Ytelsen til ASP.NET kan bli påvirket etter at du har installert sikkerhetsoppdatering MS05-004

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Symptom
Ytelsen til Microsoft ASP.NET kan bli påvirket hvis en administrativ bruker ikke logger seg på etter at du har installert sikkerhetsoppdatering MS05-004. Dette problemet oppstår fordi sikkerhetsoppdateringen oppdaterer DLL-filer som har et opprinnelig bilde. Under installasjonen ugyldiggjøres de opprinnelige bildene inntil en systemansvarlig logger seg på serveren.

Påvirkningen på ytelsen kan måles i mer CPU-bruk når kode lastes inn ved oppstart. Det oppstår ingen betydelig svekkelse av ytelsen i en stabil tilstand.

Denne ytelsespåvirkningen oppstår bare etter at du har installert denne sikkerhetsoppdateringen på datamaskiner som kjører Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2 (SP2) og den opprinnelig versjonen av .NET Framework 1.1.

Sikkerhetsoppdatering MS05-004 installerer nye versjoner av følgende DLL-filer:

Hvis .NET Framework 1.1 er installert
 • System.dll
 • System.xml.dll
Hvis .NET Framework 1.0 SP2 er installert
 • Mscorlib.dll
 • System.dll
 • System.xml.dll
Bruk følgende metode for å fastslå hvilken hovedversjon av .NET Framework du har installert:
 • Hvis mappen %windir%\Microsoft.net\Framework\v1.0.3705 inneholder mer enn fire filer, er .NET Framework 1.0 installert. .NET Framework 1.0 er ikke installert hvis mappen bare inneholder følgende filer:
  • Installutil.exe.config
  • Mscormmc.cfg
  • Mscormmc.dll
  • Regsvcs.exe.rtm.config
 • Hvis mappen %windir%\Microsoft.net\Framework\v1.1.4322 finnes, er .NET Framework 1.1 installert.
Obs!  Begge mappene kan finnes.

Obs!  Bruk følgende metode for å fastslå hvilken oppdateringspakke som er installert:
 • Hvis versjonen av filen %windir%\Microsoft.net\Framework\v1.0.3705\Sscorwrks.dll er tidligere enn 1.0.3705.6000, er .NET Framework 1.0 SP2 installert.
 • Hvis versjonen av filen %windir%\Microsoft.net\Framework\v1.1.4322\Sscorwrks.dll er tidligere enn 1.1.4322.2000, er .NET Framework 1.1 installert.
Løsning
Når du har installert denne sikkerhetsoppdateringen, genereres opprinnelige bilder på nytt første gangen en administrativ bruker logger på datamaskinen. Når de opprinnelige bildene er generert på nytt, gjenopprettes systemytelsen til opprinnelige nivåer. Dette problemet oppstår fordi kode ikke krever JIT-kompilering (Just In Time) under innlasting.

Du kan også generere opprinnelige bilder på nytt ved hjelp av verktøyet Native Image Generator (Ngen.exe). Når du skal gjøre det, bruker du følgende kommandoer:

Hvis .NET Framework 1.1 er installert
NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.1.4322\system.dllNGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.1.4322\system.Xml.dll
Obs!  Verktøyet Native Image Generator finnes i mappen %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.1.4322.


Hvis .NET Framework 1.0 SP2 er installert
NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\mscorlib.dllNGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.dllNGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.Xml.dll
Fordi det installeres en ny versjon av Mscorlib.dll-filen, ugyldiggjøres alle opprinnelige bilder på datamaskinen. Du må derfor også generere de opprinnelige bildene for følgende DLL-filer på nytt:
NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\custommarshalers.dllNGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.Design.dllNGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.Drawing.dllNGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.Drawing.Design.dllNGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.Windows.Forms.dll
Obs!  Verktøyet Native Image Generator finnes i mappen %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705.
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om MS05-004-sikkerhetsoppdateringen, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
887219 MS05-004: Sikkerhetsproblem for ASP.NET-banevalidering kan tillate uautorisert tilgang
Hvis du vil ha mer informasjon om verktøyet Native Image Generator (Ngen.exe), kan du gå til følgende webområde for Microsoft Developers Network:
Egenskaper

Artikkel-ID: 891829 – Forrige gjennomgang: 12/09/2015 02:00:54 – Revisjon: 1.2

Microsoft .NET Framework 1.1, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2

 • kbnosurvey kbarchive kbprb KB891829
Tilbakemelding