Beskrivelse av sikkerhetsoppdateringen for .NET Framework 1.0 Service Pack 3 for Windows XP Media Center og Windows XP Tablet PC: 10. juli 2007

INNLEDNING
Microsoft har gitt ut sikkerhetsbulletin MS07-040. Sikkerhetsbulletinen inneholder all relevant informasjon om sikkerhetsoppdateringen for programmene som er oppført under Informasjonen i denne artikkelen gjelder. Informasjonen inkluderer informasjon om filmanifest og alternativer for distribusjon. Hvis du vil vise hele sikkerhetsbulletinen, kan du gå til et av følgende Microsoft-webområder:

Informasjon om fjerning av oppdatering

Hvis du vil fjerne denne oppdateringen, kan du bruke funksjonen Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel.

Kjente problemer

Hvis du vil ha mer informasjon om problemer som kan oppstå når du har installert sikkerhetsoppdateringen for Microsoft .NET Framework 1.0, kan du klikke artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
936597 Programmet eller kontrollen kjører ikke når du forsøker å kjøre .NET Framework 1.0 HREF-kode for å peke på et forvaltet, kjørbart program eller en kontroll.
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS security update patch bulletin .NET Framework 1.0 flaw vulnerability malicious attacker exploit
Egenskaper

Artikkel-ID: 930494 – Forrige gjennomgang: 12/03/2007 19:09:00 – Revisjon: 4.2

Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3

  • kbhowto kbbug kbfix kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbpubtypekc kbmsccsearch kbexpertisebeginner KB930494
Tilbakemelding