Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Når du har installert sikkerhetsoppdatering 885250 (MS05-011), kan det hende at du ikke kan vise innholdet i en undermappe på en delt nettverksressurs ved hjelp av Windows XP eller Windows Server 2003

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Symptom
På en datamaskin som kjører Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) eller Microsoft Windows Server 2003, bruker du en av følgende metoder for å forsøke å vise innholdet i en undermappe på en delt nettverksressurs:
 • Du bruker dir-kommandoen på kommandolinjen til å vise innholdet i en undermappe på en delt nettverksressurs.
 • Du bruker Microsoft Windows Utforsker til å vise innholdet i en undermappe på en delt nettverksressurs.
Når du bruker en av disse metodene, kan du ikke vise innholdet i en undermappe på en delt nettverksressurs. Når du prøver å vise innholdet, får du denne feilmeldingen:
Finner ikke filen
Obs!  Dette symptomet oppstår ikke hvis du prøver å vise rotmappen til den delte nettverksressursen.


Andre problemer som kan oppstå

Når du opplever symptomet som er beskrevet i delen Symptom, kan følgende problem også oppstå.
 • Domenebrukere som logger seg på Windows XP-baserte klienter, kan ikke laste inn sentrale profiler. Disse brukerne logges på med en midlertidig profil. I Windows XP kan en eller flere av følgende meldinger bli logget i programhendelsesloggen:

  Hendelses-ID: 1509
  Rå hendelses-ID: 1509
  Postnummer: 224
  Kategori: Ingen
  Kilde: Userenv
  Beskrivelse: Windows kan ikke kopiere filen \\domainname.net\users\Profil\brukernavn\Programdata\Microsoft\ til plassering C:\Documents and Settings\brukernavn\Programdata\Microsoft\. Mulige årsaker til denne feilen er nettverksproblemer eller utilstrekkelige sikkerhetsrettigheter. Hvis dette problemet vedvarer, kontakter du systemansvarlig. DETALJ – Den angitte serveren kan ikke utføre den forespurte operasjonen.

  Hendelsestype: Feil
  Hendelseskilde: Userenv
  Hendelseskategori: Ingen
  Hendelses-ID: 1521
  Beskrivelse: Windows finner ikke serverkopien av den sentrale profilen og forsøker å logge deg på med den lokale profilen. Endringer i profilen blir ikke kopiert til serveren når du logger deg av. Mulige årsaker til denne feilen er nettverksproblemer eller utilstrekkelige sikkerhetsrettigheter. Hvis dette problemet vedvarer, kontakter du systemansvarlig. DETALJ – Windows finner ikke nettverksbanen. Kontroller at nettverksbanen er korrekt og at måldatamaskinen ikke er opptatt eller avslått. Hvis Windows fremdeles ikke finner nettverksbanen, kontakter du systemansvarlig.

 • Filen Userenv.log kan inneholde følgende feil:
  USERENV RecurseDirectory: Adding F:\Profile\username\Application Data\Identities\{1B28C879-03B9-4263-B0E7-E82D7EA7FAD6}\ to the list of directories USERENV RecurseDirectory: Adding F:\Profile\username\Application Data\Identities\ to the list of directories USERENV RecurseDirectory: FindFirstFile failed. Error = 58 USERENV ReportError: Impersonating user. USERENV GetShareName: WNetGetConnection initially returned error 2250
  Obs!  Feil 58 tilsvarer feilmeldingen "ERROR_BAD_NET_RESP Den angitte serveren kan ikke utføre den forespurte operasjonen. Feil 2250 tilsvarer feilmeldingen "ERROR_NOT_CONNECTED Denne nettverkstilkoblingen finnes ikke.

  Dette problemet skjer hvis følgende betingelser er oppfylt:
  • Du har installert programvareoppdateringen for omadressereren 885250 eller en senere versjon av denne programvareoppdateringen. Oppdatering 885250 er beskrevet i Microsofts sikkerhetsbulletin MS05-11.
  • Følgende flagg aktiveres på den delte brukerprofilressursen på profilserveren:
   SHI1005_FLAGS_ALLOW_NAMESPACE_CACHING
Årsak
Dette symptomet inntreffer hvis alle følgende betingelser er oppfylt:
 • Du har installert sikkerhetsoppdateringen 885250 (MS05-011), eller du har installert en senere programvareoppdatering for omadresserer.
 • Følgende registerinformasjon gjelder for operativsystemet du bruker:
  • Windows XP:
   • Serveren du kobler til, kjører Microsoft Windows XP, og følgende registeroppføringsverdi er satt til 1 på serveren:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem\NtfsDisable8dot3NameCreation
    Verditype: DWORD
    Verdidata: 1

    Obs!  Som standard er verdien for denne registeroppføringen satt til 0 (null).
  • Windows Server 2003
   • Serveren du kobler til, kjører Microsoft Windows Server 2003, og følgende registeroppføringsverdi er satt til 1 på denne serveren:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters\NoAliasingOnFileSystem
    Verditype: DWORD
    Verdidata: 1

    Obs!  Som standard er verdien for denne registeroppføringen satt til 0 (null).
 • Du prøver å vise innholdet i en undermappe som er i rotmappen til den delte nettverksressursen.
Løsning

Oppdateringsinformasjon

Hvis du vil laste ned denne oppdateringen fra Microsoft Download Center, kan du gå til et av følgende Microsoft-webområder (disse områdene kan være på engelsk):

Klientdatamaskiner som har Windows XP Service Pack 1 eller Windows XP Service Pack 2 installert

Klientdatamaskiner som har Windows Server 2003 installert

Klientdatamaskiner som har Windows Server 2003 Enterprise Edition for Itanium-baserte systemer eller Windows Server 2003 Datacenter Edition for Itanium-baserte systemer installert

Forutsetninger

For å kunne installere denne oppdateringen på datamaskiner som kjører Windows XP, må du ha Service Pack 1 eller Service Pack 2 installert.

Obs!  Det finnes ingen forutsetninger for å installere denne oppdateringen på datamaskiner som kjører Windows Server 2003.

Omstartskrav

Du må starte datamaskinen på nytt når du har installert denne oppdateringen.

Informasjon om erstatning av oppdatering

Denne oppdateringen erstatter ingen andre oppdateringer.

Filinformasjon

Den engelskspråklige versjonen av denne oppdateringen har filattributtene som står oppført i tabellen nedenfor (eller senere attributter). Datoene og klokkeslettene for disse filene er oppført i Coordinated Universal Time (UTC). Når du viser filinformasjonen, konverteres den til lokal tid. Hvis du vil finne forskjellen mellom UTC og lokal tid, bruker du kategorien Tidssone i verktøyet Dato og klokkeslett i Kontrollpanel.
Windows XP med Service Pack 1, Windows XP med Service Pack 2
FilnavnFilversjonFilstørrelseDatoTidPlattformSP-kravAvdeling
Cscdll.dll5.1.2600.159992 16028.10.0401:29x86SP1SP1QFE
Mrxsmb.sys5.1.2600.1762431 61615.10.0500:31x86SP1SP1QFE
Rdbss.sys5.1.2600.1599170 11212.10.0416:22x86SP1SP1QFE
Mrxsmb.sys5.1.2600.2778451 71217.10.0523:51x86SP2SP2GDR
Mrxsmb.sys5.1.2600.2778452 86417.10.0523:54x86SP2SP2QFE
Windows Server 2003, 32-biters versjoner
FilnavnFilversjonFilstørrelseDatoTidPlattformAvdeling
Mrxsmb.sys5.2.3790.428394 24019.10.0523:37x86RTMGDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.428395 77619.10.0523:45x86RTMQFE
Rdbss.sys5.2.3790.221158 20812.10.0400:29x86RTMQFE
Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-baserte systemer
FilnavnFilversjonFilstørrelseDatoTidPlattformAvdeling
Mrxsmb.sys5.2.3790.4281 122 81619.10.0508:25IA-64RTMGDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.4281 125 37619.10.0508:45IA-64RTMQFE
Rdbss.sys5.2.3790.221464 89611.10.0409:30IA-64RTMQFE

Obs!  Når du installerer denne programvareoppdateringen på en datamaskin som kjører Windows XP SP2 eller Windows Server 2003, kontrollerer installasjonsprogrammet om noen av filene som oppdateres på datamaskinen, tidligere er oppdatert med en hurtigreparasjon fra Microsoft. Hvis du tidligere har installert en hurtigreparasjon for å oppdatere en av disse filene, vil installasjonsprogrammet kopiere RTMQFE-filene til datamaskinen. Hvis ikke, kopierer installasjonsprogrammet RTMGDR-filene til datamaskinen.Hvis du vil ha mer informasjon om innholdet i programvareoppdateringspakkene for Windows XP Service Pack 2 og Windows Server 2003, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base (denne artikkelen kan være på engelsk):
824994 Beskrivelse av innholdet i programvareoppdateringspakker for Windows XP Service Pack 2 og Windows Server 2003
Status
Microsoft har bekreftet at dette er et problem for Microsoft-produktene som er oppført i delen Informasjonen i denne artikkelen gjelder.
Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon om standardterminologien som brukes til å beskrive oppdateringer av Microsoft-programvare, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
824684 Beskrivelse av standardterminologien som brukes til å beskrive oppdateringer av Microsoft-programvare
FindFirstFile System.IO.Directory GetFiles
Egenskaper

Artikkel-ID: 896427 – Forrige gjennomgang: 04/10/2006 13:56:48 – Revisjon: 7.4

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005

 • kbqfe atdownload kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix KB896427
Tilbakemelding