Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Systemet Digital Rights Management for Windows Media virker kanskje ikke hvis datamaskinens maskinvare endres

Symptom
Systemet Digital Rights Management for Microsoft Windows Media (DRM) vil kanskje ikke fungere hvis du gjør endringer i datamaskinens maskinvare. Du vil kanskje ikke kunne spille av beskyttet innhold. Beskyttet innhold omfatter innhold som for eksempel sanger som du har kjøpt og lastet ned fra en elektronisk butikk.

Du kan få følgende feilmeldinger:
Feilmelding 1
Lisensene for mediefilene er skadet.
Feilmelding 2
Lisensen er enten ødelagt eller ugyldig.
Feilmelding 3
Lisensen til å spille av pakkemediet er ugyldig.
Feilmelding 4
C00D277F – Feil ved sikker lagring. Gjenopprett lisensene fra en tidligere sikkerhetskopi, og prøv på nytt.
Årsak
Dette problemet oppstår fordi Windows Media DRM-systemet vedlikeholder informasjon basert på maskinvarekonfigurasjonen på datamaskinen. Hvis bestemte komponenter endres, kan det hende at Windows Media DRM ikke vil fungere fordi endringen kan tolkes som et uautorisert forsøk på å flytte beskyttet innhold til en annen datamaskin.

Dette problemet kan oppstå hvis du har gjort én eller flere av følgende endringer i datamaskinens maskinvare:
 • Du har nylig endret maskinvarekomponenter, for eksempel CPUen eller hovedkortet.
 • Du har endret noen av datamaskinens BIOS-innstillinger (Basic Input/Output System) som påvirker maskinvarekomponenter; du har for eksempel deaktivert hypertrådet CPU.
 • Du har flyttet harddiskstasjonen fra én datamaskin til en annen datamaskin.
Løsning
Hvis du vil løse dette problemet, kan du gjenopprette datamaskinen til den opprinnelige maskinvarekonfigurasjonen eller de opprinnelige BIOS-innstillingene. Du vil sannsynligvis kunne løse dette problemet ved å gjenopprette datamaskinen til disse innstillingene. Hvis du kan løse DRM-problemet ved å gjenopprette maskinvarekonfigurasjonen eller BIOS-innstillingene, og hvis du har planer om å endre maskinvarekomponenter i fremtiden, utfører du trinn 1 til 5 senere i denne delen. Hvis du ikke har gjort endringer i maskinvaren eller problemet ikke blir løst når du gjenoppretter maskinvarekonfigurasjonen, utfører du trinn 3 til 5.

Forsiktig!  Hvis du går direkte til trinn 3, og du ikke har en fersk sikkerhetskopi av lisensene, vil du kanskje ikke kunne spille av beskyttede filer som du har lastet ned tidligere. Hvis dette problemet oppstår, kontakter du innholdsleverandøren for å finne ut hvordan du laster ned nye lisenser for disse filene. Et eksempel på en innholdsleverandør er butikken der du kjøpte de beskyttede filene.
 1. Sikkerhetskopier lisensene. Fremgangsmåte:
  1. Verktøy-menyen i Microsoft Windows Media Player klikker du Behandle lisenser i Windows Media Player 10, eller du klikker Lisensbehandling i Windows Media Player 7.x til Windows Media Player 9.

   Hvis du vil endre plasseringen av sikkerhetskopien, klikker du Endre, og deretter velger du en plassering der du vil lagre sikkerhetskopiene av lisensen.
  2. Klikk Ta sikkerhetskopi.
  Obs!  Lisensutstederen, for eksempel den elektroniske butikken der du kjøpte den beskyttede filen, bestemmer om du har tillatelse til å sikkerhetskopiere en bestemt lisens. Det kan derfor hende at du ikke kan sikkerhetskopiere alle lisensene. Hvis du ikke kan sikkerhetskopiere lisensen for en bestemt fil, kan du ikke gjenopprette denne lisensen etter at du har endret maskinvarekomponenten. Hvis du ikke kan gjenopprette en lisens, kan du ikke spille av den beskyttede filen.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til webområdet for lisensutstederen for å finne ut om utstederen støtter funksjonen for sikkerhetskopiering og gjenoppretting i Windows Media DRM.
 2. Gjør de ønskede endringene i datamaskinens maskinvare.
 3. Tilbakestill Windows Media DRM ved å slette alle filene i Windows Media DRM-mappen. Merk at Windows Media DRM-mappen er en skjult systemmappe. Hvis du vil vise skjulte filer og mapper, gjør du følgende:
  1. Klikk Start, og klikk deretter Min datamaskin.
  2. Klikk MappealternativerVerktøy-menyen, og klikk deretter kategorien Vis.
  3. Klikk Vis skjulte filer og mapper, og fjern merket for Skjul beskyttede operativsystemfiler.
  Følgende er vanlige plasseringer for Windows Media DRM-mappen, avhengig av versjonen av operativsystemet:
  • Windows Vista: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\DRM
  • Microsoft Windows 2000 og Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\DRM
  • Windows 98: C:\Windows\All Users\DRM
  • Windows Millennium Edition: C:\Windows\DRM
  Hvis du ikke finner mappen Windows Media DRM, er mappens nøyaktige plassering lagret i følgende registernøkkel på datamaskinen. Kontroller at nøkkelen peker på en gyldig bane:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DRM\DataPath
  Obs!  Nøkkelen vises som standard i binærformat. Hvis du vil se banen i rent tekstformat, dobbeltklikker du DataPath. I dialogboksen Rediger binær verdi vises banen i kolonnen til høyre.
 4. Tilpass Windows Media DRM-systemet.

  Hvis du vil installere de siste Windows Media DRM-komponentene, kan du se instruksjonene på følgende Microsoft-webområde:
 5. Gjenopprett lisensene. Fremgangsmåte:
  1. Verktøy-menyen i Windows Media Player klikker du Behandle lisenser hvis du har Windows Media Player 10, eller du klikker Lisensbehandling hvis du har Windows Media Player 7.x til Windows Media Player 9.
  2. Velg plasseringen til sikkerhetskopiene av lisensene. Sett om nødvendig inn disketten som lisensene er lagret på.
  3. Klikk Gjenopprett.
  Obs!  Dette trinnet krever tilkobling til Internett. Hvis du har spørsmål om Windows Media Player og personvern, kan du se personvernerklæringen for Windows Media Player. Hvis du vil vise personvernerklæringen i Windows Media Player, klikker du Vis personvernerklæringHjelp-menyen.
Status
Dette er den ønskede virkemåten.
WMDRM license restore C00D277F
Egenskaper

Artikkel-ID: 891664 – Forrige gjennomgang: 12/20/2007 18:12:00 – Revisjon: 3.2

Windows Media Format 9.5 Software Development Kit, Microsoft Windows Media Player 10, Microsoft Windows Media Player 7.1, Microsoft Windows Media Player 9 Series

 • kbinfo kbtshoot kbprb KB891664
Tilbakemelding