Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Standardkodekene som er inkludert i Windows Media Player 9 og Windows Media Player 10

Sammendrag
Denne artikkelen viser kodekene som er inkludert i Microsoft Windows XP med Service Pack 2 (SP2), og som er tilgjengelige for bruk av Microsoft Windows Media Player. Kodekene for Microsoft Windows Media Player 9-serien er integrert med Windows XP SP2. Installasjonen av Microsoft Windows Media Player 10 eller Microsoft Windows Media Format 9.5 Runtime oppdaterer automatisk kodekene som brukes av den versjonen av Windows Media Player som finnes på datamaskinen.

I denne artikkelen finner du også en oversikt over kodeker som er installert eller oppdatert av Microsoft Windows Media Components.

Obs!  Koder som bare er tilgjengelige via avanserte Windows APIer, for eksempel DirectPlay og TAPI, vises ikke i denne artikkelen.
INNLEDNING
Denne artikkelen inneholder informasjon om kodekene som er inkludert i Windows Media Player 9-serien for Windows XP SP2 og i Windows Media Player 10.
Mer informasjon

Lydkodeker i Windows XP SP2

KodekFirma
IMA ADPCMMicrosoft
Microsoft ADPCMMicrosoft
Microsoft CCITT G.711 (A-Law og u-Law)Microsoft
Microsoft GSM 6.10Microsoft
DSP Group True SpeechDSP Group, Inc.
Windows Media AudioMicrosoft
Sipro Lab TelecomSipro Lab
Intel Audio Software (Indeo 2.5)Intel
Franhofer IIS MPEG Layer-3 (Advanced)Fraunhofer-Gesellschaft IIS
Microsoft PCMMicrosoft
Windows Media Audio 9 VoiceMicrosoft
Windows Media Audio 9Microsoft
Windows Media Audio 9 ProfessionalMicrosoft
Windows Media Audio 9 LosslessMicrosoft

Videokodeker i Windows XP SP2

KodekFirma
CinepakRadius (Supermac/Compression Technologies Inc.)
DVMicrosoft
Indeo Video 3.2Intel
Indeo Video 4.5Intel
Indeo Video 5.10Intel
Indeo iYUV R2Intel
RAW YVU9-videodriverIntel
MJPEGMicrosoft
MPEG-1-videodekoderMicrosoft
Microsoft ISO MPEG-4 V1-dekoderMicrosoft
Microsoft ISO MPEG-4 V1.1-dekoderMicrosoft
Microsoft CRAMMicrosoft
Microsoft MPEG-4 (V1)Microsoft
Microsoft MPEG-4 (V2)Microsoft
Microsoft MPEG-4 (V3)Microsoft
Microsoft RLEMicrosoft
Windows Media Screen (V7)Microsoft
Windows Media Screen (V9)Microsoft
Windows Media Video Standard (V7)Microsoft
Windows Media Video Standard (V8)Microsoft
Windows Media Video Standard (V9)Microsoft
Windows Media Video V9 ImageMicrosoft

Kodeker i Windows Media Player 9-serien

KodekFirma
Windows Media Audio 9Microsoft
Windows Media Audio 9 ProfessionalMicrosoft
Windows Media Audio 9 LosslessMicrosoft
Windows Media Audio 9 VoiceMicrosoft
Windows Media Video 9Microsoft
Windows Media Video 9 ScreenMicrosoft
Windows Media Video 9 ImageMicrosoft
Obs!  Kodeker i Windows Media 9-serien er integrert med Windows XP SP2.

Kodeker i Windows Media Player 10

KodekFirmaBeskrivelse
Windows Media AudioMicrosoft Denne kodeken brukes til å kode komplekse lydfiler, for eksempel musikkfiler. De nyeste versjonene av denne kodeken er Windows Media Audio 9-kodeken og Windows Media Audio 9.1-kodeken.
Windows Media Audio ProfessionalMicrosoft Denne kodeken brukes til å kode komplekse lydfiler, for eksempel musikkfiler. Denne kodeken støtter flerkanalskoding og 24-biters koding. To versjoner av denne kodeken er Windows Media Audio 9 Professional-kodeken og Windows Media Audio 9.1 Professional-kodeken.
Windows Media Audio 9 LosslessMicrosoft Denne kodeken brukes for koding uten datatap av lydfiler. To versjoner av denne kodeken er Windows Media Audio 9 Lossless-kodeken og Windows Media Audio 9.1 Lossless-kodeken.
Windows Media Audio 9 VoiceMicrosoft Denne kodeken er optimalisert for koding av menneskestemmer ved høy komprimeringsfrekvens. Denne kodeken er den foretrukne kodeken for koding av dataflyt som primært består av tale. Når det gjelder innhold som er en blanding av musikk og tale, gir denne kodeken lydfiler av svært høy kvalitet.
Windows Media Video 9Microsoft Denne kodeken brukes til å kode komplekse videofiler, for eksempel filmfiler. Windows Media Video 9 Advanced Profile Video-kodeken er en versjon av denne kodeken. Windows Media Video 9 Advanced Profile Video-kodeken er innebygd i avanserte kodingsfunksjoner, for eksempel sammenflettet koding.
Windows Media Video 9 ScreenMicrosoft Denne kodeken er optimalisert for koding av påfølgende skjermbilder. Denne kodeken brukes for eksempel ofte til å registrere skjermbilder av bilder på skjermen i programvare. Bildene på skjermen brukes senere i forbindelse med opplæring i programvaren.
Windows Media Video 9 ImageMicrosoft Denne kodeken brukes til å konvertere punktgrafikkbilder med feilinformasjon til en komprimert video. To versjoner av denne kodeken er Windows Media Video 9 Image-kodeken og Windows Media Video 9 Image v2-kodeken.
Obs!
  • Windows Media Player 10 er tilgjengelig som en funksjon i Microsoft Windows XP.
  • Kodeker som oppdateres av Microsoft Windows Media Format 9.5 Runtime, er inkludert i Windows Media Player 10 og i tredjepartsprodukter som bruker formatet Windows Media Runtime.
  • Lydkodeker som oppdateres av Microsoft Windows Media Format 9.5 SDK, er inkludert i Microsoft Windows Media Format 9.1.
  • Videokodeker i Microsoft Windows Media Format 9.5 SDK oppdaterer ikke kodekversjonsnumre.
  • Kodeker i Windows Media-kodektabellen kan brukes i en ASF-beholder (Advanced Systems Format) som er beskyttet av WMDRM (Windows Media Digital Rights Management) .
  • Den siste versjonen av Microsoft Windows Media Player 9-serien SDK Runtime og den nyutgitte versjonen av Windows Media Player 9-serien er oppdatert med Windows Media 9.1-kodeker.
Tredjepartsproduktene som er omtalt i denne artikkelen, produseres av selskaper som er uavhengige av Microsoft. Microsoft gir ingen garantier, stilltiende eller andre typer garantier, med hensyn til disse produktenes ytelse eller pålitelighet.
Eigenschappen

Artikel-id: 899113 - Laatst bijgewerkt: 12/06/2007 17:27:00 - Revisie: 1.2

Microsoft Windows Media Player 9 Series, Microsoft Windows Media Player 10

  • kbhowto kbinfo KB899113
Feedback