Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Finne en kompatibel skriverdriver for en datamaskin som kjører en 64-biters versjon av Windows

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

INNLEDNING
Denne artikkelen beskriver hvordan du finner en kompatibel skriverdriver for en datamaskin som kjører en 64-biters versjon av Windows. Informasjonen i denne artikkelen kan være nyttig hvis du ikke kan skaffe en WHQL-signert skriverdriver fra skriverprodusenten eller fra webområdet Microsoft Windows Update. Denne artikkelen beskriver også en metode som du kan bruke hvis du trenger en skriverdriver som ikke støttes på en datamaskin som kjører en 64-biters versjon av Windows.

Obs!  Hvis du vil skrive ut fra en datamaskin som kjører en 64-biters versjon av Windows, må du ha en 64-biters skriverdriver. Du kan ikke bruke en 32-biters skriverdriver på en datamaskin som kjører en 64-biters versjon av Windows.
Mer informasjon

Slik finner du en kompatibel skriverdriver for en datamaskin som kjører en 64-biters versjon av Windows

Hvis du vil finne en kompatibel skriverdriver for en datamaskin som kjører en 64-biters versjon av Windows, kan du bruke følgende metoder i angitt rekkefølge.

Metode 1: Søk etter en støttet driver som er inkludert i det 64-biters Windows-operativsystemet

Søk etter en støttet driver som er inkludert i det 64-biters Windows-operativsystemet. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. På datamaskinen som kjører en 64-biters versjon av Windows, klikker du Start, velger Innstillinger og klikker deretter Skrivere og telefakser.
 2. Dobbeltklikk Legg til skriver.
 3. Klikk Neste, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

Metode 2: Søk etter en WHQL-signert driver på webområdet Microsoft Windows Update

Søk etter en WHQL-signert (Windows Hardware Quality Labs) driver på webområdet Microsoft Windows Update. Hvis du vil gjøre dette, klikker du Start, Windows Update, og deretter følger du instruksjonene på Windows Update-webområdet.

Metode 3: Søk etter en WHQL-signert driver på skriverprodusentens webområde

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du søker etter en WHQL-signert driver på skriverprodusentens webområde, kan du kontakte skriverprodusenten.

Metode 4: Søk etter en driver som ikke er WHQL-signert

Viktig!  Vi anbefaler ikke skriverdrivere som ikke er WHQL-signert, ettersom Microsoft ikke har utført kompatibilitetstester som viser kvaliteten på disse skriverdriverne.

Drivere som ikke er WHQL-signert, er også kjent som usignerte drivere. Drivere som er WHQL-signert, er også kjent som signerte drivere. Søk på et hvilket som helst av følgende områder etteren skriverdriver som ikke er WHQL-signert:
 • Webområdet til skriverprodusenten
 • Betadrivere på webområdet til skriverprodusenten
 • Webområder for maskinvare

Slik velger du en kompatibel skriverdriver hvis du ikke kan finne en skriverdriver for skriveren

Emuleringstypen for skriveren og de fysiske funksjonene for skriveren er viktige skriveregenskapsverdier. De fysiske funksjonene for skriveren kan for eksempel være dupleksmodus og antall papirskuffer. Skriveremulering er den viktigste av disse to skriveregenskapsverdiene.

Skriveremulering

Skriveremulering beskriver typen koding som Windows bruker til å overføre sidedataene til skriveren. Skriveremuleringer kalles også utskriftsspråk. En datamaskin som kjører en 64-biters versjon av Windows, må overføre sidedataene med et språk eller en emulering som skriveren forstår. Hvis datamaskinen som kjører en 64-biters versjon av Windows, ikke bruker riktig emulering, blir utskriftene uleselige.

Det finnes noen få skriverspråk eller -emuleringer som er felles. Nedenfor vises en liste over de vanligste skriverspråkene eller -emuleringene:
 • PostScript-varianter: PostScript-nivå 1, PostScript-nivå 2, PostScript-nivå 3.
 • PCL - PCL = Page Control Language (sidekontrollspråk). PCL 5 - Variantene omfatter PCL5c, der c= color (farge), PCL5e, der e=enhanced (forbedret), og PCL 6, også kalt PCL XL, og PCL 4, som bare brukes på enkelte mindre avanserte laserskriverenheter.
 • KPDL – brukes av Kyocera-laserskriveren, og ligner på PostScript 2.
 • RPDL – brukes av Ricoh-skrivere.
 • HP/GL og HP/GL2 – brukes av noen plottere.
 • CaPSL – eldre språk som brukes i noen eldre Canon-laserenheter.
 • Canon Extended Mode – brukes i eldre Canon Bubble Jet-skrivere.
 • Epson EscP/2 – brukes i noen serielle skrivere og eldre blekkskrivere fra Epson.
 • Epson Esc/Page – brukes i mange Epson-laserskrivere.
 • Epson Script – brukes i noen Epson-laserskrivere.
 • Matriseskrivere - bruker ofte Epson24, Epson9, IBMProprint, Oki9e eller Oki24.
Obs!  Det finnes mange tilleggsspråk som er felles på skrivere i det østasiatiske markedet. Dette skyldes at noen østasiatiske regioner krever mer komplekse skrifter.

Moderne blekkskrivere bruker ikke alltid et felles sett skriverspråk. Dette skyldes at nøyaktig blekkontroll vanligvis er et kompatibilitetsproblem.

Hvis du vil fastslå hvilken emulering skriveren støtter, kan du bruke en av følgende metoder:
 • Hvis skriveren kan skrive ut en informasjonsside, skriver du ut denne informasjonssiden. Noen skrivere har for eksempel en meny med en Skriverkonfigurasjon-kommando som du kan bruke til å skaffe skriverinformasjon.
 • Vis skriverspesifikasjonene på skriverprodusentens webområde eller i skriverhåndboken.
Obs!  Noen skrivere støtter mer enn én type skriveremulering.

Noen skriverprodusenter kan tolke ulike skriveremuleringer på forskjellige måter. Det kan derfor hende at du kan forhindre enkelte kompatibilitetsproblemer hvis du bruker en skriverdriver fra den samme skriverprodusenten som støtter skriveremuleringen. Hvis skriveren for eksempel støtter PostScript-nivå 3 som standard skriveremulering, kan du se i listen over skriverdrivere som leveres med 64-bitersversjonen av Windows. Du kan gjøre dette for å finne en annen skriver fra den samme skriverprodusenten som bruker den samme skriveremuleringen. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:

Obs!  Når du bruker følgende metode, skrives utskriftsjobben ut lokalt, og deretter omdirigeres den til nettverksbanen. Hvis du bruker denne fremgangsmåten, mottar du ikke skriveroppdateringer fra utskriftsserveren når du oppdaterer skriverdriveren på utskriftsserveren.
 1. Kontroller om de riktige skriverdriverne for skriveren finnes på datamaskinen som kjører en 64-biters versjon av Windows. Du kan også gå til Windows Update-webområdet eller skriverprodusentens webområde. Hvis du ikke finner den riktige driveren, går du videre til neste trinn.
 2. Logg på datamaskinen som kjører en 64-biters versjon av Windows, ved å bruke en konto som har administrative tillatelser.
 3. På den fysiske skriveren bruker du enhetsmenyene til å skrive ut en konfigurasjonsside. Den utskrevne konfigurasjonssiden viser vanligvis listen over støttede skriveremuleringer. Konfigurasjonssiden kan for eksempel vise PostScript, PCLXL eller PCL som støttede skriveremuleringer.
 4. På datamaskinen som kjører en 64-biters versjon av Windows, klikker du Start, velger Innstillinger og klikker deretter Skrivere og telefakser.
 5. Dobbeltklikk Legg til skriver.
 6. Klikk Neste.
 7. Klikk Lokal skriver, klikk for å fjerne merket for Søk og installer automatisk, og klikk deretter Neste.
 8. Klikk Opprett en ny port, og klikk deretter Lokal port ved siden av Porttype.
 9. I dialogboksen Portnavn skriver du inn banen på skriveren ved å bruke følgende syntaks:
  \\navn på utskriftsserver\skrivernavn
 10. Klikk Neste.
 11. På siden Installer skriverprogramvare klikker du den aktuelle produsenten under Produsent-kolonnen. Klikk navnet på en skriver som støtter den samme skriveremuleringen som skriveren du bruker, klikk Neste, og klikk deretter Fullfør. Hvis du for eksempel har en HP LaserJet-skriver som støtter Post Script (PS)-emulering, kan du prøve å finne en annen HP LaserJet-skrivermodell som har et lignende modellnummer, og som støtter PS-emulering.
 12. Under Skrivere og telefakser høyreklikker du skriveren du la til, og deretter klikker du Egenskaper.
 13. Klikk kategorien Generelt, og klikk deretter Skriv ut testside.
 14. Hvis testsiden skrives ut som den skal, har du funnet en passende skriverdriver. Hvis testsiden er uleselig, må du finne en annen skriverdriver eller prøve en annen emuleringstype.

Tips for å finne en kompatibel skriverdriver

Det kan hende at du kan bruke navnet på skriveren for å få mer informasjon som du kan bruke til å finne en kompatibel skriverdriver. Skriverdriveren Canon LBP-2460 PS er for eksempel beregnet for Canon Laser Beam-skrivere, og 2460-serien skriver ut 24 sider i minuttet ved hjelp av PS-emulering. Hvis skriveren inneholer PS2 i navnet, refererer dette vanligvis til PostScript-nivå 2. PS3 i enhetsnavnet refererer vanligvis til PostScript-nivå 3. For enkelte skrivere har en skriverdriver v. PostScript-emulatorversjonen som skriveren bruker i tittelen. Canon LBP-8III Plus PS-1 v51.4 bruker for eksempel versjon 51.4 av PS1-språket. For laserskrivere i USA og Europa bruker nærmere 80 % av nettverkslaserskrivere enten PostScript eller PCL som hovedspråk. Av denne prosentandelen på 80 er PCL5 den vanligste PCL-typen som brukes, og PostScript-nivå 2 er den vanligste PS-typen.

Noen personlige laserskrivere er i mindre grad standard. PostScript-nivå 3 er vanligvis et overordnet sett for PostScript-nivå 2. Hvis du har en skriver som forstår PostScript-nivå 3, og en driver som bruker PostScript-nivå 2, kan det derfor hende at utskriftstesten kan leses. PCL6/XL er på lignende vis basert på PCL5e, og PCL5e er basert på PCL5.

Slik tilpasser du de fysiske funksjonene for en skriver som ikke støttes

Hvis du velger en lignende skriver i veiviseren for skriverinstallasjon på en datamaskin som kjører en 64-biters versjon av Windows, må du ta hensyn til de fysiske funksjonene for skriveren. Hvis du for eksempel trenger dobbeltsidig utskrift av dokumentene, må den kompatible driveren du velger, også støtte dobbeltsidig utskrift.

Andre forhold du må ta hensyn til, er tilgjengeligheten av inn- og utskuffer for papir og standardretningen på papiret. Skriverdrivere har for eksempel forskjellige metoder for valg av dobbeltsidig utskrift. Ved å sørge for at du velger en skriverdriver fra den samme produsenten som skriverprodusenten, øker du sjansen for at dobbeltsidig utskrift brukes på samme måte i hele serien av enheter. Hvis du velger en skrivermodell som har et lignende modellserienummer, øker du også muligheten for at skriverdriveren er kompatibel.

Problemer som kan oppstå når du bruker en kompatibel skriverdriver

Hvis du velger en kompatibel skriver, kan det oppstå kompatibilitetsproblemer. Hvis du for eksempel vil skrive ut på en monokrom laserskriver, må du finne en skriverdriver som bruker den samme skriveremuleringen. Den samme skriveremuleringen sørger vanligvis for at dokumentutskriften er lesbar. Det kan imidlertid hende at du ikke har den nødvendige dupleksfunksjonen tilgjengelig.

Hvis du skriver ut på en fargelaserskriver, og du installerer en kompatibel skriverdriver som bruker samme skriveremulering, kan du vanligvis skrive ut lesbare dokumenter. Det kan likevel skje at nyanseforskjeller i tekstfargen ikke beholdes. Dette betyr at dokumenter som for eksempel fotografier, kanskje ikke skrives ut med høy bildekvalitet.

Hvis du skriver ut på en matriseskriver, og du installerer en kompatibel skriverdriver som bruker den samme skriveremuleringen, kan ett eller flere av følgende symptomer oppstå:
 • Noen skrifter i utskriftsjobben kan vises annerledes enn forventet.
 • Skriveren kan skrive ut saktere fordi skriverdriveren må tegne skriftene som punktgrafikk før utskriften kan begynne.
Det kan være vanskelig å finne en kompatibel skriverdriver til en blekkskriver. Reglene som gjelder for andre skriverklasser, gjelder ikke alltid for blekkskrivere. Dette skyldes de mange forskjellige typene blekkskrivere som finnes på markedet.

Obs!  Det gir alltid bedre resultater å installere en WHQL-signert skriverdriver som er beregnet for bruk med den bestemte skriveren.

Kundestøtte for Windows x64-baserte versjoner av Microsoft Windows

Maskinvareprodusenten tilbyr kundestøtte og hjelp for x64-baserte versjoner av Windows. Maskinvareprodusenten tilbyr kundestøtte fordi en x64-basert versjon av Windows fulgte med maskinvaren. Produsenten kan ha tilpasset installasjonen av Windows med unike komponenter. Blant de unike komponentene kan det være bestemte enhetsdrivere eller tilpassede innstillinger som maksimerer ytelsen for maskinvaren. Så langt det er rimelig, hjelper Microsoft deg hvis du trenger teknisk hjelp med den x64-baserte versjonen av Windows. Du må imidlertid kanskje kontakte produsenten direkte. Produsenten er best kvalifisert til å gi støtte for programvaren produsenten installerte på maskinvaren.

Hvis du vil ha produktinformasjon om Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, kan du gå til følgende Microsoft-webområde: Hvis du vil ha produktinformasjon om x64-baserte versjoner av Microsoft Windows Server 2003, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om skriverdrivere og anbefalinger, kan du se det tekniske dokumentet "Choosing the Right Printer Drivers" på følgende webområde:
Winx64 Windowsx64 64biter 64-biter
Eigenschappen

Artikel-id: 895612 - Laatst bijgewerkt: 07/10/2006 10:38:00 - Revisie: 3.2

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition

 • kbhowto kbtshoot KB895612
Feedback