HURTIGREPARASJON: Konfigurasjonsprogrammet for et program kjører ikke, og registernøkkelen RunOnceEx fjernes når du starter en datamaskin på nytt som kjører Internet Explorer 7

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Symptom
La oss se på følgende scenario:
  • Du installerer Windows Internet Explorer 7 på en datamaskin.
  • Deretter installerer du et annet program på datamaskinen.
  • Installasjonsprogrammet for det andre programmet angir at registernøkkelen
    RunOnceEx
    skal kjøre et konfigurasjonsprogram neste gang datamaskinen startes.
I dette scenariet kjører ikke konfigurasjonsprogrammet for det andre programmet når du starter datamaskinen på nytt. I tillegg fjernes registernøkkelen
RunOnceEx
.
Årsak
Når en datamaskin har Internet Explorer 7 installert, behandler ikke Iernonce.dll registernøkkelen
RunOnceEx
.
Løsning

Informasjon om sikkerhetsoppdatering

Hvis du vi løse dette problemet, må du installere den seneste kumulative sikkerhetsoppdateringen for Internet Explorer. Hvis du vil installere de seneste oppdateringene, kan du gå til følgende Microsoft-webområde: Hvis du vil ha mer teknisk informasjon om den seneste kumulative sikkerhetsoppdateringen for Internet Explorer, kan du gå til følgende Microsoft-webområde: Obs!  Denne hurtigreparasjonen ble først tatt med i sikkerhetsoppdatering 928090 (MS07-016). Hvis du vil ha mer informasjon om dette, kan du gå til følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
928090 MS07-016: Kumulativ sikkerhetsoppdatering for Internet Explorer
Workaround
Når du utvikler programmet, angir du alternativet No Status Dialog (Ingen status) for registernøkkelen
RunOnceEx
.
Status
Microsoft har bekreftet at dette er en feil i Microsoft-produktene som er oppført i delen Informasjonen i denne artikkelen gjelder.
Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon om registernøkkelen RunOnceEx, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
310593 Beskrivelse av RunOnceEx-registerundernøkkelen (denne artikkelen kan være på engelsk)
Hvis du vil ha mer informasjon om terminologi for programvareoppdatering, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
824684 Beskrivelse av standardterminologien som brukes til å beskrive oppdateringer av Microsoft-programvare
Egenskaper

Artikkel-ID: 927357 – Forrige gjennomgang: 01/16/2015 09:20:13 – Revisjon: 1.0

Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP

  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbbug kbfix kbprb kbexpertisebeginner KB927357
Tilbakemelding