Beskrivelse av sikkerhetsoppdateringen for Windows SharePoint Services 3.0: 9. oktober 2007

INNLEDNING
Viktig!  For datamaskiner som kjører Microsoft Windows SharePoint Services 3.0, erstatter sikkerhetsoppdateringen datert 9. oktober 2007 følgende hurtigreparasjonspakke:
941422 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakken for Windows SharePoint Services 3.0: 24. august 2007 (denne artikkelen kan være på engelsk)
På datamaskiner der Windows SharePoint Services 3.0, men ikke Microsoft Office SharePoint Server 2007 er installert, bør du installere sikkerhetsoppdatering 934525. På datamaskiner der SharePoint Server 2007 er installert, bør du installere sikkerhetsoppdatering 934525 og sikkerhetsoppdateringen for SharePoint Server 2007 datert 9. oktober 2007.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsoppdateringen for SharePoint Server 2007 som er datert 9. oktober 2007, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
937832 Beskrivelse av sikkerhetsoppdateringen for SharePoint Server 2007: 09.10.07

Microsoft har gitt ut sikkerhetsbulletin MS07-059. Sikkerhetsbulletinen inneholder all relevant informasjon om sikkerhetsoppdateringen for Microsoft Windows SharePoint Services 3.0. Informasjonen inkluderer informasjon om filmanifest og alternativer for distribusjon.

Hvis du vil vise hele sikkerhetsbulletinen, kan du gå til følgende Microsoft-webområde: Obs!  Hvis du har distribuert områdesamlinger med navn etter vert i Windows SharePoint Services, bruker du ikke denne sikkerhetsoppdateringen på dette tidspunktet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Kjente problemer.

Oppdateringsinformasjon

Følgende filer kan lastes ned fra Microsoft Download Center:

Sikkerhetsoppdatering for Windows SharePoint Services 3.0

Last nedLast ned 934525-pakken nå.

Sikkerhetsoppdatering for Windows SharePoint Services 3.0 x64 Edition

Last nedLast ned 934525-pakken nå.

Utgivelsesdato: 10. oktober 2007

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft har søkt etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den dagen da filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet som bidrar til å forhindre at uvedkommende gjør endringer i filen.

Distribuere programvareoppdateringer for Windows SharePoint Services 3.0

Vi anbefaler at du følger prosessen og fremgangsmåten i emnet Distribuere programvareoppdateringer for Windows SharePoint Services 3.0 for de fleste distribusjonsscenarier, fra frittstående serverdistribusjoner til svært store serverfarmer.

Hvis du vil ha mer informasjon om dette, kan du gå til følgende Microsoft-webområde: Denne sikkerhetsoppdateringen løser følgende problemer:
 • 938663 Frittstående tidtakerjobber i Windows SharePoint Services 3.0 eller SharePoint Server 2007 som er lagt til sommertidsperioden, blir forsinket med minst én time (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • 935605 Problemer som kan oppstå når du bruker loggføringsfunksjonen for Volume Shadow Copy Service i Windows SharePoint Services 3.0 (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • 937038 Feilmelding når du forsøker å koble til et webområde i en områdesamling for Windows Share Point Services 3.0: HTTP 500 Intern serverfeil (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • 941422 Beskrivelse av hurtigreparasjonspakken for Windows SharePoint Services 3.0: 24. august 2007 (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • 939809 Beskrivelse av oppdateringen som løser problemet med at elementer som bruker feltene for dato og klokkeslett i Windows SharePoint Services 3.0, blir forskjøvet med en time (denne artikkelen kan være på engelsk)
Denne sikkerhetsoppdateringen løser følgende problem som ikke er dokumentert i noen tidligere Microsoft Knowledge Base-artikkel.
 • Kan ikke opprette database etter installasjon av Windows Internal Database Engine, Service Pack 2.

Kjente problemer

 • I de to siste trinnene i Veiviser for Microsoft SharePoint-produkter og -teknologier kan du få følgende feilmelding:
  Kan ikke starte tjenesten SPSearchServiceInstance på denne serveren etter at oppgraderingen ble fullført. Start den manuelt.
  Tjenesten SPSearchServiceInstance ble imidlertid startet etter at Veiviser for Microsoft SharePoint-produkter og -teknologier var ferdig. Du kan trygt ignorere denne feilmeldingen og feilmeldingen som logges i loggfilen i Veiviser for Microsoft SharePoint-produkter og -teknologier.
 • Tilleggsmalen Microsoft GroupBoard Workspace 2007 for Windows SharePoint Services 3.0 kan gjøre at Veiviser for Microsoft SharePoint-produkter og -teknologier mislykkes under en build-til-build-oppgradering.

  Hvis du vil ha mer informasjon om dette, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base :
  941678 Veiviser for Microsoft SharePoint-produkter og -teknologier fullføres ikke på en vellykket måte på en datamaskin som også har GroupBoard Workspace 2007 installert (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • Når du kjører en gradvis oppgradering av en Windows SharePoint Services 2.0-områdesamling til en Windows SharePoint Services 3.0-områdesamling, kan serveren gå ned. Du må la den gradvise oppgraderingen fullføres før du bruker denne sikkerhetsoppdateringen.
 • Du bruker stille modus for å installere Windows SharePoint Services 3.0. Hvis denne sikkerhetsoppdateringen brukes under installasjonen, kjøres Veiviser for Microsoft SharePoint-produkter og -teknologier uventet etter at installasjonsprogrammet er ferdig.

  Du kan løse dette problemet ved å pakke ut denne sikkerhetsoppdateringen i en mappe på datamaskinen. Deretter kopierer du filene til Updates-mappen for programutgaven. Når de utpakkede filene er kopiert til denne plasseringen, kan mappen brukes til å installere den versjonen av programmet som er oppdatert til dette sikkerhetsoppdateringsnivået.
 • Når du har installert denne oppdateringen på en datamaskin som kjører Microsoft Windows Small Business Server 2003, kan det hende at webområdene ikke startes på nytt innen tidsavbruddet. Derfor kan det hende at ikke får tilgang til webområdene Backup, CompanyWeb, Microsoft Server ActiveSync, Monitoring, Outlook Web Access eller Remote Web Workplace. Bruk en av følgende metoder til å løse dette problemet:
  • Åpne Internet Information Services (IIS) Manager, og start alle webområder som er stoppet.
  • Start datamaskinen på nytt.
 • Hvis du kjører et antivirusprogram under installasjonen av denne sikkerhetsoppdateringen, kan det oppstå problemer av forbigående art under installasjonen. Du kan løse disse problemene ved å slå av antivirusprogrammet før du bruker denne sikkerhetsoppdateringen.
 • Du bruker områdesamlinger med navn etter vert i Windows SharePoint Services 3.0. Hvis du har mange områdesamlinger med navn etter vert i distribusjonen, kan du oppleve alvorlige ytelsesproblemer mens denne sikkerhetsoppdateringen brukes. Dette problemet kan for eksempel oppstå når det er flere enn 50 områdesamlinger med navn etter vert i distribusjonen.

  Microsoft har gitt ut hurtigreparasjon 943594 for å løse dette problemet.Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får tak i oppdatering 943594, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base :
  943594Det oppstår ytelsesproblemer etter installasjon av sikkerhetsoppdatering 934525 (MS07-059) i et Windows SharePoint Server 3.0-miljø med mange områdesamlinger med navn etter vert (denne artikkelen kan være på engelsk)
  Obs!  Hvis du ikke bruker områdesamlinger med navn etter vert i Windows SharePoint Services 3.0, kan du trygt bruke denne sikkerhetsoppdateringen.
 • Vi tar et eksempel: Du opphever klargjøring av en søketjenestedatabase for Windows SharePoint Services 3.0 ved bruk av én av følgende metoder:
  • Metode 1
   Du kjører følgende kommandolinje:
   %Programfiler%\Fellesfiler\Microsoft Shared\web server extensions\12\bin\STSADM.EXE" -O SPSEARCH -ACTION STOP -F
  • Metode 2
   Du bruker siden for sentraladministrasjon til å stoppe tjenesten Windows SharePoint Services-søk i hjelp. Fremgangsmåte:
   1. Klikk Start, velg Administrative verktøy, og klikk deretter Sentraladministrasjon av SharePoint 3.0.
   2. Klikk Operasjoner, og klikk deretter Tjenester på server under Topologi og tjenester.
   3. Klikk Stopp for å stoppe tjenesten Windows SharePoint Services-søk i hjelp.
  Du utfører en grunnleggende installasjon av Windows SharePoint Services 3.0 som inneholder søketjenestedatabasen med opphevet klargjøring og denne sikkerhetsoppdateringen. Når du kjører Veiviser for Microsoft SharePoint-produkter og -teknologier i dette scenariet, fullføres ikke veiviseren på riktig måte.

  Hvis du vil finne ut om du har dette problemet, kan du åpne den siste PSConfig-loggen som er lagret på følgende plassering:
  %Programfiler%\Fellesfiler\Microsoft Shared\web server extensions\12\Logs
  Hvis du mottar følgende feilmelding i PSConfig-loggen, opplever du dette problemet:
  Unntak: System.ArgumentException: Objektet med IDen SOME-RANDOM-GUID finnes ikke i konfigurasjonslageret. Objektet kan være slettet i en annen operasjon.
  at Microsoft.SharePoint.Administration.SPConfigurationDatabase.DeleteObject(Guid id)
  at Microsoft.SharePoint.Administration.SPConfigurationDatabase.DeleteObject(SPPersistedObject obj)
  at Microsoft.SharePoint.Administration.SPPersistedObject.Delete()
  at Microsoft.SharePoint.Search.Administration.SPSearchServiceInstance.ProvisionDatabase()
  at Microsoft.SharePoint.Search.Administration.SPSearchServiceInstance.Provision()
  at Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.ServicesTask.InstallServiceInstanceInConfigDB(Boolean provisionTheServiceInstanceToo, String serviceInstanceRegistryKeyName, Object sharepointServiceObject)
  at Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.ServicesTask.InstallServiceInstances(Boolean provisionTheServiceInstancesToo, String serviceRegistryKeyName, Object sharepointServiceObject)
  at Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.ServicesTask.InstallServices(Boolean provisionTheServicesToo)
  at Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.ServicesTask.Run()
  at Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.TaskThread.ExecuteTask()
  Fremgangsmåte for å omgå dette problemet:
  1. Gjør ett av følgende:
   • Slett søketjenestedatabasen for Windows SharePoint Services 3.0 i Windows SharePoint Services 3.0 SQL-forekomsten. Databasenavnet starter med WSS_Search_, og slutter med servernavnet.
   • Klargjør søketjenestedatabasen på nytt for Windows SharePoint Services 3.0 ved å angi en ikke standard søketjenestedatabase for Windows SharePoint Services 3.0. Bruk en av følgende metoder til å gjøre dette:
    • Metode 1

     Kjør en kommandolinje som ligner på følgende:
     %Programfiler%\Fellesfiler\Microsoft Shared\web server extensions\12\bin\STSADM.EXE" -O SPSEARCH -ACTION START -DATABASENAME “DBNameExample"
    • Metode 2
     1. Klikk Start, velg Administrative verktøy, og klikk deretter Sentraladministrasjon av SharePoint 3.0.
     2. Klikk Operasjoner, og klikk deretter Tjenester på server under Topologi og tjenester.
     3. Kontroller om tjenesten Windows SharePoint Services Search er stoppet. Hvis den kjører, stopper du tjenesten.
     4. Klikk Windows SharePoint Services Search under Tjenester.
     5. Under Søkedatabase endrer du databasenavnet til et hvilket som helst annet navn enn standardnavnet, og deretter klikker du OK.
     6. På siden Tjenester på server klikker du Start for å starte tjenesten Windows SharePoint Services Search.
  2. Kjør følgende kommandolinje:
   %Programfiler%\Fellesfiler\Microsoft Shared\web server extensions\12\bin\ PSConfigUI.exe
 • Hurtigreparasjonene for de følgende problemene er inkludert i denne sikkerhetsoppdateringen. Hvis du imidlertid installerer en oppdateringspakke for Windows SharePoint Services 3.0 etter at du har installert denne sikkerhetsoppdateringen, går de neste hurtigreparasjonene tapt.
  • Du gir en områdesamling for Windows SharePoint Services 3.0 nytt navn. Hvis du legger til en ny bruker i områdesamlingen, inneholder velkomstmeldingen som mottas på e-post av denne brukeren, det gamle webområdenavnet.
  • Du bruker verktøyet Application Definition Designer til å importere en databasemodell som er inkludert i verktøyet Business Data Catalog Definition Editor (BDC-verktøyet) for Software Development Kit (SDK) for Microsoft Office SharePoint Server 2007. Når databasemodellen er importert, er databasetilkoblingsstrengen tom.
  • Når du kjører SPWriter.exe, lukkes programmet uventet med en feilmelding i modul Oleaut32.dll. Dette problemet ble løst ved hjelp av en hurtigreparasjon som flyttet funksjonen GetTimeZoneMoveParameters() til slutten av filen Owssvr.dll.
  • Du overfører brukerkontoer til en ny områdesamling ved hjelp av kommandolinjeverktøyet Stsadmin.exe. Når den nye områdesamlingen blir kravlesøkt, mottar du hendelsesmeldingene 6482, 6875 og 6482 i programloggen. Dette problemet kan oppstå når brukerens SID i Windows SharePoint Services 3.0 er ugyldig.
  • Du bruker en egendefinert mal i en Windows SharePoint Services 3.0-områdesamling. Hvis du oppretter en ny webside, kan det hende at ikke alle standard webdeler er tilgjengelige når du klikker Legg til en webdel.
  • Når du installerer denne sikkerhetsoppdateringen, kan det hende at noen tredjepartstjenester stoppes feilaktig. Når dette problemet oppstår etter at du har installert denne sikkerhetsoppdateringen, må du starte datamaskinen på nytt.
  • Du kobler til en områdesamling for Windows SharePoint Services 3.0. Hvis siden inneholder en webdel for Kalender som er angitt til kalendervisningen, kan det hende at ikke hele siden lastes inn. Dette problemet kan oppstå hvis du ikke har tillatelse til å lese kalenderlisten.

Forutsetninger

Det er ingen forutsetninger for å installere denne sikkerhetsoppdateringen.

Informasjon om omstart

I noen tilfeller må du starte datamaskinen på nytt. Hvis du må starte på nytt, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Start datamaskinen på nytt.
 2. Kjør veiviseren for konfigurasjon av SharePoint-produkter og -teknologier.
 3. Kontroller at alle SharePoint-tjenestene nå kjører i tjenestekonsollen.
 4. Kontroller at alle webområdene kjører i ISS-behandling (Internet Information Services).

Informasjon om fjerning

Du kan ikke fjerne denne sikkerhetsoppdateringen etter at du har installert den.
wss3.0 wss30 wss3 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service dos windows sharepoint services 3.0 office security patch performance reliability update download 2007 fix x64 edition owa rww active synch
Eigenschappen

Artikel-id: 934525 - Laatst bijgewerkt: 02/04/2008 20:03:00 - Revisie: 8.0

Microsoft Windows SharePoint Services 3.0

 • kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbpubtypekc kbexpertiseinter kbwss30postrtm KB934525
Feedback