Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Et eksemplar av Windows XP valideres ikke av Windows Genuine Advantage

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Symptom
WGA-valideringskontrollen (Windows Genuine Advantage) fullføres ikke på Microsoft Windows XP som forventet.
Løsning
Slik løser du dette problemet:
 1. Start Microsoft Internet Explorer, og gå til følgende Microsoft-webområde:
 2. Klikk Start diagnose.

  Obs!  Hvis det vises en dialogboks med spørsmål om du vil kjøre eller lagre denne filen, klikker du Kjør.

  WGA-diagnoseverktøyet analyserer datamaskinen, og viser deretter årsakene til hvorfor du ikke kan validere eksemplaret av Windows XP. WGA-diagnoseverktøyet kan også vise noen feilmeldinger.

  De vanligste problemene skyldes ugyldig produktnøkkel og blokkert volumlisensnøkkel. Hvis produktnøkkelen som er generert av WGA-diagnoseverktøyet, er ulik den originale produktnøkkelen, går du til trinn 3. Hvis dette ikke er tilfellet, kan du se delen Mer informasjon om hvordan du løser problemet.
 3. Hvis produktnøkkelen som er generert av WGA-diagnoseverktøyet, er ulik den originale produktnøkkelen, må du endre produktnøkkelen tilbake til den originale produktnøkkelen. Bruk oppdateringsverktøyet for produktnøkkel fra Windows til å endre produktnøkkelen. Det gjør du ved å gå til følgende Microsoft-webområde:
 4. Følg instruksjonene på webområdet, og prøv deretter å validere Windows XP på nytt.
Mer informasjon
Denne delen inneholder forklaringer og løsninger for WGA-feilmeldinger.
 • Feilmelding
  0x80080200
  Operativsystem som ikke støttes av WGA
  Årsak
  GA kan for øyeblikket ikke fastsette om operativsystemet er ekte eller ikke. Du har imidlertid fremdeles tilgang til webområdene for Windows Update og Microsoft Update. 
 • Feilmeldinger
  0x80080201
  0x80080202
  Finner ikke produkt-IDen (PID)
  Ugyldig produkt-ID
  Årsak
  Systemet er i en tilstand som hindrer WGA tilgang til produkt-IDen (PID).

  Løsning

  Hvis du vil at vi skal løse dette problemet for deg, kan du gå til delen Løs det for meg. Hvis du heller vil løse problemet selv, kan du gå til delen La meg løse det selv.

  Løs det for meg  Du kan løse problemet automatisk ved å klikke knappen eller koblingen Løs dette problemet. Klikk Kjør i dialogboksen Filnedlasting, og følg deretter trinnene i løsningsveiviseren.
  Obs! 
  • Det kan hende at denne veiviseren bare er tilgjengelig på engelsk. Den automatiske løsningen fungerer imidlertid også for andre språkversjoner av Windows.
  • Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske løsningen på en flash-stasjon eller en CD, og deretter kjøre den på datamaskinen som har problemet.  La meg løse det selv

  1. Klikk Start og Kjør, skriv inn cmd og trykk deretter ENTER.
  2. Skriv inn kommandoene nedenfor. Trykk ENTER etter hver kommando.
   regsvr32 %windir%\system32\licdll.dll
   regsvr32 %windir%\system32\licwmi.dll
  3. Kontroller verdien til PID i registret. Slik gjør du dette:
   1. Start Registerredigering.
   2. Finn og høyreklikk følgende registerundernøkkel:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProductId
   3. Kontroller at produkt-IDen har et format lik dette:
    12345-VER-1234567-12345
  4. Start datamaskinen på nytt. Hvis du fremdeles ikke kan validere Windows XP, må du kanskje installere operativsystemet på nytt.
 • Feilmeldinger
  0x80080203
  0x80080204
  Problem med Internett-tilkoblingen
  Tjenesten er utilgjengelig
  Årsak
  Innstillingene på datamaskinen kan hindre deg i å validere Windows XP.

  Løsning
  1. Start Internet Explorer, klikk Verktøy og deretter Alternativer for Internett.
  2. Klikk kategorien Sikkerhet og deretter Egendefinert nivå.
  3. Kontroller at alternativene for gjeldende ActiveX-kontroll er aktivert.
  4. Hvis du har installert brannmurprogramvare fra tredjepart, deaktiverer du brannmuren.
  5. Kontroller at innstillingene for Dato og Klokkeslett for datamaskinen er korrekte.
  6. Valider Windows XP på nytt.
 • Feilmelding
  0x80080205
  Utilstrekkelige rettigheter
  Årsak
  Du må ha administratortilgang for å fortsette valideringen.

  Løsning
  1. Aktiver Windows XP på nytt med administratortilgang.
  2. Valider Windows XP med administratortilgang.
 • Feilmelding
  0x80080206
  Internett-innstillinger tillater ikke den ekte ActiveX-kontrollen å kjøre ordentlig, eller brukeren kan ikke være administrator på maskinen
  Årsak
  En ActiveX-kontroll er deaktivert.

  Løsning
  1. Start Internet Explorer, klikk Verktøy og deretter Alternativer for Internett.
  2. Klikk kategorien Sikkerhet og deretter Egendefinert nivå.
  3. Kontroller at det er aktivert alternativer for ActiveX-kontrollen som forårsaket feilmeldingen.
  4. Valider Windows XP på nytt.
 • Feilmelding
  0x80080207
  Utløpt valideringskode
  Årsak
  Du har skrevet inn en ugyldig valideringskode på valideringssiden for Microsoft Download Center.

  Løsning
  1. Kjør valideringskontrollen på nytt.
  2. Skriv inn riktig valideringskode.
  3. Valider Windows XP på nytt.
 • Feilmelding
  0x80080209
  Kan ikke kjøre ActiveX
  Årsak
  Dette problemet kan oppstå fordi antivirus- eller brannmurprogramvare hindrer ActiveX-kontroller i å kjøre.

  Løsning
  1. Konfigurer antivirus- eller brannmurprogramvare fra tredjepart slik at ActiveX-kontroller er aktivert.
  2. Valider Windows XP på nytt.
 • Feilmelding
  0x80080211
  Bruker har valgt å avslutte valideringsprosessen
  Årsak
  Du har avsluttet valideringsprosessen.

  Løsning
  Start valideringsprosessen på nytt senere.
 • Feilmelding
  0x80080219
  Windows er ikke aktivert
  Årsak
  Dette Windows-eksemplaret er en versjon som er til salgs, eller en OEM-versjon. Aktivering er påkrevd for å fortsette.

  Løsning
  1. Aktiver Windows XP.
  2. Valider Windows XP på nytt.
 • Feilmelding
  0x80080220
  Ugyldig produktnøkkel
  Årsak
  Dette problemet oppstår på grunn av en blokkert volumlisensnøkkel. Du kan ha installert Windows ved hjelp av en ugyldig produktnøkkel. Volumlisensnøkkelen er blitt blokkert av Microsoft fordi nøkkelen er rapportert stjålet eller lekket.

  Løsning
  1. Kjøp et nytt eksemplar av Windows XP.
  2. Installer på nytt, og valider deretter det nye eksemplaret av Windows XP.
 • Feilmelding
  0x80080222
  Produktnøkkelen som er knyttet til Windows-eksemplaret, ble aldri utstedt av Microsoft
  Årsak
  Produktnøkkelen som er installert på dette systemet, er ikke registrert. Produktnøkkelen ble derfor trolig generert av et program som produserer uautoriserte produktnøkler.

  Løsning
  1. Kjøp et nytt eksemplar av Windows XP.
  2. Installer på nytt, og valider deretter det nye eksemplaret av Windows XP.
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om Windows XP, går du til følgende Microsoft-webområde: Hvis du vil ha mer informasjon om WGA, går du til følgende Microsoft-webområder:
892130 Beskrivelse av Windows Genuine Advantage (WGA)
WGA, WinXP, validering, løs det løsning
Egenskaper

Artikkel-ID: 916247 – Forrige gjennomgang: 10/01/2012 05:03:00 – Revisjon: 6.0

Microsoft Windows Genuine Advantage, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbvalidation kbtshoot kberrmsg kbprb kbfixme kbmsifixme KB916247
Tilbakemelding