Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Vanlige spørsmål om aktiveringsveiviseren for Office og om modus for redusert funksjonalitet i 2007 Office-programmer og Office 2010-programmer

INNLEDNING
Denne artikkelen inneholder noen av de vanligste spørsmålene om aktiveringsveiviseren for Microsoft Office.

2007 Microsoft Office-programpakkene og Office 2010 inneholder en aktiveringsveiviser. Hvis du vil dra full nytte av en endelig versjon av en 2007 Office-programpakke eller et 2007 Office-program, eller en Office 2010-programpakke eller et program, må du aktivere produktet. Hvis du ikke aktiverer produktet etter at du har installert det, kan 2007 Office-programmene og Office 2010-programmene bare startes i modus for redusert funksjonalitet. I modus for redusert funksjonalitet fungerer 2007 Office-programmer og Office 2010-programmer mer som visningsprogrammer. Du kan med andre ord ikke lagre endringer i dokumenter eller opprette nye dokumenter. Ytterligere funksjonalitet kan bli redusert. Ingen eksisterende 2007 Office-filer eller Office 2010-filer skades når et produkt kjører i modus for redusert funksjonalitet.
Mer informasjon
Spm. 1: Hva er produktaktivering?

Klikk her for å vise eller skjule svaret
thorize?response_type=id_token&client_id=fdf9885b-dd37-42bf-82e5-c3129ef5a302&redirect_uri=https%3A%2F%2Fpreview.support.microsoft.com%2Fsilentauth&state=0c1f49df-57ce-49c4-9ad0-a650f488e394%7Cfdf9885b-dd37-42bf-82e5-c3129ef5a302&client-request-id=b367d7d9-d7dd-4c66-bc63-f3cc6d5f72b6&x-client-SKU=Js&x-client-Ver=1.0.11&prompt=none&nonce=ed94b92e-9d19-4fbb-9edc-00388f9e6c8d">