Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Slik flytter du SQL-databaser for Microsoft Dynamics CRM 3.0 fra én server til en annen i samme domene

INNLEDNING
Denne artikkelen beskriver hvordan du flytter SQL-databaser for Microsoft Dynamics 3.0 CRM fra én server til en annen i samme domene.
Mer informasjon
Obs!
 • Vi anbefaler at du bruker denne fremgangsmåten til å flytte SQL-databaser for Microsoft CRM fra én server til en annen i samme domene. Du må ikke bruke denne fremgangsmåten til å flytte data fra én server til en annen server i et annet domene.
 • Bruk denne fremgangsmåten til å flytte data fra en navngitt forekomst av en Microsoft SQL-server til en standardforekomst av SQL Server som ligger på samme datamaskin.
 • Du trenger ikke å gjøre noen endringer på Microsoft CRM-klientene for Microsoft Office Outlook for stasjonær eller bærbar datamaskin når du vil flytte Microsoft CRM SQL-databaser fra én server til en annen i samme domene.
Viktig! Pass på at du leser og forstår hele denne artikkelen før du prøver å gjennomføre denne fremgangsmåten.

Klargjøre for flytting av databasene

Kontroller at følgende forberedelser er gjennomført før du flytter databasene:
 • Alle brukere er logget av Microsoft CRM.
 • Alle brukere av Microsoft CRM-klienten for Outlook har synkronisert frakoblede data med Microsoft CRM ved å koble til.
 • Du har en oppdatert sikkerhetskopi av alle Microsoft CRM SQL-databaser.

Flytte databasene

Når du har kontrollert at forberedelsene er gjennomført, gjør du følgende for å flytte Microsoft CRM SQL-databasene:
 1. Ta en sikkerhetskopi av følgende primære Microsoft CRM SQL-databaser:
  • Organisasjonsnavn_METABASE
  • Organisasjonsnavn_MSCRM
  Gjør følgende for å ta sikkerhetskopi av disse databasene:
  1. Klikk Start, velg Alle programmer, velg Microsoft SQL Server 2005, og klikk deretter SQL Server Management Studio.
  2. I SQL Server Management Studio klikker du en server i Servernavn-listen, og deretter klikker du Koble til.
  3. Utvid Databaser-mappen.
  4. Høyreklikk én av de to databasene, velg Oppgaver, og klikk deretter Sikkerhetskopier.
  5. Velg Full fra listen Type av sikkerhetskopi, og klikk deretter Legg til under Mål.
  6. Klikk Bla gjennom-knappen (...) i dialogboksen Velg mål for sikkerhetskopi.
  7. Skriv inn et navn for sikkerhetskopifilen i dialogboksen Finn databasefiler, og klikk deretter OK.
  8. Klikk OK gjentatte ganger til alle dialogbokser er lukket. Du får en melding der det står at sikkerhetskopieringen er fullført.
  9. Gjenta trinn a-h for den andre databasen. Ikke slett noe fra den opprinnelige forekomsten av Microsoft SQL Server. Hvis du lar filene blir liggende på den opprinnelige forekomsten av SQL Server, kan du bruke den opprinnelige installasjonen som referanse når du utfører trinn 5.
 2. Overfør sikkerhetskopifilene du opprettet i trinn 1, til den nye forekomsten av SQL Server.
 3. Opprett de to databasene der du vil gjenopprette sikkerhetskopifilene. Slik gjør du det:
  1. Start SQL Server Management Studio.
  2. Utvid Databaser-mappen.
  3. Høyreklikk Databaser. Klikk deretter Ny database.
  4. Angi et navn for databasen. Skriv for eksempel inn Organisasjonsnavn_MSCRM.
  5. Klikk OK.

   Viktig! Pass på at du bruker samme navngivningssyntaks som ble brukt på den opprinnelige forekomsten av Microsoft SQL Server.
  6. Gjenta trinn c-e for å opprette databasen Organisasjonsnavn_METABASE. Pass nok en gang på at du bruker samme navngivningssyntaks som ble brukt på den opprinnelige forekomsten av Microsoft SQL Server.
 4. Gjenopprett sikkerhetskopifilene. Slik gjør du det:
  1. Start SQL Server Management Studio.
  2. Utvid Databaser-mappen.
  3. Høyreklikk databasen Organisasjonsnavn_MSCRM, velg Oppgaver, velg Gjenopprett, og klikk deretter Database.
  4. Under Kilde for gjenoppretting velger du Fra enhet, og deretter klikker du Bla gjennom-knappen (...).
  5. Klikk Legg til i dialogboksen Angi sikkerhetskopi.
  6. I dialogboksen Finn sikkerhetskopifil klikker du plasseringen av sikkerhetskopifilen for databasen Organisasjonsnavn_MSCRM, og deretter klikker du OK.
  7. Klikk OK i dialogboksen Angi sikkerhetskopi.
  8. Klikk Gjenopprettingskilde i dialogboksen Gjenopprett database, klikk Alternativer, og merk deretter av for Overskriv for å overskrive den eksisterende databasen.
  9. Undersøk banene for de to fysiske databasefilene under Gjenopprett databasefil som. Kontroller at disse banene peker til gyldige plasseringer. Hvis banene ikke peker til gyldige plasseringer, endrer du dem.
  10. Klikk OK i dialogboksen Gjenopprett database for å starte gjenopprettingen.

   Obs! Dette kan ta lang tid, avhengig av størrelsen på databasen. Når prosessen er fullført, får du en melding der det står at gjenopprettingen er fullført.
  11. Gjenta trinn c-j for databasen Organisasjonsnavn_METABASE.
 5. Konfigurer sikkerhetsgruppene ved å tilordne til sikkerhetsgruppene i Microsoft Windows NT. Slik gjør du det:

  Obs! Hvis du følger disse trinnene, bruker du sikkerhetsmappen som ligger på den opprinnelige forekomsten av SQL Server, som referanse.
  1. Start SQL Server Management Studio. Utvid deretter Sikkerhet-mappen.
  2. Høyreklikk Pålogginger. Klikk deretter Ny pålogging.
  3. Klikk Generelt i ruten til venstre i dialogboksen Pålogging, og klikk deretter Søk.
  4. Klikk Objekttyper i dialogboksen Velg bruker eller gruppe, kontroller at det er merket av for Grupper, og klikk deretter OK.
  5. Klikk Plasseringer, klikk mappen for å merke alt mappeinnholdet, og klikk deretter OK.
  6. Skriv inn SQL i feltet Skriv inn objektnavnet som skal velges, og klikk deretter Kontroller navn.
  7. Merk oppføringen SQLAccessGroup {GUID}. Klikk deretter OK.
  8. Klikk Windows-godkjenning i dialogboksen Pålogging, la alle andre standardalternativer stå med gjeldende innstillinger, og klikk deretter OK for å lukke alle dialogboksene.
 6. Endre ODBC-datakilden for system-DSN for Microsoft CRM på Microsoft CRM-serveren slik at den peker til den nye serveren som kjører Microsoft SQL Server. Slik gjør du det:
  1. Klikk Start, velg Administrative verktøy, og klikk deretter Datakilder (ODBC).
  2. Klikk kategorien System-DSN i dialogboksen Administrator for ODBC-datakilde, klikk Microsoft CRM i Systemdatakilder-listen, og klikk deretter Konfigurer.
  3. I det første vinduet for konfigurasjon av DSN for Microsoft SQL Server finner du Server-listen som inneholder navnene på datamaskinene som kjører SQL Server. Klikk serveren du vil koble til.
  4. Klikk Neste tre ganger for å konfigurere datakilden.
  5. Klikk Fullfør.
  6. I vinduet for konfigurasjon av ODBC for Microsoft SQL Server klikker du Test datakilde for å validere tilkoblingen til serveren.
  7. Klikk OK to ganger for å fullføre konfigurasjonen.
  8. Klikk OK for å lukke dialogboksen Administrator for ODBC-datakilde.
 7. Konfigurer Microsoft Dynamics CRM-serveren på nytt. Slik gjør du det:
  1. Klikk Start på Microsoft Dynamics CRM-serveren, velg Alle programmer, velg Microsoft CRM, og klikk deretter Distribusjonsbehandling.
  2. Klikk Serverbehandling i ruten til venstre, høyreklikk Microsoft Dynamics CRM-serveren, og klikk deretter Konfigurer SQL Server.
  3. I vinduet for Microsoft Dynamics CRM-serveren velger du den nye datamaskinen som kjører Microsoft SQL Server, fra SQL Server-listen. Deretter klikker du Neste.
  4. Klikk passende SQL-database for Microsoft CRM i listen Microsoft CRM-database. Hvis du har flere Microsoft CRM-servere, merker du av for Bruk endringer på alle servere i distribusjonen.
  5. Klikk Fullfør.
 8. Test Microsoft CRM ved å kontrollere at du får tilgang til dataene. Test også Microsoft Dynamics CRM-klientene for Outlook for å kontrollere at du kan bruke programmet.
 9. Kontroller at SQL Server-jobbene er opprettet. Slik gjør du det:
  1. Start SQL Server Management Studio.
  2. Utvid SQL Server Agent, og utvid deretter Jobber-mappen.
  3. Kontroller at følgende jobber er oppført i Jobber-mappen:
   • Organization_Name.Update Contract States
   • MSCRM Identity Reseeding
   • MSCRM Index Reindexing
   • MSCRM Stored Procedures Priming
   • Start_Incremental on Organization_Name_ftcat_documentindex
  4. Hvis jobbene som er oppført i trinn c, ikke er oppført i Jobber-mappen, følger du trinnene i følgende Microsoft Knowledge Base-artikkel:
   910044 Når du flytter Microsoft Dynamics CRM-databaser til en ny forekomst av SQL Server, kan ikke SQL Server-jobber opprettes
 10. Rydd innholdet på den opprinnelige datamaskinen som kjører Microsoft SQL Server. Slik gjør du det:
  1. Slett de gamle SQL-databasene for Microsoft CRM.
  2. Slett følgende påloggingsgrupper:
   • SQLAccessGroup
   • UserGroup
   • ReportingGroup
Obs! Når du har flyttet SQL-databasene for Microsoft CRM fra én server til en annen, må du huske å planlegge jevnlige sikkerhetskopieringer av databasene på den nye serveren.
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du flytter databasene for Rapporteringstjenester for Microsoft SQL, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
842425 Slik flytter du en Rapporteringstjenester-database fra en datamaskin som kjører Rapporteringstjenester, til en annen datamaskin
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du flytter databasene for Microsoft Dynamics CRM 3.0 til en ny forekomst av Microsoft SQL Server, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
910044 Når du flytter Microsoft Dynamics CRM-databaser til en ny forekomst av SQL Server, kan ikke SQL Server-jobber opprettes
Egenskaper

Artikkel-ID: 917948 – Forrige gjennomgang: 01/14/2008 15:31:00 – Revisjon: 4.0

Microsoft Dynamics CRM 3.0

 • kbhowto kbmbsmigrate kbmbsadministration KB917948
Tilbakemelding