MS06-006: Sikkerhetsproblem i plugin-modulen for Windows Media Player med weblesere fra andre produsenter enn Microsoft kan tillate ekstern kjøring av kode

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Microsoft har gitt ut sikkerhetsbulletin MS06-006. Sikkerhetsbulletinen inneholder all relevant informasjon om sikkerhetsoppdateringen, inkludert informasjon om filmanifest og distribusjonsalternativer. Hvis du vil vise hele sikkerhetsbulletinen, går du til følgende Microsoft-webområder :

Kjente problemer med denne sikkerhetsoppdateringen

  • Det kan oppstå problemer når du distribuerer sikkerhetsoppdatering MS06-006 til datamaskiner med Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2. Gjenkjenningslogikken i Windows Update, Windows Server Update Services, Systems Management Server og Microsoft Baseline Security Analyzer henter ikke inn sikkerhetsoppdatering MS06-006 hvis plugin-modulen til Microsoft Windows Media Player for weblesere fra andre programvareleverandører enn Microsoft er installert på datamaskinen. Sikkerhetsoppdatering MS06-006 kan installeres manuelt.

    Obs!  Ingen handling er påkrevd på systemer der sikkerhetsoppdatering MS06-006 er installert.
oppdatering sikkerhetsreparasjon sikkerhetsoppdatering sikkerhetsfeil feil sikkerhetsproblem skadelig angriper utnytte register ikke godkjent
Egenskaper

Artikkel-ID: 911564 – Forrige gjennomgang: 03/03/2008 20:41:59 – Revisjon: 3.4

Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows 2000 Server SP4, Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4

  • kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbwinxppresp2fix kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbwin2000presp5fix kbwinnt400presp7fix kbpubtypekc KB911564
Tilbakemelding