Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Du kan få feilmeldinger når du blar gjennom eller feilsøker et ASP.NET-program etter å ha installert sikkerhetsoppdatering 887219 (MS05-004)

Sammendrag
Når du har installert sikkerhetsoppdatering MS05-004 og deretter blar gjennom eller feilsøker et ASP.NET-program, kan du oppleve feil. Denne artikkelen beskriver de forskjellige feilmeldingene du kan få. Den inneholder også løsninger på problemene.
Symptom
Når du har installert sikkerhetsoppdatering MS05-004, og deretter blar gjennom eller feilsøker et Microsoft ASP.NET-program der URL-adressen inneholder en etterfølgende omvendt skråstrek (\), kan du få en av følgende feilmeldinger:
Finner ikke ressursen.
Beskrivelse: HTTP 404. Ressursen du leter etter (eller en av dens avhengigheter), kan være fjernet, fått navnet endret eller er midlertidig utilgjengelig. Kontroller at URL-adressen nedenfor er riktig.

Error while trying to run project: Unable to start debugging on the web server. Could not start ASP.NET or ATL Server Debugging. Verify that the ASP.NET or ATL server is currently installed on the server.
Årsak
Problemet oppstår hvis URL-adressen som er angitt i metabasen Microsoft Internet Information Services (IIS), inneholder en etterfølgende omvendt skråstrek.
Løsning
Du kan løse dette problemet ved å fjerne den etterfølgende omvendte skråstreken i IIS-metabasen for URL-adressen som er angitt for det påvirkede webprogrammet. Bruk en av følgende metoder for å gjøre dette.

Metode 1: Bruke IIS-behandling

 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn cmd, og klikk deretter OK.
 2. Finn katalogen %systemroot%\system32\inetsrv.
 3. Skriv inn inetmgr ved ledeteksten for å åpne IIS-behandling.
 4. Høyreklikk webområdet for URL-adressen du vil endre, og klikk deretter Egenskaper.
 5. Hvis det påvirkede programmet er en virtuell katalog under webområdet, kan du klikke kategorien Katalog og deretter fjerne den etterfølgende omvendte skråstreken fra banen som er angitt i tekstboksen Lokal bane.

  Hvis det påvirkede programmet er i rotmappen til webområdet, kan du klikke kategorien Hjemmekatalog og deretter fjerne den etterfølgende omvendte skråstreken fra banen som er angitt i tekstboksen Lokal bane.
 6. Klikk Bruk og deretter OK.

Metode 2: Bruke et VBS-skript

 1. Bruk følgende kodeeksempel til å opprette et VBS-skript:
  Option ExplicitDim objWebService, objWebSiteDim objSite, objArgs, strServerDim WshNetworkSet objArgs = WScript.ArgumentsIf objArgs.Length = 1 Then	strServer = objArgs(0)ElseIf objArgs.Length = 0 Then	Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network")	strServer = WshNetwork.ComputerNameElse	WScript.Echo "Usage: CScript ModifyVDir.vbs [servername]"	WScript.QuitEnd IfWScript.Echo "Connecting to " & strServerSet objWebService = GetObject("IIS://" & strServer & "/W3SVC")For Each objWebSite in objWebService	Set objSite = GetObject(objWebSite.AdsPath)	If objSite.Class = "IIsWebServer" Then		WScript.Echo objSite.AdsPath		EnumVDir objSite, 1	End IfNextWScript.Echo "Done processing."Sub EnumVDir(objVDir, i)	Dim objSubVDir, objDir	Dim strNewPath		For Each objSubVDir in objVDir		If objSubVDir.Class = "IIsWebVirtualDir" Then			Set objDir = GetObject(objSubVDir.AdsPath)						If ((Right(objDir.Path, 1) = "\") and (Right(objDir.Path, 2) <> ":\")) Then				WScript.Echo Space(i*3) & objDir.AdsPath				WScript.Echo Space(i*3) & "Path = " & objDir.Path				strNewPath = Left(objDir.Path, Len(objDir.Path) - 1)				WScript.Echo Space(i*3) & "New Path = " & strNewPath									objDir.Put "Path", strNewPath				objDir.SetInfo			End If						EnumVDir objDir, i + 1		End If	NextEnd Sub
 2. Kjør VBS-skriptet fra kommandolinjen. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
  1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn cmd, og klikk deretter OK.
  2. Ved ledeteksten skriver du inn cscript [file_name.vbs].

   Obs!  file_name er en plassholder for navnet VBS-skriptet.
  3. Skriv exit for å lukke ledeteksten.
Mer informasjon
Når du har brukt denne sikkerhetsoppdateringen, utfører ASP.NET strengere kontroller av gyldigheten til både fysiske baner og forespurte virtuelle baner.
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsoppdateringen MS05-004, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
887219 MS05-004: Sikkerhetsproblem ved ASP.NET-banevalidering kan tillate uautorisert tilgang
Egenskaper

Artikkel-ID: 894670 – Forrige gjennomgang: 04/07/2009 15:33:12 – Revisjon: 2.7

Microsoft ASP.NET 1.1, Microsoft ASP.NET 1.0, Microsoft .NET Framework 1.0, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3, Microsoft .NET Framework 1.1, Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1

 • kbhttp404 kbdev kbasp kbtshoot kberrmsg kbprb KB894670
Tilbakemelding