Feilmeldinger du kan motta når du laster ned en programvareoppdateringspakke for Microsoft Data Access Components fra Microsoft Update eller fra Microsoft Windows Update

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
INNLEDNING
Denne artikkelen beskriver noen av feilmeldingene du kan motta når du laster ned en programvareoppdateringspakke for Microsoft Data Access Components (MDAC) fra Microsoft Update eller fra Microsoft Windows Update.
Mer informasjon

Melding 1

17001
Du får denne feilmeldingen når installasjonsprogrammet registrerer en feil som ikke oppfyller kravene til mer spesifikke feilmeldinger. Hvis du får denne feilmeldingen, kan du se i Windows-loggfilen for å finne årsaken til feilen. Deretter retter du feilen før du kjører installasjonsprogrammet på nytt.

Melding 2

17010
Du får denne feilmeldingen når installasjonsprogrammet registrerer at programvareoppdateringen du har lastet ned, er ment for en annen versjon av MDAC enn versjonen som er installert på datamaskinen. Denne feilen oppstår når gjenkjenningslogikken til Windows Update-klientprogrammet eller Microsoft Update-klientprogrammet blir ødelagt. Hvis du mottar denne feilmeldingen, kan du gå til nedlastingsområdet, og deretter eksplisitt laste ned programvareoppdateringspakken som tilsvarer den versjonen av MDAC som du har installert.

Melding 3

17011
Du mottar denne feilmeldingen når produktfilene som er installert på datamaskinen, er på ulike programvareoppdateringsnivåer. Installasjonsprogrammet kontrollerer flere kjernefiler for MDAC for å sikre at filene er på samme programvareoppdateringsnivå. Denne feilen oppstår når installasjonsprogrammet registrerer at kjernefilene ikke er på samme programvareoppdateringsnivå. Denne virkemåten kalles en feilsituasjon med blandet stakk. Hvis du mottar denne feilmeldingen, kan du installere en nyere versjon av MDAC enn versjonen du har installert.

Melding 4

17020
Vanligvis registrerer Windows Update-klientprogrammet og Microsoft Update-klientprogrammet språkversjonen til MDAC-installasjonen. Deretter tilbyr klientprogrammet du bruker, den riktige programvareoppdateringspakken for dette språket. Noen ganger er imidlertid ikke registernøkkelen som klientprogrammet bruker til å fastslå språkversjonen, angitt. Hvis registernøkkelen ikke er angitt, laster klientprogrammet ned MDAC-programvareoppdateringspakken for språkversjonen til operativsystemet.

Vanligvis er språkversjonen til MDAC-installasjonen og språkversjonen til operativsystemet like. I dette scenariet mottar du ikke denne feilmeldingen. Språkversjonen til MDAC-installasjonen og språkversjonen til operativsystemet kan imidlertid være forskjellige. Du kan for eksempel kjøre den engelske versjonen av Microsoft SQL Server sammen med den engelske versjonen av MDAC på et japansk operativsystem. Dette er et scenario som støttes.

I dette scenariet installerer ikke installasjonsprogrammet programvareoppdateringen. I stedet oppdaterer installlasjonsprogrammet LocVer-registernøkkelen til språkversjonen for MDAC-installasjonen. Deretter får du denne feilmeldingen.

Dette problemet retter seg selv. Neste dag vil klientprogrammet tilby den riktige programvareoppdateringspakken for språkversjonen til MDAC-installasjonen.

Obs!  Hvis en logisk feil i klientprogrammet gjør at du får denne meldingen gjentatte ganger, kan du gå til nedlastingsområdet, og deretter eksplisitt laste ned programvareoppdateringspakken for språkversjonen til MDAC-installasjonen.

Melding 5

17030
Du mottar denne feilmeldingen når installasjonsprogrammet registrerer at en fil som forsøker å erstatte, har et nyere versjonsnummer enn erstatningsfilen i pakken. Denne virkemåten er en annen feilsituasjon av typen blandet stakk. Hvis du mottar denne feilmeldingen, kan du installere en nyere versjon av MDAC enn versjonen du har installert. Reduksjonen for denne feilen er den samme som for melding 3. Dette er en alvorlig feil.

Melding 6

17031
Du mottar denne feilmeldingen når installasjonsprogrammet registrerer at en fil som forsøker å oppdateres, mangler fra datamaskinen. Dette problemet stanser vanligvis installasjonen. Noen ganger retter imidlertid installasjonsprogrammet for MDAC-programvareoppdateringen dette problemet. Hvis installasjonsprogrammet ikke kan rette dette problemet, får du denne feilmeldingen.

Melding 7

17032
MDAC bruker en kumulativ vedlikeholdsmodell. Hver programvareoppdatering for en bestemt versjon av MDAC inneholder med andre ord alle de tidligere utgitte programvareoppdateringene for denne versjonen. Derfor kan du ikke avinstallere en MDAC-programvareoppdatering uten at du først avinstallerer alle nyere MDAC-programvareoppdateringer. Du mottar denne feilmeldingen når installasjonsprogrammet registrerer at du har forsøkt å avinstallere en programvareoppdatering som bryter denne begrensningen.

Melding 8

17040
Du mottar denne feilmeldingen når installasjonsprogrammet registrerer at du ikke har startet datamaskinen på nytt etter en endring som krever en omstart. PFR-køen (Pending File Renames ) er en registernøkkel. Denne køen sporer filer som må erstattes eller slettes når datamaskinen startes på nytt. Hvis installasjonsprogrammet registrerer at en filendring i denne køen påvirker en MDAC-komponent, stopper installasjonsprosessen. Installasjonen kan ikke fortsette før du har startet datamaskinen på nytt. Når du starter datamaskinen på nytt, tømmes PFR-køen. Hvis du mottar denne feilmeldingen, må du starte datamaskinen på nytt for å rette problemet. Deretter kjører du installasjonsprogrammet på nytt.
feil wu mu installere
Egenskaper

Artikkel-ID: 915731 – Forrige gjennomgang: 01/16/2015 16:42:49 – Revisjon: 3.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Data Access Components 2.5, Microsoft Data Access Components 2.6, Microsoft Data Access Components 2.7, Microsoft Update

  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbinfo KB915731
Tilbakemelding
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)