Problemer som er løst i Exchange Server 2003 Service Pack 2

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
INNLEDNING
Denne artikkelen inneholder en oppdatert liste over Microsoft KB-artikler (Knowledge Base) som beskriver problemene som er løst i Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2). Hvis du vil vise en bestemt Microsoft Knowledge Base-artikkel, kan du klikke artikkelnummeret i følgende liste. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får tak i Exchange Server 2003 Service Pack 2, kan du klikke artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
836993 Få tak i de seneste oppdateringspakkene for Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
Viktig!  Produktmerknadene for Exchange Server 2003 SP2 inneholder den nyeste informasjonen som ikke finnes i dokumentasjonen som ble levert med Exchange Server 2003 SP2. Før du installerer Exchange Server 2003 SP2, bør du gå gjennom produktmerknadene for å få informasjon som gjelder konfigurasjonen for ditt system.

Du skaffer deg produktmerknadene for Exchange Server 2003 SP2 ved å gå til følgende Microsoft-webområde:
Mer informasjon

Liste over problemer som oppdateringspakken løser

302935 Exchange Server 5.5 eller Exchange Server 2003 kan returnere avkortet meldingstekst hvis CDO-programmet kjører som en tjeneste (denne artikkelen kan være på engelsk)
821595 Blindkopiinfirmasjon kan vises i innebygd e-post i Exchange Server 5.5 eller Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
823515 POP-tjenesten stopper uventet på frontdatamaskinen med Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
823799 Videresendt melding kan forkastes som en duplikat i Exchange Server 5.5 eller Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
829989 En melding som sendes gjentatte ganger via Exchange Connector for Lotus Notes, får problemer med tekstformatering (denne artikkelen kan være på engelsk)
830369 X.400-kontakten legger ikke til en oppføring i meldingssporingsloggen når du videresender en e-postmelding fra Exchange 2000 Server til en annen e-postserver via en X.400-kontakt (denne artikkelen kan være på engelsk)
831260 Feilmeldingen "\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM er skadet" når du forsøker å starte Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003 på nytt (denne artikkelen kan være på engelsk)
833607 Microsoft Exchange Information Store-tjenesten bruker 100 prosent av CPU-ressursene på en Exchange 2000 Server eller en Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
833745 Alltid oppdaterte meldinger for Exchange Server 2003 fungerer ikke med den mobile enheten (denne artikkelen kan være på engelsk)
834320 Kan ikke slette et vedlegg fra et egendefinert skjema i Outlook Web Access i Exchange 2000 eller Exchange 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
835643 Vedlegg med filnavn som inneholder utvidede ASCII-tegn, kan ikke hentes ved hjelp av FETCH (BODYSTRUCTURE)-kommandoen i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
835992 Det kan hende en e-postmelding ikke formateres på riktig måte når en mottaker sender e-postmeldingen fra en Exchange Server 2003-datamaskin til en annen Exchange-mottaker (denne artikkelen kan være på engelsk)
836857 E-postmeldingen flyttes til Kladd-mappen når du forsøker å sende den ved hjelp av Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
836862 En CDO-tråd kan kan gå inn i en uendelig løkke når du programmatisk forsøker å opprette en avtale i Exchange Server 5.5 eller Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
836883 Feilkode 0x80040301 vises når du forsøker å flytte en postboks i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
837041 Mottakeroppdateringstjenesten i Exchange Server 2003 kan generere flere feilaktige X.400-proxy-adresser (denne artikkelen kan være på engelsk)
837893 ChangeBy-feltet oppdateres ikke på riktig måte i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
838415 Du kan ikke vise et e-postvedlegg ved å bruke Outlook Web Access i Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
838644 Meldinger i den utsatte leveringskøen forårsaker ytelsesproblemer på en Exchange 2000- eller Exchange 2003-datamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)
838922 En klyngenode i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003 mislykkes, og HTTP-tjenesten stopper når du legger til mer enn 28 vertsoverskrifter i Internet Services Manager (denne artikkelen kan være på engelsk)
839138 Message Transfer Agent-tjenesten fortsetter å godta meldinger etter at harddisken som inneholder MTADATA-mappen, mislykkes i Exchange Server 5.5 eller Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
839316 Avtaler som gjengis av Cdohtml.dll, er feil med én time i oktober 2004 for GFT-tidssonen i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
839483 Validering av kryptografiske signaturer fullføres ikke på riktig måte i en transporthendelsesmottaker på Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
840055 Lager stopper å svare i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
840123 Microsoft Exchange Information Store-tjenesten krasjer når en bruker av IMAP (Internet Message Access Protocol), versjon 4rev1, forsøker å vise fellesmapper fra en server som kjører Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
840504 Det kan oppstå en minnelekkasje i et egendefinert program hvis MAPILogon-funksjonen og MAPILogoff-funksjonen kalles kontinuerlig for postbokser i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
840668 Mange proxy-adresser i Lotus Notes vises i egenskapene for en brukerkonto i et domene der Exchange Server 2003 er installert (denne artikkelen kan være på engelsk)
840719 En ekstern e-postkonto kan sende e-postmeldinger til en distribusjonsgruppe i en Exchange-server (denne artikkelen kan være på engelsk)
841443 Meldingsklassen til et fritt dokument som videresendes av en felles mapperegel, endres fra IPM.Document til IPM.Note i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
841843 Den andre HTTP-ressursen mislykkes når du flytter en Exchange-ressursgruppe som inneholder to HTTP-ressurser, til en annen klyngenode (denne artikkelen kan være på engelsk)
842227 Mailbox Merge Program gir kildemappenavnet til spesialmapper i Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
842577 Microsoft Exchange Connector for Lotus Notes-tjenesten slutter å fungere når du sender en e-postmelding som har et koblet objekt i Exchange 5.5 eller Exchange 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
842631 En oppdatering er tilgjengelig for å konfigurere tidsavbruddsinnstillingene for flytteveiviseren i Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
842710 Exchange Information Store-tjenesteprosessen kan stoppe å svare når du kjører programmet Information Store Integrity Checker i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
843226 CPU-bruken øker og ytelsen blir dårlig når Outlook Web Access bruker SSL til å koble til en Exchange 2003-datamaskin i en klynge (denne artikkelen kan være på engelsk)
867446 Overvåkingsvarslinger som gjelder for ruting av grupper, fungerer ikke, og hendelses-ID 9098 logges når du har konfigurert varslinger i Exchange Server 2003 Service Pack 1 (denne artikkelen kan være på engelsk)
867475 Når du åpner den regelmessige avtaleserien i OWA, kan du oppleve at alle avtalene er planlagt til å starte én time senere enn den opprinnelige starttiden i Exchange 2000 og Exchange 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
867571 Reglene for fellesmapper kan ikke brukes i Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
867740 Du kan ikke legge inn tegn fra dobbelbyte-tegnsett i feltet "Use this name" i fellesmappeegenskapen i Exchange 2000 eller Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
870585 Du mottar en 5.2.1-rapport om ulevert melding når du sender en e-postmelding til en fellesmappe på Exchange Server 2003 eller Exchange 2000 Server (denne artikkelen kan være på engelsk)
872822 En global hendelsesmottaker utløses ikke etter at du har startet tjenesten Microsoft Exchange Information Store på nytt i Exchange Server 2003 Service Pack 1 (denne artikkelen kan være på engelsk)
873434 Exchange Intelligent Message Filter søker ikke gjennom e-postmeldinger på Exchange Server 2003-datamaskinen (denne artikkelen kan være på engelsk)
875525 Når du bruker Outlook Web Access-klienten til å åpne et komprimert filvedlegg (.zip) som du har lastet ned fra en Exchange Server 2003-datamaskin, er filen ødelagt (denne artikkelen kan være på engelsk)
875543 Microsoft Exchange Server 2003 Active Directory Connector kan ikke replikere en Microsoft Windows NT-brukerkonto som er tilknyttet en Exchange Server 5.5-postboks, til Microsoft Windows Server 2003 Active Directory (denne artikkelen kan være på engelsk)
875573 Du kan ikke lagre en e-postmelding som en fil fra Outlook Web Access i Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
883312 Når du har flyttet postboksen til en bruker til en annen Exchange Server 2003-postboksserver, vises visningsnavnet på postbokseieren og rekkefølgen på mappene i mappelisten, på feil måte (denne artikkelen kan være på engelsk)
883351 Når det opprettes en Mailbox Manager-policy for ett postbokslager, og den senere endres til å bruke et annet postbokslager, brukes policyen på begge postbokslagre i Exchange Server 2003 Service Pack 1 (denne artikkelen kan være på engelsk)
883419 Det kan hende du mottar feilmeldingen "Det er angitt ugyldig dn-syntaks" når du forsøker å bruke funksjonen Recover Mailbox Data til å gjenopprette en postboks fra en Recovery Storage Group i Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
883490 E-postmeldingsformatet i Outlook overstyrer Internett-meldingsformatet som er angitt av Exchange Server 2003-datamaskinen (denne artikkelen kan være på engelsk)
883938 Omadresseringslogg er ikke inkludert med det opprinnelige mottakernavnet på ORAR-omruting i Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
883940 Utfylling av adresselengde kan feilberegnes når Exchange Server 2003 validerer egenskapen PR_REDIRECTION_HISTORY (denne artikkelen kan være på engelsk)
884064 Når du endrer medlemskapet til en distribusjonsliste i Microsoft Exchange Server 5.5, kan det hende endringer går tapt (denne artikkelen kan være på engelsk)
884477 Et vedlegg med et kodet filnavn som inneholder JIS-tegn (Japanese Industry Standards), kan være skadet i Exchange 2000 eller Exchange 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
884767 Noen mappeelementer kopieres ikke til målmappen når du kopierer en mappe fra en fellesmappe på toppnivå til en annen fellesmappe på toppnivå i et Exchange Server 2003-miljø (denne artikkelen kan være på engelsk)
884863 Oppdatering til Exchange 2000 Server og Exchange Server 2003 legger til programhendelseslogging for sletting av fellesmapper (denne artikkelen kan være på engelsk)
884881 Når mottakeren åpner meldingen, mangler den vedlagte filen eller det vedlagte bildet (denne artikkelen kan være på engelsk)
885465 En oppdatering er tilgjengelig for å konfigurere Exchange ActiveSync i Exchange Server 2003 Service Pack 1 til ikke lenger å validere felt som en klientenhet synkroniserer (denne artikkelen kan være på engelsk)
885660 Brødteksten i e-postmeldingen mangler når en Lotus Notes-klient bruker Exchange Notes Connector til å sende en e-postmelding til en Exchange-bruker (denne artikkelen kan være på engelsk)
885903 Du kan ikke endre en innebygd e-postmelding som ble videresendt som et vedlegg av en serversideregel i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
885924 Du mottar feilmeldingen "Kan ikke vise mappen" når en Outlook 2003-bruker forsøker å åpne mappen til en annen bruker (denne artikkelen kan være på engelsk)
886688 Det kan hende en regelmessig avtale som er tilknyttet en møteinnkallelse, kan fjernes fra kalenderen til en mottaker i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
886757 En avsenders e-postadresse vises for en mottaker som to forskjellige adresser hvis avsenderens visningsnavn inneholder et komma og utvidede tegn i Exchange 2000 eller Exchange 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
886760 Noen regelmessig møter som Exchange Server 2003-brukere har godtatt eller opprettet, vises ikke i ledig/opptatt-informasjonen for kalenderne (denne artikkelen kan være på engelsk)
886811 DAV-spørring av informasjonslageret for meldingsegenskaper returnerer feilen 0x80004005 (denne artikkelen kan være på engelsk)
886816 Det kan hende IIS Admin-tjenesteprosessen (Inetinfo.exe) krasjer når du forsøker å starte SMTP-tjenesten eller forsøker å montere fellesmappelageret i Exchange 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
886948 Flytteveiviseren flytter ikke alle kalenderelementene i Exchange Server 2003 Service Pack 1 (denne artikkelen kan være på engelsk)
887192 Outlook Express-brukere kan ikke synkronisere nyhetsgruppedata i Exchange Server 5.5 etter at du har flyttet nyhetsgruppedataene til en virtuell NNTP-server i Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
887577 Det kan hende flytteveiviseren i Exchange Server ikke kan flytte e-postmeldingsinformasjon på riktig måte når du flytter IBM Lotus Notes-postbokser til Microsoft Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
887595 Når du bruker et CDO-basert program til å godta en møteinnkallelse for en regelmessig møteserie, kan det hende den regelmessige møteserien slettes i Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
887612 Det kan hende du blir omdirigert til feil side når du logger deg av Exchange 2003 og deretter logger deg på igjen ved å åpne Outlook Web Access i samme webleservindu (denne artikkelen kan være på engelsk)
888315 Outlook Web Access stopper å svare, og IIS Admin-tjenesten krasjer uventet på en datamaskin som kjører Exchange 2003 Service Pack 1 (denne artikkelen kan være på engelsk)
888416 Du kan ikke konfigurere Exchange 2003 slik at det enkle visningsnavnet vises i utgående meldinger (denne artikkelen kan være på engelsk)
888614 Du kan ikke bruke snapin-modulen Active Directory-brukere og datamaskiner til å generere en proxy-e-postadresse når det finnes parenteser i proxy-e-postadressen i Exchange 2000 eller Exchange 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
888619 Verdien for egenskapen PR_ACCESS som returneres fra DAV PROPFIND-metoden, er alltid skrivebeskyttet i Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
889160 Det kan hende en bruker som er koblet til en Exchange 2003-frontserver ved hjelp av et IMAP4-e-postklientprogram, uventet kobles fra økten (denne artikkelen kan være på engelsk)
889171 IIS-webområder starter ikke automatisk etter at serveren eller World Wide Web-publiseringstjenesten startes på nytt i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
889180 Overvåkingsverktøyene i Exchange System Manager kan feilaktig rapportere at SMTP-køer har en kritisk kølengde i Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
889316 Du mottar feilmeldingen "WMS inaktiv: lsmexout.exe - programfeil", og Exchange Connector for Lotus Notes avslutter uventet i Exchange Server 5.5 eller Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
889525 En e-postmelding forblir i Outbox, og Exchange Server 2003-transaksjonsloggfilene vokser, når en Entourage-bruker forsøker å sende en melding som overskrider størrelsesgrensen i globale innstillinger (denne artikkelen kan være på engelsk)
889528 Du kan ikke utføre en elektronisk sikkerhetskopiering av informasjonslagerdatabasene på Exchange Server 2003 Service Pack 1-datamaskinen, og hendelses-ID 217 logges (denne artikkelen kan være på engelsk)
889680 Brukere kan gjenopprette slettede elementer i Outlook 2003, selv om du har konfigurert Exchange Server 2003 til ikke å beholde slettede elementer (denne artikkelen kan være på engelsk)
890059 Det kan hende URL-adresser som inneholder DBCS-tegn, er skadet i en e-postmelding i OWA (denne artikkelen kan være på engelsk)
890633 Du mottar feilmeldingen "Intern serverfeil" når du forsøker å lagre en avtale i en kalender som er i en fellesmappe i Outlook Web Access (denne artikkelen kan være på engelsk)
890739 En tidsplanstatus for en X.400-kø som er konfigurert til Alltid, endres til Frosset i Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
890763 FRA-boksen i en e-postmelding viser bare spørsmålstegn i Exchange Server 5.5 eller Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
891390 Mottakeroppdateringstjenesten oppdaterer gjentatte ganger sikkerhetsbeskrivelsen for en distribusjonsliste som inneholder skjulte medlemmer i Exchange 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
891428 Du mottar ingen resultater når du forsøker å bruke CDOEX i et hendelsesmottakerprogram i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
891429 Bare etternavn vises i feltene Til, Kopi og Fra når du bruker den japanske versjonen av Outlook Mobile Access til å vise e-postmeldinger som er på en datamaskin som kjører Microsoft Exchange Server 2003 med Service Pack 1 (denne artikkelen kan være på engelsk)
891438 Inetinfo.exe kan avslutte når Exchange Server 2003 bruker SMTP, SSL og alternativet for avsenderfiltrering (denne artikkelen kan være på engelsk)
891504 Når du forsøker å flytte eller fjerne en mappe som inneholder mange undermapper i Outlook, slutter Microsoft Exchange Information Store-tjenesten å svare, og hendelse 9673 registreres på Exchange Server 2003-datamaskinen (denne artikkelen kan være på engelsk)
891572 Hvis du bruker Outlook til å flytte en melding som har en annen melding vedlagt meldingen, til fellesmappen, får du feilmeldingen "Kan ikke flytte elementene" i Exchange 2000 og Exchange 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
891643 Det kan hende vedleggsnavnet er skadet når du mottar en e-postmelding som har et vedlegg fra Exchange Server 2003, ved hjelp av Outlook (denne artikkelen kan være på engelsk)
891706 Det kan hende flytteveiviseren i Exchange Server uventet stopper å svare når du bruker den til å flytte en Lotus Notes-postboks til Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
891780 En e-postmelding som sendes til en Lotus Notes-bruker, vises på feil måte hvis du sender den fra en japanskspråklig versjon av Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
891789 Postbokststørrelser eller mappestørrelser er feil i Exchange System Manager, flytting av postbokser lykkes ikke, og "uleste mottaksmeldinger" leveres ikke i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
891850 Exchange 2003 sender ikke en ny rapport om manglende levering når du sender en kryptert melding fra Lotus Notes til Exchange 2003 ved hjelp av Exchange Connector for Lotus Notes (denne artikkelen kan være på engelsk)
891860 Hendelses-ID 8146 logges i programloggen hvert 5. minutt etter at Exchange 2003 Service Pack 1 MSADC-komponenten får LDAP-kommunikasjonsproblemer (denne artikkelen kan være på engelsk)
892231 Du mottar feilmeldingen MAPI_E_CALL_FAILED når du forsøker å få tilgang til egenskapene eller metodene for en mappe i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
892397 Du kan ikke bruke Outlook Express til å laste ned en e-postmelding, og du mottar en hendelsesmelding i programloggen (denne artikkelen kan være på engelsk)
892485 Etterfyllingsforespørsler for noen fellesmapper fullføres aldri på Exchange 2000 Server- eller Exchange Server 2003-datamaskinen (denne artikkelen kan være på engelsk)
892524 Du kan ikke lagre eller slette en regelmessig avtale fra en kalender som vedlikeholdes på en Exchange Server 2003-datamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)
892560 Assistenten mangler når en deltaker godtar en oppdatert møteinnkallelse ved hjelp av CDO 1.21 (denne artikkelen kan være på engelsk)
893000 Referanser som brukes av Windows-behandlingstjenesten, øker over tid i et klynget Exchange Server 2003-miljø (denne artikkelen kan være på engelsk)
893245 Det kan hende favorittmapperuten viser feil informasjon om uleste e-postmeldinger som er i Outlook-fellesmapper i et Exchange 2000 Server- eller Exchange Server 2003-miljø (denne artikkelen kan være på engelsk)
893378 Du mottar feilmeldingen "Ikke nok minne" når du forsøker å endre tillatelsene for en fellesmappe i Exchange System Manager (denne artikkelen kan være på engelsk)
894094 Du kan koble fra MTA-ressursen, men du kan ikke koble MTA-ressursen til igjen etter at du har startet en Windows-basert klynge på nytt (denne artikkelen kan være på engelsk)
894389 Det kan hende mottakere av en videresendt melding kan se mottakerne i Blindkopi-boksen i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
894461 Det kan hende du får feilmeldingen "Ingen tilgang" når du behandler et delsett med attributter på brukerobjekter i Active Directory-brukere og datamaskiner (denne artikkelen kan være på engelsk)
894470 Møter fjernes fra Outlook Kalender hvis du godtar møteinnkallelsen og deretter sletter meldingen om godtakelsen (denne artikkelen kan være på engelsk)
894788 Et søk gir noen ganger feil resultater når du bruker et program som sender NNTP-kommandoer til å søke i en nyhetsgruppe på Exchange Server 2003-datamaskinen (denne artikkelen kan være på engelsk)
894795 En melding som overskrider konfigurert størrelsesgrense, sendes til en server som kjører Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
894923 W3SVC-tjenesten stanser når den virtuelle Exchange-serveren failover til en annen node i Exchange Server 2003 Service Pack 1 (denne artikkelen kan være på engelsk)
895407 I Exchange Server 2003 er meldingsleveringen til lokale postbokser og eksterne postbokser tregere enn forventet etter at du har konfigurert meldingsbegrensninger basert på distribusjonsgrupper (denne artikkelen kan være på engelsk)
895471 Hendelses-ID 9307 viser en feil verdi for antall meldinger som er flyttet eller slettet av Mailbox Management-prosessen i Exchange Server 2003 eller Exchange 2000 Server (denne artikkelen kan være på engelsk)
895476 Det kan hende Outlook mottar en fullstendig nedlasting i stedet for en trinnvis nedlasting når Outlook laster ned den frakoblede adresseboken i Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
895541 Når du i Microsoft Exchange Server 2003 sender en e-postmelding til en X.400-mottaker som har en e-postadresse som inneholder en bestemt tegnkombinasjon, kan det hende mottakeren ikke mottar e-postadressen (denne artikkelen kan være på engelsk)
895588 De opprinnelige Blindkopi-mottakerne vises når en annen MAPI-klient enn Outlook brukes til å svare på eller videresende en e-postmelding i Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
896355 Det kan hende Outlook mottar en fullstendig nedlasting av den frakoblede adresseboken når mottakeroppdateringstjenesten i Exchange Server 2003 er tungt belastet (denne artikkelen kan være på engelsk)
896897 Det kan hende Microsoft Exchange System Attendant-tjenesten krasjer i Exchange 2003 Service Pack 1 etter at du har endret en Lotus Notes-adresse som er replikert av Microsoft Exchange Connector for Lotus Notes (denne artikkelen kan være på engelsk)
897707 Det kan oppstå en minnelekkasje i et ikke-sidevekslet utvalgsminne når du monterer mer enn 20 databaser i Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
872963 Microsoft Exchange Information Store-tjenesten krasjer med jevne mellomrom etter at du har installert Exchange Server 2003 Service Pack 1 (denne artikkelen kan være på engelsk)
883522 E-postmeldinger som inneholder et virus, forblir i den lokale SMTP-leveringskøen etter at du har konfigurert Intelligent Message Filter (denne artikkelen kan være på engelsk)
883543 S/MIME-kontrollen lastes ikke inn i OWA når du kjører Exchange Server 2003 OWA-klienten på en Windows XP Service Pack 2-basert datamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)
887809 System Attendant-tjenesten stopper å svare, og brukere kan ikke logge seg på en Exchange Server 2003-datamaskin (denne artikkelen kan være på engelsk)
891968 Beskrivelse av en hurtigreparasjon som gir Exchange Server 2003 muligheten til å logge en hendelse når en bruker sletter en fellesmappe (denne artikkelen kan være på engelsk)
911836 E-postklienter kan få redusert ytelse, og samtidig logges hendelse 623 i programloggen når du mottar en stor melding i Exchange Server 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
841561 Feilmeldingen "500 - Intern serverfeil" når en bruker forsøker å få tilgang til en klynget Exchange Server 2003-bakserver ved hjelp av Outlook Web Access (denne artikkelen kan være på engelsk)
894549 MS05-021: Et sikkerhetsproblem i Exchange Server 2003 og Exchange 2000 Server kan tillate kjøring av ekstern kode
890056 Du mottar feilmeldingen "Ugyldig loggversjon" når du bruker kommandoen ESEUTIL /K på en mappe der transaksjonslogger ligger i Exchange Server 2003 S890056 (denne artikkelen kan være på engelsk)
892514 Det kan hende Microsoft Exchange Information Store-tjenesten slutter å svare når du forsøker å sikkerhetskopiere Exchange 2003-databasefilene ved å bruke et program som bruker Volume Shadow Copy Service Memo (denne artikkelen kan være på engelsk)
Egenskaper

Artikkel-ID: 906669 – Forrige gjennomgang: 12/09/2015 03:11:10 – Revisjon: 6.4

Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbqfe kbinfo kbfix KB906669
Tilbakemelding