Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Du får følgende feilmelding når du arbeider i Works 8: Microsoft Works 8 har sluttet å virke

Symptom
Du får følgende feilmelding når du arbeider i Microsoft Works 8.5:
Microsoft Works 8 har sluttet å virke
Denne feilen kan oppstå når du:
 • skriver ut et regneark eller en databasefil fra Microsoft Works 8
 • åpner et regneark eller en databasefil i Microsoft Works 8
 • forhåndsviser et regneark eller en databasefil i Microsoft Works 8
 • formaterer et regneark eller en databasefil i Microsoft Works 8
Hvis du har en Works-versjon som er eldre enn Works 8.5, kan du få følgende feilmelding:
Ikke nok minne
Works krasjer imidlertid ikke.
Løsning
Microsoft har gitt ut en oppdatering som løser dette problemet for Works 8.5. I versjoner som er eldre enn Works 8.5, kan du omgå problemet ved å følge fremgangsmåten i delen Midlertidig løsning lenger ned i denne artikkelen. Hvis du er usikker på hvilken Works-versjon som er installert på datamaskinen, gjør du følgende:
 1. Start ett av følgende Works-programmer:
  • Works Tekstbehandling
  • Works Regneark
  • Works Database
  • Works Kalender
 2. Klikk Om Microsoft WorksHjelp-menyen.
 3. Dialogboksen Om Microsoft Works viser hvilken versjon av Works du har.
Denne oppdateringen gjelder bare for datamaskiner med Windows Vista eller Windows XP, Service Pack 2 (SP2). Du kan ikke installere denne oppdateringen i Windows-versjoner som er eldre enn Windows XP, SP2. Du kan laste ned og installere oppdateringen fra følgende Microsoft-webområde:
Workaround
Du kan omgå problemet ved å kontakte skriverprodusenten og be om en oppdatert skriverdriver. Hvis det finnes en oppdatert skriverdriver, bør du laste den ned og installere den. Deretter kan du prøve å skrive ut på nytt. Hvis dette fungerer, trenger du ikke å følge resten av fremgangsmåten i denne artikkelen.

Hvis det ikke finnes noen oppdatert skriverdriver, eller problemet fortsetter etter at du har installert den nyeste skriverdriveren for skriveren din, kan du spørre produsenten om de kan foreslå en emuleringsskriverdriver som kan brukes med skriveren. En emuleringsskriverdriver er en driver som etteraper funksjonaliteten i en annen skriverdriver. Hvis du for eksempel har en skriver av typen HP DeskJet, er det mulig du kan løse problemet ved å installere driveren for HP DeskJet 550C. Nedenfor finner du instruksjoner for hvordan du installerer emuleringsskriverdriveren som er anbefalt av produsenten. Hvis produsenten ikke har noen emuleringsskriverdriver å anbefale, kan du installere en generisk skriverdriver ved å følge fremgangsmåten nedenfor. Vær nøye med å følge fremgangsmåten for din Windows-versjon.

Obs!  Når du bruker en generisk skriverdriver eller en emuleringsskriverdriver, er det ikke sikkert at alle skriverfunksjonene blir tilgjengelige. Hvis du bruker den generiske skriverdriveren, kan du for eksempel ikke skrive ut grafikk.

Windows Vista

Slik installerer du en annen skriverdriver i Windows Vista:
 1. Klikk Startstartknapp, skriv inn skrivere i Start søk-boksen, og klikk deretter skrivere i Programmer-listen.
 2. Klikk Legg til skriver på venstre side øverst i vinduet.
 3. Klikk Legg til skriver i dialogboksen Legg til en lokal skriver.
 4. Klikk Bruk en eksisterende port, og klikk Neste.
 5. Klikk skriverens produsent, for eksempel HP, under Produsent, og klikk den skrivermodellen produsenten anbefalte, for eksempel HP DeskJet 500C under Skrivere. Hvis produsenten ikke hadde noen alternativ skriverdriver å anbefale, klikker du Generisk under Produsent, og klikker deretter Generisk / Bare tekst under Skrivere.

  Obs!  Hvis du bruker en generisk skriverdriver eller en emuleringsskriverdriver, vil ikke alle skriverfunksjonene være tilgjengelige. Hvis du bruker den generiske skriverdriveren, kan du for eksempel ikke skrive ut grafikk.
 6. Hvis du får meldingen Hvilken versjon av driveren vil du bruke?, klikker du Bruk driveren som allerede er installert (anbefalt) og klikker deretter Neste.
 7. Merk av for Angi som standardskriver, klikk Neste, og klikk deretter Fullfør.
 8. Dobbeltklikk den nye skriveren i listen over skrivere.
 9. Klikk Egenskaper Skriver-menyen.
 10. I kategorien Porter merker du den aktuelle porten for skriveren, og klikker deretter OK. Du kan for eksempel merke LPT1 hvis skriveren er koblet til datamaskinen (LPT1 er en port de fleste datamaskiner bruker til kommunikasjon med en lokal skriver).

Windows XP

Slik installerer du en annen skriverdriver i Windows XP:
 1. Klikk Start, og klikk deretter Skrivere og telefakser.
 2. Klikk Legg til skriver under Skriveroppgaver.
 3. Klikk Neste på den første siden av Veiviser for skriver.
 4. Klikk En lokal skriver koblet til denne datamaskinen, kontroller at det ikke er merket av for Søk og installer Plug and Play-skriver automatisk, og klikk Neste.
 5. Klikk den aktuelle porten, og velg Neste. Du kan for eksempel merke LPT1 hvis skriveren er koblet til datamaskinen (LPT1 er en port de fleste datamaskiner bruker til kommunikasjon med en lokal skriver).
 6. I Produsent-listen klikker du enten skriveren produsenten anbefalte å bruke, eller Generisk.

  Obs!  Enkelte funksjoner vil ikke bli tilgjengelige hvis du velger Generic Text Only-driveren eller en emuleringsskriverdriver. Hvis du bruker den generiske skriverdriveren, kan du for eksempel ikke skrive ut grafikk.
 7. Klikk Ja når du blir spurt om skriveren skal brukes som standardskriver, og klikk deretter Neste.
 8. Klikk Nei når du blir spurt om du vil skrive ut en testside, klikk Neste, og klikk deretter Fullfør.
Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon om Office 8.5, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
Egenskaper

Artikkel-ID: 933828 – Forrige gjennomgang: 11/23/2007 13:12:00 – Revisjon: 2.1

Microsoft Works 8

 • kberrmsg kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner kbresolve KB933828
Tilbakemelding