Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

En samleoppdatering er tilgjengelig for Internet Explorer 6 Service Pack 1

Sammendrag
Vi har utgitt samleoppdatering 889669. Denne samleoppdateringen er beregnet for IT-teknikere som krever hurtigreparasjoner for Microsoft Internet Explorer som ble utgitt etter Microsoft-sikkerhetsbulletin MS04-004. Denne samleoppdateringen inneholder følgende oppdateringer:
 • De kumulative sikkerhetsreparasjonene som er i sikkerhetsoppdatering 889293.

  Obs!  Sikkerhetsoppdatering 889293 er dokumentert i Microsoft-sikkerhetsbulletin MS04-040.
 • Oppdatering 888092 og oppdatering 871248.
 • Alle hurtigreparasjoner for Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) som er utgitt etter Microsoft-sikkerhetsbulletin MS04-004.
Samleoppdateringen 889669 er tilgjengelig fra Microsoft Download Center. Du må installere samleoppdateringen 889669 hvis du krever en hurtigreparasjon for Internet Explorer 6 SP1 som ble utgitt etter Microsoft-sikkerhetsbulletin MS04-004.

Obs!  Hvis datamaskinen ikke kjører Internet Explorer 6 SP1 (versjon 6.00.2800.1106), installerer du sikkerhetsoppdatering 889293 i stedet for samleoppdateringen 889669.
INNLEDNING
En samleoppdatering er tilgjengelig for Microsoft Internet Explorer 6 SP1 (versjon 6.00.2800.1106). Samleoppdatering 889669 inkluderer sikkerhetsoppdatering 889293 (MS04-040) og Internet Explorer 6 SP1-hurtigreparasjoner som er opprettet etter Microsoft-sikkerhetsbulletin MS04-004.For Internet Explorer 6 Service Pack 1 for Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Windows 2000 Service Pack 4, Windows XP, Windows XP Service Pack 1, Windows NT Server 4.0 Service Pack 6a, Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition Service Pack 6, Windows 98, Windows 98 Second Edition og Windows Millennium Edition, er de fleste Internet Explorer-hurtigreparasjonene ikke inkludert i MS04-040.

Når du installerer en eller flere av sikkerhetsoppdateringene for Internet Explorer 6 SP1 fra MS04-040, vil Internet Explorer-hurtigreparasjoner som er gitt ut etter MS04-004, bli fjernet hvis hurtigreparasjonen erstattet en eller flere av filene som er listet opp i delen Informasjon om sikkerhetsoppdatering i Microsofts sikkerhetsbulletin MS04-038. Fra og med MS04-040 er kumulative hurtigreparasjoner for Internet Explorer tilgjengelige i en separat samleoppdatering som inneholder både kumulative hurtigreparasjoner og sikkerhetsfeilrettingene som er inkludert i den seneste sikkerhetsoppdateringen for Internet Explorer. For eksempel inneholder samleoppdatering 871260 de kumulative sikkerhetsfeilrettingene fra MS04-025 og hurtigreparasjoner som er gitt ut etter MS04-004. Samleoppdatering 889669 inneholder de kumulative sikkerhetsfeilrettingene fra MS04-040 og hurtigreparasjoner som er gitt ut etter MS04-004. Hvis du vil ha mer informasjon om hurtigreparasjoner som er inkludert i samleoppdatering 889669, kan du se i delen Liste over feilrettinger i denne samleoppdateringen. Hurtigreparasjonsversjonene av filene som er inkludert i denne samleoppdateringen, installeres uansett om du tidligere har installert en Internet Explorer-hurtigreparasjon for å oppdatere en eller flere av filene som er listet opp i delen Informasjon om sikkerhetsoppdatering i denne sikkerhetsbulletinen. Hvis du vil ha mer informasjon om MS04-040-sikkerhetsoppdateringene (889293), går du til følgende Microsoft-webområde:
Mer informasjonFølgende filer kan lastes ned fra Microsoft Download Center:

Laste nedLast ned pakken Windows XP, Windows XP Service Pack 1, Windows 2000 Service Pack 3 og Windows 2000 Service Pack 4 nå.

Utgivelsesdato: 01.12.04

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft søkte etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet, noe som bidrar til å forhindre at uvedkommende gjør endringer i filen.

Tilbake til toppenFølgende filer kan lastes ned fra Microsoft Download Center:

Last nedLast ned pakken for Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition, Windows NT og Windows 98 nå.

Utgivelsesdato: 01.12.04

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft søkte etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet, noe som bidrar til å forhindre at uvedkommende gjør endringer i filen.

Tilbake til toppenFølgende filer kan lastes ned fra Microsoft Download Center:

Last nedLast ned pakken for Windows XP 64-Bit Edition nå.

Utgivelsesdato: 01.12.04

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft søkte etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet, noe som bidrar til å forhindre at uvedkommende gjør endringer i filen.

Tilbake til toppen

Du må være logget på som administrator for å installere samleoppdatering 889669 og sikkerhetsoppdatering 889293. Hvis du vil installere en nedlastet versjon av samleoppdatering 889669, kjører du samleoppdateringspakke 889669 som du lastet ned, ved å bruke de riktige kommandolinjebryterne for installasjonsprogrammet. Hvis du er systemansvarlig for en stor organisasjon, kan du distribuere samleoppdatering 889669 og sikkerhetsoppdatering 889293 ved hjelp av Microsoft Systems Management Server (SMS) Feature Pack eller SMS 2003. Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) vil oppdage at 889669 er installert, og hvis så er tilfellet, angi hvorvidt MS04-040 finnes. Du kan bruke SMS til å distribuere sikkerhetsoppdateringen eller samleoppdateringen. Grunnen til dette er at MBSA gjenkjenner de nyere filversjonene av samleoppdateringen som likeverdige fra et sikkerhetssynspunkt som sikkerhetsoppdateringen MS04-040. Du kan ikke bruke MBSA til å finne ut om samleoppdateringen er relevant for en bestemt datamaskin. Du kan for eksempel ikke bruke MSBA til å avgjøre om datamaskinen kjører eventuelle hurtigreparasjoner fra etter MS04-004. Du kan bare bruke MBSA til å finne ut om de sikkerhetsmessige minstekravene i MS04-040 overholdes. Du kan ikke bruke Microsoft Software Update Services (SUS) til å distribuere samleoppdatering 889669.Hvis du vil ha mer informasjon om distribusjon av samleoppdatering 88966 med SMS bare til datamaskiner som kjører hurtigreparasjoner fra etter MS04-004, eller om hvordan du finner ut om samleoppdateringen er installert på klientdatamaskiner, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
867832 Slik distribuerer du programvareoppdateringer som ikke oppdages av Microsoft Baseline Security Analyzer i Systems Management Server 2003 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Du kan kontrollere at samleoppdatering 889669 eller sikkerhetsoppdatering 889293 er installert ved å bruke en av følgende metoder:

Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP 64-Bit Edition, versjon 2003 og Windows XP (alle versjoner)
 • Sammenligne versjonene av de oppdaterte filene på datamaskinen med filene i Filinformasjon-delen i denne artikkelen.
 • Bekreft at den installerte DWORD-verdien vises i følgende registernøkkel, og at den har en dataverdi på 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB<nnnnnn>


  Obs!  nnnnnn er artikkelnummeret for oppdateringen.
Alle andre Windows-versjoner
 • Sammenligne versjonene av de oppdaterte filene på datamaskinen med filene i Filinformasjon-delen i denne artikkelen.
 • Bekreft at den IsInstalled DWORD-verdien vises i følgende registernøkkel, og at den har en dataverdi på 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{2de9c32a-bd2c-4d19-8ec1-8af319e1c762}
Tilbake til toppen


Microsoft har testet versjonene av Windows og versjonene av Internet Explorer som er oppført i denne artikkelen, for å vurdere om de påvirkes av disse sikkerhetsproblemene, og for å bekrefte at samleoppdateringen 889669 håndterer disse sikkerhetsproblemene.

Du må kjøre Internet Explorer 6 SP1 (versjon 6.00.2800.1106) på én av følgende versjoner av Windows for å installere samleoppdateringen 889669:
 • Windows XP 64-Bit Edition, versjon 2002
 • Windows XP Service Pack 1 (SP1)
 • Windows XP Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)
 • Windows 2000 Service Pack 3 (SP3)
 • Windows NT Server 4.0 Service Pack 6a (SP6a)
 • Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition Service Pack 6 (SP6)
 • Windows Millennium Edition
 • Windows 98 Second Edition
 • Windows 98
Tilbake til toppen


Du må starte datamaskinen på nytt for å fullføre installasjonen.

Tilbake til toppen
Windows XP- og Windows 2000-versjonene av samleoppdatering 873377 og sikkerhetsoppdatering 889293 (MS04-040) støtter følgende kommandolinjebrytere for installasjonsprogrammet:
 • /help : Viser kommandolinjealternativene.
 • /quiet : Stille modus (ingen brukermedvirkning eller visning).
 • /passive : Uovervåket modus (bare fremdriftsindikator).
 • /uninstall : Avinstallerer pakken.
 • /norestart : Ikke start maskinen på nytt når installasjonen er fullført.
 • /forcerestart : Start på nytt etter installasjonen.
 • /l: Viser installerte hurtigreparasjoner eller oppdateringspakker for Windows.
 • /o: Skriv over OEM-filer uten å spørre.
 • /n: Ikke sikkerhetskopier filene som kreves for avinstallering.
 • /f: Tving andre programmer til å lukke når datamaskinen slås av.
 • /extract: Pakk ut filene uten å kjøre installasjonsprogrammet.
Du kan kombinere disse bryterne i én kommando. Hvis du for eksempel vil installere samleoppdateringen uten noe brukermedvirkning, bruker du følgende kommando fra kommandolinjen:
IE6.0sp1-KB889669-Windows-2000-XP-x86-enu /passive /quiet
Hvis du vil installere samleoppdateringen uten å tvinge systemet til å starte på nytt, bruker du følgende kommando fra kommandolinjen:
IE6.0sp1-KB889669-Windows-2000-XP-x86-enu /norestart
Tilbake til toppenDe andre oppdateringspakkene for sikkerhetsoppdatering 889293 (MS04-040) og samleoppdatering 889669 støtter følgende brytere:
 • /q: Bruk stille modus eller skjul meldinger mens filene pakkes ut.
 • /q:u: Bruk stille brukermodus. Stille brukermodus viser noen dialogbokser for brukeren.
 • /Q:A : Angir stille administratormodus, som ikke viser noen dialogbokser for brukeren.
 • /T: <fullstendig bane: Angir målmappen der filene skal pakkes ut.
 • /C: Pakker ut filene uten å installere dem. Hvis banen /T: ikke er angitt, blir du bedt om å oppgi en målmappe.
 • /C: <Cmd>: Overstyr installasjonskommandoen som ble definert av forfatteren. Angir banen og navnet til EXE- eller INF-filen for installasjonsprogrammet.
 • /R:N: Starter aldri datamaskinen på nytt etter installasjon.
 • /R:I: Ber brukeren om å starte datamaskinen på nytt hvis en omstart kreves, unntatt ved bruk sammen med /Q:A.
 • /R:A: Starter alltid datamaskinen på nytt etter installasjon.
 • /R:S: Starter datamaskinen på nytt etter installasjonen uten å spørre brukeren.
Du kan kombinere disse bryterne i én kommando. Hvis du for eksempel vil installere samleoppdateringen uten noen brukermedvirkning og deretter ikke tvinge systemet til å starte på nytt, bruker du følgende kommando på kommandolinjen:
IE6.0sp1-KB889669-Windows NT4sp6a-98-ME-x86-ENU.exe /q:a /r:n
Tilbake til toppen


Samleoppdatering 889669 inneholder følgende programvareoppdateringer:
 • 888092 Du kan få en feilmelding i modul Mshtml.dll, og Internet Explorer avsluttes når du kjører et egendefinert webprogram i Internet Explorer 6
 • En hurtigreparasjon for et problem som gjør at Internet Explorer ikke finner programmet som er tilknyttet en bestemt filtype. Dette problemet oppstår hvis innholdstypehodet som returneres av serveren, inneholder etterfølgende attributter, for eksempel om tegnsett. Hvis innholdstypen som returneres av serveren for eksempel er "text/xml; charset=utf-8", er det ikke sikkert Internet Explorer kan finne programmet som brukes til å åpne filen. Vi vil oppdatere denne artikkelen så snart Microsoft Knowledge Base-artikkelen som er tilknyttet dette problemet, 871248, er publisert.
 • 873377 En samleoppdatering er tilgjengelig for Internet Explorer 6 SP1
 • 889293 MS04-040: Kumulativ sikkerhetsoppdatering for Internet Explorer

Tilbake til toppen

Den engelskspråklige versjonen av denne oppdateringen har filattributtene som står oppført i tabellen nedenfor (eller senere attributter). Datoene og klokkeslettene for disse filene er oppført i Coordinated Universal Time (UTC). Når du viser filinformasjonen, konverteres den til lokal tid. Hvis du vil finne forskjellen mellom UTC og lokal tid, bruker du kategorien Tidssone i verktøyet Dato og klokkeslett i Kontrollpanel.

Internet Explorer 6 Service Pack 1 for Windows 2000 og Windows XP (32-biters utgave):
NavnDato (UTC)Klokkeslett (UTC)VersjonStørrelse
browseui.dll12.11.200402:506.0.2800.16071,017,856
inseng.dll24.09.200421:076.0.2800.147569,632
mshtml.dll25.10.200417:406.0.2800.14802,697,216
shdocvw.dll24.11.200400:496.0.2800.16111,387,520
shlwapi.dll12.11.200404:336.0.2800.1605402,432
urlmon.dll26.10.200417:526.0.2800.1480451,584
wininet.dll25.10.200417:406.0.2800.1480577,024
Internet Explorer 6 Service Pack 1 for Windows XP (64-biters utgave):
NavnDato (UTC)Klokkeslett (UTC)VersjonStørrelseMappe
wbrowseui.dll12.11.200402:506.0.2800.16071,017,856WOW
winseng.dll24.09.200421:076.0.2800.147569,632WOW
wmshtml.dll25.10.200417:406.0.2800.14802,697,216WOW
wshdocvw.dll24.11.200400:496.0.2800.16111,387,520WOW
wshlwapi.dll12.11.200404:336.0.2800.1605402,432WOW
wurlmon.dll26.10.200417:526.0.2800.1480451,584WOW
wwininet.dll25.10.200417:406.0.2800.1480577,024WOW
browseui.dll12.11.200402:526.0.2800.16072,869,760Ingen
inseng.dll24.09.200422:036.0.2800.1475230,912Ingen
mshtml.dll25.10.200418:396.0.2800.14809,116,160Ingen
shdocvw.dll24.11.200400:286.0.2800.16113,669,504Ingen
shlwapi.dll26.10.200417:226.0.2800.16051,117,696Ingen
urlmon.dll26.10.200417:536.0.2800.14801,430,528Ingen
wininet.dll25.10.200418:386.0.2800.14801,815,552Ingen
Internet Explorer 6 Service Pack 1 for Windows 98, Windows 98 SE, Windows Me og Windows NT:
NavnDato (UTC)Klokkeslett (UTC)VersjonStørrelse
BROWSEUI.DLL12.11.200402:506.0.2800.16071,017,856
INSENG.DLL24.09.200421:076.0.2800.147569,632
MSHTML.DLL25.10.200417:406.0.2800.14802,697,216
SHDOCVW.DLL24.11.200400:496.0.2800.16111,387,520
SHLWAPI.DLL12.11.200404:336.0.2800.1605402,432
URLMON.DLL26.10.200417:526.0.2800.1480451,584
WININET.DLL25.10.200417:406.0.2800.1480577,024
Tilbake til toppenHvis du vil fjerne denne oppdateringen, bruker du Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel. Elementet som refererer til denne oppdateringen, viser den som en Windows-oppdatering, og ikke som en Internet Explorer-oppdatering. Dette er en endring fra tidligere samleoppdateringer for Internet Explorer.

Systemansvarlige kan bruke Spuninst.exe-verktøyet til å fjerne denne samleoppdateringen. Spuninst.exe-verktøyet finnes i mappen %Windir% \$NTUninstallKB nnnnnn $\Spuninst. Dette verktøyet støtter følgende kommandolinjebrytere for installasjonsprogrammet:
 • /?: Vis listen over installasjonsbrytere.
 • /u: Bruk uovervåket modus.
 • /f: Tving andre programmer til å avslutte når datamaskinen slås av.
 • /z: Ikke start maskinen på nytt når installasjonen er fullført.
 • /q: Bruk stille modus (ingen brukermedvirkning).


Hvis du vil fjerne denne oppdateringen, bruker du Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel. Klikk Internet Explorer 889669, og velg deretter Endre/fjern (eller Legg til / fjern).

Systemansvarlige kan bruke Ieuninst.exe-verktøyet til å fjerne denne oppdateringen. Denne sikkerhetsoppdateringen installerer leuninst.exe-verktøyet i mappen %Windir%. Dette verktøyet støtter følgende kommandolinjebrytere for installasjonsprogrammet:
 • /?: Vis listen over støttede brytere.
 • /z: Ikke start maskinen på nytt når installasjonen er fullført.
 • /q: Bruk stille modus (ingen brukermedvirkning).
Bruk for eksempel følgende kommando hvis du vil fjerne denne oppdateringen i stille modus:
c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q889669.inf

Obs!  Denne kommandoen antar at Windows er installert i mappen C:\Windows.
Tilbake til toppen


Korrekt fjerning av mer enn én kumulativ oppdatering for Internet Explorer på en datamaskin som kjører Windows XP 64-Bit Edition, versjon 2003, krever at du fjerner oppdateringene i samme rekkefølge som de ble installert. Hvis du for eksempel installerer 818529, og deretter installerer 828750, må du fjerne 828750 før du fjerner 818529.Hvis du vil ha mer informasjon om kjente problemer som kan oppstå etter at du installerer denne oppdateringen, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
325192 Problemer etter at du har installert oppdateringer for Internet Explorer eller Windows

Tilbake til toppen

 • Etter at du har fjernet samleoppdatering 8896690 fra en datamaskin som kjører Windows XP, Windows 2000, Windows NT Server 4.0, Windows Millennium Edition eller Windows 98 Second Edition, kan du ikke fjerne tidligere kumulative oppdateringer for Internet Explorer, for eksempel den kritiske oppdateringen 818529. Dette er den ønskede virkemåten. Fjerning støttes bare for den siste kumulative oppdateringen du installerte.
 • Hvis du vil ha mer informasjon om kjente problemer som kan oppstå etter at du installerer denne oppdateringen, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  325192 Problemer etter at du har installert oppdateringer for Internet Explorer eller Windows
Tilbake til toppen
samleoppdatering sikkerhetsoppdatering sikkerhet feil problem sikkerhetsproblem skadelig angriper utnytte register uautorisert buffer overløp overflyt spesialutformet omfang spesiallaget tjenestenekt (denial of service) DoS TSE WinNT Win2000
Eigenschappen

Artikel-id: 889669 - Laatst bijgewerkt: 01/27/2006 17:49:00 - Revisie: 9.1

Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1

 • kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbsecbulletin KB889669
Feedback