Feilmelding når du prøver å oppdatere en Microsoft Windows-basert datamaskin: "0x80070002"

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Teknisk oppdatering: 12. september 2006

Microsoft har utgitt en sikkerhetsveiledning (Microsoft Security Advisory) for IT-teknikere om dette problemet. Sikkerhetsveiledningen inneholder flere sikkerhetsrelaterte opplysninger om dette problemet. Hvis du vil vise sikkerhetsveiledningen, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
Symptom
Du kan få feilkoden 0x80070002 hvis du forsøker å oppdatere en Microsoft Windows-basert datamaskin ved hjelp av følgende Microsoft-verktøy:
 • Webområdet Windows Update
 • Webområdet Microsoft Update
 • Inventory Tool for Microsoft Updates (ITMU) for Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003
 • Software Update Services (SUS) 1.0
 • Windows Server Update Services (WSUS) 2.0
Årsak
I enkelte tilfeller kan du få feilkoden 0x80070002 hvis datamaskinen kjører et minifilterbasert produkt som bruker teknologien i Microsoft Filterbehandling. Filterbehandling kan returnere verdien STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND i stedet for verdien STATUS_OBJECT_PATH_NOT_FOUND. Derfor får du problemet som er nevnt i delen Symptom.

Obs!  Feilkoden 0x80070002 har andre årsaker. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du ser om du er berørt av dette problemet, kan du gå til delen Mer informasjon.
Løsning

Oppdateringsinformasjon for Microsoft Windows Server 2003

Du finner en løsning på dette problemet under Windows Update på webområdet Microsoft Update, og på webområdet Microsoft Download Center.

Hente pakkefilen

Følgende filer kan lastes ned fra Microsoft Download Center:
Windows Server 2003

Last nedLast ned oppdateringspakken for Windows Server 2003 (KB922582) nå.
Windows Server 2003 for Itanium-baserte systemer

Last nedLast ned oppdateringspakken for Windows Server 2003 for Itanium-baserte systemer (KB922582) nå.
Windows Server 2003 x64 Edition

Last nedLast ned oppdateringspakken for Windows Server 2003 x64 Edition (KB922582) nå.
Windows XP x64 Edition

Last nedLast ned oppdateringspakken for Windows XP x64 Edition (KB922582) nå.

Utgivelsesdato: 12. september 2006

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft har søkt etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet som bidrar til å forhindre at uvedkommende gjør endringer i filen.

Forutsetninger

For at du skal kunne bruke denne oppdateringen, må datamaskinen kjøre ett av følgende operativsystemer:
 • En 32-biters versjon av Windows Server 2003 med Service Pack 1 (SP1).
 • En Itanium-basert versjon av Windows Server 2003 med SP1
 • En versjon av Windows Server 2003 R2.
 • En x64-basert versjon av Windows.

Omstartskrav

Du må starte datamaskinen på nytt etter at du har installert denne hurtigreparasjonen.

Informasjon om erstatning av hurtigreparasjoner

Denne hurtigreparasjonen erstatter ingen andre hurtigreparasjoner.

Oppdateringsinformasjon for Microsoft Windows XP

Du finner en løsning på dette problemet under Windows Update på webområdet Microsoft Update, og på webområdet Microsoft Download Center.

Hente pakkefilen


Følgende fil kan lastes ned fra Microsoft Download Center:
Windows XP

Last nedLast ned oppdateringspakken for Windows XP (KB922582) nå.

Utgivelsesdato: 12. september 2006

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft har søkt etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet som bidrar til å forhindre at uvedkommende gjør endringer i filen.

Oppdateringsinformasjon for Microsoft Windows 2000

I Microsoft-policyen for støtte for livssyklus støtter Microsoft sikkerhetsoppdateringer gjennom fasen for vanlig støtte for produkter for forbrukere, maskinvare, multimedia og Microsoft Dynamics. Microsoft støtter også sikkerhetsoppdateringer gjennom fasen for utvidet støtte for produkter for bedrifter og utviklere. Disse sikkerhetsoppdateringene gjelder bare støttet oppdateringspakkenivå for disse produktene. For at du skal være sikker på at Windows Update skal fungere også fremover, og for at Microsofts kunder fortsatt skal være beskyttet, har Microsoft gitt ut en hurtigreparasjon og en sikkerhetsadvarsel for Windows 2000. Hvis du vil ha mer informasjon om Microsoft-policyen for støtte for livssyklus, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Hente den pakkede filen

Du finner en løsning på dette problemet under Windows Update på webområdet Microsoft Update, og på webområdet Microsoft Download Center.

Følgende filer kan lastes ned fra Microsoft Download Center:
Windows 2000
Last nedLast ned oppdateringen for Windows 2000-pakken (KB922582) nå.

Utgivelsesdato: 12. september 2006

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft har søkt etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet som bidrar til å forhindre at uvedkommende gjør endringer i filen.

Forutsetninger

For å kunne bruke denne pakken må datamaskinen kjøre Microsoft Windows 2000 med Service Pack 4 (SP4) og en hurtigreparasjon som beskrives i en av følgende Microsoft Knowledge Base-artikler:
891861 Oppdateringsdistribusjon 1 for Windows 2000 SP4 og kjente problemer
905590 Det finnes en hurtigreparasjon for å legge den nye Filterbehandling-funksjonen til på datamaskiner som kjører Windows 2000 Service Pack 4 (denne artikkelen kan være på engelsk)
Obs!  Du kan integrere 922582-hurtigreparasjonen på kildefiler for Windows 2000 SP4-installering. Dette må imidlertid gjøres før du integrerer oppdateringer som er beskrevet i delen om Windows 2000 i Microsoft Knowledge Base-artikkel 891861 og i Microsoft Knowledge Base-artikkel 905590. Dette må gjøres fordi hurtigreparasjonen integreres ved å bruke rekkefølgen først inn, sist ut.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan installasjonsprogrammet for Windows-pakker fungerer, går du til følgende Microsoft-webområde:Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
828930 Slik integrerer du programvareoppdateringer i kildefilene for Windows-installasjonen (denne artikkelen kan være på engelsk)

Omstartskrav

Du må starte datamaskinen på nytt etter at du har installert denne hurtigreparasjonen.

Informasjon om erstatning av hurtigreparasjoner

Denne hurtigreparasjonen erstatter ingen andre hurtigreparasjoner.
Status
Microsoft har bekreftet at dette er et problem for Microsoft-produktene som er oppført i delen Informasjonen i denne artikkelen gjelder.
Mer informasjon

Hvordan problemet som er beskrevet i delen Symptom berører installeringen av denne oppdateringen

Denne oppdateringen vil bli installert riktig selv om datamaskinen allerede er berørt av dette problemet. Det kan imidlertid hende at du ikke kan installere andre oppdateringer før du installerer denne oppdateringen.

Filterbehandling og minifiltre

Filterbehandling er en filterdriver for et filsystem fra Microsoft. Denne filterdriveren gjør det enklere for tredjeparter å utvikle filterdrivere. Filterbehandling løser mange av problemene med den eksisterende filterdrivermodellen. Filterbehandling kan kontrollere lasteordren gjennom en tilordnet altitude. Et minifilter er en filterdriver som er utviklet for Filterbehandling-modellen. Hvis du vil ha mer informasjon om filterdrivere for filsystemer, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Operativsystemer som Filterbehandling er tilgjengelig for

Filterbehandling er tilgjengelig i følgende Microsoft-operativsystemer:
 • Windows XP SP2
 • Windows Server 2003 SP1
 • Windows Server 2003 R2
 • Alle x64-basert versjoner av Windows
 • Windows 2000 SP4 og hurtigreparasjonen beskrives i en av følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:
  891861 Oppdateringsdistribusjon 1 for Windows 2000 SP4 og kjente problemer
  905590 Det finnes en hurtigreparasjon for å legge den nye Filterbehandling-funksjonen til på datamaskiner som kjører Windows 2000 Service Pack 4 (denne artikkelen kan være på engelsk)

Slik fastslår du om du har et minifilter installert

Gjør følgende for å fastslå om du har et minifilter installert:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn cmd og klikk deretter OK.
 2. Skriv inn fltmc.exe, og trykk deretter ENTER.
Det vil nå vises en liste over minifiltre eller over gamle filtre og minifiltre. Innholdet i listen er avhengig av hvilken versjon av Fltmc.exe som er installert på systemet.

I følgende eksempel vises et gammelt filter og minifiltre:
 Filternavn Antall Forekomster Ramme------------------------------ ------------------ --------TestLegacyFilter <gammelt>TestMiniFilter1 4 	 1TestMiniFilter2 0 	 0
I dette eksemplet er TestLegacyFilter et gammelt filter. TestMiniFilter1 og TestMiniFilter2 er minifiltre.

I følgende eksempel vises bare minifiltre:
Filternavn Antall Forekomster Ramme------------------------------ ------------------ --------TestMiniFilter1 4 	 1TestMiniFilter2 0 	 0
I dette eksempelet er TestMiniFilter1 og TestMiniFilter2 minifiltre.

Slik finner du ut om du berøres av dette problemet

Hvis du har oppdaget symptomene som er beskrevet i delen Symptom, og du har et minifilter installert på systemet, kan du være berørt av dette problemet.

Obs!  Vi anbefaler at du installerer denne oppdateringen selv om du ikke har noen minifiltre installert. Dette er fordi vi forventer økt bruk av filterteknologi med lanseringen av Microsoft Windows Vista. Hvis du installerer oppdateringen nå, vil du ikke berøres av dette problemet selv om du installerer et minifilterbasert produkt i fremtiden.

Programmer som installerer minifiltre

Mange firma jobber med minifilterbaserte produkter. Vi vet ikke hvor mange minifilterbaserte produkter som finnes på markedet. Minifilterteknologi brukes i utstrakt grad av virusprogrammer og krypteringsprogrammer. Teknologien brukes imidlertid også av en rekke andre programmer. For eksempel Microsoft File Server Resource Manager og Microsoft Data Protection Manager bruker minifilterteknologi.

Kjente minifiltre som forårsaker dette problemet

Det eneste minifilterbaserte programmet som vi foreløpig vet kan forårsake dette problemet, er Microsoft File Server Resource Manager (FSRM). FSRM er bare tilgjengelig i Windows Server 2003 R2 og i Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2.

Teknisk støtte for x64-baserte versjoner av Microsoft Windows

Hvis maskinvaren kom sammen med en Microsoft Windows x64-versjon som allerede var installert, tilbyr maskinvareprodusenten kundestøtte for Windows x64-versjonen. I dette tilfellet tilbyr maskinvareprodusenten støtte fordi en Windows x64-utgave fulgte med maskinvaren. Produsenten kan ha tilpasset installasjonen av Windows x64-utgaven ved å bruke unike komponenter. Blant de unike komponentene kan det være bestemte enhetsdrivere eller valgfrie innstillinger som optimaliserer ytelsen for maskinvaren. Så langt det er rimelig, hjelper Microsoft deg hvis du trenger teknisk hjelp med Windows x64-utgaven. Du må imidlertid kanskje kontakte produsenten direkte. Produsenten er best kvalifisert til å gi støtte for programvaren produsenten installerte på maskinvaren. Hvis du har kjøpt en Windows x64-versjon slik som Microsoft Windows Server 2003 x64 separat, kan du få kundestøtte fra Microsoft.

Hvis du vil ha produktinformasjon om Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, kan du gå til følgende Microsoft-webområde: Hvis du vil ha produktinformasjon om x64-baserte versjoner av Microsoft Windows Server 2003, kan du gå til følgende webområde for Microsoft:

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
824684 Beskrivelse av standardterminologien som brukes til å beskrive oppdateringer av Microsoft-programvare
Winx64 Windowsx64 64bit 64-bit
Eigenschappen

Artikel-id: 922582 - Laatst bijgewerkt: 03/19/2007 23:27:28 - Revisie: 2.6

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

 • kbwinserv2003presp2fix kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix kbfix atdownload kbqfe kberrmsg kbexpertisebeginner KB922582
Feedback