MS06-025: Sikkerhetsproblem i Ruting og ekstern pålogging kan tillate ekstern kjøring av kode

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Microsoft har gitt ut sikkerhetsbulletin MS06-025. Sikkerhetsbulletinen inneholder all relevant informasjon om sikkerhetsoppdateringen, inkludert informasjon om filmanifest og alternativer for distribusjon. Hvis du vil vise sikkerhetsbulletinen, kan du gå til følgende Microsoft-webområder:

Kjente problemer

  • Brukere som har installert originalversjonen av sikkerhetsoppdatering 911280 (MS06-025), kan ha fått et problem med eksterne tilkoblinger som bruker et terminalvindu, eller ekstern skripting. Den opprinnelige versjonen av denne sikkerhetsoppdateringen ble utgitt 13. juni 2006. Ekstern skripting er eldre teknologi som sjelden brukes av moderne eksterne tilkoblinger. Hvis ekstern skripting brukes i en tilkobling, kan det hende at tilkoblingen slutter å svare. Dette påvirker ikke eksterne tilkoblinger som ikke bruker ekstern skripting. Problemet kan påvirke eksterne tilkoblinger til firmanettverk, universitetsnettverk eller enkelte Internett-leverandører. Dette problemet ble løst i den versjonen av sikkerhetsoppdateringen som var tilgjengelig fra 27. juni 2006. Vi anbefaler at brukere som fikk dette problemet, avinstallerer den eldre versjonen av sikkerhetsoppdatering 911280 (MS06-025) og deretter installerer den nyeste versjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om ekstern skripting, kan du gå til følgende Microsoft-webområde: Kunder som har undersøkt infrastrukturen og ikke bruker eksterne tilkoblinger med terminalvindu for ettertilkobling eller ekstern skripting, kan fortsette å bruke sikkerhetsoppdateringen 911280. Kunder som har fastslått at de har problemer etter at de har installert sikkerhetsoppdateringen 911280, bør kontakte Microsofts kundestøttetjenester for å få gratis sikkerhetsrelatert støtte fra Microsoft. Ta kontakt ved å ringe +1 (866) 727-2338 i USA og Canada, eller finn frem til en lokal forhandler på følgende Microsoft-webområde:
  • Et kjent problem omfatter bruken av skript til å endre enhetskonfigurasjonsparametere, for eksempel paritetssjekking eller stoppbiter. Denne teknologien brukes i forbindelse med eldre enheter og tilkoblingsmetoder. Hvis skriptrelaterte enhetskonfigurasjonsendringer som bruker kommandoen set port parity, set port databits eller set port stopbits, brukes som en del av tilkoblingen, mislykkes tilkoblingene. Microsoft arbeider med å utvikle og teste en revisjon til denne oppdateringen som vil løse problemet. Hvis du må bruke en tilkobling som er avhengig av at det utføres enhetskonfigurasjonsendringer, bør du la være å installere sikkerhetsoppdateringen 911280 (MS06-025) inntil den reviderte versjonen er tilgjengelig. Hvis du vil ha mer informasjon om enhetskonfigurasjon som en del av tilkoblingen, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
oppdatering sikkerhetsoppdatering sikkerhet feil problem sikkerhetsproblem skadelig angriper utnytte register uautorisert buffer overløp overflyt spesialutformet omfang spesiallaget tjenestenekt (denial of service) DoS TSE WinNT Win2000
Egenskaper

Artikkel-ID: 911280 – Forrige gjennomgang: 12/03/2007 07:47:29 – Revisjon: 5.3

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Server SP4, Microsoft Windows Small Business Server 2003, Standard Edition Service Pack 1 (SP1)

  • kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbwin2000presp5fix kbwinnt400presp7fix kbpubtypekc KB911280
Tilbakemelding