Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Aktivere sporing i Microsoft Dynamics CRM

INNLEDNING
Denne artikkelen beskriver hvordan du aktiverer sporing i Microsoft Dynamics CRM
Mer informasjon
Viktig Dette avsnittet, denne metoden eller denne oppgaven inneholder trinn som forteller deg hvordan du kan endre registeret. Det kan imidlertid oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte. Sørg derfor for at du følger fremgangsmåtene nøye. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det, som en ekstra beskyttelse. Dermed kan du gjenopprette registret hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer og gjenoppretter registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322756 Slik sikkerhetskopierer og gjenoppretter du registret i Windows
I Microsoft Dynamics CRM kan du opprette sporingsfiler som overvåker handlingene som utføres i Microsoft CRM. Sporingsfiler er nyttige når du må feilsøke feilmeldinger eller andre problemer i Microsoft CRM.

Du kan opprette uovervåkede sporingsfiler og overvåkede sporingsfiler. Informasjonen i de uovervåkede sporingsfilene og i de overvåkede sporingsfilene bestemmes av obligatoriske og valgfrie registeroppføringer som du oppretter manuelt. Du oppretter disse registeroppføringene på Microsoft CRM-serveren eller på datamaskinen som kjører Microsoft CRM-klienten for Microsoft Office Outlook, etter at du har installert Microsoft CRM eller Microsoft CRM-klienten for Outlook.

Du kan også aktivere sporing i Microsoft Dynamics CRM 2011 ved hjelp av Windows PowerShell-appleter. Se avsnittet Aktiver sporingsinnstillinger gjennom Windows PowerShell for mer informasjon.

Obligatoriske registeroppføringer

Nedenfor finner du de obligatoriske registeroppføringene. Hvis du vil ha mer informasjon om disse registeroppføringene, se delen Plassering av registeroppføringer i denne artikkelen.
NavnTypeDataverdiObs! 
TraceEnabledDWORDVerdien 0 eller 1Hvis du bruker verdien 0, deaktiveres sporing. Hvis du bruker verdien 1, aktiveres sporing.
TraceDirectoryStrengC:\CRMTraceRegisteroppføringen TraceDirectory angir katalogen for sporingsloggfilene. Katalogen må finnes, og brukeren som starter Microsoft CRMAppPool, må ha full kontroll over denne katalogen. Når du installerer Microsoft CRM, er standardbrukeren NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE. Denne oppføringen er bare obligatorisk for Microsoft Dynamics CRM 3.0. For senere versjoner er sporingskatalogen angitt til installasjonsstedet til programfilene til Microsoft Dynamics CRM: C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Trace
TraceRefresh DWORDEt tall mellom null og 99Når dataene endres, tas sporingsinnstillingene i de andre registeroppføringene for sporing i bruk.

Valgfrie registeroppføringer

Følgende er de valgfrie registeroppføringene.
NavnTypeDataverdiObs! 
TraceCategoriesStreng eller multistrengKategori.Funksjon:SporingsnivåRegisteroppføringen TraceCategories er en kombinasjon av en kategori, en funksjon og et sporingsnivå. Du kan angi flere kategorier, funksjoner og sporingsnivåer. Skill hver kombinasjon med et semikolon. Hvis du vil se en liste over kategorier, funksjoner og sporingsnivåer og eksempler på gyldige kombinasjoner, se delen Sporingsnivåverdier.
TraceCallStackDWORDVerdien 0 eller 1Hvis du bruker verdien 0, tas ikke kallstakken med i sporingsfilen. Hvis du bruker verdien 1, tas kallstakken med i sporingsfilen.
TraceFileSizeLimitDWORDEn størrelse mellom 1 og 100 MBRegisteroppføringen TraceFileSizeLimit angir maksimumsstørrelsen for sporingsfilene. Nye filer opprettes når grensen nås.
Hvis du ikke oppretter de valgfrie registeroppføringene, brukes standard dataverdier. Hvis du vil ha mer informasjon om standard dataverdier, se delen Standard dataverdier for valgfrie registeroppføringer. Hvis du opprettet registeroppføringer, men ikke angir dataverdiene for registeroppføringene, vil ikke sporingen fungere.

Aktiver sporingsinnstillinger gjennom Windows PowerShell

Obs! Endringene som gjøres i Windows PowerShell, oppdaterer ikke registeret. Disse endringene oppdaterer tabellene DeploymentProperties og ServerSettingsProperties i databasen MSCRM_CONFIG.

Registrere cmdletene

 1. Logg på administratorkontoen på Microsoft Dynamics CRM-serveren.
 2. Skriv inn følgende kommando i et Windows PowerShell-vindu:
  Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
Denne kommandoen legger til snapin-modulen for Windows PowerShell for Microsoft Dynamics CRM i gjeldende økt. Snapin-modulen er registrert under installasjonen og oppsettet av Microsoft Dynamics CRM-serveren.

Hvis du vil få tak i en liste over de gjeldende innstillingene, skriver du inn følgende kommando:
Get-CrmSetting TraceSettings
Utdataene ligner på følgende:

CallStack   : TrueCategories  : *:ErrorDirectory   : c:\crmdrop\logsEnabled    : FalseFileSize   : 10ExtensionData : System.Runtime.Serialization.ExtensionDataObject

Angi sporingsinnstillingene

 1. Skriv inn følgende kommando:
  $setting = Get-CrmSetting TraceSettings
 2. Skriv inn følgende kommando for å aktivere sporing:
  $setting.Aktivert = $True
 3. Skriv inn følgende kommando for å angi sporingsinnstillingene:
  Set-CrmSetting $setting
 4. Skriv inn følgende kommando for å få en oppdatert liste over sporingsinnstillingene:
  Get-CrmSetting TraceSettings
Hvis du vil deaktivere sporing gjennom Windows PowerShell, må du følge de samme trinnene, bortsett fra å bruke følgende kommando i trinn 2:
$setting.Enabled=$False
Obs! Formatet til eksempelkommandoene for hver verdi bør være som følger:

$setting.Enabled=$EnabledValue ($True or $False)

$setting.CallStack=$StackValue ($True or $False)

$setting.Categories="*:Verbose"

$setting.Directory="C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Trace"

$setting.FileSize=10


Utdataene skal ligne på følgende:

CallStack   : TrueKategorier  : *:ErrorKatalog   : c:\crmdrop\logsAktivert    : TrueFileSize   : 10ExtensionData : System.Runtime.Serialization.ExtensionDataObject

Plasseringer for sporingsloggfil Microsoft Dynamics CRM 4.0 og Microsoft Dynamics CRM 2011

Når du oppretter en sporing i Microsoft Dynamics CRM 4.0 eller Microsoft Dynamics CRM 2011, ignoreres sporingsnøkkelen TraceDirectory. Sporingsloggfilen opprettes i følgende mappe for sporing på Microsoft Dynamics CRM 4.0- og Microsoft Dynamics CRM 2011-serveren:
Stasjon:\Programfiler\Microsoft Dynamics CRM\Trace
For sporing på Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Microsoft Office Outlook, og for sporing på dataoverføringsveiviseren for Microsoft Dynamics CRM 4.0, opprettes sporingsloggfilen i følgende mappe hvis du ikke har Samleoppdatering 7 eller en senere samleoppdatering installert:
Stasjon:\Documents and Settings\ InstallerendeBruker \Application Data\Microsoft\MSCRM\Traces

For sporing på Microsoft Dynamics CRM 2011- og Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten for Microsoft Office Outlook og for sporing på dataoverføringsveiviseren for Microsoft Dynamics CRM 4.0, opprettes sporingsloggfilen i følgende mappe hvis du har Samleoppdatering 7 eller en senere samleoppdatering installert:
Stasjon:\ InstallerendeBruker \Local Settings\Application Data\Microsoft\MSCRM\Traces

Plassering av registeroppføringer

Registeroppføringene for sporing for Microsoft CRM-serveren er å finne i følgende registerundernøkkel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\MSCRM
Registeroppføringene for sporing for Microsoft CRM-klienten for Outlook er å finne i følgende registerundernøkkel:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\MSCRMClient
Registeroppføringene for sporing for Microsoft Dynamics CRM SSRS Data Connector er å finne i følgende registerundernøkkel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\MSCRMBidsExtensions
Registeroppføringene for sporing for dataoverføringsveiviseren for Microsoft CRM er å finne i følgende registerundernøkkel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\DATA MIGRATION WIZARD

Fullstendig liste over kategoriverdier for registeroppføringen TraceCategories

for Microsoft Dynamics CRM 2011

 • ADUtility
 • Application
 • Application.Outlook
 • DataMigration
 • Deployment
 • Deployment.Provisioning
 • Deployment.Sdk
 • Exception
 • Etm
 • Live
 • Live.AggregationDataExport
 • Live.PartnerInteraction
 • Live.Platform
 • Live.Portal
 • Live.Provisioning
 • Live.Support
 • Live.SyncDaemon
 • Monitoring
 • NewOrgUtility
 • ObjectModel
 • ParameterFilter
 • Platform
 • Platform.Async
 • Platform.ImportExportPublish
 • Platform.Import
 • Platform.Metadata
 • Platform.Sdk
 • Platform.Soap
 • Platform.Sql
 • Platform.Workflow
 • Reports
 • Sandbox
 • Sandbox.AssemblyCache
 • Sandbox.LoadBalancer
 • Sandbox.CallReturn
 • Sandbox.EnterExit
 • Sandbox.StartStop
 • Sandbox.Performance
 • Sandbox.Monitoring
 • SchedulingEngine
 • ServiceBus
 • Shared
 • SharePointCollaboration
 • Solutions
 • Unmanaged.Outlook
 • Unmanaged.Platform
 • Unmanaged.Sql
 • VisualizationsMicrosoft Dynamics CRM 4.0

 • *
 • Application.*

  Kategorien Application.* omfatter følgende:
  • Application.Outlook
 • Exception
 • ObjectModel
 • ParameterFilter
 • Platform.*

  Kategorien Platform.* omfatter følgende:
  • Platform.ImportExportPublish
  • Platform.Sdk
  • Platform.Metadata
  • Platform.Sql
  • Platform.Workflow
  • Platform.Soap
  • Platform.Async
 • SchedulingEngine.*
 • Unmanaged.*

  Kategorien Unmanaged.* omfatter følgende:
  • Unmanaged.Outlook
  • Unmanaged.Platform
  • Unmanaged.Sql

Sporingsnivåverdier

Fullstendig liste over gyldige sporingsnivåverdier for TraceLevel

 • Off
 • Error
 • Warning
 • Info
 • Verbose
Obs!  En melding logges bare hvis sporingsnivået for kategorien er lik eller større enn nivået for meldingen. Sporingsnivået Warning logger meldinger som har nivåene Warning og Error. Sporingsnivået Info logger meldinger som har nivåene Info, Warning og Error. Sporingsnivået Verbose logger alle meldinger. Du bør bare bruke sporingsnivået Verbose i kort tid av gangen.

Eksempler på kombinasjoner av kategori og sporingsnivå

 • *:Verbose

  Obs!  Kombinasjonen *:Verbose logger alle meldinger i alle kategorier. Du bør bare bruke kombinasjonen *:Verbose kort tid av gangen.
 • Application.*:Error

  Obs!  Kombinasjonen Application.*:Error logger alle meldinger som har nivået Error for kategorien Application.*.
 • Platform.*:Warning

  Obs!  Kombinasjonen Platform.*:Warning logger alle meldinger som har nivået Warning eller Error for kategorien Platform.*.

Standard dataverdier for valgfrie registerverdier

 • TraceCategories: *:Error
 • TraceCallStack: 0
 • TraceFileSizeLimit: 5

Sporing av tjenesten e-postruter for Microsoft Dynamics CRM

Slik aktiverer du sporing for e-postruter for Microsoft Dynamics CRM

Slik aktiverer du planlagt sporing for Microsoft Dynamics CRM-serveren

Slik aktiverer du planlagt sporing for Microsoft Dynamics CRM


Slik aktiverer du sporing for Microsoft Dynamics CRM for Outlook-klienten


Slik aktiverer du sporing for Microsoft Dynamics CRM for Outlook-klienten

Log Trace Error Report Unmanaged Managed verbose
Egenskaper

Artikkel-ID: 907490 – Forrige gjennomgang: 09/05/2013 13:28:00 – Revisjon: 5.0

Microsoft Dynamics CRM 2011, Microsoft Dynamics CRM 4.0, Microsoft Dynamics CRM 3.0

 • kbcrmv3c kbmbsmigrate kbinfo KB907490
Tilbakemelding