Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Hendelse-ID 7000 eller 7026 logges i systemloggen på en datamaskin som kjører Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 eller Windows Server 2008

Symptom
Hendelse-ID 7000 eller 7026 logges i systemloggen på en datamaskin som kjører et av følgende systemer:
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
Dette problemet kan oppstå hvis en enhet ikke er koblet til datamaskinen og drivertjenesten er aktivert. Følgende hendelser blir for eksempel logget når datamaskinen ikke har paralellport, DVD- eller CD-stasjon.

På en datamaskin med Windows 7 eller Windows Server 2008 R2

Kilde: Tjenestekontrollbehandling
Hendelses-ID: 7026
Beskrivelse:
Kan ikke laste inn følgende oppstarts- eller system-startdrivere:
CD-ROM


Kilde: Tjenestekontrollbehandling
Hendelses-ID: 7000
Beskrivelse:
Parallellportens drivertjeneste startet ikke på grunn av følgende feil:
Tjenesten kan ikke starte, enten fordi den er deaktivert, eller fordi ingen aktiverte enheter er knyttet til den.På en Windows Vista-basert eller Windows Server 2008-basert datamaskin

Kilde: Service Control Manager Eventlog Provider
Hendelses-ID: 7026
Beskrivelse:
Kan ikke laste inn følgende oppstarts- eller system-startdrivere:
CD-ROM

Kilde: Service Control Manager Eventlog Provider
Hendelses-ID: 7000
Beskrivelse:
Parallellportens drivertjeneste startet ikke på grunn av følgende feil:
Tjenesten kan ikke starte, enten fordi den er deaktivert, eller fordi ingen aktiverte enheter er knyttet til den.

Workaround
Viktig! Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du endrer registret. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du foretar endringer i det. Du må vite hvordan du gjenoppretter registret hvis det skulle oppstå et problem. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter og endrer registret, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322756 Slik sikkerhetskopierer og gjenoppretter du registret i Windows
Hvis du vil omgå problemet som er beskrevet i eksempelet i delen "Symptomer", deaktiverer du CD-ROM- eller paralellporttjenesten i registret for å stanse loggingen av feilene.

Hvis du vil at vi skal deaktivere CD-ROM- eller paralellporttjenesten i registret for deg, går du til delen Løs det for meg. Gå til delen La meg løse det selv hvis du heller vil løse problemet selv.

Løs det for megDu kan løse problemet automatisk ved å klikke knappen eller koblingen Løs det. Klikk Kjør i dialogboksen Filnedlasting, og følg deretter fremgangsmåten i løsningsveiviseren.
Merknader
 • Det kan hende at denne veiviseren bare er tilgjengelig på engelsk. Den automatiske problemløseren fungerer imidlertid også i andre språkversjoner av Windows.
 • Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske løsningen på en flash-stasjon eller en CD, og deretter kjøre den på datamaskinen som har problemet.

Deretter går du til delen Løste dette problemet?.La meg løse det selv

Løs problemet ved å endre verdien i følgende registerundernøkkel til 3 (manuell) eller 4 (deaktivert):
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\cdrom

  Navn: Start
  Type: REG_DWORD
  Data: 3 eller 4
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\parport

  Navn: Start
  Type: REG_DWORD
  Data: 3 eller 4
Obs!  Hvis det ovennevnte registret endres til 4 (deaktivert), virker ikke den tilknyttede enheten fordi en driver som enheten trenger, ikke er lastet. Det ovennevnte registret må derfor angis til 3 (manuell) hvis enheten skal brukes i fremtiden.

Løste dette problemet?

 • Kontroller om problemet er løst. Hvis problemet er løst, er du ferdig med denne delen. Kontakt kundestøtte hvis problemet ikke er løst.
 • Vi setter pris på din tilbakemelding. Hvis du vil gi tilbakemelding eller rapportere eventuelle problemer med denne løsningen, kan du legge igjen en kommentar i bloggen Løs det for meg eller sende oss en e-post.
Referanser
935497 Feilmelding på en Windows Vista-basert eller Windows Server 2008-basert datamaskin som ikke har parallellport: "parallellportens drivertjeneste kunne ikke starte" (Dette kan være på engelsk)
løsning løs det løsmeg
Obs! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikkel som er opprettet direkte innenfor Microsofts kundestøtteorganisasjon. Informasjonen her leveres "som den er" som svar på problemer som kan oppstå. Som et resultat av den korte tiden det tar å gjøre materialet tilgjengelig, kan det inneholde skrivefeil, og det kan når som helst og uten forvarsel bli revidert. Se Vilkår for bruk for mer informasjon.
Egenskaper

Artikkel-ID: 933757 – Forrige gjennomgang: 12/20/2011 17:52:00 – Revisjon: 1.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Foundation

 • kbharmony kbstartup kbregistry kbbug kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbtshoot kbfixme kbmsifixme KB933757
Tilbakemelding