Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Virkemåten ved redusert funksjonalitetsmodus i Windows Vista

INNLEDNING
Denne artikkelen diskuterer virkemåten ved redusert funksjonalitetsmodus i Windows Vista. Windows Vista kan gå inn i redusert funksjonalitetsmodus hvis et av følgende forhold er til stede:
 • Du aktiverer ikke Windows Vista innen den angitte aktiveringsperioden.
 • Du endrer datamaskinens maskinvare slik at Windows Vista fastslår at det kjører på en annen datamaskin. Du aktiverer heller ikke Windows Vista innen gyldighetsperioden for ny aktivering. For fullstendige Windows Vista-produkter eller for OEM-produkter (Original Equipment Manufacturer) for Windows Vista er gyldighetsperioden for ny aktivering tre dager. For volumlisensierte Windows Vista-produkter er denne gyldighetsperioden for ny aktivering 30 dager.

  Obs!  Denne situasjonen kalles "utenfor toleransegrensen".
 • Du kjører en versjon av Windows Vista som WGA-tjenesten (Windows Genuine Advantage) oppfatter som en "ikke-genuin" versjon av Windows Vista.
Mer informasjon
Windows Vista har følgende typer redusert funksjonalitetsmodus:
 • Redusert funksjonalitetsmodus av typen utenfor gyldighetsperioden
 • Redusert funksjonalitetsmodus av typen ikke-genuin

Redusert funksjonalitetsmodus av typen utenfor gyldighetsperioden

Windows Vista går inn i redusert funksjonalitetsmodus av typen utenfor gyldighetsperioden hvis et av følgende forhold er til stede:
 • På et salgseksemplar av Windows Vista
  • Du aktiverer ikke Windows Vista innen 30 dager etter at du har installert Windows Vista.
  • Du aktiverer ikke Windows Vista på nytt innen tre dager etter at du har byttet ut en viktig maskinvarekomponent i datamaskinen.
 • På et OEM-eksemplar av Windows Vista
  • Du aktiverer ikke Windows Vista innen tre dager etter at du har endret datamaskinens hovedkort til et hovedkort som ikke er et OEM-hovedkort.
 • På en bedrifts- eller organisasjonsversjon av Windows Vista som bruker Key Manager Service (KMS)
  • Du aktiverer ikke Windows Vista innen 30 dager etter at du har installert Windows Vista.
  • Du fornyer ikke Windows Vista-aktivering innen 210 dager for en tidligere Windows Vista-aktivering.
  • Du aktiverer ikke Windows Vista innen 30 dager etter at du har byttet ut harddisken i datamaskinen.
 • På en bedrifts- eller organisasjonsversjon av Windows Vista som bruker en Multiple Activation Key (MAK)
  • Du aktiverer ikke Windows Vista innen 30 dager etter at du har installert Windows Vista.
  • Du aktiverer ikke Windows Vista på nytt innen 30 dager etter at du har byttet ut en viktig maskinvarekomponent i datamaskinen.

Aktiviteter som er tilgjengelige

Hvis Windows Vista kjører i redusert funksjonalitetsmodus av typen utenfor gyldighetsperioden, kan du utføre følgende handlinger:
 • Aktivere Windows Vista

  Du kan aktivere Windows Vista-produktnøkkelen.
 • Utføre skript eksternt for Windows Vista

  Du kan bruke WMI (Windows Management Instrumentation) til å kjøre skript på datamaskinen fra en ekstern plassering.
 • Endre produktnøkkelen

  Du kan endre Windows Vista-produktnøkkelen.
 • Logge på i én time
  • Du kan logge deg på Windows Vista i én time for å få en ny produktnøkkel eller for å få tilgang til data på den lokale datamaskinen.
  • Du kan bruke de fleste funksjonene som er tilgjengelige i Windows Vista.
  • Du kan aktivere Windows Vista-produktnøkkelen.
  • Du kan få ekstern tilgang til en delt nettverksplassering.
 • Forbli pålogget

  Hvis du allerede er logget på Windows Vista, kan du forbli logget på. Windows Vista logger deg ikke av datamaskinen.
 • Kjøre Windows Vista i sikkermodus

  Du kan starte datamaskinen i sikkermodus i Windows Vista for å få tilgang til lokale data. Windows Vista logger deg ikke av datamaskinen.

Aktiviteter som er utilgjengelige

Hvis Windows Vista kjører i redusert funksjonalitetsmodus av typen utenfor gyldighetsperioden, kan du ikke utføre følgende handlinger:
 • Spille innebygde spill

  Spill som følger med Windows Vista, er utilgjengelige i redusert funksjonalitetsmodus.
 • Bruke Premium-funksjoner

  Premium-funksjoner i Windows Vista, for eksempel Aero Glass, ReadyBoost og BitLocker, er utilgjengelige i redusert funksjonalitetsmodus.
 • Logge deg på i mer enn én time

  I redusert funksjonalitetsmodus kan du bare være logget på Windows Vista i én time.

Redusert funksjonalitetsmodus av typen ikke-genuin

Windows Vista går inn i redusert funksjonalitetsmodus av typen ikke-genuin hvis et av følgende forhold er til stede:
 • WGA-programmet oppdager en blokkert produktnøkkel eller en forfalsket produktnøkkel.
 • WGA-programmet oppdager feil binærfiler for aktivering eller endrede binærfiler for aktivering.
 • Windows Vista er i redusert funksjonalitetsmodus av typen utenfor gyldighetsperioden.

Aktiviteter som er tilgjengelige

Hvis Windows Vista kjører i redusert funksjonalitetsmodus av typen ikke-genuin, kan du utføre følgende handlinger:
 • Bruke Windows Vista-funksjoner

  Du kan bruke de fleste funksjonene som er tilgjengelige i Windows Vista.
 • Aktivere Windows Vista

  Du kan aktivere Windows Vista-produktnøkkelen.
 • Endre produktnøkkelen

  Du kan endre Windows Vista-produktnøkkelen.
 • Logge på uten en tidsbegrensning for å utføre bestemte aktiviteter

  Du kan logge deg på Windows Vista uten begrensningen på én time for å få en ny produktnøkkel eller få tilgang til lokale data.

Aktiviteter som er utilgjengelige

Hvis Windows Vista kjører i redusert funksjonalitetsmodus av typen ikke-genuin, kan du ikke utføre følgende handlinger:
 • Bruke bestemte Windows Vista-funksjoner

  Funksjonene Aero Glass og Windows ReadyBoost, som leveres med Windows Vista, er utilgjengelige i redusert funksjonalitetsmodus.
 • Få tak i noe innhold fra Microsoft

  Premium-innhold fra Microsoft Download Center er utilgjengelig i redusert funksjonalitetsmodus.
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du avslutter redusert funksjonalitetsmodus, kan du lese følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
925616 Feilmelding når du starter Windows Vista: Aktiveringsperioden er utløpt
Egenskaper

Artikkel-ID: 925582 – Forrige gjennomgang: 03/19/2007 23:29:00 – Revisjon: 1.4

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition

 • kbhowto kbinfo kbsetup kbexpertisebeginner KB925582
Tilbakemelding