endring av Word-dokumenter.
 • Word-dokumenter kan inneholde skjulte bilder som blir vedlegg når du sender Word-dokumentet til en e-postmottaker.

Detaljer om feilsignatur

Du kan få følgende feilmelding i Microsoft Office XP:
Det har oppstått et problem, og Microsoft produkt må lukkes. Vi beklager det inntrufne. Klikk her hvis du vil vise hvilke data denne feilrapporten inneholder.
Når du viser dataene i feilrapporten, inneholder rapporten en feilsignatur som ligner på en av følgende feilsignaturer. Disse feilsignaturene repareres av denne oppdateringen.
ProgramnavnProgramversjonModulnavnModulversjonForskyvning
Winword.exe10.0.6612.0Winword.exe10.0.6612.0001285ad
Winword.exe10.0.6612.0Winword.exe10.0.6612.0001285ff
Winword.exe10.0.6612.0Winword.exe10.0.6612.000128640
Winword.exe10.0.6612.0Winword.exe10.0.6612.0001314fc
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.00001708e
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.00001709b
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.00001709d
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.0000170a2
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.0000170a4
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.0000170a7
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.0000170a8
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.0000170ab
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.0000170ad
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.00045fcf6
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.00045ff72
Winword.exe10.0.5605.0Winword.exe10.0.5605.000130ec3
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170c7
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170c9
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170cd
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170d0
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170d1
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170d4
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170d6
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170d9
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170dd
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170df
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170ea
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170ed
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170ef
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.000129043
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.000129079
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.00013651b
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.00045fd4a
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.00045fdb2
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.00045fdf6
Winword.exe10.0.4219.0Winword.exe10.0.4219.000127d9e
Winword.exe10.0.4219.0Winword.exe10.0.4219.000127dd4
Winword.exe10.0.4219.0Winword.exe10.0.4219.0001364f5
Winword.exe10.0.4219.0Winword.exe10.0.4219.00045e936
Winword.exe10.0.4219.0Winword.exe10.0.4219.00045e99e
Winword.exe10.0.4219.0Winword.exe10.0.4219.00013bfe7
Winword.exe10.0.4219.0Winword.exe10.0.4219.00045E216
Winword.exe10.0.4016.0Winword.exe10.0.4016.00045e21b
Winword.exe10.0.4009.0Winword.exe10.0.4009.0001286f4
Winword.exe10.0.4009.0Winword.exe10.0.4009.0001356c0
Winword.exe10.0.4009.0Winword.exe10.0.4009.00045e353
Winword.exe10.0.4009.0Winword.exe10.0.4009.00045e3bb
Winword.exe10.0.3604.0Winword.exe10.0.3604.00045dddd
Winword.exe10.0.3416.0Winword.exe10.0.3416.00045d786
Winword.exe10.0.3416.0Winword.exe10.0.3416.00045dc6f
Winword.exe10.0.3416.0Winword.exe10.0.3416.00045dcd7
Winword.exe10.0.3416.0Winword.exe10.0.3416.00045dd1b
Winword.exe10.0.3416.0Winword.exe10.0.3416.00045dd24
Winword.exe10.0.2930.0Winword.exe10.0.2930.000133d78
Winword.exe10.0.2930.0Winword.exe10.0.2930.000140c0e
Winword.exe10.0.2930.0Winword.exe10.0.2930.00045c5b4
Winword.exe10.0.2930.0Winword.exe10.0.2930.00045c61c
Winword.exe10.0.2930.0Winword.exe10.0.2930.00045c660
Winword.exe10.0.2627.0Winword.exe10.0.2627.00045b397
Winword.exe10.0.2627.0Winword.exe10.0.2627.00045bb4c
Winword.exe10.0.2627.0Winword.exe10.0.2627.00045bbb4
Winword.exe10.0.2627.0Winword.exe10.0.2627.00045bbf8
Winword.exe10.0.2627.0Winword.exe10.0.2627.00045bc01
Winword.exe10.0.2627.0Winword.exe10.0.2627.00045bc77
Winword.exe10.0.2627.0Winword.exe10.0.2627.00045bcea
Winword.exe10.0.2627.0Winword.exe10.0.2627.00045bdaa
Sikkerhet oppdatering ytelse pålitelighet oppdater nedlasting hurtigreparasjon dokument Buffer overkjøring spesielt utformet
Egenskaper

Artikkel-ID: 887978 – Forrige gjennomgang: 01/16/2015 09:00:35 – Revisjon: 1.2

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbsechack kbupdate KB887978
Tilbakemelding