Bruke APIen IAttachmentSecurity til å bekrefte om et vedlegg betraktes som blokkert i Outlook

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Betainformasjon
I denne artikkelen diskuteres en betaversjon av et Microsoft-produkt. Informasjonen i denne artikkelen utgis som den er. Den kan endres uten varsel og er ikke bindende for Microsoft.

Microsoft tilbyr ingen formell kundestøtte for dette betaproduktet. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan få kundestøtte for en betaversjon, kan du lese dokumentasjonen som følger med betaproduktfilene. Du kan også sjekke webplasseringen der du lastet ned betaversjonen.
INNLEDNING
Microsoft Office Outlook 2007 inneholder en funksjon som blokkerer vedlegg som anses som usikre. Egendefinert kode kan spørre for å bekrefte om Outlook betrakter et bestemt vedlegg som blokkert. Koden gjør dette ved å bruke APIen IAttachmentSecurity.
Mer informasjon

Blokkerte vedlegg

Vedleggene som er blokkert av Outlook 2007, kan variere fra klient til klient. Hvilke vedlegg som er blokkert, avhenger av hvordan Outlook 2007 er konfigurert, og av policyer som administratoren har tatt i bruk.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Outlook blokkerer vedlegg, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
829982 Kan ikke åpne vedlegg i Microsoft Outlook

APIen IAttachmentSecurity viser IsAttachmentBlocked-funksjonen. Denne funksjonen analyserer et filnavn. Deretter rapporterer IsAttachmentBlocked-funksjonen om filen betraktes som blokkert av Outlook. Hvis filen er blokkert, vises eller indekseres den ikke i Outlook 2007.

Definisjon av APIen IAttachmentSecurity

DEFINE_GUID(IID_IAttachmentSecurity,			0xB2533636,			0xC3F3, 0x416f, 0xBF, 0x04, 0xAE, 0xFE, 0x41, 0xAB, 0xAA, 0xE2);#define MAPI_IATTACHMENTSECURITY_METHODS(IPURE) \MAPIMETHOD(IsAttachmentBlocked) \		(LPCWSTR pwszFileName, BOOL *pfBlocked) IPURE; DECLARE_MAPI_INTERFACE_(IAttachmentSecurity, IUnknown){    BEGIN_INTERFACE    MAPI_IUNKNOWN_METHODS(PURE)    MAPI_IATTACHMENTSECURITY_METHODS(PURE)};

Bruk av APIen IAttachmentSecurity

Dette grensesnittet kan hentes ved å kalle QueryInterface-funksjonen på MAPI-øktobjektet, og be om IID_IAttachmentSecurity. IsAttachmentBlocked returnerer "true" i "pfBlocked" hvis vedlegget betraktes som blokkert av Outlook, og blir derfor ikke vist eller indeksert i Outlook 2007.
HRESULT IsAttachmentBlocked(LPMAPISESSION lpMAPISession, LPCWSTR pwszFileName, BOOL* pfBlocked){	if (!lpMAPISession || !pwszFileName || !pfBlocked) return MAPI_E_INVALID_PARAMETER;	HRESULT hRes = S_OK;	IAttachmentSecurity* lpAttachSec = NULL;	BOOL bBlocked = false;	hRes = lpMAPISession->QueryInterface(IID_IAttachmentSecurity,(void**)&lpAttachSec);	if (SUCCEEDED(hRes) && lpAttachSec)	{		hRes = lpAttachSec->IsAttachmentBlocked(pwszFileName,&bBlocked);	}	if (lpAttachSec) lpAttachSec->Release();	*pfBlocked = bBlocked;	return hRes;}// IsAttachmentBlocked
OL2007 Outlook2007
Egenskaper

Artikkel-ID: 919199 – Forrige gjennomgang: 01/16/2015 09:19:15 – Revisjon: 1.0

  • Microsoft Office Outlook 2007
  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbexpertiseinter KB919199
Tilbakemelding