Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Få tak i og bruke Enterprise Scan Tool

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
Denne artikkelen beskriver hvordan du får tak i og bruker Enterprise Scan Tool, som følger med enkelte sikkerhetsbulletiner. Den beskriver hvor du kan få tak i den nyeste utgaven av Enterprise Scan Tool. Deretter beskrives hvordan du analyserer innholdet i filen Results.xml som opprettes i verktøyet. Artikkelen inneholder videre noen korte forslag til hvordan du kan konsolidere data fra flere datamaskiner etter du har kjørt verktøyet. Den beskriver hvordan du avinstallerer Enterprise Scan Tool. Den drøfter dessuten noen av begrensningene ved verktøyet. Artikkelen avsluttes med en serie med vanlige spørsmål. Den første delen av de vanlige spørsmålene er generelle. Denne delen med generelle vanlige spørsmål følges av en del med vanlige spørsmål om bulletinspesifikke versjoner av Enterprise Scan Tool. Deretter følger en del med vanlige spørsmål for Microsoft SMS-versjonen (System Management Server) av Enterprise Scan Tool. Artikkelen avsluttes med vanlige spørsmål der noen av de kjente problemene drøftes.
INNLEDNING
Denne artikkelen inneholder trinnvise instruksjoner for hvordan du bruker Enterprise Scan Tool, som følger med enkelte sikkerhetsbulletinutgivelser. Med dette verktøyet kan du søke etter oppdateringene som gis ut med MSRC-bulletiner (Microsoft Security Response Center), der Microsoft System Management Server eller andre løsninger for virksomhetsstyring ikke brukes til å administrere oppdateringer. Trinnene i artikkelen er eksempeltrinn. Du må kanskje endre trinnene etter kravene og begrensningene for ditt miljø.
Mer informasjon

Bruke Enterprise Scan Tool

Versjonen av Enterprise Scan Tool som følger med den enkelte utgaven av sikkerhetsbulletinen, kan ha egne kommandolinjebrytere og et eget XML-utdataskjema. Følgende trinn gjelder for alle Enterprise Scan Tool-utgivelser. Følg disse trinnene hvis du vil bruke verktøyet:
 1. Kjør pakken du har fått tak i fra Download Center eller Microsofts kundestøtte.
 2. Angi en plassering når du blir bedt om å angi en plassering der du vil pakke ut filene.

  I mappen der du pakket ut filene, vises følgende filer:
  • Readme.rtf
  • Updatescan.exe
  • Updatescan.xml
 3. Kjør filen Updatescan.exe ved å bruke kommandolinjebryterne som er beskrevet i Viktig-filen. Den følger med Enterprise Scan Tool.

  Utgivelsene av Enterprise Scan Tool knyttes til bestemte bulletiner under en MSRC-utgivelsessyklus. Disse kommandolinjebryterne kan være ulike for forskjellige Enterprise Scan Tool-utgivelser. Du må alltid lese Viktig-filen som følger Enterprise Scan Tool-utgivelsen, for å få den siste informasjonen.
 4. Hvis du vil se resultatene av skanningen, kan du se gjennom loggen som opprettes, ved hjelp av en valgfri bryter. Deretter ser du gjennom filen Results.xml.

  Loggen skrives til den gjeldende arbeidsmappen. Filen Results.xml skrives imidlertid til mappen verktøyet kjøres fra. XML-utdataskjemaet kan være forskjellig for ulike Enterprise Scan Tool-utgivelser. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Analysere verktøyutdataene" i Viktig-filen som er knyttet til Enterprise Scan Tool-utgivelsen.

Tilgjengelige Enterprise Scan Tools

Enterprise Scan Tool datert 09.10.07 (MS07-056)

Hvis du vil skaffe deg Enterprise Scan Tool datert 09.10.07 (MS07-056), kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Enterprise Scan Tool datert 11.09.07 (MS07-052, MS07-053)

Hvis du vil skaffe deg Enterprise Scan Tool datert 11.09.07 (MS07-052, MS07-053), kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Enterprise Scan Tool datert 14.08.07 (MS07-043, MS07-047, MS07-049, MS07-050)

Hvis du vil skaffe deg Enterprise Scan Tool datert 14.08.07 (MS07-043, MS07-047, MS07-049, MS07-050), kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Enterprise Scan Tool datert 10.07.07 (MS07-040)

Hvis du vil skaffe deg Enterprise Scan Tool datert 10.07.07 (MS07-040), kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Enterprise Scan Tool datert 12. juni 2007 (MS07-034)

Hvis du vil skaffe deg Enterprise Scan Tool datert 12. juni 2007 (MS07-034), kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Enterprise Scan Tool datert 8. mai 2007 (MS07-028)

Hvis du vil skaffe deg Enterprise Scan Tool datert 8. mai 2007 (MS07-028), kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Enterprise Scan Tool datert 13. februar, 2007 (MS07-005, MS07-009, MS07-012)

Hvis du vil skaffe deg Enterprise Scan Tool datert 13. februar 2007 (MS07-005, MS07-009, MS07-012), kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Enterprise Scan Tool datert 9. januar 2007 (MS07-004)

Hvis du vil skaffe deg Enterprise Scan Tool datert 9. januar 2007 (MS07-004), kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Enterprise Scan Tool datert 12. desember 2006 (MS06-073, MS06-076, MS06-077, MS06-078)

Hvis du vil skaffe deg Enterprise Scan Tool datert 12. desember 2006 (MS06-073, MS06-076, MS06-077, MS06-078), kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Enterprise Scan Tool datert 14. november 2006 (MS06-069)

Hvis du vil skaffe deg Enterprise Scan Tool datert 14. november (MS06-069), kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Enterprise Scan Tool datert 10. oktober 2006 (MS06-056)

Hvis du vil skaffe deg Enterprise Scan Tool datert 10. oktober 2006 (MS06-056), kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Enterprise Scan Tool datert 26. september 2006 (MS06-055)

Hvis du vil skaffe deg Enterprise Scan Tool datert 26. september 2006 (MS06-055), kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Enterprise Scan Tool datert 8. august 2006 (MS06-043)

Hvis du vil skaffe deg Enterprise Scan Tool datert 8. august 2006 (MS06-043), kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Enterprise Scan Tool datert 11. juli 2006 (MS06-033)

Hvis du vil skaffe deg Enterprise Scan Tool datert 11. juli 2006 (MS06-033), kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Enterprise Scan Tool (MS06-023, MS06-024) datert 13. juni 2006

Hvis du vil skaffe deg Enterprise Scan Tool (MS06-023, MS06-024) datert 13. juni 2006, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Enterprise Scan Tool (MS06-020) datert 9. mai 2006

Hvis du vil skaffe deg Enterprise Scan Tool (MS06-020) datert 9. mai 2006, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Enterprise Scan Tool (MS06-014, MS06-016, MS06-017) datert 11. april 2006

Hvis du vil skaffe deg Enterprise Scan Tool (MS06-014, MS06-016, MS06-017) datert 11. april 2006, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Enterprise Scan Tool datert 14. februar 2006 (MS06-005)

Hvis du vil skaffe deg Enterprise Scan Tool datert 13. februar (MS06-005), kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Enterprise Scan Tool datert 11. oktober 2005 (MS05-044, MS05-050)

Hvis du vil skaffe deg Enterprise Scan Tool datert 11. oktober 2005 (MS05-044, MS05-050), kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Enterprise Scan Tool datert 14. juni 2005 (MS05-029, MS05-030, MS05-031, MS05-033, MS05-034)

Hvis du vil skaffe deg Enterprise Scan Tool datert 14. juni 2005 (MS05-029, MS05-030, MS05-031, MS05-033, MS05-034), kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Enterprise Scan Tool datert 12. april 2005 (MS05-022, MS05-023)

Hvis du vil skaffe deg Enterprise Scan Tool datert 12. april 2005 (MS05-022, MS05-023), kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Enterprise Scan Tool datert 8. februar 2005 (MS05-004, MS05-006, MS05-009)

Hvis du vil skaffe deg Enterprise Scan Tool datert 8. februar 2005, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Enterprise Scan Tool datert 12. oktober 2004 (MS04-028)

Hvis du vil skaffe deg Enterprise Scan Tool datert 12. oktober 2004 (MS04-028), kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Analysere filen Results.xml

Denne filen finnes i mappen på datamaskinen der skanneverktøyet ble kjørt. Du kan bruke filen Results.xml til å samle data om oppdateringer i en virksomhet. Status-feltet angir spesielt om en bestemt oppdatering er relevant eller installert. Hvis en oppdatering er angitt som relevant, er sikkerhetsoppdateringen påkrevd og ikke installert. Hvis oppdateringen er angitt som installert, er sikkerhetsoppdateringen installert og finnes på måldatamaskinen. Utdataformatet ligner på følgende. Alle endringer i utdataformatet i en fremtidig utgivelse vil bli dokumentert.
<ScanResults>  <ScanDateTime>16.09.2004 14:40:30</ScanDateTime>  <XMLDataVersion>2004.12.14.0</XMLDataVersion>  <ScannedBy>DATAMASKIN_A \ SYSTEM</ScannedBy>  <Machine>   <MachineName>DATAMASKIN_A</MachineName>   <Domain>MITTDOMENE</Domain>   <Product>     <ProductName>WINDOWS 2000 ADVANCED SERVER</ProductName>     <Item>      <LocaleID>1033</LocaleID>      <ItemClass>Patch</ItemClass>      <BulletinID>MS0x-00x</BulletinID>      <BulletinTitle>Buffer Overrun Could Allow Code Execution (999999)</BulletinTitle>      <SQNumber>999999</SQNumber>      <BulletinUrl>http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS0x-00x.mspx</BulletinUrl>      <DownloadURL>I/T</DownloadURL>      <Description></Description>      <Status>Applicable</Status>      <ItemType></ItemType>      <DatePosted></DatePosted>      <DateRevised></DateRevised>      <UnattendSyntax>/q /z</UnattendSyntax>     </Item>   </Product>  </Machine></ScanResults>

Konsolidere utdata fra flere datamaskiner

Virksomhetskunder vil kanskje konsolidere utdataene fra flere datamaskiner i en rapport som er lett å lese, en database eller et annet format, for å utføre rapportering eller kompatibilitetskontroll. På grunn av ulike kundekrav leverer ikke Microsoft en sentralisert rapporteringsløsning med verktøyet. Du kan imidlertid importere XML-filer som er lagret med skanneverktøyet, i en database for å muliggjøre sentral rapportering.

Avinstallere Enterprise Scan Tool

Du kan avinstallere verktøyet fra klientdatamaskiner ved å slette mappen du brukte da du installerte verktøyet.

Begrensninger

 • Du må kjøre Enterprise Scan Tool under en konto som har lokale administrative rettigheter eller systemkontekst.
 • Dette verktøyet er bare testet på produkter og konfigurasjoner som støttes. Hvis du kjører verktøyet på et operativsystem som ikke støttes, vises følgende melding:
  No checks apply to this system (Ingen kontroller gjelder for dette systemet)
 • Resultatene fra dette verktøyet er på engelsk. Det tilbys imidlertid gjenkjenningsmuligheter for hvert språk som påvirkes av de månedlige oppdateringene som gis ut.
 • Verktøyet utfører lokale skanninger.
 • Dette verktøyet tilbyr ikke gjenkjenning for tredjepartsprodukter som kan bruke en sårbar versjon av komponenten som påvirkes.
 • Endring eller tilpassing av verktøyet eller gjenkjenningsmanifestet er ikke tillatt under lisensvilkårene for bruk av Microsoft-programvare.

  Obs!  Gjenkjenningsmanifestet er XML-filen.
 • Verktøyet er bare testet på operativsystemer som støttes, og med versjonene av de påvirkede produktene som støttes. Verktøyet kan rapportere unøyaktig informasjon eller mislykkes i å rapportere informasjon om produkter som ikke støttes. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke produktversjoner som støttes, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
 • Microsoft XML Parser (MSXML) 3.0 må være på alle datamaskiner der du kjører verktøyet. MSXML 3.0 installeres av Microsoft Internet Explorer 6 og Internet Explorer 6 Service Pack 1. MSXML 3.0 er også en del av Microsoft Windows Server 2003. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  269238 Liste over versjoner av Microsofts XML-parser (MSXML)

Vanlige spørsmål

Generelle spørsmål

 • Hva er Enterprise Scan Tool?

  Som en del av en løpende forpliktelse til å tilby gjenkjenningsverktøy for sikkerhetsoppdateringer i bulletinklassen, leverer Microsoft et frittstående gjenkjenningsverktøy for bulletinene i en MSRC-utgivelsessyklus som ikke kan oppdages av Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) eller Office Detection Tool (ODT). Dette frittstående verktøyet kalles Enterprise Scan Tool (EST). Dette verktøyet er utviklet for systemansvarlige i store organisasjoner. Når et gjenkjenningsverktøy opprettes for en bestemt bulletin, kan kunder kjøre verktøyet ved en ledetekst, og deretter vise resultatet av XML-utdatafilen. Detaljert dokumentasjon følger med verktøyet. Det finnes også en versjon av verktøyet som SMS-kunder (System Management Server) kan få tak i, som gir SMS-systemansvarlige en integrert opplevelse.
 • Hvorfor finnes dette verktøyet?

  Microsoft leverer dette verktøyet for bestemte bulletiner i en MSRC-utgivelsessyklus som ikke kan oppdages av MBSA eller Office-søkeverktøyet. Hvert verktøy er spesifikt for en MSRC-utgivelsessyklus.
 • Blir verktøyet oppdatert hver gang? Vil verktøyet være uforandret? Og vil XML-filer publiseres?

  Nei. Hver utgivelse av Enterprise Scan Tool er et frittstående verktøy som er knyttet til en bestemt MSRC-utgivelsessyklus. Enterprise Scan-verktøy opprettes bare når MBSA eller ODT ikke tilbyr gjenkjenning for en bulletin. Hvis MBSA eller ODT kan gjenkjenne bulletinen, blir ikke Enterprise Scan Tool gitt ut for denne bulletinen. XML-utdataskjemaet og verktøyet henger sammen. Kommandolinjebrytere kan være ulike for forskjellige Enterprise Scan Tool-utgivelser. Kunder må derfor laste ned Enterprise Scan Tool-utgivelsen som er knyttet til hver MSRC-utgivelsessyklus.
 • Hvor lenge har Microsoft tenkt å støtte verktøyet?

  Enterprise Scan Tool er en del av Microsofts forpliktelse til å levere gjenkjenningsverktøy for sikkerhetsoppdateringer i bulletinklassen. Verktøyet brukes når gjenkjenning ikke kan utføres med MBSA eller ODT. I fremtiden vil infrastrukturen for sikkerhetsoppdateringer konsolideres på Microsoft Windows Update Server. Etter hvert vil Microsoft kunne tilby fullstendige gjenkjenningsfunksjoner ved hjelp av Microsoft-katalogen i alle skanneverktøyene som bruker Windows Update Server-infrastrukturen. Disse verktøyene inkluderer MBSA versjon 2.0, Microsoft Operations Manager (MOM) og Microsoft Systems Management Server 2003 Inventory Tool for Microsoft-oppdateringer. Når Microsoft-katalogen er fullstendig, vil det ikke lenger være behov for Enterprise Scan Tool.
 • Hvorfor gjenkjenner ikke MBSA og ODT denne oppdateringen?

  MBSA og Office-søkeverktøyet vil kanskje ikke tilby fullstendige gjenkjenningsfunksjoner for bestemte bulletiner i en MSRC-utgivelsessyklus. Fullstendige gjenkjenningsfunksjoner vil kanskje ikke være tilgjengelige på grunn av en begrensning i gjenkjenningsmotoren eller fordi det påvirkede produktet ikke støttes av MBSA eller ODT. Vi arbeider med å løse dette problemet i fremtidige versjoner av MBSA via Windows Update Server-infrastrukturen. I mellomtiden er Enterprise Scan Tool utviklet for å komplementere MBSA og ODT for gjenkjenning av sikkerhetsoppdateringer. Når MBSA eller ODT ikke tilbyr gjenkjenning, planlegger vi en Enterprise Scan Tool-utgivelse.
 • Hvordan får jeg støtte for Enterprise Scan Tool?

  Enterprise Scan Tool støttes via Microsoft Product Support Services (PSS). Hvis du vil kontakte Microsoft PSS, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
 • Hvordan er Enterprise Scan Tool forskjellig fra MBSA?

  Enterprise Scan Tool komplementerer søkemulighetene til MBSA. Enterprise Scan Tool gis bare ut når MBSA eller Office-søkeverktøyet ikke gjenkjenner bestemte bulletiner i en MSRC-utgivelsessyklus. MBSA er laget for generelle IT-teknikere og er utviklet med et brukervennlig grensesnitt. MBSA har også innebygde rapporteringsfunksjoner, og du kan bruke det til å søke etter kumulative sikkerhetsoppdateringer. En Enterprise Scan Tool-utgivelse kan bare brukes for bestemte bulletiner. Dette verktøyet har ikke noe brukergrensesnitt for rapportering. Enterprise Scan Tool er utviklet for bruk av systemansvarlige i store organisasjoner i en skriptløsning eller med SMS.
 • Hvordan kontrollerer jeg at alle oppdateringene er installert på en datamaskin?

  Når du har kjørt verktøyet for å gjenkjenne oppdateringene du trenger, og når oppdateringene er installert, kjører du verktøyet på nytt for å bekrefte at oppdateringene er installert. Filen Results.xml skal inneholde følgende informasjon når alle relevante oppdateringer er installert på datamaskinen:
  No missing updates detected (Ingen oppdateringer mangler)
  Obs!  Hvis en oppdatering krever at du starter datamaskinen på nytt, må du starte datamaskinen på nytt for at vektøyet skal registrere installasjonen.

Vanlige spørsmål om bulletinspesifikke versjoner av Enterprise Scan Tool

 • Hvor får jeg tak i verktøyet?

  Du finner koblinger til nedlastingssenteret i MSRC-bulletinene som en Enterprise Scan Tool-utgivelse gjelder for.
 • Hva er kommandolinjebryterne for verktøyet?

  Hver Enterprise Scan Tool-utgivelse kan ha ulike kommandolinjebrytere. Kommandolinjebryterne som er tilgjengelige for hver Enterprise Scan Tool-utgivelse, beskrives i Viktig-filen for den enkelte utgivelsen.
 • Hvordan bruker jeg det frittstående verktøyet på én datamaskin?

  Du kjører Enterprise Scan Tool ved en ledetekst, og du bruker eventuelle aktuelle brytere. XML-utdataene må analyseres for å fastslå om en viktig oppdatering mangler på en datamaskin.
 • Hvordan tolker jeg utdataene?

  Skjemaet i XML-utdatafilen kan endres fra én Enterprise Scan Tool-utgivelse til den neste. Du må se Viktig-filen for hver Enterprise Scan Tool-utgivelse for å få veiledning om hvordan du tolker utdata. Hvis XML-utdataene angir at en oppdatering er aktuell, er denne oppdateringen generelt ikke installert og er en nødvendig oppdatering. Hvis XML-utdataene angir at oppdateringen er installert, er den installert.
 • Kan jeg bruke verktøyet på flere datamaskiner?

  Verktøyet er ikke laget for å kjøres på flere datamaskiner. Du må bruke skript for å kjøre Enterprise Scan Tool på hver datamaskin. Deretter må du konsolidere utdataene fra flere datamaskiner i en database eller et annet format for rapportering eller kompatibilitetskontroll. Hvis du bruker SMS for gjenkjenning av sikkerhetsoppdatering, kan du laste ned en versjon som er kompatibel med SMS. Du kan få tak i denne versjonen ved å gå til følgende Microsoft-webområde:
 • Kan jeg få tak i eksempelkode fra Microsoft?

  Viktig-filen for hver Enterprise Scan Tool-utgivelse inneholder eksempler på XML-utdata. Alle skriptspråk som kan kjøre kommandolinjeprogrammer, kan kjøre en Enterprise Scan Tool-utgivelse. Microsoft tilbyr imidlertid ikke eksempelkode for automatisering av Enterprise Scan Tool-utgivelsen, slik at den kan skanne flere datamaskiner og sammenfatte rapportene fra disse datamaskinene.
 • Hva er vanlige feil, og hvordan feilsøker jeg?

  Viktig-filen beskriver de vanlige feilene og måter å feilsøke dem på. Du kan løse de fleste vanlige feilene ved å lese gjennom Viktig-filen og overholde systemkravene som er beskrevet der. Verktøyet oppretter en loggfil du kan bruke til å feilsøke feil.

Vanlige spørsmål om Microsoft System Management Server-versjonen av Enterprise Scan Tool

 • Hvor får jeg tak i verktøyet?

  En System Management Server (SMS)-versjon av verktøyet er tilgjengelig på SMS-webområdet for hver utgivelsessyklus. SMS lar deg kjøre flere skanneverktøy sammen i den samme SMS-pakken.
 • Hvordan integreres verktøyet med SMS?

  SMS-administrator kan bruke installasjonsprogrammet for SMS-versjonen til å installere verktøyet på SMS-områdeserveren. SMS-systemansvarlig kan også bruke installasjonsprogrammet til å oppdatere SMS-pakken automatisk for nytt skanneinnhold. SMS kjører skanningen etter en tidsplan og bruker resultatene på en måte som ligner på de andre verktøyene som brukes av SMS. Disse verktøyene omfatter Security Update Inventory Tool, Office Inventory Tool for Updates og andre verktøy.
 • Hvordan bruker jeg SMS-veiviseren for distribusjon av programvareoppdateringer til å godta oppdateringer i SMS?

  Etter skanningen vises innholdet automatisk i SMS. Deretter kan systemansvarlig godkjenne oppdateringene for distribusjon, konfigurere kommandolinjealternativer og implementere tidsplaner for håndhevelse.
 • Forstår folk URL-adressen for å finne distribusjonsoppdateringene?

  Så sant det er mulig, er URL-adressen for pakken oppgitt slik at veiviseren for distribusjon av programvareoppdateringer automatisk kan få tak i oppdateringen og deretter inkludere den i SMS-pakken. Noen ganger kan ikke disse plasseringene oppgis samtidig med utgivelsen. Derfor må en manuell metode brukes. Du finner instruksjoner i dokumentasjon i bulletinen, på Microsoft-webområdet eller i Microsoft Download Center.
 • Hvilke spesielle problemer bør jeg tenke på når jeg bruker en Enterprise Scan Tool-utgivelse?

  Noen ganger tilbyr Enterprise Scan Tool gjenkjenning av oppdateringer som også kan gjenkjennes av Security Updates Inventory Tool eller av Office Inventory Tool for Updates. I disse sjeldne tilfellene må veiviseren for distribusjon av programvareoppdateringer brukes for å godkjenne bare én av oppdateringene. Dataene som disse eksisterende verktøyene frembringer, bør også foretrekkes fremfor resultatene fra Enterprise Scan Tool. Disse dataene lar deg styre når datamaskinen startes på nytt, ved å gruppere mange oppdateringer til færrest mulig pakker.
 • Hvordan behandles flere pakker eller datamaskinomstarter?

  SMS-agenten behandler alle oppdateringene som finnes i den samme SMS-distribusjonspakken. SMS-agenten knytter automatisk oppdateringene sammen, slik at datamaskinen bare trenger å startes på nytt én gang etter at oppdateringene er installert. Hvis en oppdatering er godkjent i Security Update Inventory Tool, og en annen er godkjent i SMS-versjonen av Enterprise Scan Tool, kan du ikke konsolidere antallet datamaskinomstarter. Du bør derfor velge standard SMS-verktøy fremfor Enterprise Scan Tool når Enterprise Scan Tool tilbyr overlappende gjenkjenning.
 • Hvor får jeg tak i støtte?

  Det ytes kundestøtte gjennom de samme kanaler som for alle kundestøttehenvendelser til SMS.
 • Hva er vanlige feil?

  Du finner vanlige tekniske spørsmål på webområdet for Microsoft Systems Management Server. Vanlige feil kan være følgende:
  • Bruk av gale kommandolinjebrytere for oppdateringer.
  • Nedlasting av gal oppdatering når du prøver å laste ned manuelt.
  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Vanlige spørsmål om kjente problemer

 • Hvorfor står det at ingen kontroller gjelder for dette systemet i Results.xml-rapporten?

  Du kan motta følgende melding hvis de sårbare produktene som er oppført i bulletinene MS05-004, MS05-006 og MS05-009, ikke er installert på systemet. Eller du kan motta følgende melding hvis du kjører verktøyet på et operativsystem som ikke er oppført i bulletinen:
  No checks apply to this system (Ingen kontroller gjelder for dette systemet).
  Du mottar denne meldingen når kombinasjonen av operativsystem og oppdateringspakke ikke støttes eller ikke er sårbar.

  Viktig!  Du må bekrefte at du kjører et operativsystem som støttes, hvis du mottar denne meldingen. Du kan ha sårbare produkter installert som ikke blir oppdatert av verktøyet, hvis du kjører et operativsystem som ikke støttes av verktøyet
 • Hvorfor gir ikke verktøyet utdata?

  Kontroller at klientdatamaskinen oppfyller alle forutsetninger som vises i delen "Begrensninger".
WUS
Egenskaper

Artikkel-ID: 894193 – Forrige gjennomgang: 10/12/2007 13:44:00 – Revisjon: 23.1

Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3

 • kbhowto kbsecurity kbupdate KB894193
Tilbakemelding