Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Windows Vista kan ikke hente en IP-adresse fra enkelte rutere eller fra visse ikke Microsoft DHCP-servere

Symptom
La oss tenke oss følgende situasjon:
 • Du kobler en Windows Vista-basert datamaskin til et nettverk.
 • Det finnes en ruter eller annen enhet på nettverket som er konfigurert som en DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol).
 • Ruteren eller den andre enheten støtter ikke DHCP BROADCAST-flagget.
I dette scenarioet kan ikke Windows Vista hente en IP-adresse.
Årsak
Dette problemet oppstår fordi det er en designforskjell i Windows Vista i forhold til Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). Nærmere bestemt i Windows XP SP2 er BROADCAST-flagget i DHCP-oppdagelsespakker satt til 0 (deaktivert). I Windows Vista er ikke BROADCAST-flagget i DHCP-oppdagelsespakker deaktivert. Derfor kan ikke enkelte rutere og noen ikke-Microsoft DHCP-servere behandle DHCP-oppdagelsespakker.

Hvis du vil at vi skal løse dette problemet for deg, kan du gå til delen Løs det for meg. Hvis du vil løse dette problemet selv, kan du gå til delen La meg løse det selv.
Løs det for meg
Du kan løse problemet automatisk ved å klikke knappen eller koblingen Løs dette problemet. Klikk Kjør i dialogboksen Filnedlasting, og følg fremgangsmåten i veiviseren.
Nb! Veiviseren kan være på engelsk, men den automatiske løsningen fungerer også for andre språkversjoner av Windows.

Merk Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske løsningen på en flash-stasjon eller en CD, og deretter kjøre den på datamaskinen som har problemet.
La meg løse det selv
Viktig Dette avsnittet, denne metoden eller denne oppgaven inneholder trinn som forteller deg hvordan du kan endre registeret. Det kan imidlertid oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte. Sørg derfor for at du følger fremgangsmåtene nøye. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det, som en ekstra beskyttelse. Dermed kan du gjenopprette registret hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer og gjenoppretter registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322756 Slik sikkerhetskopierer og gjenoppretter du registret i Windows XP
Hvis du vil løse dette problemet selv, deaktiverer du DHCP BROADCAST-flagget i Windows Vista. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. Klikk Start,startknapp, skriv inn regedit i Start søk-boksen, og klikk deretter regedit i Programmer-listen.

   Tillatelse for brukerkontokontroll Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet ditt eller klikker Fortsett.
 2. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{GUID}
  Klikk (GUID)-undernøkkelen i denne reigsterbanen som svarer til nettverkskortet som er koblet til nettverket.
 3. Klikk NyRediger-menyen, og klikk deretter DWORD-verdi (32-biters).
 4. Skriv inn DhcpConnEnableBcastFlagToggle i boksen Ny verdi nr. 1, og trykk deretter ENTER.
 5. Høyreklikk DhcpConnEnableBcastFlagToggle og klikk deretter Endre.
 6. I boksen Verdidata skriver du inn 1. Klikk deretter OK.
 7. Lukk Registerredigering.
Ved å angi denne registernøkkelen til 1, vil Windows Vista først forsøke å hente en IP-adresse ved å bruke BROADCAST-flagget i DHCP-oppdagelsespakker. Hvis det mislykkes, vil Vista forsøke å hente en IP-adresse uten å bruke BROADCAST-flagget i DHCP-oppdagelsespakker.
Mer informasjon
Hvis du vet at ruteren eller ikke-Microsoft DHCP-serveren ikke støtter DHCP BROADCAST-flagget, kan du angi følgende registeroppføring som følger i stedet for å bruke DhcpConnEnableBcastFlagToggle-registernøkkelen.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{GUID}


Verdinavn: DhcpConnForceBroadcastFlag
Verditype: REG_DWORD
Verdidata: 0
Obs! En dataverdi på 0 deaktiverer registeroppføringen. Du kan bruke denne registeroppføringen til å hindre at Windows Vista bruker DHCP BROADCAST-flagget. Etter at du har angitt denne registeroppføringen, vil Windows Vista aldri bruke DHCP BROADCAST-flagget.

Obs! Dette problemet oppstår ikke i Windows 7.Registernøkkelen DhcpConnEnableBcastFlagToggle er satt til 1 som standard.
fixit fix it
Egenskaper

Artikkel-ID: 928233 – Forrige gjennomgang: 09/25/2011 11:27:00 – Revisjon: 5.0

Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Starter

 • kbmsifixme kbfixme kbnetwork_generalbroadband kbnetwork_routerissues kbexpertisebeginner kbhardware kbtshoot kbprb KB928233
Tilbakemelding