Du får feilmeldingen Explorer.EXE - Finner ikke startpunkt - Finner ikke prosedyrestartpunktet SHCreateThreadRef i det dynamiske koblingsbiblioteket Shlwapi.dll når du installerer sikkerhetsoppdateringen MS04-038

Sammendrag
Denne artikkelen drøfter hvordan du løser problemet med en datamaskin som rapporterer om feil etter at sikkerhetsoppdateringen MS04-038 er installert.
Symptom
Når du installerer sikkerhetsoppdateringen MS04-038 på Microsoft Windows XP, kan du få følgende feilmelding når datamaskinen starter:
Explorer.EXE - Finner ikke startpunkt - Finner ikke prosedyrestartpunktet SHCreateThreadRef i det dynamiske koblingsbiblioteket SHLWAPI.dll
Årsak
Denne feilen oppstår når MS04-038 installeres på en datamaskin med en mislykket installasjon av Windows XP Service Pack 2 (SP2). Hvis Windows XP SP2-installasjonen mislykkes, skjer vanligvis en automatisk tilbakeføring der datamaskinen settes tilbake til tilstanden før installasjon av Windows XP SP2. Hvis den automatiske tilbakeføringen ikke finner sted, vil gjenopprettingsprosessen for oppdateringen delvis avinstallere Windows XP SP2 etter at du har startet datamaskinen på nytt. (Automatisk tilbakeføring vil for eksempel ikke finne sted hvis det oppstår et strømbrudd under installasjonen av Windows XP SP2.) Når du har startet datamaskinen på nytt, vil du bli bedt om å bruke Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel til å fjerne restene av den mislykkede installasjonen manuelt.

Hvis du ikke følger denne anbefalingen og ikke bruker Legg til eller fjern programmer til å fjerne restene av den mislykkede installasjonen, vil datamaskinen inneholde filer fra før Windows XP SP2, og registeret vil inneholde Windows XP SP2-informasjon.

Hvis datamaskinen inneholder filer fra før Windows XP SP2, og registeret inneholder Windows XP SP2-informasjon, vil Windows Update eller Automatiske oppdateringer inneholde Windows XP SP2-versjonen av sikkerhetsoppdateringen MS04-038.
Løsning
Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du vil gjenopprette datamaskinen:
 1. Slå på datamaskinen, og logg på som normalt.

  Obs!  Hvis datamaskinen ikke starter på vanlig måte, starter du den i sikkermodus. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  315222 En beskrivelse av oppstartsalternativer i sikkermodus i Windows XP
 2. Når du får feilmeldingen, trykker du CTRL + SKIFT + ESC for å åpne Oppgavebehandling. Du kan trygt ignorere andre feilmeldinger som eventuelt vises.
 3. Velg Ny oppgave (Kjør...)Fil-menyen.
 4. I Åpne-boksen skriver du inn control appwiz.cpl, og deretter klikker du OK. Du kan trygt ignorere andre feilmeldinger som eventuelt vises.

  Obs!  Hvis Legg til eller fjern programmer (Appwiz.cpl) ikke åpnes, skriver du følgende i boksen Ny oppgave (Kjør...) for å fjerne hurtigreparasjonen for Internet Explorer, og deretter går du til trinn 5:
  %windir%\$NtUninstallKB834707$\spuninst\spuninst.exe
 5. I vinduet Legg til eller fjern programmer klikker du Windows XP Hurtigreparasjon – KB834707, klikker Fjern og deretter følger du instruksjonene.
 6. Når Fullfør-knappen vises, klikker du Fullfør og lar datamaskinen starte på nytt, selv om det ser ut som om fjerningsprosessen ikke er fullført. Du kan trygt ignorere eventuelle meldinger om andre installerte programmer eller hurtigreparasjoner i denne prosessen.

  Advarsel!  Selv om datamaskinen starter uten feilmeldinger, er den fortsatt i en ufullstendig Windows XP SP2-status. Du må fullføre resten av trinnene og installere Windows XP SP2 på nytt.
 7. Når datamaskinen har startet på nytt, klikker du Start og deretter Kontrollpanel.
 8. Klikk Legg til eller fjern programmer, Windows XP Service Pack 2, Fjern og følg instruksjonene. Hvis du får en feilmelding om programvare som du kan ha installert etter at du installerte Windows XP SP2, noterer du navnene. Det kan hende du må installere de produktene på nytt etter at du installerer Windows XP SP2 på nytt.

  Obs!  Hvis du ikke får tilgang til Legg til eller fjern programmer, bruker du Oppgavebehandling slik det er beskrevet i trinnene 1, 2 og 3. Fjern Windows XP Service Pack 2 ved å skrive følgende i boksen Ny oppgave (Kjør...):
  %windir%\$NtServicePackUninstall$\spuninst\spuninst.exe
 9. Når datamaskinen har startet på nytt, går du til webområdet Windows Update. Installer Windows XP SP2 på nytt.

  Hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer Windows XP SP2 og hva du kan gjøre for å være sikker på at Windows XP installeres, går du til følgende Microsoft-webområde:
 10. Når Windows XP SP2 er installert, går du til webområdet Windows Update og installerer alle kritiske oppdateringer.
Hvis denne fremgangsmåten ikke fungerer, kan du foreta en erstatningsinstallasjon (ny installasjon). Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
315341 Foreta en erstatningsoppgradering (ny installasjon) av Windows XP
Status
Microsoft har bekreftet at dette er et problem for Microsoft-produktene som er oppført under Informasjonen i denne artikkelen gjelder.
Mer informasjon
Spm. 1: Jeg tror ikke datamaskinen er i en "ufullstendig Windows XP SP2-status." Hvordan kan jeg vite det helt sikkert?

Svar 1:. Når du har fjernet Windows XP Hurtigreparasjon – KB834707, bruker du én av metodene nedenfor for å avklare om datamaskinen er i en ufullstendig Windows XP SP2-status.

Metode 1

 1. Se om Windows XP SP2 finnes i Legg til eller fjern programmer. Hvis Windows XP SP2 er oppført, går du til trinn 2. Hvis Windows XP Service Pack 2 ikke er oppført, er ikke Windows XP Service Pack 2 installert.
 2. Avklar hvilken versjon av Lsass.exe-filen som er i mappen %Windir%\System32. Fremgangsmåte:
  1. Klikk Start, Søk og klikk deretter Alle filer og mapper.
  2. I boksen Hele eller deler av filnavnet skriver du inn %windir%\system32\lsass.exe og klikker deretter Søk.
  3. Høyreklikk Lsass.exe-filen, klikk Egenskaper og klikk deretter kategorien Versjon.

   Obs!  Det kan hende Lsass.exe-filen vises som Lsass, uten filtype.
Hvis versjonsnummeret til Lsass.exe-filen er lavere enn 5.1.2600.2096 og Windows Service Pack 2 vises i Legg til eller fjern programmer, er datamaskinen i en ufullstendig Windows XP SP2-status.

Metode 2

Klikk Start, Kjør, skriv inn winver og klikk deretter OK.

Hvis versjonen er oppført som Version 5.1 (Build 2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158:) Service Pack 2 eller en senere versjon, har du riktig installasjon av Windows XP SP2. Hvis versjonsnummeret begynner med 01, 02 eller 03, er datamaskinen i en ufullstendig Windows XP SP2-status. Hvis i tillegg et tall som er mindre enn 040803, vises etter xpsp2, for eksempel Build 2600.xpsp2.030422-1633: Service Pack 2, er datamaskinen i en ufullstendig Windows XP SP2-status.
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om Windows XP SP2, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322389 Slik får du tak i den seneste oppdateringspakken for Windows XP
konfigurer feilmelding
Egenskaper

Artikkel-ID: 888162 – Forrige gjennomgang: 04/07/2009 15:33:12 – Revisjon: 6.3

Microsoft Windows XP Home Edition SP2, Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional SP2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005

 • kbhotfixserver kbqfe kbtshoot kbbug KB888162
Tilbakemelding