Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Kumulativ tidssoneoppdatering fra februar 2007 for Microsoft Windows-operativsystemer

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Viktig!  Denne oppdateringen erstatter oppdatering 928388, som kom ut i november 2006. Den inneholder også ytterligere, lovpålagte endringer av tidssonen etter at oppdatering 928388 ble laget. Kunder som allerede har distribuert oppdatering 928388, bør vurdere om noen av de seks tidssoneendringene i oppdatering 931836 gjør det nødvendig å distribuere denne oppdateringen umiddelbart. Hvis systemet ditt ikke berøres direkte, kan du vente med å distribuere oppdateringen til neste anledning. Vi anbefaler at alle kunder bruker de aller nyeste kumulative tidssoneoppdateringene for Windows, slik at resultatet blir enhetlige data i tidssonedatabasen for alle systemer.

Viktig!  Før du tar i bruk oppdateringen som omtales i denne artikkelen, bør du være klar over at det kan oppstå problemer med Microsoft Office Outlook. Hvis du vil ha mer informasjon om disse problemene, kan du lese følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
931667 Håndtere endringene av sommertid i 2007 ved hjelp av oppdateringsverktøyet for tidssone for Microsoft Office Outlook (denne artikkelen kan være på engelsk)

Viktig!  Hvis du kjører Microsoft Exchange Server i et IT-miljø, må du ta ekstra forholdsregler for å garantere korrekt drift av Exchange Server. Hvis du vil ha mer informasjon om Exchange-oppdateringen av sommertid, kan du lese følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
926666 Oppdatering av endringer av sommertid i 2007 for Exchange 2003 (denne artikkelen kan være på engelsk)
INNLEDNING
Fra og med våren 2007 vil start- og sluttdatoene for sommertid i USA endres i tråd med nasjonal lovgivning (Energy Policy Act of 2005). Sommertid i USA vil nå starte tre uker tidligere, klokken 02:00 den andre søndagen i mars. Sommertid vil slutte en uke senere, klokken 02:00 den første søndagen i november.

Oppdateringen som denne artikkelen omhandler, endrer tidssonedata i tråd med endringen av sommertid for USA. Oppdateringen omfatter også andre sommertid-relaterte endringer, tidssonerelaterte endringer og endringer som gjelder innstillinger. Noen av disse endringene vil tre i kraft i 2007. Enkelte av endringene har skjedd siden første gangs utgivelse av produktene som er oppført i delen Informasjonen i denne artikkelen gjelder. Oppdateringen som denne artikkelen omhandler, er en kumulativ samleoppdatering som inkluderer alle endringer som kom ut i Microsoft Knowledge Base-artiklene 928388 og 929120. Denne oppdateringen omhandler også noen ytterligere endringer som har skjedd siden forrige samleoppdatering i Microsoft Knowledge Base-artikkel 928388.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan endring av sommertid kan virke inn på andre Microsoft-produkter, kan du gå til følgende Microsoft-webområde: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan endringene av sommertid kan virke inn på andre Microsoft-produkter, kan du lese følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
914387 Konfigurere sommertid for USA i 2007 (denne artikkelen kan være på engelsk)
Løsning

Informasjon om samleoppdatering

Følgende filer kan lastes ned fra Microsoft Download Center:

Last nedLast ned oppdateringspakken for Windows Server 2003 nå.

Last nedLast ned oppdateringspakken for Windows Server 2003 for Itanium-baserte systemer nå.

Last nedLast ned oppdateringspakken for Windows Server 2003 nå x64 Edition.

Last nedLast ned oppdateringspakken for Windows XP nå.

DownloadLast ned oppdateringspakken for Windows XP x64 Edition nå.

Utgivelsesdato: 07.02.07

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, kan du lese følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft har søkt etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet som bidrar til å forhindre at uvedkommende gjør endringer i filen.

Forutsetninger

For å kunne installere denne oppdateringen på en datamaskin som kjører Microsoft Windows XP, må du ha Windows XP Service Pack 2 installert.

Omstartskrav

Du trenger ikke starte datamaskinen på nytt etter at du har installert denne oppdateringen.

Avinstallere den kumulative samleoppdateringen

Tidssoneoppdateringene for Windows XP og Windows Server 2003 inkluderer tilpasset logikk. Denne tilpassede logikken garanterer riktig installasjon av tidssoneoppdateringene og at Windows-databasen for tidssoner er riktig. Den tilpassede logikken garanterer også at når du installerer oppdateringene, går tidssonedatabasen tilbake til de reglene for sommertid som gjaldt i 2006 i alle tidssoner.

Du kan bare avinstallere den høyeste versjonen av den kumulative oppdateringen. Når du avinstallerer denne versjonen av den kumulative oppdateringen, går tidssonedatabasen tilbake til den tilstanden den var i før den første oppdateringen ble installert. Hvis du for eksempel installerer oppdatering 92838 i desember 2006, og deretter installerer kumulativ oppdatering 931836 i februar 2007, kan du avinstallere bare kumulativ oppdatering 931836. Når du avinstallerer kumulativ oppdatering 931836, vil tidssonedatabasen gå tilbake til den tilstanden den var i før desember. Hvis du installerer kumulativ oppdatering 931836, vil Windows dessuten ikke la deg installere oppdatering 928388.

Informasjon om erstatting av oppdatering

Obs!  Du kan installere denne kumulative samleoppdateringen også etter at du har installert en eller flere av de følgende oppdateringene som allerede har blitt gitt ut.

Denne oppdateringen erstatter følgende oppdateringer:
 • 928388 Tidssoneoppdatering fra februar 2007 for Microsoft Windows-operativsystemer (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • 929120 Windows Server 2003-baserte datamaskiner og Windows XP-baserte datamaskiner som er satt til tidssonen for Vest-Australia, går ikke over til sommertid 3. desember 2006 (denne artikkelen kan være på engelsk)

Filinformasjon

Den engelskspråklige versjonen av denne oppdateringen har filattributtene som står oppført i tabellen nedenfor (eller nyere). Datoene og klokkeslettene for disse filene er oppført i Coordinated Universal Time (UTC). Når du viser filinformasjonen, konverteres den til lokal tid. Hvis du vil finne forskjellen mellom UTC og lokal tid, bruker du kategorien Tidssone under Dato og klokkeslett i Kontrollpanel.

Windows Server 2003, x86-baserte versjoner

FilnavnFilversjonFilstørrelseDatoKlokkeslettPlattformSP-kravAvdeling
Tzchange.exe5.2.3790.64258 36802.02.0709:02x86IngenRTMGDR
Tzchange.exe5.2.3790.64258 36802.02.0709:51x86IngenRTMQFE
Tzchange.exe5.2.3790.287660 92806.02.0709:17x86SP1SP1GDR
Tzchange.exe5.2.3790.287660 92806.02.0709:55x86SP1SP1QFE
Tzchange.exe5.2.3790.401760 92806.02.0712:37x86SP2SP2GDR
Tzchange.exe5.2.3790.401760 92806.02.0714:42x86SP2SP2QFE

Windows Server 2003, Itanium-baserte versjoner

FilnavnFilversjonFilstørrelseDatoKlokkeslettPlattformSP-kravAvdeling
Tzchange.exe5.2.3790.642124 41606.02.0719:35IA-64IngenRTMGDR
Wtzchange.exe5.2.3790.64258 36806.02.0719:35x86IngenRTMGDR
Tzchange.exe5.2.3790.642124 41606.02.0719:34IA-64IngenRTMQFE
Wtzchange.exe5.2.3790.64258 36806.02.0719:34x86IngenRTMQFE
Tzchange.exe5.2.3790.2876136 19206.02.0719:35IA-64SP1SP1GDR
Wtzchange.exe5.2.3790.287660 92806.02.0719:35x86SP1SP1GDR
Tzchange.exe5.2.3790.2876136 19206.02.0719:35IA-64SP1SP1QFE
Wtzchange.exe5.2.3790.287660 92806.02.0719:35x86SP1SP1QFE
Tzchange.exe5.2.3790.4017136 19206.02.0720:01IA-64SP2SP2GDR
Wtzchange.exe5.2.3790.401760 92806.02.0720:01x86SP2SP2GDR
Tzchange.exe5.2.3790.4017136 19206.02.0719:35IA-64SP2SP2QFE
Wtzchange.exe5.2.3790.401760 92806.02.0719:35x86SP2SP2QFE

x64-baserte versjoner av Windows Server 2003 og Windows XP

FilnavnFilversjonFilstørrelseDatoKlokkeslettPlattformSP-kravAvdeling
Tzchange.exe5.2.3790.287684 99206.02.0719:34x64SP1SP1GDR
Wtzchange.exe5.2.3790.287660 92806.02.0719:34x86SP1SP1GDR
Tzchange.exe5.2.3790.287684 99206.02.0719:34x64SP1SP1QFE
Wtzchange.exe5.2.3790.287660,92806.02.0719:34x86SP1SP1QFE
Tzchange.exe5.2.3790.401784 99206.02.0720:02x64SP2SP2GDR
Wtzchange.exe5.2.3790.401760 92806.02.0720:02x86SP2SP2GDR
Tzchange.exe5.2.3790.401784 99206.02.0719:33x64SP2SP2QFE
Wtzchange.exe5.2.3790.401760 92806.02.0719:33x86SP2SP2QFE

Windows XP med Service Pack 2

FilnavnFilversjonFilstørrelseDatoKlokkeslettPlattformSP-kravAvdeling
Tzchange.exe5.1.2600.307360 41629.01.0708:58x86SP2SP2GDR
Tzchange.exe5.1.2600.307360 41629.01.0709:25x86SP2SP2QFE

Oppdateringer fra forrige kumulative tidssoneoppdatering for Windows

Følgende endringer er gjort siden forrige kumulative tidssoneoppdatering for Windows. Dette var kumulativ oppdatering 928388 for Windows XP og Windows Server 2003:
 • Midt-Brasil (normaltid) og Sør-Amerika, østkysten (normaltid)
  Juridisk bekreftelse på reglene for sommertid for 2007 ble ikke fremlagt tidsnok til å inkludere dette i tidligere kumulative oppdateringer av tidssone. Denne oppdateringen setter korrekt tid til 00:00:00 for begge tidssoner.
 • Iran (normaltid)
  Juridisk bekreftelse på at sommertid ikke lenger er i bruk, ble ikke fremlagt tidsnok til å inkludere dette i tidligere kumulative oppdateringer av tidssone.
 • Namibia
  Korrekte start- og sluttdatoer for sommertid fra tidligere kumulativ oppdatering av tidssone.
 • Newfoundland (normaltid)
  Bruk av samme sommertid for 2007 som i USA og Canada ble lovfestet først etter at den forrige kumulative oppdateringen var laget.
 • Vest-Australia (normaltid)
  Prøveperioden for sommertid ble lovfestet først etter at den forrige kumulative oppdateringen var laget.
Navn på registerundernøkkelVisningsnavnSommertidnavnStandardnavnSommertid startSommertid sluttVerdi av TZI-undernøkkelen
Midt-Brasil (normaltid) (GMT-04:00) ManausMidt-Brasil (sommertid)Midt-Brasil (normaltid)Første søndag i november, klokken 00:00:00Siste søndag i februar, klokken 00:00:00TZI=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,05,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00
,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Sør-Amerika, østkysten (normaltid)(GMT-03:00) BrasiliaSør-Amerika, østkysten (sommertid)Sør-Amerika, østkysten (normaltid)Første søndag i november, klokken 00:00:00Siste søndag i februar, klokken 00:00:00TZI=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,05,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00
,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Iran (normaltid)(GMT+03:30) TeheranIran (sommertid)Iran (normaltid)FjernetFjernetTZI=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Namibia (normaltid)(GMT+02:00) WindhoekNamibia (sommertid)Namibia (normaltid)Første søndag i april, klokken 02:00:00Første søndag i september, klokken 02:00:00TZI=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,
3c,00,00,00,00,00,09,00,00,00,01,00
,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00
,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Newfoundland (normaltid)(GMT-3:30) NewfoundlandNewfoundland (sommertid)Newfoundland (normaltid)Andre søndag i mars, klokken 00:01:00Første søndag i november, klokken 00:01:00TZI=d2,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00
,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,03,00
,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00
Vest-Australia (normaltid)(GMT+08:00) PerthVest-Australia (sommertid)Vest-Australia (normaltid)Siste søndag i oktober, klokken 02:00:00Siste søndag i mars, klokken 03:00:00TZI=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00
,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00
,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00

Kumulative samleoppdatering fra februar 2007 for innstillinger for sommertid og tidssone

I følgende tabell finner du alle tidssoneendringene som er inkludert i denne oppdateringen.
Navn på registerundernøkkelVisningsnavnSommertidnavnStandardnavnSommertid startSommertid sluttVerdi av TZI-undernøkkelen
Alaska (normaltid)(GMT-09:00) AlaskaAlaska (sommertid)Alaska (normaltid)Andre søndag i mars, klokken 02:00:00Første søndag i november, klokken 02:00:00TZI=hex:1c,02,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00
,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00
,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Atlanterhavskysten (normaltid)(GMT-04:00) Atlanterhavskysten (Canada) Atlanterhavskysten (sommertid) Atlanterhavskysten (normaltid) Andre søndag i mars, klokken 02:00:00 Første søndag i november, klokken 02:00:00 TZI=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00
,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Australia (normaltid, øst)(GMT+10:00) Canberra, Melbourne, SydneyAustralia (sommertid, øst)Australia (normaltid, øst)UendretSiste søndag i mars, klokken 03:00:00TZI=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00
,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Aserbajdsjan (normaltid)(GMT+04:00) BakuAserbajdsjan (sommertid)Aserbajdsjan (normaltid)Siste søndag i mars, klokken 04:00:00Siste søndag i oktober, klokken 05:00:00TZI=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,05
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00
,00,00,05,00,04,00,00,00,00,00,00,00
Kaukasus (normaltid)(GMT+04:00) JerevanKaukasus (sommertid)Kaukasus (normaltid)Siste søndag i mars, klokken 02:00:00Siste søndag i oktober, klokken 03:00:00TZI=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00
,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Sentral-Australia (normaltid) (GMT+09:30) AdelaideSentral-Australia (sommertid)Sentral-Australia (normaltid)UendretSiste søndag i mars, klokken 03:00:00TZI=hex:c6,fd,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,05
,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Midt-Brasil (normaltid)(GMT-04:00) ManausMidt-Brasil (sommertid)Midt-Brasil (normaltid)Første søndag i november, klokken 00:00:00Siste søndag i februar, klokken 00:00:00TZI=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,05,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00,00
,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Midtvesten (normaltid)(GMT-06:00) Midtvesten (USA og Canada) Midtvesten (sommertid)Midtvesten (normaltid)Andre søndag i mars, klokken 02:00:00Første søndag i november, klokken 02:00:00TZI=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00
,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02
,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Midt-Mexico (normaltid)(GMT-06:00) Guadalajara, Mexico City, MonterreyMidt-Mexico (sommertid)Midt-Mexico (normaltid)Første søndag i april, klokken 02:00:00Siste søndag i oktober, klokken 02:00:00TZI=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01
,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Øst-Europa (normaltid)(GMT+02:00) MinskØst-Europa (sommertid)Øst-Europa (normaltid)Siste søndag i mars, klokken 02:00:00Siste søndag i oktober, klokken 03:00:00TZI=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00
,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00
,02,00,00,00,00,00,00,00
Sør-Amerika, østkysten (normaltid)(GMT-03:00) BrasiliaSør-Amerika, østkysten (sommertid)Sør-Amerika, østkysten (normaltid)Første søndag i november, klokken 00:00:00Siste søndag i februar, klokken 00:00:00TZI=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,05,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00
,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Østkysten (normaltid)(GMT-05:00) Østkysten (USA og Canada) Østkysten (sommertid)Østkysten (normaltid)Andre søndag i mars, klokken 02:00:00Første søndag i november, klokken 02:00:00TZI=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00
,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Egypt (normaltid)(GMT+02:00) KairoEgypt (sommertid)Egypt (normaltid)Siste torsdag i april, klokken 23:59:59.999Siste torsdag i september, klokken 23:59:59.999TZI=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,04,00,05,00,17
,00,3b,00,3b,00,00,00,00,00,04,00,04
,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,00,00
Georgia (normaltid) (GMT+03:00) TbilisiGeorgia (sommertid)Georgia (normaltid)FjernetFjernetTZI=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Greenwich (normaltid)(GMT) Casablanca, Monrovia, ReykjavikGreenwich (sommertid)Greenwich (normaltid)Gjelder ikkeGjelder ikkeTZI=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
England (normaltid) (GMT+02:00) Aten, Bucuresti, Istanbul England (sommertid) England (normaltid) Siste søndag i mars, klokken 03:00:00 Siste søndag i oktober, klokken 04:00:00TZI=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,04
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00
,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00
Iran (normaltid)(GMT+03:30) TeheranIran (sommertid)Iran (normaltid)FjernetFjernetTZI=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Israel (normaltid)(GMT+02:00) JerusalemJerusalem (sommertid) Jerusalem (normaltid)30. mars 2007, klokken 02:00:0016. september 2007, klokken 02:00:00TZI=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,00,00,03,00,02,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,03,00,05,00,05,00,02
,00,00,00,00,00,00,00
Jordan (normaltid)(GMT+2:00) AmmanJordan (sommertid)Jordan (normaltid)Siste torsdag i mars, klokken 00:00:00Siste fredag i september, klokken 01:00:00TZI=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,05,00,05,00,01,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00
,00,00,00,00,00,00,00,00
Midt-Østen (normaltid)(GMT+02:00) BeirutMidt-Østen (sommertid)Midt-Østen (normaltid)Siste søndag i mars, klokken 00:00:00Siste søndag i oktober, klokken 23:59:59.999TZI=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,3b,00
,3b,00,e7,03,00,00,03,00,00,00,05
,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Montevideo (normaltid)(GMT-03:00) MontevideoMontevideo (sommertid)Montevideo (normaltid)Første søndag i oktober, klokken 02:00:00Andre søndag i mars, klokken 02:00:00TZI=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00
,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Mountain (normaltid)(GMT-07:00) Rocky Mountains (USA og Canada) Rocky Mountains (sommertid)Mountain (normaltid)Andre søndag i mars, klokken 02:00:00Første søndag i november, klokken 02:00:00TZI=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02
,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Rocky Mountains (Mexico, normaltid)(GMT-07:00) Chihuahua, La Paz, MazatlanRocky Mountains (Mexico, sommertid)Rocky Mountains (Mexico, normaltid)Første søndag i april, klokken 02:00:00Siste søndag i oktober, klokken 02:00:00TZI=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02
,00,00,00,00,00,00,00
Myanmar (normaltid) (GMT+06:30) Yangon (Rangoon)Myanmar (sommertid)Myanmar (normaltid) Gjelder ikkeGjelder ikkeTZI=hex:7a,fe,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Namibia (normaltid)(GMT+02:00) WindhoekNamibia (sommertid)Namibia (normaltid)Første søndag i april, klokken 02:00:00Første søndag i september, klokken 02:00:00TZI=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,
3c,00,00,00,00,00,09,00,00,00,01,00
,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00
,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
New Zealand (normaltid)(GMT+12:00) Auckland, WellingtonNew Zealand (sommertid)New Zealand (normaltid)Første søndag i oktober, klokken 02:00:00Tredje søndag i mars, klokken 03:00:00TZI=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,03,00,03,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00
,00,00,00,00,00,00
Newfoundland (normaltid)(GMT-3:30) NewfoundlandNewfoundland (sommertid)Newfoundland (normaltid)Andre søndag i mars, klokken 00:01:00Første søndag i november, klokken 00:01:00TZI=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,00
,00,01,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00
,01,00,00,00,00,00
Stillehavskyst. SA (normaltid)(GMT-04:00) SantiagoStillehavskyst. SA (sommertid)Stillehavskyst. SA (normaltid)Andre søndag i oktober, klokken 23:59:59.999Andre søndag i mars, klokken 23:59:59.999TZI=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,02,00,17
,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06
,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
Stillehavskysten (normaltid)(GMT-08:00) Stillehavskysten (USA og Canada) Stillehavskysten (sommertid)Stillehavskysten (normaltid)Andre søndag i mars, klokken 02:00:00Første søndag i november, klokken 02:00:00TZI=hex:e0,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00
,02,00,00,00,00,00,00,00
Stillehavskysten (Mexico, normaltid)(GMT-08:00) Tijuana, Baja CaliforniaStillehavskysten (Mexico, sommertid)Stillehavskysten (Mexico, normaltid)Første søndag i april, klokken 02:00:00Siste søndag i oktober, klokken 02:00:00TZI=hex:e0,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00
,02,00,00,00,00,00,00,00
Stillehavskysten (normaltid)(GMT-05:00) Bogota, Lima, Quito, Rio BrancoStillehavskysten (sommertid)Stillehavskysten (normaltid)Gjelder ikkeGjelder ikkeTZI=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00
Sri Lanka (normaltid) (GMT+05:30) Sri JayawardenepuraSri Lanka (sommertid) Sri Lanka (normaltid) Gjelder ikkeGjelder ikkeTZI=hex:b6,fe,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00
Tasmania (normaltid) (GMT+10:00) HobartTasmania (sommertid) Tasmania (normaltid) UendretSiste søndag i mars, klokken 03:00:00TZI=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02
,00,00,00,00,00,00,00
Vest-Australia (normaltid)(GMT+08:00) PerthVest-Australia (sommertid)Vest-Australia (normaltid)Siste søndag i oktober, klokken 02:00:00Siste søndag i mars, klokken 03:00:00TZI=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,05,00
,02,00,00,00,00,00,00,00

Ytterligere registernøkler

I tillegg til endringene som er ført opp i forrige tabell, legger denne oppdateringen til registernøkler som lagrer historiske sommertiddata for bestemte tidssoner. Disse nøklene finnes i Windows Vista og brukes til å beholde paritet i registerstrukturen for Windows-tidssone.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Alaskan Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006"=hex:1c,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2006"=hex:1c,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Atlantic Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central Brazilian Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,02,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,05,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Atlantic Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006"=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\E. South America Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,02,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,05,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Eastern Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Iran Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d5
"LastEntry"=dword:000007d6
"2005"=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,02,00,04,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2006"=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Israel Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d4
"LastEntry"=dword:000007e7
"2004"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"2005"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,d5,07,0a,00,00,00,09,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,d5,07,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2006"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,d6,07,0a,00,00,00,01,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,d6,07,03,00,00,00,1f,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,d7,07,09,00,00,00,10,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,d7,07,03,00,00,00,1e,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2008"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,d8,07,0a,00,00,00,05,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,d8,07,03,00,00,00,1c,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2009"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,d9,07,09,00,00,00,1b,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,d9,07,03,00,00,00,1b,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2010"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,da,07,09,00,00,00,0c,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,da,07,03,00,00,00,1a,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2011"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,db,07,0a,00,00,00,02,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,db,07,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2012"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,dc,07,09,00,00,00,17,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,dc,07,03,00,00,00,1e,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2013"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,dd,07,09,00,00,00,08,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,dd,07,03,00,00,00,1d,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2014"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,de,07,09,00,00,00,1c,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,de,07,03,00,00,00,1c,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2015"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,df,07,09,00,00,00,14,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,df,07,03,00,00,00,1b,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2016"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,e0,07,0a,00,00,00,09,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,e0,07,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2017"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,e1,07,09,00,00,00,18,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,e1,07,03,00,00,00,1f,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2018"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,e2,07,09,00,00,00,10,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,e2,07,03,00,00,00,1e,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2019"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,e3,07,0a,00,00,00,06,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,e3,07,03,00,00,00,1d,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2020"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,e4,07,09,00,00,00,1b,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,e4,07,03,00,00,00,1b,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2021"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,e5,07,09,00,00,00,0c,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,e5,07,03,00,00,00,1a,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2022"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,e6,07,0a,00,00,00,02,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,e6,07,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2023"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Mountain Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006"=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Newfoundland Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,00,00,\ 01,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,00,00,01,00,00,00,00,00
"2007"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,\ 01,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pacific Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006"=hex:e0,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:e0,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\W. Australia Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d5
"LastEntry"=dword:000007d7
"2005"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"2006"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,d6,07,01,00,00,00,01,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,d6,07,0c,00,05,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00

Tidssoner i Mexico

Det er blitt lagt til tre nye tidssoner for Mexico i Windows XP og Windows Server 2003 for å beholde tidssonedatabasene i paritet med Vista. De nye tidssonene er nødvendige fordi Mexico ikke lenger deler enkelte tidssoner med USA og Canada. Dette skyldes de nye reglene for sommertid som har trådt i kraft for USA og Canada. Når denne oppdateringen installeres på en ny datamaskin som er satt til Mexico, normaltid eller til Mexico, normaltid 2, vil datamaskinen automatisk settes til den nye tidssonen som er oppført i den følgende tabellen. Dette vil imidlertid ikke skje for datamaskiner som er satt til tidssonen GMT-08:00 (Stillehavskysten (normaltid)). Hvis relevant, må disse datamaskinene manuelt settes til den nye tidssonen for Stillehavskysten (Mexico, normaltid).
2006 – Tidssonenavn2006 – Visningsnavn2007 – Tidssonenavn2007 – Visningsnavn
Mexico (normaltid)(GMT-06:00) Guadalajara, Mexico City, MonterreyMidt-Mexico (normaltid)(GMT-06:00) Guadalajara, Mexico City, Monterrey – ny
Mexico normaltid 2(GMT-07:00) Chihuahua, La Paz, MazatlanRocky Mountains (Mexico, normaltid)(GMT-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan – ny
Gjelder ikkeGjelder ikkeStillehavskysten (Mexico, normaltid)(GMT-08:00) Tijuana, Baja California
Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon om dette, kan du gå til følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
824684 Beskrivelse av standardterminologien som brukes til å beskrive oppdateringer av Microsoft-programvare
Tekniske revisjoner
Revisjonsnummeret og kontrolldatoer for denne artikkelen kan gjenspeile små redaksjonelle eller strukturelle revisjoner av dette innholdet. De viktigste tekniske revisjonene av dette innholdet, er oppført i denne tabellen.
DatoRevisjoner
08.02.07Opprinnelig versjon
13.02.07Oppdaterte tabellen i delen Tidssoner i Mexico
17.02.07Tilføyde ny filliste for pakker utgitt 14.02.07
23.02.07Følgende endringer ble gjort i denne artikkelen:
 • Tilføyde Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2004 og Microsoft Windows Server 2003 Web Edition under Informasjonen i denne artikkelen gjelder
 • Oppføringer i Newfoundland-tabellen oppdatert
27.02.07Tilføyde Windows XP Tablet PC Edition under Informasjonen i denne artikkelen gjelder
28.02.07Følgende endringer ble gjort i denne artikkelen:
 • Erstattet Windows XP Home Edition SP2 og Windows XP Professional SP2 med Windows XP Home Edition og Windows XP Professional under Informasjonen i denne artikkelen gjelder
 • Oppdaterte oppføringer i Newfoundland-tabellen
05.03.07Følgende endringer ble gjort i denne artikkelen:
 • Oppdaterte filinformasjonstabell fra Windows 2000 Service med Pack 5 til Windows 2000 Service med Pack 4
 • Oppdaterte oppføringer i Newfoundland-tabellen
DST 2007 dst2007
Egenskaper

Artikkel-ID: 931836 – Forrige gjennomgang: 12/03/2007 07:48:21 – Revisjon: 8.9

Windows Fundamentals for Legacy PCs, Microsoft Windows Embedded for Point of Service, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2002

 • kbvistasp1fix kbwinxppresp3fix kbexpertiseinter atdownload kbinfo kbhotfixserver kbqfe kbpubtypekc KB931836
Tilbakemelding