Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Du kan ikke velge eller formatere en harddiskpartisjon når du forsøker å installere Windows Vista

Symptom
Når du forsøker å installere Windows Vista, kan det hende at et eller flere av følgende symptomer kan oppstå:
 • Harddisken der du vil installere Windows Vista, vises ikke.
 • Du kan ikke velge en harddiskpartisjon der du skal installere Windows Vista.
 • Du kan ikke formatere en harddiskpartisjon eller -partisjoner.
 • Du kan ikke angi den riktige størrelsen for en harddiskpartisjon.
 • Du får en feilmelding som ligner på følgende:
  Windows finner ikke et systemvolum som oppfyller kriteriene for installasjon
Årsak
Dette problemet kan oppstå på grunn av en av følgende årsaker:
 • Windows Vista er inkompatibelt med en masselagringskontroller eller masselagringsdriver.
 • En masselagringskontroller eller masselagringsdriver er for gammel.
 • Harddisken der du vil installere Windows Vista, er en dynamisk disk.
 • En datakabel i datamaskinen er løs, eller det har oppstått et annet problem med maskinvaren.
 • Harddisken eller Windows-filsystemet er skadet.
 • Du forsøkte å velge en FAT32-partisjon eller en annen partisjonstype som er inkompatibel med Windows Vista.
Løsning
Bruk en eller flere av følgende metoder for å løse dette problemet.

Metode 1: Bekreft at partisjonen er kompatibel med Windows Vista

Du kan ikke installere Windows Vista på en FAT32-partisjon. I tillegg må du konfigurere dynamiske disker på riktig måte for bruk med Windows Vista. Bruk følgende fremgangsmåte for å bekrefte at partisjonen er kompatibel med Windows Vista:
 1. For en dynamisk disk med et enkelt volum bruker du verktøyet Diskpart.exe til å konfigurere disken som en aktiv disk. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker verktøyet Diskpart.exe, kan du lese følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
  300415 En beskrivelse av kommandolinjeverktøyet Diskpart.exe (denne artikkelen kan være på engelsk)
 2. For en FAT32-partisjon kan du formatere partisjonen på nytt eller konvertere partisjonen til en NTFS-filsystempartisjon ved å bruke Convert.exe-kommandoen.

  Obs!  Når du formaterer en partisjon, fjernes alle data fra partisjonen. Disse dataene omfatter alle filene på partisjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Convert.exe-kommandoen, kan du lese følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
  314097 Bruke Convert.exe til å konvertere en partisjon til NTFS-filsystemet (denne artikkelen kan være på engelsk)

Metode 2: Oppdater driverne for harddiskkontrolleren

Hvis du vil installere Windows Vista som en oppgradering, oppdaterer du driverne for harddiskkontrolleren til de nyeste driverne.

Obs!  Windows Vista-installasjonsprogrammet inneholder en funksjon for å overføre gjeldende drivere til det nye operativsystemet. Derfor kan kanskje Windows Vista-installasjonsprogrammet bruke driverne som for øyeblikket er installert på datamaskinen. Hvis de nyeste driverne ikke er installert på datamaskinen, kan det hende at installasjonsprogrammet kan bruke de gamle driverne. I dette tilfellet kan det hende du at får problemer med kompatibiliteten.

Metode 3: Angi de riktige driverne til harddiskkontrolleren

Hvis du forsøker å utføre en ren installasjon av Windows Vista, må du angi de riktige driverne til harddiskkontrolleren. Når du blir bedt om å velge disken der du skal installere Windows Vista, må du også klikke for velge alternativet Last inn driver. Windows Vista-installasjonsprogrammet fører deg gjennom resten av prosessen.

Metode 4: Undersøk Setupact.log-filen for å bekrefte at partisjonen er aktiv

Hvis du får følgende feilmelding, må du bekrefte at partisjonen er aktiv ved å undersøke Setupact.log-filen:
Windows finner ikke et systemvolum som oppfyller kriteriene for installasjon
Merknader
 • Hvis du installerer Windows Vista som en oppgradering, finnes Setupact.log-filen i mappen Stasjon:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther. Stasjon angir stasjonen som inneholder den eksisterende Windows-installasjonen.
 • Hvis du utfører en ren installasjon av Windows Vista, finnes Setupact.log-filen i mappen Stasjon:\$WINDOWS\Sources\Panther. Stasjon angir DVD-stasjonen som inneholder Windows Vista-installasjonsfilene.
Bruk følgende fremgangsmåte for å bekrefte at partisjonen er aktiv:
 1. Klikk Start , klikk Kjør, skriv inn notepad, og klikk deretter OK.
 2. Klikk ÅpneFil-menyen.
 3. Finn og klikk Setupact.log-filen, og klikk deretter Åpne.
 4. Finn avsnittet DumpDiskInformation. Dette avsnittet inneholder informasjon om partisjonstilordning.
 5. I avsnittet DumpDiskInformation finner du loggoppføringen som ligner på følgende:
  Disk [0] partisjon [1] er en aktiv partisjon
 6. Hvis denne loggoppføringen vises etter en oppføring som ligner følgende, kan det hende harddisken ikke kan konfigureres til å bruke et Windows-basert operativsystem:
  Ukjent
  I dette tilfellet bruker du verktøyet Diskpart.exe til å konfigurere en annen partisjon som aktiv.

  Obs!  Dette trinnet forhindrer at et operativsystem fra en tredjepart starter.

Metode 5: Kontroller om det er fastvareoppdateringer og oppdateringer for system-BIOSen

For fastvareoppdateringer og oppdateringer for system-BIOSen kan du kontakte produsenten av maskinvaren i datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kontakter produsenten av maskinvaren, kan du lese følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
65416Kontaktinformasjon for maskinvare- og programvareleverandør, A-K (denne artikkelen kan være på engelsk)

60781Kontaktinformasjon for maskinvare- og programvareleverandør, L-P (denne artikkelen kan være på engelsk)

60782Kontaktinformasjon for maskinvare- og programvareleverandør, Q-Å (denne artikkelen kan være på engelsk)

Metode 6: Bekreft at system-BIOSen gjenkjenner harddisken på riktig måte

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bekrefter at system-BIOSen gjenkjenner harddisken på riktig måte, kan du kontakte produsenten av datamaskinens maskinvare.

Metode 7: Bruk verktøyet Chkdsk.exe til å kontrollere om det er problemer

Kjør verktøyet Chkdsk.exe for å kontrollere om det er problemer med disken. Bytt ut harddisken hvis den er skadet.

Metode 8: Bruk verktøyet Diskpart.exe til å rense disken, og kjør deretter Windows Vista-installasjonsprogrammet på nytt

Hvis du har forsøkt alle metodene som er angitt i denne delen, og du fortsatt har problemer, kan du bruker verktøyet Diskpart.exe til å rense disken, og deretter kjøre Windows Vista-installasjonsprogrammet på nytt.

Obs!  Bare bruk denne metoden hvis du vil utføre en ren installasjon av Windows Vista. Når du renser harddisken, formateres den. Alle partisjoner og alle data på harddisken fjernes permanent. Det anbefales på det sterkeste at du sikkerhetskopierer filene på harddisken før du renser disken.

Bruk følgende fremgangsmåte for å bruke verktøyet Diskpart.exe til å rense harddisken:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn diskpart og klikk deretter OK.
 2. Skriv inn list disk, og trykk deretter ENTER. Det vises en liste med tilgjengelige harddisker.
 3. Skriv inn sel disk nummer, og trykk deretter ENTER. nummer er nummeret på harddisken du vil rense. Harddisken er nå valgt.
 4. Skriv inn det disk, og trykk deretter ENTER. Det vises en liste over partisjoner på harddisken. Bruk denne informasjonen til å bekrefte at den riktige disken er valgt.
 5. Kontroller at disken ikke inneholder nødvendige data, skriv inn clean all, og trykk deretter ENTER for å rense harddisken. Alle partisjonene og alle dataene på disken fjernes permanent.
 6. Skriv inn exit, og trykk deretter ENTER.
 7. Kjør Windows Vista-installasjonsprogrammet for å utføre en ren installasjon av Windows Vista.
Egenskaper

Artikkel-ID: 927520 – Forrige gjennomgang: 09/25/2011 11:48:00 – Revisjon: 3.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N

 • kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB927520
Tilbakemelding