Internet Explorer 7 kan avslutte umiddelbart når det inneholder et tillegg og du starter det i Windows XP eller i Windows Server 2003

Symptom
Når Windows Internet Explorer 7 inneholder et tillegg, kan det hende at Internet Explorer avsluttes umiddelbart.
Årsak
Dette problemet kan oppstå hvis et tillegg kommer i konflikt med Internet Explorer.
Løsning
Du kan løse dette problemet ved å starte Internet Explorer med tillegg deaktivert. Klikk Start, klikk Programmer, velg Tilbehør, velg Systemverktøy og klikk deretter Internet Explorer (ingen tillegg).

Hvis du starter Internet Explorer med tillegg deaktivert, kan det hende at dette løser problemet. Du kan deretter finne og deaktivere tillegget som kommer i konflikt med Internet Explorer. Fremgangsmåte:
  1. Start Internet Explorer.
  2. Verktøy-menyen velger du Administrer tillegg, og deretter klikker du Aktiver eller deaktiver tillegg.
  3. Klikk et tillegg i dialogboksen Administrer tillegg.
  4. Under Innstillinger klikker du Aktiver, og deretter klikker du OK.
  5. Start Internet Explorer på nytt.

    Hvis problemet oppstår, kommer tillegget du nettopp aktiverte, i konflikt med Internet Explorer.
  6. Gjenta trinn 1 til 5 til du finner tillegget som kommer i konflikt med Internet Explorer. Deretter deaktiverer du tillegget.
Egenskaper

Artikkel-ID: 928426 – Forrige gjennomgang: 06/25/2007 14:40:00 – Revisjon: 1.1

Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP

  • kbtshoot kbexpertisebeginner KB928426
Tilbakemelding