Du får en feilmelding når du forsøker å åpne en filtype som er blokkert ved hjelp av policyinnstillingene for registret i Excel 2010, Excel 2007 eller 2003

Symptom
Du kan ikke åpne en fil som er lagret i Microsoft Excel-format. I tillegg får du følgende feilmelding:
Du forsøker å åpne en filtype som er blokkert av en policyinnstilling for registret.

Du forsøker å åpne en filtype <<Filtype>> som er blokkert av innstillingene for utvidet filblokkering i Klareringssenter.
Hvis du får en lignende feilmelding når du prøver å lagre en fil, kan du se følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
945797 Du får en feilmelding når du forsøker å lagre en filtype som er blokkert ved hjelp av policyinnstillingene for registret i Excel 2007 eller 2003.
Årsak
Dette problemet kan oppstå hvis en administrator har lagt begrensninger på hva slags filtyper som kan åpnes i Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007 eller Microsoft Excel 2003. Dette gjøres ved at det angis en registernøkkel som begrenser disse funksjonene.

Som standard blokkeres følgende filtyper i Microsoft Excel 2010:
  • Excel 4-arbeidsbøker
  • Excel 4-regneark
  • Excel 3-regneark
  • Excel 2-regneark
  • Excel 4-Macrosheets og tilleggsfiler
  • Excel 3-Macrosheets og tilleggsfiler
  • Excel 2-Macrosheets og tilleggsfiler
I Excel 2010 kan registernøkkelen angis i Administrative maler for 2010 Microsoft Office system. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Excel 2010"-avsnittet i delen Mer informasjon.

I Excel 2007 kan registernøkkelen angis i Administrative maler for 2007 Microsoft Office system. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Excel 2007"-avsnittet i delen Mer informasjon.

For Excel 2003 gjør oppdatering 933666 at en administrator kan blokkere muligheten til å lagre eller åpne filer i Excel 2003. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se "Excel 2003"-avsnittet i delen Mer informasjon.

Som standard blokkeres følgende filer i Microsoft Office 2003 Service Pack 3:
  • Microsoft Excel 4.0diagrammer (.xlc)
  • DBF 2 (dBASE II) (.dbf)
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
938810 Informasjon om bestemte filformater som blokkeres etter at du installerer Office 2003 Service Pack 3
Løsning
Viktig Dette avsnittet, denne metoden eller denne oppgaven inneholder trinn som forteller deg hvordan du kan endre registret. Det kan imidlertid oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte. Sørg derfor for at du følger fremgangsmåtene nøye. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det, som en ekstra beskyttelse. Dermed kan du gjenopprette registret hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer og gjenoppretter registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322756 Slik sikkerhetskopierer og gjenoppretter du registret i Windows
Hvis du vil åpne filer som er blokkert av registret, kan du deaktivere begrensningen for åpning av presentasjoner som er blokkert ved hjelp av registerinnstillinger for Excel. Dette gjør du ved å klikke for å utvide delen for Excel-versjonen du bruker.

Excel 2010

Klikk her for å vise eller skjule detaljert informasjon

Excel 2007

Klikk her for å vise eller skjule detaljert informasjon

Excel 2003

Klikk for å vise eller skjule detaljert informasjon Obs!  Du kan også kontakte systemansvarlig for å endre innstillingen for gruppepolicy.
Mer informasjon

Begrense filer i Microsoft Excel

Excel 2010


Klikk her for å vise eller skjule detaljert informasjon