Problemer som er rettet i Samleoppdatering 1 for Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, datert 28. juni 2005

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Denne artikkelen inneholder en liste over artikler i Microsoft Knowledge Base (KB) som beskriver problemer som er løst i pakken Samleoppdatering 1 for Windows 2000 Service Pack 4 (SP4). Samleoppdatering 1 for Windows 2000 SP4 ble utgitt 28. juni 2005. Denne samleoppdateringen inneholder alle sikkerhetsoppdateringene som ble produsert for Windows 2000 mellom tidspunktet Windows 2000 SP4 ble utgitt og 30. april 2005. Den 30. april 2005 ble innholdet i samleoppdateringen fullført for testing av Microsoft og av ekstern betaversjon og kundeområder. Denne samleoppdateringen inneholder oppdateringer som øker systemsikkerheten, øker påliteligheten, reduserer kundestøttekostnader og støtter gjeldende generasjon av PC-maskinvare. Denne artikkelen inneholder også informasjon om problemene som er løst av denne samleoppdateringen, og koblinger til mer informasjon om samleoppdateringen.
INNLEDNING
Denne artikkelen beskriver problemene som er løst i Samleoppdatering 1 for Microsoft Windows 2000 SP4. Hvis du vil hente Samleoppdatering 1 for Windows 2000 SP4, kan du gå til følgende Microsoft-webområde: Hvis du vil ha mer informasjon om Samleoppdatering 1 for Windows 2000 SP4, og ha svar på vanlige spørsmål om Samleoppdatering 1 for Windows 2000 SP4, kan du klikke artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
891861 Oppdateringsdistribusjon 1 for Windows 2000 SP4 og kjente problemer
Mer informasjon

Hurtigreparasjoner som er inkludert i Samleoppdatering 1 for Windows 2000 SP4

Samleoppdatering 1 for Windows 2000 SP4 inneholder følgende hurtigreparasjoner etter Windows 2000 SP4:
ArtikkelnummerArtikkeltittelKategori
814822Forsinkelse ved mottak av meldinger fra WMI-hendelsesloggleverandør (denne artikkelen kan være på engelsk)Administrative verktøy
830924Veiviser for planlagte oppgaver stopper å svare når du klikker Neste (denne artikkelen kan være på engelsk)Administrative verktøy
833305Et program eller en tjeneste logger en feil som angir at håndtaket ikke er gyldig for hendelsesloggen (denne artikkelen kan være på engelsk)Administrative verktøy
838491SNMP bruker 100 prosent av prosessortiden i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Administrative verktøy
872764Elementer uten navn og som har ukjente filtyper, kan vises i Planlagte oppgaver-mappen i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Administrative verktøy
833266Du får en minnelekkasje i ikke-vekslebart utvalgsminne i CcBr - Punktgrafikk for hurtigbufferbehandling (denne artikkelen kan være på engelsk)Hurtigbufferbehandling
892045Feilmeldingen Stop Error IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (0xA) vises når du kjører Windows 2000 Server på en datamaskin som har flere prosessorer (denne artikkelen kan være på engelsk)Hurtigbufferbehandling
811525Gruppepolicyen Konfigurer Langsom linjehastighet tvinger ikke frakoblede filer til frakoblet modus når en treg kobling registreres (denne artikkelen kan være på engelsk)Hurtigbufring på klientsiden
828531Datamaskinen slutter å svare når du bruker en ekstern tilkobling for å logge på Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Hurtigbufring på klientsiden
832099Lotus Notes 5 starter sakte i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Hurtigbufring på klientsiden
839083Den Windows 2000-baserte klientdatamaskinen slutter å svare når du prøver å skrive ut et dokument som er lagret på en nettverksserver (denne artikkelen kan være på engelsk)Hurtigbufring på klientsiden
824424Feilmeldingen Skrivebeskyttet når du prøver å lagre en Office 2003-fil på en Novell Netware-nettverksplassering (denne artikkelen kan være på engelsk)CSNW - Klienttjeneste for Netware
867429Feilen STOP 0x000000D1 oppstår når du logger deg på en Windows 2000-basert datamaskin som kjører Gateway Services for NetWare (denne artikkelen kan være på engelsk)CSNW - Klienttjeneste for Netware
867774Feilmeldingen Stop 0x00000044 vises på en Windows 2000-basert datamaskin som bruker et Gigabit-nettverkskort (denne artikkelen kan være på engelsk)CSNW - Klienttjeneste for Netware
828739Stop-feil genererer ikke en minnedumpfil på Windows 2000-baserte datamaskiner (denne artikkelen kan være på engelsk)Drivere, disk
812024En fastvareoppgradering fører til at SCSI-enheten fjernes og registreres på nytt (denne artikkelen kan være på engelsk)Drivere, SCSI
819636Datamaskin med flere SCSI-kontrollere og alternativet /3GB Boot.ini slutter å svare med Stop-feilen SYSTEM_PTE_MISUSE (0xDA) (denne artikkelen kan være på engelsk)Drivere, SCSI
820841En Stop 0x00000010-feil oppstår i Scsiport.sys i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Drivere, SCSI
823767Det kan hende at flyttbare lagringsmedier kan avsluttes på en uventet måte, eller en datamaskin som kjører Windows 2000, kan slutte å svare (denne artikkelen kan være på engelsk)Drivere, SCSI
825784Du får feilmeldingen DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL STOP 0xD1, og den Windows NT 4.0-baserte datamaskinen slutter å svare (denne artikkelen kan være på engelsk)Drivere, SCSI
826322Det kan hende at driveren for diskmatrisekontroller ikke lastes etter at du har oppgradert til Windows 2000 SP3 eller SP4 (denne artikkelen kan være på engelsk)Drivere, SCSI
834938Du får feilmeldingen DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL STOP 0xD1, og den Windows 2000-baserte datamaskinen slutter å svare (denne artikkelen kan være på engelsk)Drivere, SCSI
838150Fysisk adresseutvidelse (Physical Address Extension, PAE) fra Intel forårsaker høy CPU-bruk i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Drivere, SCSI
838637Datamaskinen slutter å svare når en SCSI-miniportdriver sender ut et kall av typen ScsiPortNotification(BusChangeDetected) (denne artikkelen kan være på engelsk)Drivere, SCSI
839635Du kan motta en Stop-feil i filen Scsiport.sys under initialisering av SCSI-miniport på en datamaskin som kjører Windows (denne artikkelen kan være på engelsk)Drivere, SCSI
867818Finner ikke en ny logisk enhet når et nummer for logisk enhet fjernes fra en lagringsenhet på en SCSI-diskmatrise (denne artikkelen kan være på engelsk)Drivere, SCSI
883114Feilmeldingen STOP 0x0000007B: INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE vises når du bruker en USB CD-ROM-enhet til å installere Windows Server 2003 eller Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Drivere, SCSI
884056Feilmeldingen 0x77 eller 0x7A Stop kan vises når du trykker strømknappen på en ACPI-kompatibel datamaskin som kjører Windows 2000 eller Windows Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)Drivere, SCSI
818810Driverne Cpqkgpsa.sys og hp2300.sys FC HBA returnerer feil PCI-adresseinformasjon (denne artikkelen kan være på engelsk)Drivere, Sys
817261Unntak som er konfigurert i Outlook-regel, hindrer ikke flytting av mottatt melding til mappe (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
821471Vranglås på Wldap32.dll får InetInfo.exe til å slutte å svare (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
822554Ytelsen reduseres, svartiden på SPN-spørringer er lenger enn forventet og Lsass.exe CPU bruker det maksimale på 100 prosent på en domenekontroller som kjører Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
824037Det tar opptil ett minutt å fullføre en Active Directory-oppgave på Windows 2000-serveren (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
824226LSASS kan forårsake brudd på tilgangstillatelse under et LDAP-søk (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
824873Hendelse 1791 logges når informasjon replikeres fra Windows 2000 til Windows Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
825952Noen domenekontrollere kan ikke replikere med andre domenekontrollere når du har installert Windows 2000 Service Pack 4 (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
826353Stop-feilen 0xc0000221 oppstår når du prøver å kjøre en LDAP-spørring (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
826927Du får feilmeldingen Det oppstod en databasefeil i replikeringen når du bruker installasjonsveiviseren for Active Directory i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
827535Minnelekkasje for Dnsapi.dll (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
827592Ytelsestelleren for ventende DRA-replikeringssynkroniseringer går ikke tilbake til null (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
827648Du får en feil, eller datamaskinen slutter å svare når du bruker Active Directory Migration Tool 2.0 til å overføre brukere (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
829755DIT-filen i Active Directory vokser for raskt (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
830379Det er ikke sikkert at den semantiske databaseanalysekontrollen som er inkludert i Ntdsutil.exe, kan rette opp en ødelagt underreferanse (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
830593Repadmin.exe returnerer bare endringer i universelt gruppemedlem fra en Windows 2000-basert server som kjører katalogtjenesten Active Directory (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
832216Tilfeldige attributter overføres ikke når du bruker Active Directory Migration Tool versjon 2 (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
832849DNS-domenesøk avsluttes brått på en Windows 2000-basert datamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
833873Slettingen av et Active Directory-objekt registreres ikke i hendelsesloggen for sikkerhet (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
833880Automatisk pålogging lykkes ikke i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
834519Nettverksbrukere kan oppleve lengre påloggingstid i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
834541Du får feilmeldingen Det oppstod en feil ved navngiving når du prøver å gi en bruker nytt navn i en LDAP-leverandør (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
835554Feilen Behandling av ADS-verditypen er ennå ikke implementert vises når du kjører et webaktivt COM-program (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
835561Det oppstår et brudd på tilgangstillatelse i Lsass.exe i Windows 2000 Server (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
835763Kall av typen IADs::Put/PutEx eller IADsPropertyList::PutPropertyItem akkumuleres ikke (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
836182Du kan ikke opprette et klaringsforhold til et annet Windows 2000-domene i Windows 2000 Server hvis domenet kalles Internett (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
836801Programmet slutter å svare når du prøver å få tilgang til en LDAP-server ved hjelp av Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
838151Windows 2000-klientdatamaskinen kan ikke utføre en dynamisk DNS-oppdatering (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
838898Søk i adressebok lykkes ikke i et program som bruker NSPI (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
841461En utvidet operasjon som sendes til en LDAP-server via API over LDAP-tjenesten, forårsaker en protokollfeil (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
841819Du får en feilmelding når du prøver å bruke versjon 2 av Active Directory Migration Tool til å overføre et Microsoft Windows 2000 Server-domene (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
842251IIS avsluttes på en uventet måte i Windows 2000 Server (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
842382Du opplever høy CPU-bruk i prosessen Lsass.exe, og hendelsen 1168 logges med feilkode 8 og intern ID 302022c på den Windows 2000-baserte domenekontrolleren (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
842437Det er ikke sikkert at ADSI-søk mot flere LDAP-servere som har forskjellige skjemaer, lykkes (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
843557Prosessen Lsass.exe bruker mellom 50 og 100 prosent av prosessorressursene når Windows Server 2000-domenebrukere prøver å logge seg på domenekontrolleren (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
871003Elektronisk defragmentering utføres automatisk når du har kjørt dataslettingsprosessen for Active Directory i Windows 2000 Server (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
872802Et program returnerer uriktige data eller mislykkes hvis programmet bruker DnsQuery-funksjonen til å spørre på DNS TXT-poster i Windows 2000 med Service Pack 4 (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
872957Du får en feilmelding som ligner på Serveren kan ikke dekode et søkeforespørselsfilter, når du kjører en LDAP-spørring som bruker søkefilteret extensibleMatch i Windows Server 2003 og Windows 2000 Server (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
873444Feilmeldingen ERROR_INVALID_DATA vises når du kjører et ADSI-skript i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
884591En minnelekkasje kan oppstå i prosessen Lsass.exe når SAM-hendelsessporing aktiveres i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
885875Oppdag og gjenopprett fra en USN-tilbakeføring i Windows 2000 Server (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
888243Du får en feilmelding som ligner på Kan ikke konvertere fra opprinnelig datatype når et webaktivert COM-program startes på en Windows 2000 Server-basert datamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
892476Når du bruker Ldp.exe til å søke etter Active Directory-objekter, kan du ikke utvide noen Active Directory-beholdere i MMC-snapin-modulen Active Directory-brukere og -datamaskiner i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
893354Windows 2000 Active Directory returnerer bare 5 000 oppføringer som svar på en Outlook-klientspørring (denne artikkelen kan være på engelsk)Katalogtjenester
883639En LDAP-tilkobling til en CA- eller en LDAP-binding til en CA blir fullført når CAen ikke ligger i klarert rotlager for LDAP-klient i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)DS - Administrative verktøy
890346Kategorien Brukerinformasjon vises i stedet for kategorien Faksinnstillinger i dialogboksen med innstillinger for faksutskrift i Windows 2000 Service Pack 4 (denne artikkelen kan være på engelsk)Faks
820888Datamaskinen slutter å reagere (henger) når du prøver å koble til et NTFS-volum etter omstart av datamaskinenFilsystemer
824679Stop-feilen 0x0000000A oppstår i en periode med stor harddiskaktivitet (denne artikkelen kan være på engelsk)Filsystemer
824927Datamaskinen starter uventet på nytt når du prøver å bygge et webprosjekt i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Filsystemer
825311Services for Unix 2.2 returnerer en ERR_PERM-feilmelding når du har slettet og opprettet en fil på nytt (denne artikkelen kan være på engelsk)Filsystemer
828693Datamaskinen slutter å svare (henger) når den skriver krypterte data til en NTFS-partisjon (denne artikkelen kan være på engelsk)Filsystemer
829485Du opplever ytelses- og påloggingsproblemer når du bruker Terminal Services (denne artikkelen kan være på engelsk)Filsystemer
897574Du kan motta en Stop-feilmelding når du har satt inn et medium i en flyttbar diskenhet i Windows XP, Windows Server 2003 eller Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Filsystemer
833414En datamaskin som kjører Windows 2000 Server, slutter å svare og viser en feilmelding (denne artikkelen kan være på engelsk)Filsystemer
834935Du får en feilmelding når du prøver å kopiere mange filer fra én mappe til en annen på en Windows 2000-basert datamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)Filsystemer
837067Du får Stop-meldingen 0x00000050 på den Windows 2000-baserte klyngedatamaskinen når du flytter diskressurser fra én node til en annen, eller når en diskressurs kobles fra (denne artikkelen kan være på engelsk)Filsystemer
838804Du får Stop-feilmeldingen 0x0000007F på en Windows 2000-basert datamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)Filsystemer
843528Den Windows 2000-baserte datamaskinen kan stoppe på en uventet måte, og får feilmeldingen STOP 0x0004005 (denne artikkelen kan være på engelsk)Filsystemer
883641Datamaskinen kan slutte å svare når du bruker et volumbyttingsmiljø fra tredjepart med Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Filsystemer
885294Datamaskinen startes på nytt, og du får en feil av typen 0xA Stop i filen Ntfs.sys når du monterer et volum på nytt (denne artikkelen kan være på engelsk)Filsystemer
887965Beskrivelse av den franske hurtigreparasjonspakken utgitt etter Service Pack 1 for Microsoft Office 2003: 4. november 2004 (denne artikkelen kan være på engelsk)Filsystemer
891722Du får feilmeldingen STOP 0x0000007F i Windows Server 2003 eller i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Filsystemer
833868De frakoblede filene forsvinner på en Windows 2000-basert datamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)Gruppepolicy
870997Windows XP- og Windows 2000-klienter som deler en enkelt organisasjonsenhet, slutter å svare eller starter plutselig på nytt (denne artikkelen kan være på engelsk)Gruppepolicy
884559Hendelses-ID 1704 angir at sikkerhetsinnstillinger for gruppepolicy brukes på en Windows 2000-basert datamaskin selv om sikkerhetsinnstillinger for gruppepolicy ikke brukes (denne artikkelen kan være på engelsk)Gruppepolicy
835730Lyd kan spilles av tregt, eller musikk kan spilles av med avbrudd i Windows XP eller Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)HAL
873343Oppdatering av MS04-023 for HTML-hjelpeprogrammer (denne artikkelen kan være på engelsk)Hjelp
329900Metabaseskjemaoppføringer for ledige, egendefinerte egenskaper overskrives etter at du installerer Windows 2000 SP4 (denne artikkelen kan være på engelsk)IIS 5.0
822808Du kan ikke bruke ADSI til å endre AdminACL-egenskapen eksternt (denne artikkelen kan være på engelsk)IIS 5.0
823700HURTIGREPARASJON: Datamaskinen kan ha treg ytelse når du bruker ADSI-skript (Active Directory Service Interfaces) i et program for å administrere IIS på en datamaskin som kjører Windows Server 2003, Windows 2000 eller Windows XP (denne artikkelen kan være på engelsk)IIS 5.0
816868Feilmelding: Internet Explorer kan ikke laste ned fil (denne artikkelen kan være på engelsk)Internett-tjenester (ikke IIS)
818826Flyttbar lagringsenhet fungerer ikke etter at den er tatt ut og satt inn på nytt (denne artikkelen kan være på engelsk)Kjerne
820767Datamaskinen startes automatisk på nytt, eller det oppstår en Stop-feil når du har aktivert Terminal Services (denne artikkelen kan være på engelsk)Kjerne
822763USB CD-ROM-stasjonen kan ha doble stasjonsbokstaver (denne artikkelen kan være på engelsk)Kjerne
823642Prosedyren System.Diagnostics.Process.GetProcesses() mislykkes på en datamaskin som kjører Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Kjerne
826289Datamaskinen slutter å svare under minnekontrollfasen av oppstartsprosessen (denne artikkelen kan være på engelsk)Kjerne
827188Du får feilen STOP 0x7F i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Kjerne
828346Feilmeldingen Stop 0x50 vises når du prøver å tilordne filen Win32k.sys (denne artikkelen kan være på engelsk)Kjerne
828804Stop-feilkoden 0x1E vises hvis serveren har aktivert Terminal Server (denne artikkelen kan være på engelsk)Kjerne
828942Det ser ut til at Windows 2000 Server-basert server slutter å svare (denne artikkelen kan være på engelsk)Kjerne
829729Spesiell utvalgsfunksjon kan forårsake en Stop-feil av typen 0x000000CD (denne artikkelen kan være på engelsk)Kjerne
830515Prosesser i en Terminal Services-økt avsluttes med brudd på delingstillatelse (denne artikkelen kan være på engelsk)Kjerne
831264Ulovlig instruksjon forårsaker feilmeldingen STOP 0x0000001E (denne artikkelen kan være på engelsk)Kjerne
831409Den Windows 2000-baserte datamaskinen slutter å svare når den har kjørt uten avbrudd i mer enn ett år (denne artikkelen kan være på engelsk)Kjerne
832762Treg systemytelse eller datamaskinen slutter å svare på grunn av en minnelekkasje i vekslebart utvalgsminne i Windows 2000 SP4 (denne artikkelen kan være på engelsk)Kjerne
833314Du får tilfeldigvis en feilmelding av typen Stop 0x00000006 (denne artikkelen kan være på engelsk)Kjerne
833659Binærfilen blir skadet hvis du bruker UpdateResource-funksjonene til å fjerne en ressurs fra en binærfil for et program (denne artikkelen kan være på engelsk)Kjerne
833993Du får feilmeldingen Stop 0x1E, Stop 0x0a, eller Stop 0x50 når IopReleaseFileObjectLock() åpner et frigitt filobjekt i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Kjerne
834728Du får feilmeldingen Stop 0x00000051 under gjenoppretting av registret (denne artikkelen kan være på engelsk)Kjerne
835281Du får feilmeldingen STOP 0x0000007F, og den Windows 2000-baserte datamaskinen starter på nytt (denne artikkelen kan være på engelsk)Kjerne
835312Du får en feil av typen Stop 0x1E på en Windows 2000-basert datamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)Kjerne
836506Internet Explorer avsluttes uventet i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Kjerne
837385Det kan hende at Windows 2000 Server rapporterer mengden installert RAM feil (denne artikkelen kan være på engelsk)Kjerne
837443IDE kan slutte å svare når du åpner et automatisert styrt prosjekt i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Kjerne
838647Brudd på tilgangstillatelse når du bruker /PAE-bryteren i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Kjerne
839037Du får en feilmelding av typen STOP 0x0000001a på en Windows 2000-basert flerprosessordatamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)Kjerne
839919En pålogging slutter å svare i Windows Server 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Kjerne
841933Feilmeldingen STOP: 0x0000001E vises i Windows 2000 Server (denne artikkelen kan være på engelsk)Kjerne
843062Du får feilmeldingen STATUS_THREAD_IS_TERMINATING når skriptet kjøres på en Windows 2000-basert datamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)Kjerne
867856Det kan hende at installasjonsprogrammet slutter å svare etter at det starter den Windows 2000-baserte datamaskinen på nytt (denne artikkelen kan være på engelsk)Kjerne
872965Dataene som funksjonen QueryDosDeviceA returnerer, er avkuttet i Windows Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)Kjerne
885272Du får Stop-feilmeldingen Stop 0x0000001a på den Windows 2000 Server-baserte datamaskinen som har aktivert fysisk adresseutvidelse (Physical Address Extension, PAE) (denne artikkelen kan være på engelsk)Kjerne
898114Du får en feilmelding av typen "STOP 0x0000001E" når du har installert sikkerhetsoppdatering MS05-018 på en Windows 2000-basert datamaskinKjerne
321936En sentral brukerprofil kan ikke lastes opp, og hendelses-ID 1000 logges i programloggen i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Lokalnettjenester
328237Noen programmer virker ikke som forventet når store filer åpnes (denne artikkelen kan være på engelsk)Lokalnettjenester
329647Services.exe avsluttes uventet (denne artikkelen kan være på engelsk)Lokalnettjenester
813130En datamaskin kan miste nettverkstilkoblingen under høy belastning (denne artikkelen kan være på engelsk)Lokalnettjenester
816255Økten slutter å svare når du prøver å få tilgang til en ekstern fil ved hjelp av SMB-protokollen på en Windows 2000-basert datamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)Lokalnettjenester
818396Filoperasjonen tar 35 sekunder eller mer på en bakoverkompatibel server som kjører en SMB-tjeneste (denne artikkelen kan være på engelsk)Lokalnettjenester
818528Problemer når flere brukere åpner den samme filen ved hjelp av Terminal Services (denne artikkelen kan være på engelsk)Lokalnettjenester
821240Hendelses-ID 5722 for Netlogon på en klarert primær domenekontroller (denne artikkelen kan være på engelsk)Lokalnettjenester
821464Nettverksklienter opplever tilkoblingsproblemer når du prøver å koble til delte nettverksressurser som er verter på en Windows 2000-basert server (denne artikkelen kan være på engelsk)Lokalnettjenester
822402Domenekontroller bruker lang tid på å svare på en påloggingsforespørsel, eller den svarer ikke i det hele tatt (denne artikkelen kan være på engelsk)Lokalnettjenester
823272Klientprogrammer slutter å svare mens de venter på fillåsing (denne artikkelen kan være på engelsk)Lokalnettjenester
823644Windows 2000-basert datamaskin som kjører Microsoft Baseline Security Analyzer starter uventet på nytt (denne artikkelen kan være på engelsk)Lokalnettjenester
823747Windows 2000 Terminal Server slutter å svare, og det vises en svart skjerm (denne artikkelen kan være på engelsk)Lokalnettjenester
824152Windows slutter å svare når du prøver å få tilgang til en symbolsk kobling til en delt NFS-ressurs (denne artikkelen kan være på engelsk)Lokalnettjenester
825760Du får Stop-feilen 0x00000076 eller 0x000000CB når du avslutter programmet for sikkerhetskopiering (denne artikkelen kan være på engelsk)Lokalnettjenester
825783Det er ikke sikkert at store loggfiler vises i hendelseslisten (denne artikkelen kan være på engelsk)Lokalnettjenester
825820Du får Stop-feilen 0x00000076 eller 0x000000CB når Windows 2000 Server prøver å kjøre en prosess på en ekstern server (denne artikkelen kan være på engelsk)Lokalnettjenester
826482Data skrives ikke fullstendig til filer som er plassert på en delt nettverksressurs, når du har angitt attributtene for filene i Windows 2000 Service Pack 4 (denne artikkelen kan være på engelsk)Lokalnettjenester
827655Kommandoen net use fungerer ikke og genererer feil 58 (ERROR_BAD_NET_RESPONSE) i Windows 2000 SP4 (denne artikkelen kan være på engelsk)Lokalnettjenester
829155Kontooppslagsfunksjoner kjøres ikke riktig i Windows 2000 Server (denne artikkelen kan være på engelsk)Lokalnettjenester
829246Hendelseslogger er skadet (denne artikkelen kan være på engelsk)Lokalnettjenester
830901Hendelses-ID 2022 logges, og det kan hende at den Windows 2000-baserte datamaskinen slutter å svare (denne artikkelen kan være på engelsk)Lokalnettjenester
831128Feilmeldingen STOP 0x00000027 i mrxsmb.sys når du prøver å kopiere filer til en lagringsenhet koblet til nettverket (denne artikkelen kan være på engelsk)Lokalnettjenester
832723Det kan hende at domenekontrollere mangler fra søkelisten i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Lokalnettjenester
834145Du får en feilmelding når du bruker kommandoen NET SEND i Messenger-tjenesten i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Lokalnettjenester
835144Det kan hende at en primær domenekontroller for Windows 2000 Server ikke svarer på en Windows NT 4.0-domenekontroller eller -arbeidsstasjon (denne artikkelen kan være på engelsk)Lokalnettjenester
835596Du mottar ikke en utskriftsvarsling når du sender en utskriftsjobb til Windows 2000 Server (denne artikkelen kan være på engelsk)Lokalnettjenester
837196Windows 2000 kan ikke angi riktig tidspunkt når det kobles til flere NTP-servere (denne artikkelen kan være på engelsk)Lokalnettjenester
839406Skriveoperasjoner til en delt mappe på en Windows 2000-basert datamaskin via en Fibre Channel-tilkobling er tregere enn forventet (denne artikkelen kan være på engelsk)Lokalnettjenester
839540Stop-feilen 0x0000007f EXCEPTION_DOUBLE_FAULT oppstår i Windows 2000 Server (denne artikkelen kan være på engelsk)Lokalnettjenester
841395Domenekontrolleren registrerer ikke DNS-oppføringene _GC, _KERBEROS og _KPASSWD når en Windows 2000-server startes (denne artikkelen kan være på engelsk)Lokalnettjenester
842804Behandling av gruppepolicy virker ikke, og hendelsene 1030 og 1058 logges i programloggen til en domenekontroller (denne artikkelen kan være på engelsk)Lokalnettjenester
843418Du kan oppleve redusert ytelse når du går til nettverksressurser eller når du bruker Microsoft Access i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Lokalnettjenester
867778Du kan få Stop-feilen Stop 0X0000000A i Ntoskrnl.exe på en Windows 2000-basert datamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)Lokalnettjenester
871004Det kan hende at eksterne filer skades når du bruker Visual Studio 6.0 SP5 på en Windows 2000 SP4-basert datamaskin til å åpne og endre eksterne filer som er lagret ved hjelp av den dynamiske visningen Rational ClearCase (denne artikkelen kan være på engelsk)Lokalnettjenester
872790Du kan ikke koble til en delt resurs for klyngefil i Windows 2000 Server (denne artikkelen kan være på engelsk)Lokalnettjenester
884587Du kan få Stop-feilen 0x96 i Windows 2000 Server (denne artikkelen kan være på engelsk)Lokalnettjenester
885458Du får feilmeldingen Hendelsesloggfil er skadet når du prøver å vise programloggen i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Lokalnettjenester
887598Den Windows 2000-baserte datamaskinen kan kjøre tregere, og kan deretter slutte å svare når du bruker den for å få tilgang til nettverksdelte mapper på en Windows 3.11-basert datamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)Lokalnettjenester
829359Feilmeldingen Feil 1722 vises når et program bruker funksjonen NetUserGetLocalGroups() i Windows Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)LANAPI
824867HURTIGREPARASJON: Funksjonen WideCharToMultiByte konverterer ikke sammensatte japanske tegn på riktig måte (denne artikkelen kan være på engelsk)Språkversjon
830852Dårlig ytelse i flertrådsprogrammer som kaller funksjoner for strengsammenligning (denne artikkelen kan være på engelsk)Språkversjon
267316HURTIGREPARASJON: Tellere for ytelsesmåler går tapt i klyngen under failover i Message Queuing (denne artikkelen kan være på engelsk)Microsoft-meldingskø
310526HURTIGREPARASJON: Message Queuing 2.0 kan ikke startes eller installeres på domenekontroller (denne artikkelen kan være på engelsk)Microsoft-meldingskø
821144Message Queuing-programmer kan slutte å svare på grunn av en vranglås i MQSEC.DLL (denne artikkelen kan være på engelsk)Microsoft-meldingskø
822727Det oppstår brudd på tilgangstillatelse i Message Queuing-replikeringstjenesten under initialisering (denne artikkelen kan være på engelsk)Microsoft-meldingskø
822835Hendelses-ID 2085 Kan ikke opprette meldingsfil (denne artikkelen kan være på engelsk)Microsoft-meldingskø
824375Stop-feilmelding når du prøver å overføre en klyngenode til en annen node (denne artikkelen kan være på engelsk)Microsoft-meldingskø
824801Du får feilmeldingen Brudd på tilgangstillatelse når Message Queuing kobler til en ekstern server som kjører Message Queuing, men ikke sender opprettet pakke (denne artikkelen kan være på engelsk)Microsoft-meldingskø
825004Kan ikke sortere køer i Message Queuing MMC (denne artikkelen kan være på engelsk)Microsoft-meldingskø
826820Det oppstår brudd på tilgangstillatelse når Message Queuing-tjenesten leser sikkerhetsbeskrivelsen (denne artikkelen kan være på engelsk)Microsoft-meldingskø
826929En kappløpssituasjon under en ekstern leseoperasjon forårsaker en Stop-feil (denne artikkelen kan være på engelsk)Microsoft-meldingskø
827493Overføringsmeldinger kan slettes når du starter datamaskinen på nytt hvis LQS-filene mangler (denne artikkelen kan være på engelsk)Microsoft-meldingskø
828946Message Queuing-meldinger er feiladressert til SPX-målkøer (denne artikkelen kan være på engelsk)Microsoft-meldingskø
830475Message Queuing-program kan mislykkes i Mqoa.dll med et brudd på tilgangstillatelse (denne artikkelen kan være på engelsk)Microsoft-meldingskø
830639Brudd på tilgangstillatelse oppstår i MSMQ-tjenesten (denne artikkelen kan være på engelsk)Microsoft-meldingskø
831742Du får feilmeldingen Brudd på tilgangstillatelse i mqsvc når du starter den Windows 2000-baserte datamaskinen (denne artikkelen kan være på engelsk)Microsoft-meldingskø
833512Message Queuing kan ikke sende meldinger til en målkø etter at IP-adressen endres (denne artikkelen kan være på engelsk)Microsoft-meldingskø
833888Message Queuing-replikering replikerer ikke riktig når du overfører fra Message Queue Server 1.0 til Message Queuing 2.0 (denne artikkelen kan være på engelsk)Microsoft-meldingskø
834251HURTIGREPARASJON: Message Queuing-replikeringstjenesten starter ikke automatisk når systemet startes (denne artikkelen kan være på engelsk)Microsoft-meldingskø
834819HURTIGREPARASJON: Du kan få hendelsesmelding 4216 i hendelseslisten når du opplever et brudd på tilgangstillatelse i Microsoft Message Queuing 2.0 (denne artikkelen kan være på engelsk)Microsoft-meldingskø
835961Du får feilmeldingen label_buffer_too_small etter et mislykket kall til funksjonen MSMQQueue.Receive eller til funksjonen MQReceiveMessage (denne artikkelen kan være på engelsk)Microsoft-meldingskø
839258HURTIGREPARASJON: Message Queuing-meldinger kan akkumuleres i en overføringskø (denne artikkelen kan være på engelsk)Microsoft-meldingskø
841721Du får en feilmelding om brudd på tilgangstillatelse når administrasjons-APIene ber om køstatusinformasjon i Message Queuing (denne artikkelen kan være på engelsk)Microsoft-meldingskø
842839HURTIGREPARASJON: Du kan få en feilmelding som ligner på Kan ikke gjenopprette kontrollpunkt for kontrollpunktet for hendelse 2078 (denne artikkelen kan være på engelsk)Microsoft-meldingskø
870985HURTIGREPARASJON: Kjerneutvalgsminne kan brukes opp når mange klienter kobler til Message Queuing (denne artikkelen kan være på engelsk)Microsoft-meldingskø
891874HURTIGREPARASJON: Brudd på tilgangstillatelse kan oppstå når kjøretiden for Message Queuing 2.0 (Mqrt.dll) lastes inn i et COM+-program (denne artikkelen kan være på engelsk)Microsoft-meldingskø
308337Systemfeil 85 har oppstått. Feilmeldingen Det lokale enhetsnavnet er allerede i bruk (denne artikkelen kan være på engelsk)MUP
824288Feilen Stop 0x1E i Mup.sys vises etter at du har brukt Windows 2000 SP4 (denne artikkelen kan være på engelsk)MUP
833328Stasjoner som er tilordnet en delt DFS-ressurs, kobles ikke fra når du logger deg av en Terminal Services-økt i Windows 2000 Server (denne artikkelen kan være på engelsk)MUP
872812Feilmeldingen CONF.EXE har generert feil og vil bli lukket av Windows vises når du starter NetMeeting eller et konferanseprogram fra tredjepart som ble bygd via NetMeeting SDK (denne artikkelen kan være på engelsk)NetMeeting
891714NetMeeting avsluttes uventet når du er koblet til et møte på en T.120 MCU-server i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)NetMeeting
840049Det oppstår problemer når du kobler til en Novell NetWare-server fra en datamaskin som kjører Client Service for NetWare og enten Windows 2000 Professional eller Windows XP (denne artikkelen kan være på engelsk)Netware, Fil/Skriv ut Svc (FPNW)
826219Du kan ikke fjerne eller oppdatere en mellomliggende NDIS-driver som krever en DLL for varsling av objekt i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Nettverkskonfigurasjon og -installasjon
816989Modemet ringer ikke opp tilkoblingen når flere modemer er installert (denne artikkelen kan være på engelsk)Verktøy for nettverksbehandling
843357Du kobles uventet fra VPN-økten etter noen minutter (denne artikkelen kan være på engelsk)Verktøy for nettverksbehandling
824136En feilmelding vises når du høyreklikker filen, eller det oppstår problemer når du åpner bestemte filer i Autodesk- eller Discreet-produkter (denne artikkelen kan være på engelsk)OLE
825654Dokumenter indekseres ikke i indekseringstjenesten i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)OLE
832615Du får en feilmelding om brudd på tilgangstillatelse når du prøver å åpne eller vise egenskapene for en Visio-fil på en Windows 2000-basert datamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)OLE
831711HURTIGREPARASJON: En WebDAV-forespørsel til IIS forårsaker en 500 Intern serverfeil (denne artikkelen kan være på engelsk)Annet
821653Det er ikke sikkert at meldinger kan sendes hvis avsenderen tilhører for mange grupper (denne artikkelen kan være på engelsk)Partner
831185Du kan oppleve utløpsproblemer, minnelekkasjer eller andre problemer når du er vert for en virtuell NNTP-server på den Windows 2000-baserte serveren (denne artikkelen kan være på engelsk)Partner
822368HURTIGREPARASJON: En USB-enhet vises med et gult utropstegn (kode 31) i Windows Enhetsbehandling (denne artikkelen kan være på engelsk)PnP/PM-Plug 'n Play/Power Manage
822568USB-enhet gjenkjennes ikke etter at datamaskinen startes (denne artikkelen kan være på engelsk)PnP/PM-Plug 'n Play/Power Manage
841382Din Windows 2000-baserte datamaskin slutter å svare, du kan ikke logge på Windows, eller CPU-bruken for systemprosessen nærmer seg 100 prosentPnP/PM-Plug 'n Play/Power Manage
842644Hendelses-ID 256 er logget i systemhendelsesloggen etter at du har installert sikkerhetsoppdatering MS04-011 på en Windows 2000-basert datamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)PnP/PM-Plug 'n Play/Power Manage
816560Du kan ikke se utskriftsinnstillinger (denne artikkelen kan være på engelsk)Utskrift
820550Utskriftskøtjenesten krasjer når du sender en utskriftsjobb, og en hendelses-ID 7031-melding logges i systemloggen (denne artikkelen kan være på engelsk)Utskrift
824339Bedre rapportering av hendelsesmeldinger av typen hendelses-ID 61 for å identifisere en utskriftskø eller utskriftsenhet (denne artikkelen kan være på engelsk)Utskrift
826026Dokumenter fra Terminal Server-brukere som tilordner LPT1 til forskjellige skrivere, vises på den samme skriveren (denne artikkelen kan være på engelsk)Utskrift
827953Datamaskinen krasjer, og det oppstår en Stop 0x50-feil når du prøver å skrive ut et dokument (denne artikkelen kan være på engelsk)Utskrift
828153UsrClasses-struktur lastes ikke ut under avlogging på grunn av uregelmessig referanselekkasje i Spoolsv.exe (denne artikkelen kan være på engelsk)Utskrift
831754Du får en feilmelding når du prøver å skrive ut på en delt nettverksskriver i en Terminal Server-økt (denne artikkelen kan være på engelsk)Utskrift
836720Skriverdriverfiler oppdateres ikke på en utskriftsserver som kjører Windows 2000 Server (denne artikkelen kan være på engelsk)Utskrift
837585Flere løse prosesser for Csrss.exe forårsaker ytelsesproblemer på den Windows 2000-baserte Terminal Server (denne artikkelen kan være på engelsk)Utskrift
837841Brudd på tilgangstillatelse i Spoolsv.exe kan oppstå når du skriver ut fra et egendefinert program på en Windows 2000-basert datamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)Utskrift
840371Mye prosessorbruk fra utskriftskøen skjer når en bruker logger seg av fra en økt på Terminal Server som kjører Windows Server 2003 eller Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Utskrift
842743Du kan ikke skrive ut på en LPD-utskriftstjenesteskriver (Line Printer Daemon) (denne artikkelen kan være på engelsk)Utskrift
843259En begrenset bruker kan ikke lenger skrive ut på en delt skriver fra en Terminal Server-økt når du har startet utskriftskøtjenesten på nytt i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Utskrift
884897Utskriftsfunksjoner, for eksempel vannmerkefunksjonen, the n-up printing feature og sorteringsfunksjonen, fungerer ikke hvis du skriver ut på en Novell-skriverleverandør, en IPP-skriverleverandør eller en annen delvis skriverleverandør i Windows 2000, Windows XP, or Windows Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)Utskrift
886664Det er ikke sikkert at egendefinerte skjemaer oppdateres når brukere kobler seg til en utskriftskøressurs på en klyngenode som kjører Windows 2000 Server (denne artikkelen kan være på engelsk)Utskrift
888808Det er ikke sikkert at du kan oppdatere bufrede skriverskjemaer når du logger deg på som en ikke-administrativ bruker på en datamaskin som kjører Windows 2000 med Service Pack 3 eller Service Pack 4 (denne artikkelen kan være på engelsk)Utskrift
893611Du får en feilmelding om brudd på tilgangstillatelse når du prøver å legge til eller slette en skriverport i Microsoft Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Utskrift
827531Tilfeldige 1168-hendelsesmeldinger logges når du har installert Windows 2000 Service Pack 4 (denne artikkelen kan være på engelsk)Replikering
842394Feilmeldingen Hendelses-ID 1168 logges i hendelseslisten på en Windows 2000-basert domenekontroller (denne artikkelen kan være på engelsk)Replikering
815295Bare to klienter kan opprette en TCP-tilkobling når du har installert SQL Server 2000 SP2 eller SP3 (denne artikkelen kan være på engelsk)Ruting
817892Kan ikke koble til en Windows-basert server som kjører NAT hvis klientkildeporten er 1723 (denne artikkelen kan være på engelsk)Ruting
828876Ekstern pålogging stoppes uventet i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Ruting
829788Feilen Stop 0xC2 (BAD_POOL_CALLER) kan oppstå midlertidig på en server som kjører ruting og ekstern pålogging med NAT aktivert i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Ruting
838141Det oppstår en programfeil når du bruker Route.exe i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Ruting
883669TCP-datapakker (Transmission Control Protocol) overføres ikke på en Windows 2000 Server-basert NAT-server (Network Address Translation) (denne artikkelen kan være på engelsk)Ruting
817298Services.exe avsluttes uventet og starter den primære domenekontrolleren på nytt (denne artikkelen kan være på engelsk)RPC (Remote Procedure Call)
819960HURTIGREPARASJON: Filen DLLHost.exe slutter å svare når det oppstår en failfast i Windows 2000 Server SP3 og Windows 2000 SP3 (denne artikkelen kan være på engelsk)RPC (Remote Procedure Call)
821264CPU-bruk er uventet høy etter at Exchange virtuell server overfører til en annen klyngenode (denne artikkelen kan være på engelsk)RPC (Remote Procedure Call)
829589HURTIGREPARASJON: RPC på Windows 2000 Server returner feilmeldingene Ingen tilgang eller Ugyldig sikkerhet til klienten (denne artikkelen kan være på engelsk)RPC (Remote Procedure Call)
833816Det er ikke sikkert at tilkoblinger som bruker etterligning under forskjellige identiteter, fungerer ordentlig i Windows 2000 Advanced Server SP4 (denne artikkelen kan være på engelsk)RPC (Remote Procedure Call)
841524APIen FindFirstFile returnerer ved en feil feilkoden ERROR_NO_MORE_FILES (18) når du søker på en delt OS/2 Warp Server-ressurs fra en Windows 2000-basert datamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)SDK (Software Development Kit)
325551Brukerpolicyen kan ikke oppdateres etter en bufret pålogging (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
329433Et opphevet sertifikat er valgt hvis en sertifiseringsinstans i kjeden har to sertifikater (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
329816Kan ikke bruke policyer som er redigert med en datamaskin som kjører Multilingual User Interface Pack (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
811802MIT Kerberos v5-godkjente brukere får ikke tilgang til Active Directory-ressurser (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
812944Tilordnet stasjon til hjemmemappe frakobles i et kort øyeblikk når du starter Oppgavebehandling (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
816813Du kan ikke avslutte Windows programmatisk når du logger deg av datamaskinen (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
817433Delegerte tillatelser er ikke tilgjengelige, og nedarving er automatisk deaktivert (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
818024Begrense oppslaget av isolerte navn i eksternt klarerte domener ved hjelp av registeroppføringen LsaLookupRestrictIsolatedNameLevel (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
818134Miljøvariabelen %HOMEDRIVE% peker ikke på partisjonen som er vert for brukerprofilene (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
818173Godkjenning kan mislykkes midlertidig (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
821102Gruppepolicyer brukes ikke når en bruker legger til et punktum i UPN-legitimasjonen under pålogging (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
821425Brukere mottar en melding om kompleksitetskrav for passord som ikke spesifiserer tegngruppekrav for et passord (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
821449Windows sender det gamle passordet ditt til en nettverksleverandør fra tredjepart når du endrer passordet under pålogging (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
821873Skrivebordet låses ikke når du fjerner USB-smartkortleseren (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
822360Dr. Watson-feil i Lsass.exe med hendelses-ID 4097 vises når du logger deg på i et Active Directory-domenemiljø (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
822377Mislykket godkjenning med hendelses-ID 628 oppstår når medlemmet av den lokale domenegruppen endrer passordet til en annen konto (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
822598Alternativet for gjenoppretting av tjenester for å kjøre en fil fungerer ikke riktig når filen har filtypen BAT eller CMD (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
822751Feilmeldingen Feil 1783 (RPC_X_BAD_STUB_DATA) når du bruker funksjonen EnumDependentServices (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
823146Windows 2000-klienter viser ikke påloggingsbannere som er opprettet i en Windows Server 2003-policy, på riktig måte (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
823954Feilmelding: Sertifikatet du har valgt, kan ikke brukes for NetMeeting-kall når du bruker et personlig sertifikat for sterk kryptering med Microsoft Netmeeting 3.01 (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
824110Feil ved endring av passord oppstår når du låser opp en datamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
824302Systemet kan ikke logge deg på nå fordi domenet <domenenavn> ikke er tilgjengelig (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
824905Meldinger for godkjenningsfeil med hendelses-ID 677 og hendelses-ID 673 logges gjentatte ganger i sikkerhetsloggen for domenekontrollere som kjører Windows 2000 og Windows Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
826133Bruker av en deaktivert konto blir bedt om å endre passordet før meldingen Kontoen din er sperret, vises (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
826452Du får meldingen Ukjent konto når du tilordner en tillatelse til en fil eller legger til et medlem i en gruppe (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
827181Domenetilkobling for en Windows 2000-klient til et Windows Server 2003-domene fungerer ikke (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
827209Feilmeldingen Feil 1783 vises når du bruker Subinacl.exe til å angi tillatelser (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
827684Størrelsen på filen Scepol.log øker ut over grensen på 1 MB (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
828297Minnelekkasje i Lsass.exe (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
828323Arbeidsstasjonen låses ikke når du fjerner et smartkort i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
828684Brukere som er godkjent av MIT Kerberos v5, får ikke tilgang til Active Directory-ressurser (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
828692Endringer i Kerberos-policy oppdateres ikke på de Windows 2000-baserte domenekontrollerne (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
828865HURTIGREPARASJON: Du kan få feilmeldingen Finner ikke domene når du aktiverer en COM+-komponent i Windows 2000 Service Pack 3 hvis UPN (User Principal Name - hovednavn på bruker) inneholder et @-tegn (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
830264Stop-feilen Mislykket godkjenning oppstår når du prøver å bygge et klaringsforhold (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
830847Brukere med utløpte passord kan fremdeles logge seg på domenet hvis FQDN inneholder nøyaktig åtte tegn i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
830869Brukeren logges av med tvang når et program kaller funksjonen ExitWindowsEx selv når datamaskinen er låst (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
831571Windows XP eller Windows 2000 ber deg om å endre passordet selv om du allerede har endret det (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
831895Verktøyet Shutdown.exe avslutter ikke eller starter den Windows 2000-baserte datamaskinen på nytt (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
832484HURTIGREPARASJON: DCOM-kommunikasjon bruker mange TCP/IP-tilkoblinger (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
832572En oppdatering er tilgjengelig, og som introduserer flagget NO_AUTH_REQUIRED for egenskapen UserAccountControl i Windows Server 2003 og Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
832821Feil 161 oppstår når du bruker kommandoen runas i en Terminal Services-økt (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
833123Windows 2000 kan ta lang tid å starte, og Terminal Services kan ha feil status (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
833281En trinnvis sikkerhetskopi inneholder uendrede filer og er større enn forventet i Windows 2000 og Windows Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
834294Brudd på tilgangstillatelse ved Lsass i Windows 2000-domenekontrollere fra feil på kontrollsuminitialisering for Ticket Granting Service (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
834424SECEDIT-kommandoen angir ikke tilgangskontrollisten på alle mappene som vises i en sikkerhetsmal (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
834792En mappe med navnet %homedrive% vises på skrivebordet i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
835517Det oppstår en minnelekkasje etter at du har installert Microsoft Windows 2000 Server Service Pack 4 (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
835901Det er ikke sikkert at en policyinnstilling for Begrensede grupper fjerner sikkerhets-IDer i Windows 2000 Server (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
837142Sikkerhetshendelse 681 genereres når du prøver å logge på ved hjelp av UPN-legitimasjon i Windows XP eller i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
838065Navn på sikkerhetsloggobjekt kan være irrelevant i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
838156En utlåst administratorkonto låses opp hvis den riktige godkjenningslegitimasjonen sendes til Windows 2000 Server (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
838887Du får feilen ERROR_NO_SUCH_DOMAIN når et program kaller funksjonen AuthzInitializeContextFromSid på den Windows 2000 Server-baserte datamaskinen (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
839905Du kan ikke logge deg på en domenenettverkskonto fra en Windows 2000-basert datamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
840723Du kan ikke opprette en SSL-tilkobling (Secure Sockets Layer) via Microsoft Secure Channel (SChannel) ved hjelp av klientsertifikatet som er standard på Windows 2000 Server (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
840837Det er ikke sikkert at tilkoblingssikkerhet registreres riktig i Internet Explorer 6 eller Internet Explorer 5 (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
840916Du får feilmeldingen Du har ikke tillatelse til å endre passordet når du prøver å endre et domenepassord for Windows NT 4.0 Server på en Windows 2000 Professional-basert datamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
841037NTLM-pålogging kan stoppe uventet i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
841617Du får feilmeldingen "Nettverksnavnet ble ikke funnet" når du prøver å koble til en SMB/CIFS-server (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
841632Du får en feilmelding som ligner på 403.13-klientsertifikat utløpt, når du har installert sikkerhetsoppdateringen MS04-11 (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
841844Hjemmestasjonen settes til stasjon C når du bruker en sentral brukerkonto til å logge på Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
842350Smartkortfeilmeldingen Datamaskinen er låst, er feil (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
842638Hendelses-ID 1036 logges på den Windows 2000-baserte datamaskinen som kjører Services for UNIX (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
842742En lokal administratorkonto kan låse opp en arbeidsstasjon som ble låst av en domeneadministratorkonto (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
843404Når du endrer en sikkerhetspolicyinnstilling for Tilordning av brukerrettigheter, kan det hende at en MMC-prosess blir tregere eller slutter å svare (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
843548Miljøvariablene HOMEPATH og HOMEDRIVE peker ikke lenger på riktig plassering når det allerede finnes en fast stasjonstilordning i Windows 2000 Professional (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
884889Du får feilmeldingen STOP: 0xC0000244 {Audit Failed} hvis du avslutter en Windows 2000 Service Pack 3-basert eller Service Pack 4-basert datamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
885275Du får feilmeldingen Finner ikke meldingstekst for melding nummer 0x%1 når du prøver å logge deg på et Windows Server 2003-domene med en Windows 2000 Service Pack 4-basert datamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
890852Det kan oppstå et brudd på tilgangstillatelse, og Store.exe kan slutte å svare i Windows 2000 Server med SP3 eller SP4 når Exchange Server 2000 eller Exchange Server 2003 er installert (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
890953Du får feilmeldingen som ligner på Systemet kan ikke endre passordet ditt nå fordi domenet ikke er tilgjengelig på en Windows XP-basert eller Windows 2000-basert datamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)Sikkerhet
293778Programvare med flere baner kan få disksignaturen til å endres (denne artikkelen kan være på engelsk)Serverklynging
816869Det oppstår brudd på tilgangstillatelse når du starter klyngetjenesten (denne artikkelen kan være på engelsk)Serverklynging
871236Nye meldinger i systemhendelsesloggen for klyngetjenestekontoen som følger med i Windows Server 2003 Service Pack 1 og Samleoppdatering 1 for Windows 2000 Service Pack 4 (denne artikkelen kan være på engelsk)Serverklynging
872970Kvorumloggfilen blir ødelagt i det Windows 2000 Advanced Server-baserte klyngemiljøet (denne artikkelen kan være på engelsk)Serverklynging
812933Tilordnede stasjoner ser ikke ut til å kobles til eller fra i Windows UtforskerGrensesnitt
813909Windows-skrivebordet vises kanskje ikke riktig etter at du avslutter Age Of Empires II (denne artikkelen kan være på engelsk)Grensesnitt
818651Finner ikke filen når du søker etter en fil som inneholder et tegn med aksent (denne artikkelen kan være på engelsk)Grensesnitt
819499FEIL: Hvis du bruker klassisk Windows-modus i Windows Utforsker, returneres feil verdi for valgte elementer (denne artikkelen kan være på engelsk)Grensesnitt
821739Filer slettes når du drar dem fra én plassering til et annet i Windows Utforsker (denne artikkelen kan være på engelsk)Grensesnitt
822601Feilmelding når du drar en fil fra én delt DFS-ressurs til en annen i Windows (denne artikkelen kan være på engelsk)Grensesnitt
827345Delte DFS-ressurser fylles ut sakte i Windows Utforsker (denne artikkelen kan være på engelsk)Grensesnitt
831565Tilordnede nettverksstasjoner og installerte CD-ROM-stasjoner vises ikke i Søk i-søkelisten i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Grensesnitt
832427Mappenavn oppdateres ikke når du kjører Explorer.exe som et publisert program i en Citrix Metaframe XP-økt på en Windows 2000-basert Terminal Server (denne artikkelen kan være på engelsk)Grensesnitt
833546Musikonet vises ikke i Kontrollpanel på klientdatamaskiner i et Windows 2000-domene (denne artikkelen kan være på engelsk)Grensesnitt
834806Hurtigtasten SKIFT+F10 lukker ikke en hurtigmeny i Internet Explorer på en Windows 2000-basert datamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)Grensesnitt
837754Feilmeldingen Windows kan ikke kopiere filen vises når du legger deg på ved hjelp av en sentral profil i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Grensesnitt
839654Koblinger i Se også-listen i Windows Utforsker fungerer ikke i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Grensesnitt
840955Hendelsesoppføringer for Mislykket godkjenning blir uventet logget i sikkerhetshendelsesloggen når søker i en fil i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Grensesnitt
883498Du får en sikkerhetsmelding hver gang du prøver å bruke funksjonen Hypertekstmaler til å tilpasse mapper i Windows Server 2000 Service Pack 4 (denne artikkelen kan være på engelsk)Grensesnitt
883509Søkeresultater-prosessen kan slutte å svare når du søker etter en fil som inneholder DBCS-tegn i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Grensesnitt
817429Minnelekkasje i Oppgaveplanlegging når du planlegger at programmer eller prosesser skal kjøre i lang tid (denne artikkelen kan være på engelsk)Systembehandling
817534At.exe-kommandoen kjøres ikke i hver forekomst der den er planlagt i Oppgaveplanlegging (denne artikkelen kan være på engelsk)Systembehandling
822849En Windows 2000-basert domenekontroller har en minnelekkasje i den vekslebare Wmiw-utvalgskoden (denne artikkelen kan være på engelsk)Systembehandling
830176Kommandoen AT/Delete/Yes sletter ikke alle AT-jobbene (denne artikkelen kan være på engelsk)Systembehandling
843281Det er ikke sikkert at en planlagt oppgave forekommer når du bruker Veiviser for planlagte oppgaver til å planlegge en oppgave som den lokale systemkontoen kjører på en Windows 2000-basert datamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)Systembehandling
871245Du får feilmeldingen Kan ikke slette denne planlagte jobben når du prøver å slette en planlagt oppgave i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Systembehandling
873405Feilmeldingen "Jobb-ID for AT finnes ikke" returneres av NetScheduleJobDel-funksjonen hvis du sletter en planlagt oppgave i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Systembehandling
884028Windows Utforsker kan slutte å svare når du prøver å åpne Planlagte oppgaver-mappen på en datamaskin som kjører Windows 2000 Server (denne artikkelen kan være på engelsk)Systembehandling
832097Stasjonsbokstaver tilordnes på nytt når du har fjernet Dell OpenManage Array Manager (denne artikkelen kan være på engelsk)Systemlagringstjenester
836662Windows 2000 tilordner doble stasjonsbokstaver til én enkelt USB-diskettstasjon (denne artikkelen kan være på engelsk)Systemlagringstjenester
872949Flere stasjonsbokstaver er tilordnet en USB-enhet i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Systemlagringstjenester
817532Tråd i prosessen Csrss.exe bruker konsekvent 25 prosent av CPUen i Windows 2000 Server (denne artikkelen kan være på engelsk)Terminalserver
822834Utskriftskøfeil forårsaker høy CPU-bruk i prosessene Winlogon.exe og Spoolsv.exe på en Windows 2000-terminalserver (denne artikkelen kan være på engelsk)Terminalserver
824309Det tar svært lang tid å logge på og av når du prøver å koble til Citrix MetaFrame eller Citrix 1.8 (denne artikkelen kan være på engelsk)Terminalserver
828326Det tar lenger tid enn forventet å logge av fra en Terminal Services-økt i Windows 2000 eller Windows Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)Terminalserver
839918Hurtigreparasjon som lar deg kontrollere om en bruker kan lagre et passord for Tilkobling til eksternt skrivebord-økter på en terminalserver i Windows XP eller i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Terminalserver
843261Du kan ikke bruke innstillinger for gruppepolicy til å konfigurere sentrale Terminal Services-brukerprofiler på en Windows 2000-basert terminalserver (denne artikkelen kan være på engelsk)Terminalserver
843564Skjermbeskytteren starter ikke i konsolløkten for Windows 2000 Terminal Services (denne artikkelen kan være på engelsk)Terminalserver
887550Du kan ikke åpne dialogboksen Windows-sikkerhet ved å trykke CTRL+ALT+END med en Terminal Services-skyggeøkt (denne artikkelen kan være på engelsk)Terminalserver
887961Terminal Services-skrivebordet er tomt når du logger deg på en ekstern Windows 2000-basert datamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)Terminalserver
891076En hendelse som logges i sikkerhetsloggen, tar ikke med IP-adressen eller navnet på datamaskinen for Terminal Services-klienten (denne artikkelen kan være på engelsk)Terminalserver
813056TCP/IP-stakken tillater ikke at en tilkobling forblir i en FINWAIT-2-status i lenger enn 300 sekunder (denne artikkelen kan være på engelsk)TRANSPORT
818635Den bærbare datamaskinen kan ikke fornye IP-adressen fra en DHCP-server etter at du har fjernet datamaskinen fra en forankringsstasjon (denne artikkelen kan være på engelsk)TRANSPORT
820765Datamaskin slutter midlertidig å svare, og det oppstår en Stop 0x000000C2-feil (denne artikkelen kan være på engelsk)TRANSPORT
822226En verdi for ytelsesteller for utskriftskølengde er ikke pålitelig på datamaskiner med SMP-arkitektur (Symmetric Multiprocessing) (denne artikkelen kan være på engelsk)TRANSPORT
823273Prosessen Rpcss.exe bruker 60 prosent av CPU-tiden, og ytelsen påvirkes (denne artikkelen kan være på engelsk)TRANSPORT
825995Eksterne NetBT-bufferoppføringer har Time To Live-verdier på 601 sekunder (denne artikkelen kan være på engelsk)TRANSPORT
827536En IP-multikasting kan ikke sendes riktig fra Windows 2000, Windows XP eller Windows Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)TRANSPORT
829120Du får feilmeldingen Stop 0xD1 når du prøver å opprette en TCP/IP-økt (denne artikkelen kan være på engelsk)TRANSPORT
830392Raske nye sendinger utløses feil når du aktiverer Selective Acknowledgments (SACKS) (denne artikkelen kan være på engelsk)TRANSPORT
830878Datamaskinen sender én vilkårlig ARP-pakke når du har deaktivert vilkårlig ARP-funksjon (denne artikkelen kan være på engelsk)TRANSPORT
834940Systemovervåking kan vise høye verdier for ytelsestelleren for utskriftskølengde i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)TRANSPORT
837771Windows 2000 Server slutter å svare hvis funksjonen TCPDispatch returnerer feil status for IRPen (denne artikkelen kan være på engelsk)TRANSPORT
840155Systemet kringkaster for mange ARP-pakker når du kopierer en stor fil fra en delt nettverksfilressurs i Windows 2000 SP4 (denne artikkelen kan være på engelsk)TRANSPORT
841194Du får feilmeldingen Stop 0x000000D1 i driveren Netbt.sys på den Windows 2000-baserte datamaskinen (denne artikkelen kan være på engelsk)TRANSPORT
841963Du får feilmeldingen Stop 0xD1 i driveren Netbt.sys på den Windows 2000-baserte datamaskinen (denne artikkelen kan være på engelsk)TRANSPORT
842168Innkommende ARP-pakker kan overskrive statiske oppføringer i ARP-bufferen i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)TRANSPORT
883516Du får Stop-feil 0x19 eller Stop-feil 0x50 i filen Tcpip.sys på en Windows 2000 Server-basert datamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)TRANSPORT
890856Det er ikke sikkert at et program som bruker rene socketer, kan se innkommende UDP-pakker i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)TRANSPORT
891632Brukere opplever forsinkelser i stemmekommunikasjon eller i direkteavspilling av video når du har angitt registerverdien for SynAttackProtect i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)TRANSPORT
824390Kan ikke logge på et Windows NT 4.0-ressursdomene fra en Windows 2000-basert klient (denne artikkelen kan være på engelsk)Brukerprofil
830464Gruppepolicyen bruker ikke sentrale profiler på riktig måte hvis filene NTuser.dat og NTuser.pol ikke er synkronisert (denne artikkelen kan være på engelsk)Brukerprofil
831215Det opprettes en ny mappe for sentrale profiler når du har installert Windows 2000 SP4 (denne artikkelen kan være på engelsk)Brukerprofil
834878Windows Installer-pakke installeres ikke riktig på en Windows 2000-basert server som kjører Terminal Services i programservermodus (denne artikkelen kan være på engelsk)Brukerprofil
890212Feilmelding som ligner på Dette programmet må installeres før du kan bruke det, vises når du prøver å starte et program som ble installert ved hjelp av Windows Installer i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Brukerprofil
817465Feilmelding som ligner på Diskdefragmentering kunne ikke starte, vises når du defragmenterer en NTFS-harddisk på en Windows 2000-datamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)Verktøy, system
831375CHKDSK-verktøyet feilidentifiserer og sletter sikkerhetsbeskrivelser i bruk i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Verktøy, system
824910STOP 0x0000001E-feil på den Windows 2000-baserte serveren når en NTVDM-prosess kjøres (denne artikkelen kan være på engelsk)VDM
827652MS-DOS-basert kommunikasjonsprogram opplever midlertidige overføringsproblemer når du har oppgradert til Windows 2000 SP3 (denne artikkelen kan være på engelsk)VDM
840214Terminal Server-brukere opplever svekkelse i ytelsen når de kjører 16-biters programmer (denne artikkelen kan være på engelsk)VDM
88782016-bitres programmer som kjøres, vises ikke i Oppgavebehandling når du har installert MS04-032-sikkerhetsoppdateringen på en Windows XP-basert eller Windows 2000-basert datamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)VDM
816542Algoritmefunksjonen for lav fragmenterings-heap i Windows XP er tilgjengelig for Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32-basis
823684En tjeneste som utfører et kall til funksjonen SetProcessWorkingSetSize, mislykkes i Windows Server 2003 og Windows 2000 Server (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32-basis
828325Det kan hende at samtidige QueryDosDevice-funksjonskall for å hente alle enheter ikke returnerer de riktige resultatene (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32-basis
830031Funksjonen CreateToolhelp32Snapshot() kan forårsake en minnelekkasje på en Windows 2000-basert datamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32-basis
831712Funksjonen CreateToolhelp32Snapshot utløser en minnelekkasje i en målprosess (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32-basis
831877Flere minnelekkasjer i den eksterne registertjenesten når du bruker ytelsestellere (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32-basis
832791Hendelse 2020-feil logges når filer blir forlatt i Modified-No-Write-listen (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32-basis
833613Du får feilmeldingen Endringene kunne ikke lagres når du prøver å lagre endringer i nettverksdelt Excel-fil på en Windows 2000-basert datamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32-basis
839427Du får en feil av typen Stop 0x1E på en Windows 2000-basert datamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32-basis
814135Feil verktøytipstekst vises (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32 GDI
822779Feilmelding: Det oppstod en feil ved utskrift av filen – dataområdet som sendes til et systemkall er for lite (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32 GDI
824281Feilen BAD_POOL_CALLER Stop 0xC2 oppstår når du skriver ut i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32 GDI
825060Du får feilmeldingen Stop 0x05 når du bruker en flertrådet program i Windows 2000 Server (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32 GDI
826518Du får initialiseringsfeilmeldingen User32.dll mislyktes, eller brukergrensesnittet oppdateres ikke på riktig måte (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32 GDI
828146Du får feilmeldingen stop: 0x000000d5 (fatal system error) når du prøver å vise private tegn i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32 GDI
828514Midlertidig feilmelding av typen Stop 0x1E (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32 GDI
829808Stop-feil 0xd5 oppstår i Win32k.sys-modulen (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32 GDI
833649En terminalserver som kjører Windows 2000 Server, stopper uventet, og du får feilen STOP 0x0000001E (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32 GDI
834745Du får feilmeldingen 0x0000001E (KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED) på en Windows 2000 Server som kjører Terminal Services (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32 GDI
836084Du kan få Stop-feilmeldingen 0x0000001e når du logger av fra en Terminal Services-økt som er vert på en Windows 2000-basert datamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32 GDI
837384Feilmeldingen Stop: 0x0000000A (00000063, 0000001c, 00000000, parameter4) vises på en Windows 2000-basert datamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32 GDI
840997Du kan ikke vise EMF-bildefiler (utvidet metafil-format) som er opprettet i Adobe IllustratorWin 32 GDI
841054Du får feilmeldingen Stop 0x0000001E når du logger av fra en Windows 2000 Server-terminalserver (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32 GDI
842092Du kan ikke vise EMF-bildefiler som ble opprettet i Adobe Illustrator, selv etter at du har installert en hurtigreparasjon (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32 GDI
842584Feilen STOP 0x0000001E i enhetsdriveren Win32k.sys på en Windows 2000-basert utskriftsserver (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32 GDI
872804Det kan gå tregt å gjengi bilder når du arbeider med EMF-filer som er plassert på en ekstern server i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32 GDI
884540Teksten skrives ut med feil skrift når du skriver ut dokumenter på en Windows 2000-basert utskriftsserver (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32 GDI
890749Bildet skrives ikke ut når du bruker funksjonen EngStretchBlt eller metoden Graphics::DrawImage til å skrive ut på en PCL-5-skriver i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32 GDI
891431Du får feilmeldingen Stop 0x0000001E på en blå skjerm i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32 GDI
884865En firkant som du tegner ved hjelp av funksjonen ExtTexOut, vises ikke når du har kopiert den til et program som bruker Windows-metafilformatet i Windows Server 2003, Windows XP og Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32 GDI+
884562Utvidede metafiler (EMF) er trege, eller spilles ikke av i det hele tatt i Windows XP eller Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32-metafiler
810807Det genereres ikke en ny systemloggoppføring hvis skrivebords-heapen brukes opp Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32-bruker
814789Windows slutter å svare med en feilmelding av typen Stop 0x7F (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32-bruker
816769Internet Explorer henger når du åpner filerWin 32-bruker
817354Stop-feilen 0x1E oppstår på en tungt lastet server (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32-bruker
819535Feilmeldingen Stop 0x0000001e vises når du minimerer eller maksimerer et underordnet vindu (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32-bruker
821107Forskjellige programmer kan av og til slutte å svare (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32-bruker
822428Tegn utelates eller forsvinner i Notisblokk når du bruker en Swipe-kortleser eller et tastatur i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32-bruker
824337Dataskjermen tegnes ikke på nytt på riktig måte hvis et underordnet vindu for et gjennomsiktig overordnet vindu flyttes (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32-bruker
832338Et stort skjermområde forårsaker skadet skrivebordmønster i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32-bruker
833443Et innsettingspunkt vises ikke i den forventede posisjonen år du bruker redigeringskontroller som bruker den høyrejusterte eller den midtstilte tekststilen (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32-bruker
835481Stop-feilen 0x00000050 vises når du har skriver inn bruker-IDen og passordet for Pointsec i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32-bruker
836044Den Microsoft Windows 2000-baserte serveren kan stoppe uventet når du veksler mellom programvinduer (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32-bruker
838283Menyer for programmer på skrivebordet vises på feil måte hvis en prosess overskrider kvoten for GDI-objekter i Windows XP eller i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32-bruker
839229Flere webbaserte programmer eller Component Object Model-baserte programmer slutter å svare på en datamaskin som kjører Windows Server 2003 eller Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32-bruker
841692Du ser en stadig økning i de private bytene for DDE-programmet som overvåker strengreferanser i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32-bruker
843254Du får Stop-feilmeldingen 0x0000001E (0x1E) i Win32k.sys på en Windows 2000 Server-basert datamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32-bruker
883635Du kan oppleve en unormal avslutning av den Windows 2000 Server-baserte datamaskinen etter at skjermbeskytteren for Windows-pålogging starter (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32-bruker
884846Du får feilen STOP 0x93 når du legger til eller fjerner en nettverksstasjon i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32-bruker
889081Den Windows 2000 Server-baserte terminalserveren slutter å svare, og CPU-bruken for systemprosessen nærmer seg 100 prosent når du kobler til den Windows 2000 Server-baserte terminalserveren (denne artikkelen kan være på engelsk)Windows NT-klient
826216HURTIGREPARASJON: Winhttp.dll forårsaker minnelekkasje når Windows-integrert godkjenning mislykkes (denne artikkelen kan være på engelsk)Winhttp
827042HURTIGREPARASJON: Det kan returneres skadede data fra datamaskiner med mer enn én prosessor når du bruker ServerXMLHTTP-objektet til å sende flere asynkrone forespørsler (denne artikkelen kan være på engelsk)Winhttp
834692Feilmelding som ligner på WinHTTP-deklarasjon mislyktes, vises når du kjører et program som bruker WinHTTP-tjenester i Windows XP eller i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Winhttp
837161HURTIGREPARASJON: Programmet lekker to hendelsesreferanser hver gang programmet foretar en HTTP-forespørsel (denne artikkelen kan være på engelsk)Winhttp
839045Socket-programmer avsluttes med en WSAEWOULDBLOCK-feil i Windows 2000 Server (denne artikkelen kan være på engelsk)WinSock
884843Socket-programmer returnerer ikke hendelsesvarsler for funksjonskallet WSAEnumNetworkEvents i Windows 2000 Server SP4 (denne artikkelen kan være på engelsk)WinSock
842591Feilmelding for brudd på tilgangstillatelse vises når et 16-biters program kaller funksjonen SETUPAPI!SetupDiBuildDriverInfoList på en Windows 2000-basert datamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)WOW
890067MS-DOS-baserte programmer kjører ikke som forventet på en datamaskin som kjører Windows 2000 med Service Pack 3 eller Windows 2000 med Service Pack 4 (denne artikkelen kan være på engelsk)WOW
891577En Terminal Services-økt til en Windows 2000-basert datamaskin slutter å svare hvis en bruker logger seg av etter at han avslutter et 16-biters Windows-program (denne artikkelen kan være på engelsk)WOW
892521HURTIGREPARASJON: Ubrukelige resultater returneres når du søker på en nettverksplassering i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Grensesnitt
843284JPEG-bilde vises to ganger i et Office 2003-dokument når du skriver ut i Windows 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)Win 32 GDI

Informasjon om sikkerhetsbulletin

Samleoppdatering 1 for Windows 2000 SP4 erstatter programvareoppdateringen som er beskrevet i sikkerhetsbulletin MS05-019. Hvis du vil ha informasjon om sikkerhetsbulletinen MS05-19, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
893066 MS05-019: Sikkerhetsproblemer i TCP/IP kan tillate ekstern kjøring av kode og tjenestenekt (denial of service)
w2k patch, UR1
Egenskaper

Artikkel-ID: 900345 – Forrige gjennomgang: 12/09/2015 02:37:59 – Revisjon: 8.6

Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4, Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Microsoft Windows 2000 Server SP4

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB900345
Tilbakemelding