Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Informasjon om bruk av 2007 Office-programserier og -programmer på en datamaskin som kjører en annen versjon av Office

Hvis du vil ha en versjon av denne artikkelen som er tilpasset Microsoft Office 2010, kan du se 2121447.
Hvis du vil ha en versjon av denne artikkelen som er tilpasset Microsoft Office 2003, kan du se 828956.
Hvis du vil ha en Microsoft Office XP-versjon av denne artikkelen, kan du se 290576.
Hvis du vil ha en versjon av denne artikkelen som er tilpasset Microsoft Office 2000, kan du se 218861.
INNLEDNING
Denne artikkelen inneholder informasjon om bruk av 2007 Office-programserier og -programmer på en datamaskin som kjører en annen versjon av Office. Denne artikkelen inneholder også råd om hvordan du kan få hjelpe til å forhindre at ulike versjoner av Office kommer i konflikt med hverandre.
Mer informasjon
Du kan installere og kjøre mer enn én versjon av Microsoft Office på en enkelt datamaskin. Du kan for eksempel installere og bruke både Microsoft 2007 Office-programserier og -programmer og Microsoft Office 2003 på samme datamaskin. Vi anbefaler imidlertid ikke dette.

Obs!  Microsoft støtter ikke bruk av flere versjoner av Microsoft Office på versjoner av Microsoft Windows som har Terminal Services aktivert. Hvis du vil kjøre flere versjoner av Office, må du deaktivere Terminal Services.

Installasjonsrekkefølge

Obs!  Denne installasjonsrekkefølgen gjelder også for frittstående Microsoft Office-produkter, for eksempel Microsoft Visio.

Hvis du vil installere og bruke mer enn én versjon av Office på samme datamaskin, må du bruke følgende rekkefølge.
Office-versjonInstallasjonsrekkefølge
Microsoft Office 2000Første
Microsoft Office XPAndre
Office 2003Tredje
2007 Office-programserier og -programmerFjerde
Du må installere den tidligste versjonen av Office først. Hvis du for eksempel vil bruke både Office 2003- og 2007 Office-programmer på samme datamaskin, installerer du Office 2003 først. Du må bruke denne rekkefølgen på grunn av den måten registernøkler, delte programmer, filtyper og andre innstillinger blir behandlet for hver versjon av Office-programserier og -programmer.

Viktig!  Hvis du fjerner en av de installerte versjonene av Office, kan det hende du må installere de gjenværende versjonene av Office på nytt i denne rekkefølgen før hver versjon kan fungere på riktig måte.

Resten av denne artikkelen forutsetter at du installerte Office-versjonene i denne rekkefølgen.

Plassering av mappen Office Bin

Når du installerer 2007 Office-programserier og -programmer, bruker installasjonsprogrammet mappen \Programfiler\Microsoft Office som standardmappe. Office Bin-mappen er imidlertid Programfiler\Microsoft Office\Office12. Office Bin-mappen et den mappen der kjørbare file i Office installeres. Denne plasseringen gir en bedre brukeropplevelse for brukere som vil bruke flere versjoner av Office på samme datamaskin. Denne plasseringen ble først brukt i Office XP. I Office XP er Office Bin-mappen Programfiler\Microsoft Office\Office10. Du kan ikke endre navnet på Office Bin-mappen.

Snarveilinje for Office

2007 Office-programserier og -programmer og Office 2003 inneholder ikke snarveilinjen for Office. Hvis Office 2000 eller Office XP imidlertid allerede er installert på den samme datamaskinen, blir snarveilinjen for Office beholdt for de tidligere versjonene av Office.

Når Office 2000 eller Office XP er installert med 2007 Office-programserier og -programmer, kan du starte snarveilinjen for Office separat. Du kan ikke kjøre to versjoner av snarveilinjen for Office. Hver versjon av snarveilinjen for Office kan ha et eget sett med tilpassede verktøylinjer og knapper. Disse verktøylinjene og knappene kan deles mellom to versjoner av snarveilinjer for Office.

Snarveier på Start-menyen

Når Office 2000 og Office XP installerer snarveiene på Start-menyen, er navnene på snarveiene de samme som navnene på Programmer-undermenyen på Start-menyen. Office 2003- og 2007 Office-programserier og -programmer installerer snarveier som inkluderer versjonsnummeret i Office-mappen på Programmer-undermenyen. For å unngå forvirring foreslår vi at du legger til versjonsnummeret i hver snarvei som peker på et tidligere produkt. Du kan for eksempel endre navn på snarveien som peker på Microsoft Access til "Microsoft Access 2000" før du 2007 Office-programserier og -programmer.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
292584 Office XP-installasjonsprogrammet overskriver Start-menyelementer fra tidligere versjoner av Office
Hvis du flytter snarveiene på Start-menyen for enten Office XP eller Office 2000 manuelt, blir snarveiene gjenopprettet på Programmer-undermenyen på Start-menyen hvis en av følgende betingelser er oppfylt:
 • Du installerer den versjonen av Office på nytt.
 • Du reparerer snarveiene.
Obs!  Du kan tilpasse installasjonsprogrammet for Office 2003, Office XP eller Office 2000 slik at snarveiene installeres et annet sted på Start-menyen. Du gjør dette ved hjelp av veiviseren for tilpasset installasjon i Microsoft Office Resource Kit. For 2007 Office-programserier og -programmer kan du bruke tilpasningsverktøyet for Office for å angi et annen plassering for snarveiene. Følge denne fremgangsmåten for å gå til tilpasningsverktøyet for Office:
 1. Start en ledetekst.
 2. Gå til CDen for 2007 Office.
 3. Kjør følgende kommando:
  setup /admin
Hvis du vil ha mer informasjon om tilpasningsverktøyet for Office, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Microsoft Office Binder

Den siste versjonen av Microsoft Office som inneholder Office Dokumentordner er Office 2000. En funksjon for å trekke ut alle Office-filer fra en Dokumentordner-fil er imidlertid tatt med i Office 2002 og i senere versjoner av Office.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
281931 Feilmeldingen "Denne filen er ikke tilknyttet et program som kan utføre handlingen" vises når du prøver å åpne en Microsoft Dokumentordner-fil
822622 Beskrivelse av støtte for Office Dokumentordner med Office 2003- og Office XP-produkter

Flere versjoner av Outlook

Microsoft Office Outlook 2007 kan ikke eksistere sammen med tidligere versjoner av Microsoft Outlook. Når du installerer Outlook 2007, fjerner installasjonsprogrammet Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 og Microsoft Outlook 2000. Installasjonsprogrammet fjerner disse versjonene av Outlook, selv om du merker av for Behold disse programmene i dialogboksen Fjern tidligere versjoner. Versjoner av Microsoft Outlook som er tidligere enn Outlook 2000, blir ikke oppdaget for fjerning. Hvis du imidlertid ikke fjerner versjoner av Outlook som er tidligere enn Outlook 2000, vil begge versjonene av Outlook være ustabile.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
924618 Tidligere versjoner av Office blir fjernet når du kjører installasjonsprogrammet for 2007

Flere versjoner av Word

Hvis du har to versjoner av Microsoft Word installert på samme datamaskin, for du en forsinkelse når du starter Word 2007. Dette skjer fordi Word 2007 registrerer seg selv automatisk på datamaskinen.

Du kan hoppe over den automatiske registreringen. Dette gjør at Word 2007 starter raskere. Vi anbefaler imidlertid ikke dette, fordi det er ikke er sikkert at Word fungerer på riktig måte hvis det ikke kan registrere seg selv automatisk.

Viktig!  Denne delen, metoden eller oppgaven inneholder fremgangsmåter for hvordan du endrer registret. Det kan imidlertid oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte. Sørg derfor for å følge fremgangsmåtene nøye. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det, som en ekstra beskyttelse. Dermed kan du gjenopprette registret hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer og gjenoppretter registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322756 Slik sikkerhetskopierer, redigerer og gjenoppretter du registret i Windows XP og Windows Server 2003


Bruk følgende fremgangsmåte for å hoppe over den automatiske registreringen for Word 2007:
 1. Avslutt Word 2007.
 2. Start Registerredigering.
  • I Windows Vista klikker du Startstartknapp, skriver inn regedit i Start søk-boksen, og deretter trykker du ENTER.

   Tillatelse for brukerkontokontroll Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller klikker Fortsett.
  • I Windows XP klikker du Start, klikker Kjør, skriver inn regedit i Åpne-boksen, og deretter klikker du OK.
 3. Finn og klikk deretter følgende registerundernøkkel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options
 4. Etter at du har valgt undernøkkelen som er angitt i trinn 3, peker du på NyRediger-menyen, og deretter klikker du DWORD-verdi.
 5. Skriv inn NoReReg, og trykk deretter ENTER.
 6. Høyreklikk NoReReg og klikk deretter Endre.
 7. I Verdidata-boksen skriver du inn 1, og deretter klikker du OK.
 8. Klikk AvsluttFil-menyen for å avslutte Registerredigering.

Office-filer i Microsoft Windows Utforsker

Når du dobbeltklikker en Office-fil i Windows Utforsker for å åpne filen, gjelder reglene nedenfor.

Obs!  Disse reglene gjelder også når du dobbeltklikker Office-filen i mappen Nylig brukte dokumenter i Windows.
 • Hvis en versjon av programmet der filen ble opprettet, kjører på datamaskinen, åpnes filen i denne versjonen.
 • Hvis ingen versjon av programmet der dokumentet ble laget, kjøres på datamaskinen i Office 2000 eller Office XP, åpnes filen i den versjonen av programmet som du installerte sist.
 • Hvis ingen versjon av programmet der dokumentet ble laget, kjøres på datamaskinen i Microsoft Access og Microsoft Word, åpnes filen i den versjonen av programmet som du startet sist.
 • Hvis du vil tilknytte filer til de programmene som fulgte med en bestemt versjon av Office, kjører du installasjonsprogrammet for Office, og deretter klikker du Reparer Office. Når du gjør dette, registreres filtilknytningene for den versjonen av Office.

  Obs!  Du kan ikke bruke denne metoden til å registrere filtilknytninger i Word eller Access.

  Obs!  Hvis installerer en programvareoppdatering for en versjon av Office, reparerer programvareoppdateringen denne versjonen av Office. Det kan hende at du må reparere noen eller Office-produkter når du har installert en programvareoppdatering for å gjenopprette filtilknytningene.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du reparerer Office 2007-funksjoner, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
924611 Installere og reparere 2007 Office-funksjoner

Office OLE-objekter i andre programmer

Hvis du setter inn et Office-objekt i et annet program på en datamaskin som kjører flere versjoner av Office, brukes de siste versjonene av programmene. Hvis du for eksempel setter inn et Microsoft Excel-regnearkobjekt i et Word-dokument, brukes de siste versjonene av Word og Excel. Dette kan forårsake problemer hvis du deler beholderfilen med brukere som ikke bruker 2007 Office-programmer.

Delte programmer

Hvis du har installert de forskjellige versjonene av Office i den rekkefølgen som ble beskrevet under "Installasjonsrekkefølge", vil du vanligvis ikke få noen problemer når du bruker delte programmer, for eksempel Formelredigering og Clip Gallery. Dialogboksen Objekt kan vise flere oppføringer for hvert delt program. Dette skjer fordi flere versjoner av det delte programmet kan være installert på datamaskinen.

Windows Installer-meldinger i Word

Hvis du har flere versjoner av Word installert på datamaskinen, kan Windows Installer starte når du starter Microsoft Office Word 2007. Det kan også vises en melding om at Windows Installer forbereder installasjon av Word. Du ka få denne meldingen før Word starter.

Windows Installer kjøres hver gang versjonen av Word som du starter, ikke er den versjonen som er registrert.

Windows Installer-meldinger i Access

På en datamaskin som har flere versjoner av Access installert kan Windows Installer starte når du starter Microsoft Office Access 2003 eller Microsoft Office Access 2007. Det kan også vises en melding om at det forberedes installasjon eller konfigurasjon. Du ka få disse meldingene før Access starter.

Windows Installer-reparasjonen registrerer Access 2003 hver gang du starter Access 2003 etter at du har brukt Access 2007. Windows Installer-reparasjonen registrerer på samme måte Access 2007 hver gang du starter Access 2007 etter at du har brukt en tidligere versjon av Access. Access 2000 og Access 2002 starter ikke en reparasjonsoperasjon etter at du har brukt en senere versjon av Access. Hvis versjonen av Access som du starter, er den samme versjonen av Access som du brukte tidligere, brukes ikke Windows Installer-reparasjonen.

Windows SharePoint Services 3.0-dokumentbibliotek

Når du prøver å opprette et nytt dokument i et Microsoft Windows SharePoint Services 3.0-dokumentbibliotek ved å klikke Nytt dokument, fungerer ikke Nytt dokument-knappen. Du kan ikke opprette et nytt dokument. Windows Internet Explorer slutter også å svare når du prøver å sjekke ut et eksisterende dokument i et Windows SharePoint Services 3.0-dokumentbibliotek.

Dette problemet oppstår når Windows SharePoint Services Support-kontroller for et 2007 Office-system og Windows SharePoint Services Support-kontroller for Office 2003 installeres side om side. Denne installasjonen side om side kan oppstå hvis en av følgende betingelser er oppfylt:
 • Du installerer et 2007 Microsoft Office-system, og deretter installerer du ett eller flere Microsoft Office 2003-programmer.
 • Du installerer et 2007 Office-program, og deretter installerer du Office 2003.
 • Du installerer Office 2003, installerer et 2007 Office-program, og deretter reparerer du Office 2003-installasjonen.
Hvis du vil ha mer informasjon om dette scenariet, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
929360 Du kan ikke opprette et nytt dokument eller sjekke ut et eksisterende dokument i et Windows SharePoint Services 3.0-dokumentbibliotek når du har flere versjoner av Office installert
Egenskaper

Artikkel-ID: 928091 – Forrige gjennomgang: 09/12/2011 18:17:00 – Revisjon: 2.0

Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Home and Student 2007

 • kbexpertisebeginner kbhowto kbinfo KB928091
Tilbakemelding