Beskrivelse av sikkerhetsoppdateringen av Content Management Server 2002 Service Pack 2: 10.04.07

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
INTRODUKSJON
Microsoft har gitt ut sikkerhetsbulletin MS07-018. Sikkerhetsbulletinen inneholder all relevant informasjon om sikkerhetsoppdateringen for Microsoft Content Management Server 2002 Service Pack 2 (SP2). Informasjonen inkluderer informasjon om filmanifest og alternativer for distribusjon. Hvis du vil se hele sikkerhetsbulletinen, kan du gå til ett av følgende Microsoft-webområder, avhengig av om du er en hjemmebruker eller en IT-tekniker: Denne sikkerhetsoppdateringen er tilgjengelig for disse språkversjonene av Content Management Server 2002 SP2:
 • Engelsk
 • Fransk
 • Tysk
 • Japansk

Problemer som denne sikkerhetsoppdateringen løser

I tillegg til problemene som er beskrevet i sikkerhetsbulletinen, løser denne sikkerhetsoppdateringen problemene som er beskrevet i følgende Microsoft Knowledge Base-artikler:
887574 REPARASJONSFIL: Det kan hende at du får feilmeldingen "OutOfMemoryException" når du foretar en forhåndsvisning av Site Deployment Import i Content Management Server 2002 (denne artikkelen kan være på engelsk)
912356 REPARASJONSFIL: Det kan hende at webserveren slutter å svare når du prøver å generere en kanalbane ved å bruke MCMS API i Content Management Server 2002 (denne artikkelen kan være på engelsk)
913072 REPARASJONSFIL: Importen kan mislykkes når du prøver å importere enkelte SDO-pakkefiler i MCMS 2002 Service Pack 1a (denne artikkelen kan være på engelsk)
913400 REPARASJONSFIL: Du får en feilmelding når du prøver å bruke modusen for SQL-godkjenning i DCA (Database Configuration Application) etter at du har installert Content Management Server 2002 Service Pack 2 (denne artikkelen kan være på engelsk)
913401 REPARASJONSFIL: Hvis du prøver å utføre en eksportoperasjon for områdedistribusjon til SQL Server 2005, mislykkes eksportoperasjonen i Content Management Server 2002 Service Pack 2 (denne artikkelen kan være på engelsk)
913554 REPARASJONSFIL: Du kan ikke lenger slette en hyperkobling ved å tømme adressefeltet for hyperkoblingen etter at du har installert Content Management Server 2002 Service Pack 2 (denne artikkelen kan være på engelsk)
913706 REPARASJONSFIL: Vedlegget lagres som en uadministrert kobling når filnavnet inneholder en bokstav med grav aksent i MCMS 2002 Service Pack 2 og i MCMS 2002 Service Pack 1a (denne artikkelen kan være på engelsk)
914195 REPARASJONSFIL: MCMS Template Explorer forsvinner fra Visual Studio .NET 2003 når du har installert Microsoft Content Management Server 2002 Service Pack 2 (denne artikkelen kan være på engelsk)
914782 REPARASJONSFIL: En tilbakesending fungerer ikke når du bruker Mozilla Firefox eller Netscape Navigator i Content Management Server 2002 Service Pack 2 (denne artikkelen kan være på engelsk)
916114 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 2 for Content Management Server 2002: 03.08.06 (denne artikkelen kan være på engelsk)
917509 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 2 for Content Management Server 2002: 30.03.06 (denne artikkelen kan være på engelsk)
919841 REPARASJONSFIL: Feil versjon av filen Nrdhtml.dll ble installert etter at du brukte hurtigreparasjonen for Content Management Server 2002 som er beskrevet i KB-artikkel 913706 (denne artikkelen kan være på engelsk)
921300 REPARASJONSFIL: Det kan hende at du ikke ser deler av et webområde etter at du importerer en SDO-fil som inneholder oppdateringer til koblede oppføringer i MCMS 2002 Service Pack 2 (denne artikkelen kan være på engelsk)
921930 REPARASJONSFIL: Feilmelding når du gjengir en plassholder i redigeringsmodus og når du endrer fokus fra et webleservindu i Internet Explorer til et annet åpent vindu i MCMS 2002: "Forventet dataobjekt" (denne artikkelen kan være på engelsk)
923755 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakke utgitt etter Service Pack 2 for Content Management Server 2002: 08.08.06 (denne artikkelen kan være på engelsk)
927508 Feilmelding når du bruker et egendefinert program for webområdedistribusjon i Content Management Server 2002: "Memory could not be read/written at address" (denne artikkelen kan være på engelsk)

Omstartskrav

Hvis du installerer denne sikkerhetsoppdateringen manuelt, må du starte datamaskinen på nytt.

Obs!  Hvis denne sikkerhetsoppdateringen installeres fra en av følgende kilder, trenger du ikke å starte datamaskinen på nytt:
 • Microsoft Update
 • Microsoft Office Update

Kjente problemer

Det har oppstått et problem med sikkerhetsoppdateringen. Dette problemet berører distribusjoner der du bruker en tilpasset installasjonsbane for å installere Content Management Server 2002. Sikkerhetsoppdateringen skriver over registerverdiene for den tilpassede installasjonsplasseringen ved å bruke standardinstallasjonsbanene for Content Management Server 2002-filer.

Eksempel på scenario der dette gjelder:

Content Management Server 2002 installeres sammen med følgende:
 1. Service Pack 2
 2. Den nyeste programvareoppdateringen (MS07-018)
Filer for Content Management Server 2002 installeres også på en ikke-standard bane.

Symptom 1

Når du distribuerer et webområde fra en ekstern datamaskin, får du følgende melding:
Feil: 1002 Description: The XML parser could not parse the file it was given. Alvorlighetsgrad: 5 Source: Kilde: GrammarParserC.dll aegrammarparser.cpp 319 Debug info: System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80010105): Det oppstod en unntaksfeil på serveren. Ved Microsoft.ContentManagement.Interop.NRXMLMarshaler.NRXMLStubClass.ProcessRequest(String bstrRemoteMachineAddress, String bstrRequestXML) ved Microsoft.ContentManagement.SiteDeployment.cmsxmlstub.Page_Load(Object sender, EventArgs e) Ekstra info: Klientkilde: CExProgress::ProcessPackage Recommended Action:

Symptom 2

Site Manager starter ikke. Når en bruker prøver å starte Site Manager på serveren der Content Management Server 2002 er installert, får brukeren følgende feilmelding:
Failed to load satellite DLL 'C:\Program Files\Microsoft Content Management Server\Shared Files\NRMsgRes.dll. Please reinstall or repair the product

Symptom 3

Database Configuration Application starter ikke. Hvis en administrator for Content Management Server prøver å kjøre Database Configuration Application etter at oppdateringen er installert, kan ikke programmet kjøre.

Symptom 4

Det mangler bilder på sidene i Content Management Server. Når du finner en side for Content Management Server som inneholder bilder, vises det bare en rød X der bildene skulle ha vært.

Symptom 5

Det er registrert feil informasjon i hendelsesloggene for Content Management Server.

Løsning

For å omgå disse problemene kan du vise verdiene i følgende registernøkler for å se om banen er endret til standard installasjonsbane for Content Management Server.

AdvarselDet kan oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte ved hjelp av Registerredigering eller en annen metode. Disse problemene kan føre til at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft garanterer ikke at disse problemene kan løses. Endre registret på eget ansvar.

Obs!  Standard installasjonsbane for Content Management Server er:
C:\Programfiler\Microsoft Content Management Server
Hvis bare serverdelen av Content Management Server er installert:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NCompass\CmsInstallLocation
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NCompass\SatelliteDLL
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NCompass\Resolution Content Server\dir
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NCompass\Resolution Content Server\Database Manager\PhysicalExecPrefix
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NCompass\Resolution Content Server\Database Manager\PhysicalReadPrefix
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\MCMS\EventMessageFile
Bare datamaskiner som har installert klienten, har følgende registernøkler:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NCompass\NCompass Resolution Client\Dir
Bare datamaskiner som har Site Stager installert, har følgende registernøkler:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NCompass\Staging Server\ExePath
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NCompass\Staging Server\LogsDirectory


Alle banene du ser i disse nøklene, må endres til banen der filene for Content Management Server er installert. Gjør for eksempel følgende hvis filene for Content Management Server er installert på C:\CMSInstall:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn regedit, og velg deretter OK.
 2. Utvid HKEY_LOCAL_MACHINE, og utvid deretter SOFTWARE.
 3. Klikk registernoden NCompass.
 4. I den høyre ruten dobbeltklikker du verdien REG_SZmed navnet CmsInstallLocation.
 5. Erstatt C:\Programfiler\Microsoft Content Management Server ved å bruke den tilpassede installasjonsbanen.

  Obs!  I dette eksempelet representerer plassholderen C:\CMSInstall installasjonsplasseringen. Men installasjonsplasseringen kan være en annen.
 6. Gjenta denne fremgangsmåten for hver nøkkel som er vist tidligere i denne delen.
cms2002 cms2k2 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service dos content management server office security patch performance reliability update download 2002 fix
Egenskaper

Artikkel-ID: 924429 – Forrige gjennomgang: 01/16/2015 01:52:59 – Revisjon: 5.5

Microsoft Content Management Server 2002 Service Pack 2

 • kbnosurvey kbarchive kbcontentmgtserv2002presp3fix kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB924429
Tilbakemelding