Gjenopprette personlige filer etter at du har foretatt en tilpasset installasjon av Windows Vista eller Windows 7

INNLEDNING
Denne artikkelen beskriver hvordan du gjenoppretter personlige filer etter at du har foretatt en tilpasset installasjon av Windows Vista eller Windows 7.

I noen scenarioer kan det hende du ikke kan utføre en oppgradering fra en tidligere versjon av Windows. Hvis du ikke kan oppgradere, må du kanskje utføre en tilpasset installasjon. Når du utfører en tilpasset installasjon av Windows Vista eller Windows 7, oppretter Windows en Windows.old-mappe som inneholder filene fra det gamle systemet. Det kan være lurt å gjenopprette personlige filer fra Windows.old-mappen og flytte dem til den tilpassede Windows-installasjonen.


Hvis du vil la oss gjenopprette personlige filer for deg, kan du gå til delen Løs det for meg. Hvis du heller vil gjenopprette personlige filer selv, kan du gå til delen La meg løse det selv.

Løs det for megDu kan løse problemet automatisk ved å klikke knappen eller koblingen Løs dette problemet. Klikk Kjør i dialogboksen Filnedlasting, og følg fremgangsmåten i veiviseren for automatisk løsning.
Legg merke til
 • Windows.old-mappen som inneholder filene fra det gamle systemet, bør finnes på datamaskinen.
 • Du kan få noen feilmeldinger i ledeteksten når du kjører pakken. Du kan ignorere feilmeldingene.
 • Det kan hende at denne veiviseren bare er tilgjengelig på engelsk. Den automatiske reparasjonen fungerer imidlertid også for andre språkversjoner av Windows.
 • Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske løsningen på en flash-stasjon eller en CD, og deretter kjøre den på datamaskinen som har problemet.

Nå kan du gå til delen Løste dette problemet?.La meg løse det selv

Hvis det forrige operativsystemet var Windows XP
Hvis du vil gjenopprette personlige filer fra Windows.old-mappen, må du finne mappene som inneholder filene. Deretter flytter du filene til ønskede mapper i gjeldende Windows-installasjon.

Finne de personlige filene

Når du har installert Windows Vista eller Windows 7, kan du flytte personlige filer fra deres tidligere mapper til de tilsvarende mappene i Windows Vista.

Viktig!  Vi anbefaler at du ikke sletter noen filer eller mapper før du har kontrollert at alle de personlige filene er flyttet til den gjeldende Windows-installasjonen.

Windows.old-mappen

Når du installerer Windows Vista eller Windows 7, opprettes Windows.old-mappen. Installasjonsprogrammet oppretter denne mappen for å lagre filene fra Windows XP-installasjonen. Hvis du vil finne Windows.old-mappen i Windows Vista eller Windows 7, kan du klikke Startstartknapp, skrive inn stasjon:\windows.old (for eksempel c:\windows.old) i Start søk-boksen og deretter klikke Windows.oldProgrammer-listen.

 Tillatelse for brukerkontokontroll Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller klikker Fortsett.
Windows.old-mappen inneholder følgende mapper fra Windows XP-installasjonen:
 1. stasjon:\Windows.old\Windows
 2. stasjon:\Windows.old\Documents and Settings
 3. stasjon:\Windows.old\Programfiler

Mappen Documents and Settings

De fleste programmer lagrer brukernes personlige filer i mappen Documents and Settings. Vanligvis finner du ikke personlige filer i Windows-mappen eller i Programfiler-mappen.

Mappen Documents and Settings inneholder én mappe for hver bruker som er logget på datamaskinen i Windows XP. Følgende mapper vises for eksempel i mappen stasjon:\Windows.old\Documents and Settings:
 • stasjon:\Windows.old\Documents and Settings\Administrator

  Hvis du ikke har brukt Administrator-kontoen til å logge deg på Windows XP, er det ikke sikkert at denne mappen inneholder noen personlige filer.
 • stasjon:\Windows.old\Documents and Settings\All Users

  Hvis du brukte Delte filer-funksjonen i Windows XP, finner du de delte filene i All Users-mappen. Denne mappen inneholder for eksempel opptak av TV-programmer på datamaskiner som kjører Windows Media Center Edition 2005. Åpne mappene i All Users-mappen for å finne frem til de filene du eventuelt ønsker å ta vare på. Kopier deretter disse filene til en ny plassering utenfor mappestrukturen Windows.old.
 • stasjon:\Windows.old\Documents and Settings\Brukernavn

  De fleste personlige filer finnes i mapper merket med navnet til hver bruker som har logget seg på datamaskinen i Windows XP.

Brukermapper

De fleste personlige filer har følgende plassering:
stasjon:\Windows.old\Documents and Settings\Brukernavn
Denne mappen inneholder følgende tre mapper:
 • stasjon:\Windows.old\Documents and Settings\Brukernavn\Cookies
 • stasjon:\Windows.old\Documents and Settings\Brukernavn\Start-meny
 • stasjon:\Windows.old\Documents and Settings\Brukernavn\UserData
Disse mappene inneholder vanligvis ikke viktige brukerdata. Følgende tre mapper vises også i mappen stasjon:\Windows.old\Documents and SettingsBrukernavn:
 • stasjon:\Windows.old\Documents and Settings\Brukernavn\Skrivebord
 • stasjon:\Windows.old\Documents and Settings\Brukernavn\Favoritter
 • stasjon:\Windows.old\Documents and Settings\Brukernavn\Mine dokumenter
Disse tre mappene inneholder vanligvis de fleste viktige personlige filene fra Windows XP-installasjonen.

Gjenopprette personlige filer

Hvis du vil gjenopprette personlige filer fra Windows XP-installasjonen, følger du disse trinnene.

Trinn 1: Gjenopprett opptak av TV-programmer

Windows Media Center 2005 lagrer som standard opptak av TV-programmer i TV-opptak-mappen. Hvis du vil gjenopprette disse filene, gjør du følgende:
 1. Finn Windows.old-mappen, og åpne deretter følgende mappe:
  Documents and Settings\All Users\Dokumenter\TV-opptak
  Obs!  Banen kan også være følgende:
  Documents and Settings\All Users\Delte dokumenter\TV-opptak
 2. Høyreklikk TV-opptak, og klikk deretter Klipp ut.
 3. Klikk Startstartknapp, og klikk deretter brukernavnet oppe til høyre på Start-menyen.
 4. Høyreklikk mappen videoer eller Mine videoer , og klikk deretter Lim inn.
Windows flytter TV-opptakene til Videoer-mappen.

Trinn 2: Gjenopprett Internet Explorer-favoritter

Hvis du vil flytte innholdet i Favoritter-mappen fra Windows XP-installasjonen til Windows Vista eller Windows 7, gjør du følgende:
 1. Finn Windows.old-mappen, og åpne deretter følgende mappe:
  Documents and Settings\Brukernavn\Favoritter
 2. Trykk CTRL+A for å velge alle elementene i Favoritter-mappen. Trykk deretter CTRL+X for å flytte elementene i Favoritter-mappen til utklippstavlen i Windows Vista.
 3. Klikk Startstartknapp, og klikk deretter brukernavnet ditt oppe til høyre på Start-menyen.
 4. Høyreklikk Favoritter, og klikk deretter Lim inn.
Windows flytter filene Internet Explorer-favoritter til Favoritter-mappen.

Trinn 3: Gjenopprett Skrivebord-mappen

Hvis du ikke lagret filer eller data på Windows XP-skrivebordet, kan du hoppe over dette trinnet. Du kan åpne Skrivebord-mappen i Windows.old-mappen for å kontrollere at du bare hadde snarveier, og ingen datafiler, på Windows XP-skrivebordet.

Hvis du vil gjenopprette Skrivebord-mappen fra Windows XP-installasjonen, gjør du følgende:
 1. Finn Windows.old-mappen, og åpne deretter følgende mappe:
  Documents and Settings\Brukernavn
 2. Høyreklikk Skrivebord, og klikk deretter Klipp ut.
 3. Lukk alle åpne programmer
 4. Høyreklikk på skrivebordet, og klikk deretter Lim inn.
Skrivebord-mappen fra Windows XP vises som et ikon på skrivebordet.

Trinn 4: Gjenopprett Mine dokumenter-mappen

De fleste personlige filer lagres vanligvis i Mine dokumenter-mappen i Windows XP. Selv om du kan flytte denne mappen til en hvilken som helst plassering i Windows, anbefaler vi at du flytter den til Dokumenter-mappen. Da blir det enklere å finne filene i den gjeldende versjonen av Windows.

Følg denne fremgangsmåten for å flytte Mine dokumenter-mappen:
 1. Finn Windows.old-mappen, og åpne deretter følgende mappe:
  Documents and Settings\Brukernavn
 2. Høyreklikk Mine dokumenter, og klikk deretter Klipp ut.
 3. Klikk Start,startknapp og klikk deretterDokumenter.
 4. Høyreklikk Dokumenter, og klikk deretter Lim inn.
Windows kopierer Mine dokumenter-mappen inkludert innhold til Dokumenter-mappen.

Gjenopprette andre brukeres filer og mapper

Hvis andre brukere har logget seg på datamaskinen i Windows XP, kan du følge trinnene under "Gjenopprette personlige filer" for å gjenopprette de andre brukernes data. Når du gjør dette, kan det være lurt å logge deg på Windows Vista eller Windows 7 som hver av de Windows XP-brukerne som har data på datamaskinen. Dette kan bidra til at de ulike brukernes data holdes atskilt i den gjeldende Windows-installasjonen.

Gjenopprette andre filer og mapper fra Windows.old-mappen

Når du har gjenopprettet alle personlige mapper fra Windows XP-installasjonen, bør du kontrollere om det finnes andre mapper med personlige data i Windows.old-mappen.

Viktig!  Pass på at alle viktige data er flyttet, før du sletter Windows.old-mappen.
Hvis det forrige operativsystemet var Windows Vista
Hvis du vil gjenopprette personlige filer fra Windows.old-mappen, må du finne mappene som inneholder filene. Deretter flytter du filene til ønskede mapper i gjeldende Windows-installasjon.

Finne de personlige filene

Når du har installert Windows Vista eller Windows 7, kan du flytte personlige filer fra deres tidligere mapper til de tilsvarende mappene i Windows Vista.

Viktig!  Vi anbefaler at du ikke sletter noen filer eller mapper før du har kontrollert at alle de personlige filene er flyttet til den gjeldende Windows-installasjonen.

Windows.old-mappen

Når du utfører en tilpasset installasjon av Windows Vista eller Windows 7, opprettes Windows.old-mappen. Installasjonsprogrammet oppretter denne mappen for å lagre filene fra Windows XP- eller Windows Vista-installasjonen.

Hvis du vil finne Windows.old-mappen i Windows Vista eller Windows 7, kan du klikke Startstartknapp, skrive inn stasjon:\windows.old (for eksempel c:\windows.old) i Start søk-boksen og deretter klikke Windows.old.
 Tillatelse for brukerkontokontroll Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller klikker Fortsett.
Windows.old-mappen inneholder følgende mapper fra Windows Vista-installasjonen:
 1. stasjon:\Windows.old\Windows
 2. stasjon:\Windows.old\Users
 3. stasjon:\Windows.old\Programfiler

Mappen "Brukere"

De fleste programmer lagrer brukernes personlige filer i mappen "Bruker". Vanligvis finner du ikke personlige filer i Windows-mappen eller i Programfiler-mappen.

Mappen "Brukere" inneholder én mappe for hver bruker som er logget på datamaskinen i Windows Vista. Følgende mapper vises for eksempel i mappen stasjon:\Windows.old\Users:
 • stasjon:\Windows.old\Users\Public

  Hvis du brukte Delte filer-funksjonen i Windows Vista, finner du de delte filene i Public-mappen. Denne mappen inneholder for eksempel innspilte TV-programmer på datamaskiner som kjører Windows Media Center. Åpne mappene i Public-mappen til å finne alle filer som du kanskje ønsker å beholde. Kopier deretter disse filene til en ny plassering utenfor mappestrukturen Windows.old.
 • stasjon:\Windows.old\Users\Brukernavn

  De fleste personlige filer finnes i mapper merket med navnet til hver bruker som har logget seg på datamaskinen i Windows Vista.
Individuelle brukermapper
De fleste personlige filer har følgende plassering:
stasjon:\Windows.old\Users\Brukernavn
Denne mappen inneholder følgende mapper:
 • drive:\Windows.old\Users\Brukernavn\Contacts
 • drive:\Windows.old\Users\Brukernavn\Desktop
 • drive:\Windows.old\Users\Brukernavn\Documents
 • drive:\Windows.old\Users\Brukernavn\Downloads
 • drive:\Windows.old\Users\Brukernavn\Favorites
 • drive:\Windows.old\Users\Brukernavn\Links
 • drive:\Windows.old\Users\Brukernavn\Music
 • drive:\Windows.old\Users\Brukernavn\Pictures
 • drive:\Windows.old\Users\Brukernavn\Saved games
 • drive:\Windows.old\Users\Brukernavn\Searches
 • drive:\Windows.old\Users\Brukernavn\Videos
Disse mappene inneholder vanligvis de fleste viktige personlige filene fra Windows-installasjonen.

Gjenopprette personlige filer

Hvis du vil gjenopprette personlige filer fra en tidligere Windows-installasjon til Windows Vista eller Windows 7, følger du disse trinnene.

Trinn 1: Gjenopprett opptak av TV-programmer

Windows Media lagrer som standard opptak av TV-programmer i TV-opptak-mappen. Hvis du vil gjenopprette disse filene, gjør du følgende:
 1. Finn Windows.old-mappen, og åpne deretter følgende mappe:
  Users\Public\recorded TV
 2. Høyreklikk TV-opptak, og klikk deretter Klipp ut.
 3. Klikk Startstartknapp, og klikk deretter brukernavnet oppe til høyre på Start-menyen.
 4. Høyreklikk mappen videoer eller Mine videoer , og klikk deretter Lim inn.
Windows flytter TV-opptakene til Videoer-mappen.

Trinn 2: Gjenopprett dine personlige filer

Bruk denne fremgangsmåten for å flytte mappen med personlige filer fra den gamle installasjonen til Windows Vista:
 1. Finn Windows.old-mappen, og åpne deretter følgende mappe:
  Users\Username
 2. Trykk CTRL+A for å velge alle elementene i mappen. Trykk deretter CTRL+X for å flytte elementene i brukermappen til utklippstavlen i Windows Vista.
 3. Klikk Startstartknapp, og klikk deretter brukernavnet oppe til høyre på Start-menyen.
 4. Klikk Lim inn.
Windows flytter de personlige filmappene til Windows Vista-brukerkontoen.

Bruk denne fremgangsmåten for å flytte dine personlige filer fra den tidligere installasjonen til Windows 7:
 1. Finn Windows.old-mappen, og åpne deretter følgende mappe:
  Users\Username
 2. Høyreklikk mappen Documents, og klikk deretter Gi nytt navn. Endre navn på mappen til Mine dokumenter.
 3. Høyreklikk mappen Music, og klikk deretter Gi nytt navn. Endre navn på mappen til Min musikk.
 4. Høyreklikk mappen Pictures, og klikk deretter Gi nytt navn. Endre navn på mappen til Mine bilder.
 5. Trykk og hold CTRL-tasten, og klikk for å velge alle mappene i mappen User. Trykk deretter CTRL+X for å flytte elementene i brukermappen til utklippstavlen i Windows 7.
 6. Klikk Startstartknapp, og klikk deretter brukernavnet oppe til høyre på Start-menyen.
 7. Klikk Lim inn.
Windows flytter de personlige filmappene til Windows 7-brukerkontoen.

Gjenopprette andre brukeres filer og mapper

Hvis andre brukere var pålogget datamaskinen i Windows Vista, kan du bruke fremgangsmåten i avsnittet "Gjenopprette personlige filer" for å gjenopprette de andre brukernes data. Når du gjør dette, kan det være lurt å logge deg på Windows Vista eller Windows 7 som hver av de Windows Vista-brukerne som har data på datamaskinen. Dette kan bidra til at de ulike brukernes data holdes atskilt i den gjeldende Windows-installasjonen.

Gjenopprette andre filer og mapper fra Windows.old-mappen

Når du har gjenopprettet alle personlige mapper fra Windows Vista-installasjonen, bør du kontrollere om det finnes andre mapper med personlige data i Windows.old-mappen.

Viktig!  Pass på at alle viktige data er flyttet, før du sletter Windows.old-mappen.

Løste dette problemet?

 • Kontroller om problemet er løst. Hvis problemet er løst, er du ferdig med dette avsnittet. Hvis problemet ikke er løst, kan du kontakte kundestøtte.
 • Vi setter pris på din tilbakemelding. Hvis du vil gi tilbakemelding eller rapportere eventuelle problemer med denne løsningen, kan du legge inn en kommentar i bloggen Løs det for meg eller sende oss en e-postmelding.
automatisk løsning
Egenskaper

Artikkel-ID: 932912 – Forrige gjennomgang: 09/25/2011 11:42:00 – Revisjon: 4.0

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Starter, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbhowto kbinfo kbexpertisebeginner kbfixme kbmsifixme KB932912
Tilbakemelding