Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Du kan ikke åpne HTML-hjelpefiler fra Internet Explorer når du har installert sikkerhetsoppdatering 896358 eller Windows Server 2003 Service Pack 1

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Symptom
Etter at du har installert sikkerhetsoppdatering 896358 eller Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1), kan det hende du opplever ett av eller flere følgende symptomer når du klikker en kobling til en CHM-fil i HTML-hjelp i Internet Explorer:
 • Du kan ikke vise emner i CHM-filen når du klikker Åpne i stedet for Lagre i dialogboksen Nedlasting av filer.
 • Emner i CHM-filen kan ikke vises når du klikker Lagre i dialogboksen Nedlasting av filer, og deretter forsøker å åpne filen.
Obs! Denne artikkelen inneholder tilleggsinformasjon til følgende Microsoft Knowledge Base-artikler:
232077 Kjøre filer via hyperkobling og dialogboksen Nedlasting av filer
896054 Du kan ikke åpne eksternt innhold ved hjelp av InfoTech-protokollen etter du har installert sikkerhetsoppdatering 896358, sikkerhetsoppdatering 840315 eller Windows Server 2003 Service Pack 1
896358 MS05-026: Et sikkerhetsproblem i HTML-hjelp kan tillate ekstern kjøring av kode
Årsak
Sikkerhetsoppdatering 896358 og Windows Server 2003 SP1 inneholder endringer i InfoTech-protokollen som blokkerer muligheten til å vise eksternt innhold. Disse endringene ble innført for å redusere sikkerhetsproblemene i HTML-hjelpen. Etter at du har installert 896358 eller Windows Server 2003 SP1, behandles filer i mappen Midlertidige Internett-filer som innhold fra Internett-sonen. Filer kan derfor være blokkert når du klikker Åpne i dialogboksen Nedlasting av filer. I tillegg kan Vedleggsbehandling behandle en nedlastet CHM-fil som en uklarert fil etter at du har installert 896358 eller Windows Server 2003 SP1. Det kan derfor hende at du ikke kan åpne filen. Dette er forventede og ønskede virkninger av å installere sikkerhetsoppdateringen og installere Windows Server 2003 SP1.
Løsning

Løsning for sluttbrukere

Advarsel Hvis du blir bedt om å åpne eller lagre en .chm-fil fra et webområde, bør du bare gjøre dette hvis du trenger filen og stoler på webområdet som inneholder filen.

I dialogboksen Nedlasting av filer klikker du Lagre, og deretter velger du hvor du vil lagre CHM-filen. Deretter bruker du én av følgende fremgangsmåter:

Fremgangsmåte 1

 1. Dobbeltklikk CHM-filen.
 2. I dialogboksen Åpne fil - Sikkerhetsadvarsel fjerner du merket for Be alltid om bekreftelse før denne typen filer åpnes.
 3. Klikk Åpne.

Fremgangsmåte 2

 1. Høyreklikk CHM-filen, og klikk deretter Egenskaper.
 2. Klikk Fjern blokkering.
 3. Dobbeltklikk CHM-filen for å åpne den.

Løsninger for systemansvarlige

Bruk en av følgende metoder for å løse dette problemet.

Bruk UNC-filbaner og -fildelinger for å koble til CHM-filer

Hvis websiden på intranettet bruker HTTP URL-valget for å koble til CHM-filer, kan det hende sikkerhetsoppdatering 896358 hindrer brukere i å vise emner i CHM-filen. Hvis du erstatter en HTTP-filbane med en UNC-filbane, kan det igjen bli mulig å åpne CHM-filer fra websiden.

Hvis du vil bruke en UNC-filbane i stedet for en URL-adresse for HTTP, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Plasser CHM-filene på en fildelingsserver som kan adresseres ved hjelp av en UNC-filbane.

  En UNC-filbane ser ut som følgende bane:
  \\productmanuals\helpfiles
 2. Bruk verdien ItssRestrictions\UrlAllowList til å aktivere systemene i intranettet for å få tilgang til CHM-filene fra denne delte filressursen.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  896054 Du kan ikke åpne eksternt innhold ved hjelp av InfoTech-protokollen etter du har installert sikkerhetsoppdatering 896358, sikkerhetsoppdatering 840315 eller Windows Server 2003 Service Pack 1
 3. Oppdater koblingen på websiden på intranettet for å bruke UNC-filbanene i URL-adressene som kobler til CHM-filene.
Obs! Denne metoden fungerer bare på sider som tilbys fra intranettsonen. Denne metoden fungerer ikke for sider som tilbys fra Internett-sonen.

Konfigurer webprogrammer for nedlasting av CHM-filer

På websiden som kobler til CHM-filer legger du inn instruksjoner som råder brukeren til å lagre filen i stedet for å åpne filen direkte. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen "Løsning for sluttbrukere".

Du kan også bruke koden DownloadOptions <META> til å fjerne Åpne-knappen fra dialogboksen Nedlasting av filer som vises når en bruker har klikket en kobling til CHM-filen. Plasser denne koden i koden <head> på HTML-siden. Denne bruken illustreres i følgende eksempel.
<head><META name="DownloadOptions" content="noopen"></head>
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:Obs! Bruken av koden DownloadOptions <META> støttes bare i Microsoft Windows XP med Service Pack 2 og i Windows Server 2003 med Service Pack 1.
Mer informasjon

Oversikt og eksempler for systemansvarlige

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsoppdatering 896358 og hvordan du aktiverer webprogrammer som påvirkes av denne oppdateringen, på nytt, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
896358 MS05-026: Sikkerhetsproblem i HTML-hjelp kan tillate kjøring av ekstern kode

Internet Explorer

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du åpner filer via hyperkobling i Internet Explorer, kan du klikke artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
232077 Kjøre filer via hyperkobling og dialogboksen Nedlasting av filer
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker sikkerhetssoner i Internet Explorer, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
174360 Slik bruker du sikkerhetssoner i Internet Explorer

Kundestøtte for x64-baserte versjoner av Microsoft Windows

På datamaskiner som kjører x64-baserte versjoner av Microsoft Windows, kan det hende du må tilpasse instruksjonene i delen "Løsning" om hvordan du endrer registret. Det kan for eksempel hende du må endre en annen del av registret, avhengig av om du vil endre 32-biters eller 64-biters funksjonene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
896459 Registerendringer i Windows x64 Edition-baserte operativsystemer
Maskinvareprodusenten tilbyr kundestøtte og hjelp for x64-baserte versjoner av Windows. Maskinvareprodusenten tilbyr kundestøtte fordi en x64-basert utgave av Windows fulgte med maskinvaren. Produsenten kan ha tilpasset installasjonen av Windows med unike komponenter. Blant de unike komponentene kan det være bestemte enhetsdrivere eller valgfrie innstillinger som optimaliserer ytelsen for maskinvaren. Så langt det er rimelig hjelper Microsoft deg hvis du trenger teknisk hjelp med den x64-baserte versjonen av Windows. Du må imidlertid kanskje kontakte produsenten direkte. Produsenten er best kvalifisert til å gi støtte for programvaren produsenten installerte på maskinvaren.

Hvis du vil ha produktinformasjon om Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, kan du gå til følgende Microsoft-webområde: Hvis du vil ha produktinformasjon om x64-baserte versjoner av Microsoft Windows Server 2003, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
Egenskaper

Artikkel-ID: 902225 – Forrige gjennomgang: 11/07/2013 20:06:00 – Revisjon: 5.0

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition

 • kbsecurity kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb KB902225
Tilbakemelding