Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Det kan hende at Windows Vista ikke bruker riktig tastaturutforming når du kobler et USB-tastatur til datamaskinen

Symptom
Når du kobler et USB-tastatur til en datamaskin som kjører Windows Vista, kan det hende at Windows Vista ikke bruker riktig tastaturutforming.

Hvis du for eksempel kobler til et japansk USB-tastatur med 106/109 taster til datamaskinen, eller hvis du kobler til et USB-tastatur med ti taster til datamaskinen, kan det hende at Windows Vista bruker enheten som om det har en engelsk tastaturutforming med 101/102 taster.
Årsak
Dette problemet kan oppstå hvis et av følgende forhold er til stede:
 • USB-tastaturet har en chip med "Plug and Play-ID" definert som "Engelsk 101/102 USB-tastatur".

  Enkelte japanske USB-tastatur med 106/109 taster har en engelsk 101/102 tastaturchip som også deler "Plug and Play ID-en". Hvis du kobler et slik japansk USB-tastatur med 106/109 taster til datamaskinen, vil Windows Vista identifisere det som en engelsk enhet. Derfor vil Windows Vista endre systemtastaturutformingen til engelsk 101/102.
 • "Plug and Play ID-en" for USB-tastaturet er ikke definert i filen Keyboard.inf.

  Hvis "Plug and Play ID-en" for USB-tastaturet ikke er definert i filen Keyboard.inf, kan ikke Windows Vista identifisere tastaturmodellen. Når du kobler til et slik tastatur, vil Windows Vista bruke standardinnstillingen for tastaturoppsett som ble konfigurert da du installerte Windows Vista. Dette problemet kan for eksempel oppstå hvis du kobler til et japansk 106/109-tastatur, eller hvis du kobler til et USB-tastatur med ti taster.
 • Windows Vista identifiserer ikke tastaturet på riktig måte.

  I enkelte tilfeller vil den faktiske tastaturutformingen du bruker ikke synkroniseres med tastaturutformingen som er definert av Windows Vista. Det er større sjanse for at dette problemet oppstår når du bruker et generisk USB-tastatur. Dette problemet oppstår på grunn av måten Windows Vista kartlegger det genereriske USB-tastaturet til tastaturutformingen du velger.
Løsning
For å løse dette problemet konfigurerer du
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters
registerundernøkkelen til å ha registeroppføringene som vises i den følgende tabellen.
VerdinavnVerditypeVerdidata
LayerDriver JPNREG_SZkbd106.dll
OverrideKeyboardIdentifierREG_SZPCAT_106KEY
OverrideKeyboardSubtypeDWORD2
OverrideKeyboardTypeDWORD7
Merk Hvis du vil ha mer informasjon om tilsvarende registeroppføringer for engelske og koreanske USB-tastatur, kan du se avsnittet "Mer informasjon".

Hvis du vil ha oss til å løse dette problemet for deg, kan du gå til delen Løs det for meg. Hvis du vil heller vil løse dette problemet selv, kan du gå til delen La meg løse det selv.

Løs det for meg

Klikk koblingen Løs dette problemet for å løse dette problemet automatisk. Deretter klikker du Kjør i dialogboksen Filnedlasting og følger fremgangsmåten i denne veiviseren.
Nb! Veiviseren kan være på engelsk, men den automatiske løsningen fungerer også for andre språkversjoner av Windows.

Obs!  Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske reparasjonen på en flash-stasjon eller på en CD, og deretter kan du kjøre den på datamaskinen som har problemet.

La meg løse det selv

Viktig!  Denne delen, metoden eller oppgaven inneholder fremgangsmåter for hvordan du endrer registret. Det kan imidlertid oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte. Sørg derfor for at du følger fremgangsmåtene nøye. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det, som en ekstra beskyttelse. Dermed kan du gjenopprette registret hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer og gjenoppretter registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322756 Slik sikkerhetskopierer og gjenoppretter du registret i Windows XP


Bruk denne fremgangsmåten for å konfigurere registeroppføringene manuelt:
 1. Klikk Start,startknapp, skriv inn regedit i Start søk-boksen, og klikk deretter regedit i Programmer-listen.

  Tillatelse for brukerkontokontroll Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, kan du skrive inn passordet eller klikke Fortsett.
 2. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters
 3. Høyreklikk LayerDrive JPN og klikk deretter Endre.

  Obs!  Hvis registeroppføringen LayerDrive JPN ikke finnes, oppretter du den. For å opprette en registernøkkel må du høyreklikke i et blankt felt i detaljvinduet, velge Ny og deretter klikke Strengverdi. Deretter skriver du inn LayerDriver JPN for å gi den nye strengverdien navn.
 4. I boksen Verdidata sletter du eksisterende verdi. Skriv inn kbd106.dll, og klikk deretter OK.
 5. Høyreklikk OverrideKeyboardIdentifier, og klikk deretter Endre.

  Obs!  Hvis registeroppføringen OverrideKeyboardIdentifier ikke finnes, oppretter du den. For å opprette en registernøkkel må du høyreklikke i et blankt felt i detaljvinduet, velge Ny og deretter klikke Strengverdi. Deretter skriver du inn OverrideKeyboardIdentifier for å gi den nye strengverdien navn.
 6. I boksen Verdidata sletter du eksisterende verdi. Skriv inn PCAT_106KEY, og klikk deretter OK.
 7. Høyreklikk OverrideKeyboardSubtype, og klikk deretter Endre.

  Obs!  Hvis registeroppføringen OverrideKeyboardSubtype ikke finnes, oppretter du den. For å opprette en registernøkkel må du høyreklikke i et blankt felt i detaljvinduet, velge Ny og deretter klikke DWORD (32-biter) Verdi. Deretter skriver du inn OverrideKeyboardSubtype for å gi den nye DWORD-verdien navn.
 8. I boksen Verdidata sletter du eksisterende verdi. Skriv inn 2, og klikk deretter OK.
 9. Høyreklikk OverrideKeyboardType, og klikk deretter Endre.

  Obs!  Hvis registeroppføringen OverrideKeyboardType ikke finnes, oppretter du den. For å opprette en registernøkkel må du høyreklikke i et blankt felt i detaljvinduet, velge Ny og deretter klikke DWORD (32-biter) Verdi. Deretter skriver du inn OverrideKeyboardType for å gi den nye DWORD-verdien navn.
 10. I boksen Verdidata sletter du eksisterende verdi. Skriv inn 7, og klikk deretter OK.
 11. Avslutt Registerredigering. Deretter starter du datamaskinen på nytt.
Merk Hvis tastaturet ikke fungerer som forventer etter at du har startet datamaskinen på nytt, kan det hende det oppstod en skrivefeil når du endret disse registerinnstillingene. Bruk skjermtastaturet for å logge deg på datamaskinen, og undersøk deretter registerinnstillingene for å omgå dette problemet.
Mer informasjon

Registeroppføringer for engelsk og koreansk tastatur

Engelsk (amerikansk) tastatur med 101/102 taster

Denne tabellen illustrerer registeroppføringene
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters
for et engelsk (amerikansk) USB-tastatur med 101/102 taster.
VerdinavnVerditypeVerdidata
LayerDriver JPNREG_SZkbd101.dll
OverrideKeyboardIdentifierREG_SZPCAT_101KEY
OverrideKeyboardSubtypeDWORD0
OverrideKeyboardTypeDWORD7

Koreansk USB-tastatur av typen 1 med 101 taster

Denne tabellen illustrerer registeroppføringene
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters
for et koeransk USB-tastatur av typen 1 med 101 taster.
VerdinavnVerditypeVerdidata
LayerDriver KORREG_SZkbd101a.dll
OverrideKeyboardIdentifierREG_SZPCAT_101AKEY
OverrideKeyboardSubtypeDWORD3
OverrideKeyboardTypeDWORD8

Koreansk USB-tastatur av typen 2 med 101 taster

Denne tabellen illustrerer registeroppføringene
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters
for et koeransk USB-tastatur av typen 2 med 101 taster.
VerdinavnVerditypeVerdidata
LayerDriver KORREG_SZkbd101b.dll
OverrideKeyboardIdentifierREG_SZPCAT_101BKEY
OverrideKeyboardSubtypeDWORD4
OverrideKeyboardTypeDWORD8

Koreansk USB-tastatur av typen 3 med 101 taster

Denne tabellen illustrerer registeroppføringene
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters
for et koeransk USB-tastatur av typen 3 med 101 taster.
VerdinavnVerditypeVerdidata
LayerDriver KORREG_SZkbd101c.dll
OverrideKeyboardIdentifierREG_SZPCAT_101CKEY
OverrideKeyboardSubtypeDWORD5
OverrideKeyboardTypeDWORD8

Koreansk USB-tastatur med 103/106 taster

Denne tabellen illustrerer registeroppføringene
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\Parameters
for et koeransk USB-tastatur med 103/106 taster.
VerdinavnVerditypeVerdidata
LayerDriver KORREG_SZkbd103.dll
OverrideKeyboardIdentifierREG_SZPCAT_103KEY
OverrideKeyboardSubtypeDWORD6
OverrideKeyboardTypeDWORD8

Fremgangsmåte for et PS/2-tastatur

Løsning-delen beskriver hvordan du kan løse dette problemet hvis du har et USB-tastatur. Hvis det oppstår et problem som likner på dette, men du har et PS/2-tastatur, må du bruk en annen fremgangsmåte for å løse problemet. Gjør følgende for å løse dette problemet hvis du har et PS/2-tastatur:
 1. Klikk Startstartknapp, skriv inn Enhetsbehandling i Start søk-boksen, og klikk deretter Enhetsbehandling i Programmer-listen.

   Tillatelse for brukertilgangskontroll Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller klikker Fortsett.
 2. I Enhetsbehandling utvider du Tastaturer. Dobbeltklikk deretter tastaturenheten. Vanligvis er dette Standard 101/102-taster eller Microsoft Natural PS/2-tastatur.
 3. Klikk kategorien Driver, og klikk deretter Oppdater driver.
 4. Klikk Bla gjennom, og klikk deretter La meg velge fra en liste over enhetsdrivere på datamaskinen min.
 5. Klikk for å fjerne merkingen ved siden av Vis kompatibel maskinvare, og klikk deretter Japansk PS/2-tastatur (106/109 taster).
 6. Klikk Neste, klikk Ja hvis det vises en advarsel om oppdatering av driver, og gjennomfør deretter de gjenværende trinnene for å oppdatere tastaturet.
 7. Start datamaskinen på nytt.
Merk Hvis du på et senere tidspunkt kobler til et engelsk tastatur med 101/102 taster til datamaskinene, må du modifisere disse trinnene for å konfigurere Windows Vista til å bruke enheten Standard 101/102-taster eller Microsoft Natural PS/2-tastatur.
fixit fix it
Egenskaper

Artikkel-ID: 927824 – Forrige gjennomgang: 11/16/2009 11:11:38 – Revisjon: 2.0

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition

 • kbfixme kbmsifixme kbexpertisebeginner kbhardware kbtshoot kbprb KB927824
Tilbakemelding