Beskrivelse av Windows Genuine Advantage (WGA)

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

INNLEDNING
Programmet Windows Genuine Advantage (WGA) hjelper deg med å fastslå om ditt eksemplar av Windows er ekte. Denne artikkelen omhandler WGA-programmet, hvorfor det finnes, og hvordan det er til fordel for deg som bruker. Artikkelen forklarer hva som skjer hvis du ikke kjører et ekte eksemplar av Windows og du prøver å laste ned en oppdatering fra Microsoft Download Center.

Hva er programmet Windows Genuine Advantage (WGA)?

Programmet Windows Genuine Advantage (WGA) er et ledd i Microsofts arbeid for å beskytte kunder og partnere mot etterligninger gjennom informasjon, utviklingsarbeid og håndheving av retningslinjer og lover. WGA skiller mellom ekte Windows-programvare og etterligninger. Dette gjør at du kan bruke de funksjonene du forventer, være trygg på at programvaren er ekte, og dra nytte av kontinuerlige systemforbedringer som hjelper deg med å utnytte datamaskinen bedre.

WGA-programmet gir en forbedret Windows-opplevelse for brukere med et ekte eksemplar av Windows. Når du bruker ekte Microsoft-programvare, kan du være trygg på at du har tilgang til de nyeste funksjonene og oppdatert sikkerhet og kundestøtte. På denne måten kan du forbedre produktiviteten og få større utbytte av datamaskinen. Du vil også ha tilgang til nye produkter og tilbud som bare er tilgjengelige for kunder med ekte Microsoft-programvare.

Programmet gir også anbefalinger og hjelp til brukere som tror de har mottatt piratkopiert programvare.

Hvordan fungerer verktøyet Windows Genuine Advantage?

Valideringsverktøyet Windows Genuine Advantage, som er en ActiveX-kontroll, utfører en valideringskontroll både på webområdet Microsoft Download Center og webområdet Windows Update for å kontrollere at ditt eksemplar av Windows er ekte. Hvis ditt eksemplar av Windows er ekte, kan du fortsette nedlastingen.

En ActiveX-kontroll er en liten Internett-byggeblokk som gjør at programmer virker gjennom en webleser, for eksempel Internet Explorer. Vi bruker ActiveX-kontroller for å gi deg lettere tilgang til enkelte nødvendige programvarenedlastinger fra Microsoft-webområdet. ActiveX-kontrollen du blir spurt om å laste ned og installere når du besøker webområdet, gjør det mulig å kjøre WGA-valideringsverktøyet på datamaskinen slik at eksemplaret av Windows kan kontrolleres.

Obs!  Webområdet Windows Update er bare tilgjengelig for kunder som kjører et ekte eksemplar av Windows.

Hvordan fungerer Windows Genuine Advantage-validering?

WGA-prosessen er rask og enkel. Det samles ikke inn informasjon som Microsoft kan bruke til å identifisere eller kontakte brukeren. Valideringsprosessen omfatter følgende trinn:
  • Første gang du er innom webområdet Microsoft Download Center, Windows Update eller Microsoft Update, vises en melding om at du må validere eksemplaret av Windows.
  • Du blir bedt om å laste ned en ActiveX-kontroll som kontrollerer ektheten til Windows-programvaren. Hvis Windows-valideringen lykkes, lagres en spesiell lisensfil på datamaskinen for senere bekreftelse.
  • I den elektroniske valideringsprosessen ses det etter flere kjente etterligningsmetoder. Du trenger vanligvis ikke angi informasjon i dette trinnet.
  • Etter vellykket validering kan du fortsette nedlastingen.
  • WGA-varsler er et verktøy mot piratkopiering som utfører WGA-valideringskontrollen og varsler deg hvis du ikke kjører ekte Windows.
Obs!  Funksjonen Automatiske oppdateringer påvirkes ikke av WGA-valideringskontrollen. Du kan derfor bruke Automatiske oppdateringer-funksjonen til å sørge for at du mottar kritiske Windows-oppdateringer.

Hva skjer hvis mitt eksemplar av Windows ikke består valideringskontrollen?

Hvis ditt eksemplar av Windows ikke består valideringskontrollen, og du tror du har kjøpt et ekte eksemplar, kan vi hjelpe deg. Hvis valideringskontrollen mislykkes, får du en melding som forklarer hvorfor Windows ikke bestod kontrollen. Du blir sendt videre til en tilpasset webside som inneholder detaljer om hva som forårsaket feilen, og anbefalinger for hvordan du kan løse problemet. Denne siden inneholder en del med feilsøkingstrinn. I ett av disse trinnene kan du kontrollere om du kan bruke det elektroniske oppdateringsverktøyet for produktnøkkel.

Hvis en ekte produktnøkkel ble levert med datamaskinen, men Windows ble feil installert med en ugyldig produktnøkkel, kan du bruke oppdateringsverktøyet for produktnøkkel til å tilbakestille datamaskinen til en ekte status uten at du trenger å kjøpe et nytt eksemplar av Windows. Hvis du bruker webområdet Windows Update, kommer du tilbake hit. Her får du tilgang til nedlastinger som ikke krever validering.

Hvis systemet ikke består valideringskontrollen, og du tror du har kjøpt piratkopiert programvare, har vi anbefalinger som kan hjelpe deg. Du kan gå til Microsoft-webområdet "How to Tell" for å finne ut hvordan du fastslår om ditt eksemplar av Windows er ekte Microsoft-programvare. Hvis du tror du har mottatt piratkopiert programvare, kan du sende en rapport til Microsoft slik at vi kan undersøke nærmere. I tillegg kan du gjøre følgende:
  • Undersøke om du har krav på en erstatnings-CD fra Microsoft.
  • Kjøpe et ekte eksemplar av Windows fra Microsofts webområde eller fra en lokal forhandler.
  • Gå til kundestøttesiden for Microsoft Genuine Advantage for å få mer informasjon.

Hva om jeg bestemmer meg for ikke å bruke Windows Genuine Advantage til å validere mitt eksemplar av Windows?

Hvis du har et ekte eksemplar av Windows, men bestemmer deg for ikke å fullføre valideringsprosessen, kan du fremdeles skaffe kritiske programvareoppdateringer ved hjelp av funksjonen Automatiske oppdateringer.

Hva om jeg får spørsmål om å installere en ActiveX-kontroll?

Hvis du laster ned filer fra webområdet Microsoft Download Center eller Microsoft Windows, kan du bli spurt om du vil fullføre WGA-valideringskontrollen ved å installere en ActiveX-kontroll.

På webområdet Download Center kan du bli bedt om å installere en ActiveX-kontroll når du velger en nedlasting som er merket med WGA-ikonet. På webområdet Windows Update er ActiveX-kontrollen en obligatorisk oppdatering. Du må installere denne oppdateringen for å få tilgang til nedlastinger som gjelder spesielt for Windows.

Er produktet mitt dekket av Windows Genuine Advantage?

Produkter som er dekket av WGA, omfatter alle versjoner av Windows XP og Microsoft Windows 2000 Professional. WGA dekker ikke Windows Server 2003, Microsoft Windows Millennium Edition eller Microsoft Windows 98.
Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon om ekte Microsoft-programvare, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:Hvis du vil ha informasjon om Windows Validation, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:Hvis du vil se vanlige spørsmål om ekte Windows-validering, kan du gå til følgende Microsoft-webområde: Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan vite om programvare er ekte, kan du gå til følgende Microsoft-webområde: Hvis du vil ha informasjon om beskyttelse mot piratvirksomhet mot Microsoft-programvare, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Windows Genuine Advantage - kundestøtte for Windows x64-utgaver

Maskinvareprodusenten tilbyr kundestøtte og hjelp for Microsoft Windows x64-utgaver. Maskinvareprodusenten tilbyr kundestøtte fordi en Windows x64-utgave fulgte med maskinvaren. Produsenten kan ha tilpasset installasjonen av Windows x64-utgaven med unike komponenter. Blant de unike komponentene kan det være bestemte enhetsdrivere eller valgfrie innstillinger som optimaliserer ytelsen for maskinvaren. Så langt det er rimelig, hjelper Microsoft deg hvis du trenger teknisk hjelp med Windows x64-utgaven. Det kan imidlertid hende du må kontakte produsenten direkte. Produsenten er best kvalifisert til å gi støtte for programvaren produsenten installerte på maskinvaren.

Hvis du vil ha produktinformasjon om Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, kan du gå til følgende Microsoft-webområde: Hvis du vil ha produktinformasjon om Microsoft Windows Server 2003 x64-utgaver, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
wuv5 au
Eigenschappen

Artikel-id: 892130 - Laatst bijgewerkt: 05/09/2012 09:16:00 - Revisie: 6.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Windows Genuine Advantage, Microsoft Update, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbresolve kbpubtypekc kbwindowsupdate kbhowto KB892130
Feedback