Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

HURTIGREPARASJON: Loggen for den gjeldende dagen (I dag) slettes ikke når du fjerner loggen programmatisk i Internet Explorer 6 SP1 eller en senere versjon

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Symptom
Når du tømmer loggen programmatisk ved hjelp av metoden ClearHistory i en av versjonene av Microsoft Internet Explorer 6 som er oppført i delen "Informasjonen i denne artikkelen gjelder", blir ikke loggen for gjeldende dag (I dag) slettet.
Årsak
Dette problemet kan oppstå når Microsoft Windows Explorer inneholder en referanse til et loggelement for I dag. Dette problemet kan for eksempel oppstå hvis en Min datamaskin-mappe eller en delt mappe i et intranett er oppført i loggen for I dag.

Obs!  Loggelementer er lagret på følgende sted på harddisken:
C:\Documents and Settings\Brukernavn\Lokale innstillinger\Logg
Løsning
En støttet hurtigreparasjon er tilgjengelig fra Microsoft. Denne hurtigreparasjonen løser bare det konkrete problemet som er beskrevet i denne artikkelen. Hurtigreparasjonen skal utelukkende brukes på systemer der dette problemet har oppstått.

Hvis hurtigreparasjonen er tilgjengelig for nedlasting, finnes delen Nedlasting av hurtigreparasjoner tilgjengelig øverst i denne Knowledge Base-artikkelen. Hvis denne delen ikke vises, kan du sende en forespørsel til Microsofts kundeservice og kundestøtte for å få hurtigreparasjonen.

Obs!  Hvis det oppstår andre problemer i tillegg, eller hvis du trenger feilsøkingstips, kan det hende du må sende en separat forespørsel om dette. Vanlige kundestøttekostnader gjelder for ytterligere kundestøttespørsmål og problemer som ikke dekkes av denne oppdateringen. Hvis du vil ha en fullstendig liste over telefonnumre til Microsofts kundeservice og kundestøtte eller opprette en separat forespørsel om kundestøtte, kan du gå til følgende Microsoft-webområde: Obs!  Skjemaet Nedlasting av hurtigreparasjoner tilgjengelig viser språkene som hurtigreparasjonen er tilgjengelig for. Hvis du ikke ser språket ditt, er det fordi en hurtigreparasjon ikke er tilgjengelig for dette språket.

Den engelskspråklige versjonen av denne hurtigreparasjonen har filattributtene som står oppført i tabellen nedenfor (eller senere attributter). Datoene og klokkeslettene for disse filene er oppført i Coordinated Universal Time (UTC). Når du viser filinformasjonen, konverteres den til lokal tid. Hvis du vil finne forskjellen mellom UTC og lokal tid, bruker du kategorien Tidssone i verktøyet Dato og klokkeslett i Kontrollpanel.

Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) for Microsoft Windows 98 og Microsoft Windows Millennium Edition
  Dato    Tid   Versjon     Størrelse Filnavn  ----------------------------------------------------------  13.05.2005 18:59 6.0.2800.1660  1 338 368 Shdocvw.dll
Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) for Microsoft Windows XP og Microsoft Windows 2000
  Dato    Tid   Versjon     Størrelse Filnavn  ---------------------------------------------------------  13.05.2005 18:59 6.0.2800.1660 1 338 368 Shdocvw.dll
Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 2 (SP2) for Microsoft Windows XP
  Dato    Tid   Versjon     Størrelse Filnavn  ---------------------------------------------------------  13.05.2005 16:42 6.0.2900.2676 1 485 312 Shdocvw.dll
Status
Microsoft har bekreftet at dette er et problem for Microsoft-produktene som er oppført i delen Informasjonen i denne artikkelen gjelder.

Fremgangsmåte for å gjenskape problemet

 1. Åpne flere websider i Internet Explorer på ulike webområder i løpet av flere dager.
 2. Opprett et konsollprogram som bruker følgende kodeeksempel.
  #include "stdafx.h"#include <windows.h>#include <shlguid.h>	// Nødvendig for CLSID_CUrlHistory#include <urlhist.h>	// Nødvendig for IUrlHistoryStg2 og IID_IUrlHistoryStg2int main(int argc, char* argv[]){	IUrlHistoryStg2* pHistory; // Vi trenger dette grensesnittet for å tømme loggen.	HRESULT hr;	DWORD cRef;	CoInitialize(NULL);	// Last inn riktig klasse og be om IUrlHistoryStg2	hr = CoCreateInstance(CLSID_CUrlHistory, NULL, CLSCTX_INPROC_SERVER, IID_IUrlHistoryStg2, reinterpret_cast<void **>(&pHistory));	if (SUCCEEDED(hr))	{		// Tøm Internet Explorer-loggen.		hr = pHistory->ClearHistory();	}	cRef = pHistory->Release();	CoUninitialize();	return 0;}
 3. Bygg og kjør programmet på nytt.

  Hvis du viser Logg-mappen i Microsoft Windows Utforsker, er alle loggoppføringene unntatt loggen for I dag slettet.
Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
824684 Beskrivelse av standardterminologien som brukes til å beskrive oppdateringer av Microsoft-programvare
internetexplorer6sp1 internetexplorer6sp2 ie6sp1 ie6sp2 logg mappe internet explorer skall
Egenskaper

Artikkel-ID: 897169 – Forrige gjennomgang: 12/09/2015 02:24:38 – Revisjon: 3.2

Microsoft Internet Explorer (Programming) 6 (SP1), Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 2

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbautomation kbfix kbbug kbhotfixserver KB897169
Tilbakemelding