Du får en kodek-feilmelding, eller du får lyd, men ikke bilde når du spiller mediefiler i Windows Media Player 11

Symptom
Når du forsøker å spille av en videofil i Windows Media Player 11, spilles ikke videoen av. Lyden spilles imidlertid av.

Når du forsøker å spille av en lydfil eller videofil i Windows Media Player 11, kan det også hende at du får en feilmelding lik en av følgende:
Kan ikke spille av filen fordi den nødvendige videokodeken ikke er installert på datamaskinen.
Kan ikke spille av, brenne, rippe eller synkronisere filen fordi en nødvendig lydkodek ikke er installert på datamaskinen.
Det kreves en kodek for å kunne spille av denne filen. Klikk Hjelp på web for å finne ut om denne kodeken er tilgjengelig for nedlasting fra World Wide Web.
Ugyldig filformat.
Årsak
Dette problemet oppstår hvis en kodek som er nødvendig for å spille av filen, ikke er installert på datamaskinen.
Løsning
Du løser dette problemet ved å konfigurere Windows Media Player til å laste ned kodeker automatisk. Du gjør dette ved å følge denne fremgangsmåten i Windows Media Player 11:
 1. Klikk AlternativerVerktøy-menyen.
 2. I kategorien Spiller klikker du for å merke av for Last ned kodeker automatisk, og deretter klikker du OK.
 3. Prøv å spille av filen. Hvis du blir bedt om å installere kodeken, klikker du Installer.
Hvis du fremdeles ikke kan spille filen riktig, kan du prøve fremgangsmåten under Avansert feilsøking. Hvis du ikke har god forståelse for avansert feilsøking, er det kanskje best å be noen om hjelp eller ta kontakt med brukerstøtte. Hvis du vil vite hvordan du kan kontakte kundestøtte, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Avansert feilsøking

Følgende fremgangsmåte er ment for avanserte databrukere.

Finn og installer kodeken. Du gjør dette ved å følge denne fremgangsmåten i Windows Media Player 11:
 1. Finn ut om kodeken er installert på datamaskinen du bruker til å spille av filen. Slik gjør du dette:
  1. Under Avspilling høyreklikker du filen du forsøker å spille av, og deretter klikker du Egenskaper.
  2. Klikk kategorien Fil, noter deg kodekene som er angitt under Lydkodek og Videokodek, og klikk deretter OK. Hvis følgende betingelser er oppfylt, kan du gå til trinn 2.
   • Ingen lydkodek er angitt.
   • Ingen videokodek er angitt.
  3. Klikk Om Windows Media PlayerHjelp-menyen.
  4. Klikk hyperkoblingen Informasjon om kundestøtte.
  5. Hvis du forsøker å spille av en lydfil, kan du fastslå om lydkodeken du noterte deg i trinn 1b, vises under Lydkodeker. Hvis du forsøker å spille av en videofil, kan du fastslå om videokodeken eller lydkodeken du noterte deg i trinn 1b, vises under Videokodeker. Hvis kodeken ikke vises, kan du gå til trinn 2.
  6. Prøv å installere kodeken på nytt. Hvis du ikke kan installere kodeken på nytt, kan du gå til trinn 2.
  7. Prøv å spille av filen. Hvis du kan spille av filen, hopper du over trinn 2 og 3.
 2. Installer kodeken. Slik gjør du dette:
  1. Hvis du får en feilmelding når du forsøker å spille av filen, kan du klikke Hjelp på web. Hvis du ikke får en feilmelding når du forsøker å spille av filen, kan du gå til trinn 3.
  2. På Microsofts webområde klikker du koblingen til webområdet Wmplugins. Hvis denne koblingen ikke vises, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
  3. Følg instruksjonene på webområdet for å laste ned og installere kodeken for filen. Hvis webområdet ikke finner en kodek for filen automatisk, og hvis en av følgende betingelser er oppfylt, kan du gå til trinn 3:
   • Du noterte deg ikke en kodek i trinn 1b.
   • Du finner ikke kodeken som du noterte deg i 1b, på webområdet.
  4. Prøv å spille av filen. Hvis du kan spille av filen, hopper du over trinn 3.
 3. Få tak i kodeken fra en tredjepartsleverandør.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kontakter en tredjepartsleverandør, kan du lese følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
  65416 Kontaktinformasjon for maskinvare- og programvareleverandør, A-K (denne artikkelen kan være på engelsk)

  60781 Kontaktinformasjon for maskinvare- og programvareleverandør, L-P (denne artikkelen kan være på engelsk)

  60782 Kontaktinformasjon for maskinvare- og programvareleverandør, Q-Å (denne artikkelen kan være på engelsk)
Obs!  Hvis du bruker Windows Media Player i et miljø som styres av en nettverksansvarlig, kan det hende at du må kontakte den nettverksansvarlige for å laste ned og installere kodeken.
Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon om kodeker, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:Informasjonen og løsningen i dette dokumentet representerer hvordan Microsoft Corporation for øyeblikket forholder seg til disse problemene, på publikasjonstidspunktet. Løsningen er tilgjengelig via Microsoft eller via en tredjepartsleverandør. Microsoft anbefaler ikke spesielt noen tredjepartsleverandør eller tredjepartsløsning som kan være beskrevet i denne artikkelen. Det kan også finnes andre tredjepartsleverandører eller tredjepartsløsninger som ikke er beskrevet i denne artikkelen. Siden Microsoft må følge endrede markedsvilkår, må ikke denne informasjonen tolkes som en forpliktelse av Microsoft. Microsoft kan ikke garantere for eller gå god for nøyaktigheten av enhver type informasjon eller løsning som presenteres av Microsoft eller av en tredjepartsleverandør som er nevnt.

Microsoft gir ingen garantier og utelukker alle representasjoner, garantier og betingelser, enten de er direkte, indirekte eller lovbestemt. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, representasjoner, garantier eller eiendomsrettigheter, overholdelse, tilfredsstillende betingelser, salgbarhet og egnethet for et bestemt formål, med hensyn til alle typer tjenester, løsninger, produkter eller alle andre materialer eller opplysninger. Microsoft kan ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for en tredjepartsløsning som er nevnt i denne artikkelen.
wmp11 wmp 11
Egenskaper

Artikkel-ID: 926373 – Forrige gjennomgang: 11/23/2007 14:41:00 – Revisjon: 3.0

Microsoft Windows Media Player 11

 • kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbresolve KB926373
Tilbakemelding