Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Du kan ikke skrive ut et sideområde fra en hvilken som helst e-postmelding i Outlook 2007

Symptom
Du prøver å skrive ut et sideområde fra en e-postmelding i Microsoft Office Outlook 2007. Det finnes imidlertid ikke noe Sideområde-alternativ i dialogboksen Skriv ut. Derfor kan du ikke skrive ut et sideområde. Du kan bare skrive ut hele meldingen.
Workaround
Bruk en av metodene som er beskrevet nedenfor, for å løse dette problemet.

Metode 1: Bruk Microsoft Office Word 2007

Kopier den delen av e-postmeldingen du vil skrive ut, lim inn denne teksten i Word 2007 og skriv deretter ut meldingen.

Metode 2: Bruk Internet Explorer til å skrive ut HTML-meldinger

Hvis e-postmeldingen er i HTML-format, skriver du ut meldingen i Internet Explorer. Slik gjør du:
 1. Åpne e-postmeldingen.
 2. På båndet klikker du Andre handlinger og deretter Vis i leser. Meldingen vises i Internet Explorer.
 3. Klikk Skriv utFil-menyen.

Metode 3: Lagre meldingen som et PDF-dokument eller et XPS-dokument

Lagre e-postmeldingene som et PDF-dokument (Portable Document Format) eller som et XPS-dokument (XML Paper Specification), og skriv deretter ut dokumentet fra det aktuelle programmet.

Obs!  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lagrer Outlook 2007-meldinger som et PDF- eller XPS-dokument, kan du se emnet Hva er nytt i Microsoft Office Outlook 2007 i hjelpen for Outlook 2007.

Følgende fil kan lastes ned fra Microsoft Download Center:
Last nedLast ned pakken SaveAsPDFandXPS.exe nå.

Hvis du vil lagre en e-postmelding som et PDF- eller XPS-dokument, gjør du følgende:
 1. Kopier e-postinnholdet til Word 2007 eller til Excel 2007.
 2. Klikk Microsoft Office-knappen, velg Lagre som, og klikk deretter PDF eller XPS.
 3. Skriv inn eller velg et navn for dokumentet eller arbeidsboken i Filnavn-listen.
 4. I Filtype-listen klikker du PDF eller XPS-dokument.
 5. Hvis du vil åpne filen med én gang etter at du har lagret den, klikker du for å merke av for Åpne fil etter publisering. Denne avmerkingsboksen er bare tilgjengelig hvis du har en PDF-leser eller et XPS-visningsprogram installert på datamaskinen.
 6. Klikk Standard (elektronisk publisering og utskrift) ved siden av Optimaliser for.
 7. Klikk OK, og klikk deretter Publiser.
Hvis du vil vise en PDF-fil, må du ha en PDF-leser installert på datamaskinen. Et eksempel på en slik leser er Acrobat Reader. Denne leseren er tilgjengelig fra Adobe Systems.Hvis du vil ha mer informasjon om Acrobat Reader, kan du gå til følgende webområde:Hvis du vil vise en fil i XPS-format, må du ha et visningsprogram. Du kan laste ned et gratis visningsprogram fra Nedlastinger-siden til Microsoft Office Online. Dette gjør du ved å gå til følgende Microsoft-webområde:
Mer informasjon
Informasjonen og løsningen i dette dokumentet representerer hvordan Microsoft Corporation for øyeblikket forholder seg til disse problemene, på publikasjonstidspunktet. Løsningen er tilgjengelig via Microsoft eller via en tredjepartsleverandør. Microsoft anbefaler ikke spesielt noen tredjepartsleverandør eller tredjepartsløsning som kan være beskrevet i denne artikkelen. Det kan også finnes andre tredjepartsleverandører eller tredjepartsløsninger som ikke er beskrevet i denne artikkelen. Siden Microsoft må følge endrede markedsvilkår, må ikke denne informasjonen tolkes som en forpliktelse av Microsoft. Microsoft kan ikke garantere for eller gå god for nøyaktigheten av enhver type informasjon eller løsning som presenteres av Microsoft eller av en tredjepartsleverandør som er nevnt.

Microsoft gir ingen garantier og utelukker alle representasjoner, garantier og betingelser, enten de er direkte, indirekte eller lovbestemt. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, representasjoner, garantier eller eiendomsrettigheter, overholdelse, tilfredsstillende betingelser, salgbarhet og egnethet for et bestemt formål, med hensyn til alle typer tjenester, løsninger, produkter eller alle andre materialer eller opplysninger. Microsoft kan ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for en tredjepartsløsning som er nevnt i denne artikkelen.

I Outlook 2007 er den eneste endringen i utskriftsvirkemåte fra tidligere versjoner av Outlook, knyttet til HTML-meldinger. I tidligere versjoner av Outlook ble HTML-meldinger skrevet ut ved hjelp av utskriftsmotoren fra Internet Explorer. For meldinger i ren tekst og rikt tekstformat bruker imidlertid Outlook 2003 sin egen utskriftsmotor. Du ser samme virkemåte som i Outlook 2007. Følgende tabell oppsummerer funksjonene for utskriftsområde i Outlook.
Outlook-versjonMeldingsformatFunksjon for utskriftsområde
2007HTMLNei
2007RTFNei
2007Ren tekstNei
2003 (og tidligere)HTMLJa
2003 (og tidligere)RTFNei
2003 (og tidligere)Ren tekstNei
OL2007 Outlook2007
Egenskaper

Artikkel-ID: 924141 – Forrige gjennomgang: 04/24/2008 12:44:47 – Revisjon: 6.0

Microsoft Office Outlook 2007

 • kbtshoot kbprint kbexpertisebeginner kbprb KB924141
Tilbakemelding