Behandle maler i 2007 Office-programmer

Hvis du vil ha en Microsoft Office 2003-versjon av denne artikkelen, kan du se 889495 (denne artikkelen kan være på engelsk).


Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du endrer registret. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du foretar endringer i det. Du må vite hvordan du gjenoppretter registret i tilfelle det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter og endrer registret, kan du lese følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse av Microsoft Windows-registret
INNLEDNING
Denne artikkelen beskriver de ulike maltypene og plasseringene til maler i 2007 Microsoft Office-programmer. I tillegg inneholder denne artikkelen informasjon om registerinnstillingene som bestemmer hvor du finner egendefinerte maler.
Mer informasjon
2007 Office-programmer lagrer alle nye, egendefinerte maler du oppretter. Et 2007 Office-program søker i én av følgende plasseringer etter malene som tilhører dette programmet:
 • Filplasseringen for brukermaler
 • Filplasseringen for arbeidsgruppemaler
 • Filplasseringen for annonserte og installerte maler
 • Filplasseringen for ikke-filbaserte maler

Filplasseringen for brukermaler

Nyopprettede eller nylig endrede maler lagres i en mappe i profilkatalogen. Mappene som finnes under profilen din, inneholder konfigurasjonsinnstillinger og -alternativer. Disse mappene inneholder alt som kreves for en sentral brukerprofil.

Som standard lagres brukermalfiler på følgende sted:
C:\Documents and Settings\brukernavn\Application Data\Microsoft\Templates
Obs!  Du kan endre plasseringen til brukermalfiler.

Endre plasseringen der maler lagres

Du kan bruke Microsoft Office Word 2007 til å endre plasseringen der de nye malene lagres. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:

Obs!  Hvis du bruker Word 2007 til å endre plasseringen der de nye malene lagres, kan du også endre plasseringen der alle 2007 Office-programmaler lagres.
 1. Start Word 2007.
 2. Klikk Microsoft Office-knappen, og klikk deretter Alternativer for Word.
 3. Klikk Avansert.
 4. Under Generelt klikker du Filplassering.
 5. Klikk Brukermaler, og klikk deretter Endre.
 6. I dialogboksen Endre plassering endrer du innstillingene i Mappenavn-listen eller Søk i-listen, til mappen der du vil lagre de nye malene. Klikk deretter OK.
 7. Klikk OK eller Lukk for å lukke dialogboksen Alternativer.
Den endrede banen registreres i Windows-registret. Banen brukes neste gang du vil lagre en ny mal. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Endringer i Windows-registerinnstillingene for filplasseringen av brukermaler og for filplasseringen av arbeidsgruppemaler.

Obs!  Systemansvarlig kan endre plasseringen der de nye malene lagres ved å bruke policymalene som finnes i 2007 Microsoft Office Resource Kit. Kontakt systemansvarlig for mer informasjon.

Du kan også opprette egendefinerte kategorier som vises i dialogboksen Maler, ved å opprette en ny mappe i Maler-mappen i profilen. Kategorier med samme navn som en ny mappe, vises i dialogboksen Maler. Ved hjelp av disse kategoriene kan du kategorisere de nye malene i enda større grad.

Følgende malalternativer er tilgjengelige når du klikker Microsoft Office-knappen, og deretter klikker Ny.

Obs!  Flere maler er tilgjengelige under Microsoft Office Online.
I Access 2007
 • Tom database
I Excel 2007
 • Installerte maler
 • Mine maler
 • Ny fra eksisterende
 • Tom og ny
I PowerPoint 2007
 • Installerte maler
 • Mine maler
 • Ny fra eksisterende
 • Tom og ny
 • Installerte temaer
I Word 2007
 • Installerte maler
 • Tom og ny
 • Mine maler
 • Ny fra eksisterende
Obs!  Microsoft Office Publisher 2007 og Microsoft Office SharePoint Designer 2007 bruker ikke det samme brukergrensesnittet som 2007 Office-programmene som er oppført ovenfor.
I Publisher 2007
 • Klikk NyFil-menyen, og klikk deretter én av publikasjonstypene.
I SharePoint Designer 2007
 • Klikk NyFil-menyen, og klikk deretter én av malene.

Filplasseringen for arbeidsgruppemaler

Malene som lagres på denne plasseringen, er stort sett de samme som malene som lagres i filplasseringen for brukermaler. Denne plasseringen er imidlertid som regel en delt mappe på en nettverksstasjon.

Obs!  Det kan hende systemansvarlig angir en delt plassering som en kilde der du kan finne maler som brukes i arbeidsgruppen eller i firmaet. Filplasseringen for arbeidsgruppemaler er vanligvis en skrivebeskyttet, delt mappe.

I tillegg til å søke etter eksisterende maler i den standard filplasseringen for brukermaler, vil 2007 Office-programmer søke etter flere maler i filplasseringen for arbeidsgruppemaler.

Hvis du vil ha mer informasjon om filplasseringen for arbeidsgruppemaler og hvordan du deler en mal med arbeidsgruppen eller firmaet, kan du kontakte systemansvarlig.

Filplasseringen for annonserte og installerte maler

Annonserte maler er malene som finnes i 2007 Office-programmene. Disse malene vises i dialogboksen Maler. Avhengig av 2007 Office-installasjonstypen, kan det hende ikke alle malene er installert på datamaskinen. Hvert 2007 Office-program viser imidlertid malene slik de er tilgjengelige i dialogboksen Maler.

Når du velger en mal, fastslår 2007 Office-programmet om malen er installert. Hvis malen er installert, åpnes det et nytt dokument basert på malen. Hvis malen er annonsert, men ikke installert, ber programmet deg om å installere malen.

Du kan fjerne installerte maler for Publisher 2007 ved å starte 2007 Office-installasjonsprogrammet. Deretter angir du malgruppen til Installeres ved første kjøring. Dette fjerner malene fra datamaskinen. Deretter blir malene annonserte maler igjen. Microsoft Office Access 2007 tillater ikke annonsering av maler. Malene kan imidlertid angis til Ikke tilgjengelig i Access 2007. De andre 2007 Office-programmene viser ikke maler som en separat komponent.

Som standard blir alle maler som er installert med Microsoft Office, installert i følgende mappe:
C:\Programfiler\Microsoft Office\Maler\Språk-ID
Obs! Språk-ID er en firesifret kode som representerer språktypene som er installert. Den engelske (USA) versjonen av 2007 Office installerer for eksempel en 1033-mappe. Den arabiske versjonen installerer en 1025-mappe. Den tyske versjonen installerer en 1031-mappe. 2007 Office-programmer støtter mange andre språk. I tillegg kan flere språk være installert samtidig. Du kan derfor ha en Maler-mappe som inneholder flere språk-ID-mapper.

Filplasseringen for ikke-filbaserte maler

2007 Office-programmer bruker ikke-filbaserte maler til å opprette nye arbeidsbøker, dokumenter, databaser og lysbilder. Som navnet antyder, finnes det ingen fysisk mal som disse spesialfilene opprettes fra. Hvert 2007 Office-program har informasjonen som kreves for å opprette en ny fil av riktig type.

Hvis for eksempel den globale Word-malen (Normal.dotm) brukes til å opprette et tomt dokument, bruker Word innstillingene som er lagret internt i den, til å opprette et nytt, tomt dokument.

Endringer i Windows-registerinnstillingene for filplasseringen av brukermaler og for filplasseringen for arbeidsgruppemaler

Advarsel!  Det kan oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte ved hjelp av Registerredigering eller en annen metode. Disse problemene kan føre til at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft garanterer ikke at disse problemene kan løses. Registerendring skjer på eget ansvar.

2007 Office-programmer bruker to registernøkler til å registrere filplasseringen for brukermaler og filplasseringen for arbeidsgruppemaler. Begge innstillinger registreres i følgende registernøkkel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common\General
Plasseringen for brukermaler lagres i strengverdien
UserTemplates
.

Plasseringen for arbeidsgruppemaler lagres i strengverdien
SharedTemplates
.

Disse strengverdiene finnes ikke før du foretar en endring i standardplasseringene for de egendefinerte malene. Som standard søker alle 2007 Office-programmer etter sine installerte maler. Derfor kreves det ingen strengverdi for 2007 Office-programmer.

Hvis du endrer filplasseringen for brukermaler til standardplasseringen som er beskrevet under Filplasseringen for brukermaler, slettes strengverdien
UserTemplates
fra registret. Hvis du imidlertid endrer filplasseringen for arbeidsgruppemaler til standardplasseringen, beholdes strengverdien
SharedTemplates
i registret.
PPT2007 PowerPoint2007 XL2007 Excel2007 WD2007 Word2007 Office2007 OFF2007 Office 2007 SPD2007 PUB2007 OL2007
Egenskaper

Artikkel-ID: 924460 – Forrige gjennomgang: 02/21/2007 17:31:00 – Revisjon: 2.0

Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Office Word 2007

 • kbhowto kbinfo kbtemplate kbexpertisebeginner KB924460
Tilbakemelding