Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Beskrivelse av sikkerhetsoppdateringen for Excel 2000: 14.03.2006

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Microsoft har gitt ut sikkerhetsbulletin MS06-012. Sikkerhetsbulletinen inneholder all relevant informasjon om sikkerhetsoppdateringen. Informasjonen inkluderer informasjon om filmanifest og alternativer for distribusjon. Hvis du vil vise hele sikkerhetsbulletinen, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
Mer informasjon

Kjente problemer etter installasjon

Etter at sikkerhetsoppdateringen er installert, kan følgende problemer komme til å oppstå:
  • Du kan ikke vise dialogboksen Lagre som når et diagramark er aktivt. Når et diagramark er aktivt og du klikker Lagre-ikonet, eller hvis du klikker Lagre somFil-menyen, vises ikke dialogboksen Lagre som.
  • Når diagramarket er aktivt og du ikke har lagret regnearket, vil Excel ikke lagre regnearket når du klikker Lagre-ikonet eller når du klikker Lagre eller Lagre somFil-menyen.
  • Når du forsøker å avslutte Excel uten å lagre arbeidsboken, får du et spørsmål om du vil lagre endringene. Hvis du klikker Ja, blir du spurt på nytt om du vil lagre endringene.
  • Hvis et Excel-regneark som kalles Bok1.xls, allerede finnes i den gjeldende mappen, kan du komme til å motta et spørsmål om du vil overskrive den eksisterende arbeidsboken. Hvis du klikker Ja, lagres ikke arbeidsboken.
Hvis du vil omgå disse problemene, kan du klikke arbeidsarket, slik at arbeidsarket er aktivt i stedet for diagramarket. Når du har klikket arbeidsarket, fungerer Lagre-funksjonaliteten som den skal.
oppdater sikkerhetsoppdatering sikkerhet feil problem sårbarhet skadelig angriper utnytte register uautorisert buffer overløp overflyt spesialutformet omfang spesiallaget tjenestenekt (denial of service) DoS
Egenskaper

Artikkel-ID: 905757 – Forrige gjennomgang: 02/04/2014 21:48:31 – Revisjon: 2.1

Microsoft Excel 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbupdate kbpubtypekc kbexpertisebeginner KB905757
Tilbakemelding