Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Feilmelding når SoftGrid-klienten forsøker å starte et program: "Feilkode: xxxxxx-xxxxxx0A-20000194"

Viktig: Denne artikkelen har blitt maskinoversatt, og dermed ikke oversatt av en person. For at alle artikler i vår database skal være oversatt til ditt språk, vil Microsoft benytte både personoversatte og maskinoversatte artikler. Det er viktig å merke seg at en maskinoversatt artikkel ikke alltid er perfekt. Det kan forekomme stave, strukturelle eller grammatiske feil. Microsoft er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skade ved bruk av innhold i artikkel som måtte forårsakes av feiloversettelse. Microsoft vil jevnlig oppdatere sitt maskinoversettelses programvare.

Den engelske versjonen av denne artikkelen er den følgende: 930614
Symptom
Microsoft SoftGrid-klienten forsøker å starte et program. Imidlertid forsøket lykkes ikke, og du får en feilmelding som ligner på følgende:
SoftGrid-klienten kunne ikke starte. <application_name></application_name>.
Pakken forespurt ble ikke funnet i datalager for systemet, eller finner ikke filer som er tilknyttet denne pakken på serveren. Meld fra følgende feilkode til systemetAdministrator.
Feilkode: xxxxxx xxxxxx0A 20000194
En oppføring som ligner på følgende, kan vises i loggfilen for SoftGrid-klient (Sftlog.txt):

SoftGrid-klienten kunne ikke koble til URL-stream '<protocol></protocol>://<server_name></server_name>:<port></port>/<path></path>/<file name=""></file>.sft' (FS-status: xxxxxx0A 20000194).
Klienten kunne ikke koble til SoftGrid-serveren (rc-xxxxxx0A-20000194)

En oppføring som ligner på følgende, kan vises i loggfilen SoftGrid virtuelle Application Server (Sft-server.log):

44808 "Kan ikke finne <provider_policy></provider_policy>."
44811 "Kan ikke åpne <path></path>\<file name=""></file>.sft."

Årsak
Dette problemet kan oppstå hvis én eller flere av følgende betingelser er oppfylt:
 • Du prøver å starte en SoftGrid-aktivert program som ikke er lagt til i SoftGrid Management Console.
 • .Sft-filen som er angitt i .osd-filen finnes ikke i innhold-katalogstruktur.
 • Banen eller filnavnet .sft, som er angitt i den Softricity relativ bane oppføringen er ugyldig.
 • Policyen for leverandøren som er angitt i .osd-filen finnes ikke.
Løsning
Følgende informasjon inneholder løsninger for hver årsak som er nevnt i avsnittet "Årsak".
 • Du forsøker å starte en SoftGrid-aktivert program som ikke er lagt til i SoftGrid Management Console

  Det finnes to betingelser som du kan prøve å starte SoftGrid-aktivert program som ikke er lagt til i SoftGrid Management Console:
  • Du dobbeltklikker .osd-filen til en SoftGrid-aktivert program.
  • Du dobbeltklikker snarveien til SoftGrid-aktivert program som har blitt fjernet fra SoftGrid-klientkonfigurasjon.

   Obs! Snarveien fjernes ikke når SoftGrid-aktivert program er fjernet fra SoftGrid-klientkonfigurasjon. Snarveien er ikke fjernet Hvis du manuelt kopiere snarveien til en alternativ plassering når programmet er lagt til i SoftGrid-klientkonfigurasjon. Når programmet er senere fjernet, SoftGrid-klientkonfigurasjon er ikke klar over at den alternative plasseringen, og snarveien er fjernet.
 • .Sft-filen som er angitt i .osd-filen finnes ikke i innhold-katalogstruktur

  .Sft-filen finnes ikke i innhold-katalogstruktur. Filen .sft er angitt i HREF-attributtet CODEBASE-elementet i .osd-filen.

  Tenk deg følgende. Filen .osd er konfigurert som i følgende eksempel:
  HREF="RTSP://%SFT_SOFTGRIDSERVER%:554/Softricity/sft_ea70.V1.sft"
  Innholdskatalogen er konfigurert som i følgende eksempel path:
  C:\Programfiler\Microsoft Files\Softricity\SoftGrid Server\content
  I dette scenariet, kan ikke Microsoft SoftGrid starte programmet hvis det sft_ea70.V1.sft filen finnes ikke i undermappen Softricity i følgende mappe med innhold-bane:
  C:\Programfiler\Microsoft Files\Softricity\SoftGrid Server\content\Softricity
  .
 • Banen eller filnavnet .sft, som er angitt i den "Softricity Relative banen til filen" er ugyldig

  Den Softricity relativ bane må bare inneholde undermappe for innhold mappe og filnavn for .sft..Sft-filnavnet er for eksempel example.sft og det finnes i den Eksempel-programmer underkatalog av mappe med innhold. Hvis innhold-katalogen er c:\Programfiler\Microsoft Files\Softricity\SoftGrid Server\content, den Softricity relativ bane er Applications\example.sft for eksempel. Hvis innhold-katalogen er \\SERVERNAME\content, den Softricity relativ bane er fortsatt Applications\example.sft for eksempel.

  Hvis du vil kontrollere at den Relative banen bare inneholder underkatalog av innhold mappe og filnavn for .sft, følger du denne fremgangsmåten: trinn:
  1. Start administrasjonskonsollen for SoftGrid fra Administrative verktøy.
  2. Utvid SoftGrid-systemer<server_name> </server_name>Pakker <package version="" of="" the="" application="" that="" does="" not="" start=""> </package>.
  3. Dobbeltklikk pakke-versjonen av programmet ikke starter.
  4. Kontroller at den Softricity relativ bane bare inneholder underkatalog av innhold mappe og filnavn for .sft.
 • Policyen for leverandøren som er angitt i .osd-filen finnes ikke

  Leverandør-policyen som ?Kunden = Angir finnes ikke. Denne policyen for leverandøren som er angitt i HREF-attributtet CODEBASE-elementet i .osd-filen

  Tenk deg følgende. SoftGrid-miljø har flere policyer for leverandøren som standard-leverandør og en egendefinert leverandør-Policy som heter anonym. I tillegg må du konfigurere en .osd-fil for å bruke anonyme policyen for leverandøren. I dette tilfellet den.HREF-attributtet CODEBASE-elementet i .osd-filen må vises som i følgende eksempel.
  HREF="RTSP://%SFT_SOFTGRIDSERVER%:554/Softricity/sft_ea70.V1.sft?Kunden = anonym"
  Obs! Hvis leverandør-policynavn som følger ?Kunden = ikke finnes, Microsoft SoftGrid kan ikke starte programmet.
Hvis du vil ha mer informasjon om vilkår for bruk, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Advarsel: Denne artikkelen er autooversatt

Egenskaper

Artikkel-ID: 930614 – Forrige gjennomgang: 07/09/2012 07:27:00 – Revisjon: 1.0

Microsoft SoftGrid for Terminal Services, Microsoft SoftGrid for Windows Desktops

 • kbexpertiseinter kbtshoot kbmt KB930614 KbMtno
Tilbakemelding