Det kan hende at enkelte programmer ikke starter, og at du får opp en feilmelding på datamaskiner med Windows XP Service Pack 2: Ugyldig omplassering av system-DLL

Symptomer på problemet
Det kan hende at enkelte programmer ikke starter etter at du har installert sikkerhetsoppdateringene 925902 (MS07-017) og 928843 (MS07-008) på en datamaskin med Microsoft Windows XP med Service Pack 2 (SP2). I tillegg kan det hende at du får en feilmelding som ligner på følgende:
application_executable_name - Ugyldig omplassering av system-DLL

System-DLLen user32.dll ble omplassert i minnet. Programmet vil ikke kjøre skikkelig. Omplasseringen oppstod fordi DLL-filen C:\Windows\System32\Hhctrl.ocx okkuperte et adresseområde reservert for system-DLLer i Windows. Kontakt leverandøren av DLLen for å få en ny.
Fremgangsmåte for å løse problemet
Det kan hende at det er enklere for deg å bruke fremgangsmåtene i denne artikkelen hvis du først skriver den ut.

Du kan løse problemet på følgende måte:
 1. Installer alle viktige oppdateringer fra følgende Microsoft-webområde:
 2. Prøv å kjøre programmet som ikke startet, på nytt. Hvis programmet starter og du ikke får noen av feilmeldingene som beskrives under Symptomer på problemet, er du ferdig. Hvis feilen fortsetter, følger du trinn 3 til 5.
 3. Du kan gå til følgende Microsoft-webområde:
 4. Klikk Last ned og deretter Kjør. Hvis Last ned-knappen ikke er tilgjengelig, må du først klikke Valider for å validere din versjon av Windows.
 5. Følg instruksjonene som vises på skjermen, for å installere oppdateringen 935448.
Lignende problemer og løsninger
Du kan få en lignende feilmelding som viser til filen Shell32.dll, når du bruker AVG Anti-Virus Control Center fra Grisoft, Inc. Dette problemet oppstår hvis du også kjører BricoPack Vista Inspirat fra CrystalXP. Du kan løse dette problemet ved å avinstallere BricoPack Vista Inspirat.

Obs!  Dette problemet skyldes ikke AVG Anti-Virus Control Center eller Windows. Dette problemet løses ikke når du installerer oppdateringen 935448.
Mer informasjon for avanserte brukere

Årsaken til problemet

Filen Hhctrl.ocx som er tatt med i sikkerhetsoppdatering 928843, og filen User32.dll som er tatt med i sikkerhetsoppdatering 925902, har basisadresser som er i konflikt. Dette problemet oppstår hvis et program laster Hhctrl.ocx-filen før det laster User32.dll-filen. Microsoft har bekreftet at dette problemet påvirker de følgende tredjepartsprogrammene.
ProgramVersjonProdusent
Realtek HD Audio Control Panel 1.41, 1.45, 1.49, 1.57Realtek Semiconductor Corporation
ElsterFormular2006, 2007Elster
TUGZip3.4Christian Kindahl
CD-Tag2.27Claremont Software
Suunto Ski Manager 1.0.2, 1.1, 1.2Suunto
BMC PATROL7.1BMC Software, Inc.
Merknader
 • Hvis du får en lignende melding når du bruker et annet program, kan du installere oppdateringen som er nevnt i denne artikkelen. Hvis vi bekrefter at andre programmer er påvirket av problemet, vil vi oppdatere denne artikkelen med mer informasjon.
 • Dette problemet oppstår ikke med versjonen 1.64 av Realtek HD Audio Control Panel.

Informasjon om oppdateringsdistribusjon

Bruk den av følgende metoder som passer best, til å løse dette problemet.

Viktig!  Windows Update og Microsoft Update oppdager bare de påvirkede versjonene av Realtek HD Audio Control Panel, ElsterFormular, TUGZip og CD-Tag. Andre programmer er imidlertid påvirket av dette problemet. Hvis oppdateringen 935448 ikke installeres på datamaskinen ved hjelp av Metode 1 nedenfor eller ved hjelp av Windows Server Update Services (WSUS), som beskrives under Metode 2, bør du derfor bruke Metode 3.

Metode 1: Installer oppdatering 935448 ved hjelp av Automatiske oppdateringer eller Microsoft Update

Du kan bruke Microsoft Update ved å gå til følgende Microsoft-webområde:

Metode 2: Distribuer oppdateringen 935448 i en virksomhet ved å bruke Windows Server Update Services (WSUS) eller Microsoft Systems Management Server (SMS)

IT-teknikere kan bruke WSUS eller SMS til å distribuere denne oppdateringen i en virksomhet. Hvis du vil ha mer informasjon om WSUS eller SMS, kan du gå til følgende Microsoft-webområder:

Metode 3: Installer oppdateringen 935448 fra Microsoft Download Center

Følgende fil kan lastes ned fra Microsoft Download Center:

Last nedLast ned 935448-pakken nå.

Utgivelsesdato: 3. april 2007

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft har søkt etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet som bidrar til å forhindre at uvedkommende gjør endringer i filen.

Kjente problemer

Sikkerhetsoppdatering 928843 (MS07-008) og oppdateringen 935448 inneholder Hhctrl.ocx-filer med samme versjonsnummer. Hvis du installerer sikkerhetsoppdateringen 928843 (MS07-008) etter at du har installert oppdateringen 935448, må du installere oppdateringen 935448 på nytt.

Forutsetninger

Hvis du vil bruke denne hurtigreparasjonen, må du ha Windows XP Service Pack 2 (SP2) installert på datamaskinen.

Installasjonsinformasjon

Administratorer kan installere denne oppdateringen uten brukermedvirkning og uten å starte datamaskinen på nytt, ved hjelp av følgende kommando:
WindowsXP-KB935448-x86-ENU /quiet /norestart
Obs!  Hvis du bruker en av kommandolinjebryterne /quiet eller /restart, bør datamaskinen startes på nytt, og du bør kontrollere at installasjonen var vellykket. Se også loggfilen KB935448.log for å finne eventuelle feil som kan oppstå når du bruker /quiet-bryteren.Hvis du vil ha mer informasjon om kommandolinjebryterne som støttes av denne oppdateringen, kan du klikke følgende artikkelnummer og vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
262841 Kommandolinjebrytere for oppdateringspakker for Windows-programvare (denne artikkelen kan være på engelsk)
Informasjon om omstart Du må kanskje starte datamaskinen på nytt når du har installert denne oppdateringen.

Filinformasjon

Den engelskspråklige versjonen av denne oppdateringen har filattributtene som står oppført i tabellen nedenfor (eller nyere). Datoene og klokkeslettene for disse filene er oppført i Coordinated Universal Time (UTC). Når du viser filinformasjonen, konverteres den til lokal tid. Hvis du vil finne forskjellen mellom UTC og lokal tid, bruker du kategorien Tidssone i elementet Dato og klokkeslett i Kontrollpanel.

For avdeling SP2GDR
FilnavnHhctrl.ocx
Filversjon5.2.3790.2847
Filstørrelse546 304
Dato (UTC)02-Apr-2007
Klokkeslett (UTC)05:58
AvdelingSP2GDR
For avdeling SP2QFE

FilnavnHhctrl.ocx
Filversjon5.2.3790.2847
Filstørrelse546 304
Dato (UTC)02-Apr-2007
Klokkeslett (UTC)05:53
AvdelingSP2QFE
Obs!  Når du installerer denne oppdateringen, kontrollerer installasjonsprogrammet om en eller flere av filene på systemet som oppdateres, allerede er blitt oppdatert med en hurtigreparasjon fra Microsoft.Hvis du tidligere har installert en hurtigreparasjon for å oppdatere en av disse filene, vil installasjonsprogrammet kopiere SP2QFE-filene til datamaskinen. Hvis ikke, kopierer installasjonsprogrammet SP2GDR-filene til datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
824994 Beskrivelse av innholdet i programvareoppdateringspakker for Windows XP Service Pack 2 og Windows Server 2003


Kontrollere at oppdateringen er installert

Bruk en av følgende fremgangsmåter til å kontrollere at denne oppdateringen er installert:
 • Metode 1: Sammenligne versjonen av filen som er installert på datamaskinen, med versjonen av filen som er dokumentert under Filinformasjon.
 • Metode 2: Kontroller filene som denne oppdateringen installerte, ved å se på den følgende registerundernøkkelen:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP3\KB935448\Filelist
  Obs!  Det kan hende at denne registerundernøkkelen ikke inneholder en fullstendig liste over de installerte filene. Dessuten kan det hende at registerundernøkkelen ikke opprettes riktig hvis en administrator eller en OEM integrerer oppdateringen i kildefilene for Windows-installasjonen.


Informasjon om fjerning

Hvis du vil fjerne denne sikkerhetsoppdateringen, bruker du elementet Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel. Administratorer kan også bruke Spuninst.exe-verktøyet til å fjerne sikkerhetsoppdateringen. Spuninst.exe-verktøyet finnes i følgende mappe:
%windir%\$NTUninstallKB935448$\Spuninst
Administratorer kan installere denne oppdateringen uten brukermedvirkning og uten å starte datamaskinen på nytt, ved hjelp av følgende kommando:
%windir%\$NTUninstallKB935448$\Spuninst\Spuninst.exe /quiet /norestart
Hvis du vil ha mer informasjon om brytere som støttes av Spuninst.exe-verktøyet, kan du se delen "Command-line Options for Removing Software Updates" på følgende Microsoft Technet-webside:

Status for problemet

Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført under Informasjonen i denne artikkelen gjelder.

Referanser

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsoppdatering 925902 (MS07-017) og sikkerhetsoppdatering 928843 (MS07-008), klikker du følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
928843 MS07-008: Et sikkerhetsproblem i ActiveX-kontrollen for HTML-hjelp kan tillate ekstern kjøring av kode
925902 MS07-017: Et sikkerhetsproblem i GDI kan tillate ekstern kjøring av kode
Hvis du vil ha mer informasjon om kommandolinjebryterne for oppdateringspakker for Windows-programvare, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
262841 Kommandolinjebrytere for oppdateringspakker for Windows-programvare (denne artikkelen kan være på engelsk)
Hvis du vil ha mer informasjon om begrepene som brukes til å beskrive oppdateringer av programvare, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
824684 Beskrivelse av standardterminologien som brukes til å beskrive oppdateringer av Microsoft-programvare
Tredjepartsproduktene som er omtalt i denne artikkelen, produseres av selskaper som er uavhengige av Microsoft. Microsoft gir ingen garantier, stilltiende eller på annen måte, om disse produktenes ytelse eller pålitelighet.
Tekniske revisjoner
Den følgende tabellen gir en oversikt over viktige tekniske revisjoner av denne artikkelen. Revisjonsnummeret og dato for den siste gjennomgangen i denne artikkelen, kan vise mindre redaksjonelle eller strukturelle revisjoner i artikkelen, som ikke inngår i tabellen.
DatoRevisjoner
20. april 2007Følgende endringer ble gjort i denne artikkelen:
 • Oppdaterte delen Årsak ved å fjerne AVG Anti-Virus Control Center (produsert av Grisoft, Inc) og BricoPack Vista Inspirat (produsert av CrystalXP) fra listen over programmer som påvirkes. Microsoft har bekreftet at disse programmene ikke påvirkes av dette problemet.
 • La til en ny del kalt Lignende problemer og løsninger for å dokumentere et lignende problem med AVG Anti-Virus Control Center (produsert av Grisoft, Inc) og BricoPack Vista Inspirat (produsert av CrystalXP).
18. april 2007Følgende endringer ble gjort i denne artikkelen:
 • Delene Symptomer på problemet og Trinn for å løse problemet ble lagt til av hensyn til forbrukerne.
 • Listen over påvirkede programmer ble flyttet til en tabell under delen Årsak. Tabellen ble oppdatert med versjonsinformasjon for de påvirkede versjonene av CD-Tag og TUGZip.
 • Delen Årsak ble lagt til under delen Mer informasjon for avanserte brukere, den nåværende delen Løsning, delen Status og delen Referanser.
 • Delen Kjente problemer ble lagt til for å dokumentere kjente problemer med denne oppdateringen. Hvis du installerer sikkerhetsoppdateringen 928843 (MS07-008) etter at du har installert oppdateringen 935448, må du installere oppdateringen 935448 på nytt.
 • Delen Årsak ble oppdatert med informasjon om andre programmer som påvirkes av dette problemet. Microsoft har bekreftet at dette problemet påvirker versjon 7.5 av AVG Anti-Virus Control Center (produsert av Grisoft, Inc), versjon 7.1 av BMC PATROL (produsert av BMC Software, Inc) og versjon 1.1 av BricoPack Vista Inspirat (produsert av CrystalXP).
12. april 2007Følgende endringer ble gjort i denne artikkelen:
 • Delen Symptomer ble oppdatert til å inkludere versjonsinformasjon om de påvirkede versjonene av Realtek HD Audio Control Panel, og til å dokumentere at Realtek har utgitt versjon 1.64 for å løse dette problemet.
 • Delen Symptomer ble oppdatert slik at den inneholder informasjon om et annet program som påvirkes av dette problemet. Microsoft har bekreftet at problemet påvirker versjonene 1.0.2 , 1.1 og 1.2 av Suunto Ski Manager (produsert av Suunto) .
 • Delen Løsning ble oppdatert for å legge til forutsetnings-, omstarts- og filinformasjon for denne oppdateringen. Denne informasjonen ble fjernet ved et uhell den 10. april 2007.
 • Delen Løsning ble oppdatert med distribusjonsinformasjon, fjerningsinformasjon og informasjon om hvordan du kontrollerer at oppdateringen er installert.
 • La til denne tabellen for å vise større tekniske revisjoner av dette innholdet.
10. april 2007
 • Delen Løsning ble oppdatert med informasjon om at denne oppdateringen er tilgjengelig via oppdateringstjenestene Windows Update og Microsoft Update.
 • Delen Løsning ble oppdatert med informasjon om hvordan denne oppdateringen kan distribueres i en virksomhet ved hjelp av WSUS og SMS.
6. april 2007Delen Symptomer ble oppdatert med informasjon om andre programmer som påvirkes av dette problemet. Microsoft har bekreftet at dette problemet påvirker versjonene 2006 og 2007 av ElsterFormular (produsert av Elster), TUGZip (produsert av Christian Kindahl) og CD-Tag (produsert avClaremont Software)
3. april 2007Delen Løsning ble oppdatert med informasjon om at denne oppdateringen er tilgjengelig fra Microsoft Download Center.
3. april 2007Denne artikkelen ble opprinnelig publisert for å dokumentere problemet som påvirket Realtek HD Audio Control Panel, og den tilgjengelige hurtigreparasjonen.
Eigenschappen

Artikel-id: 935448 - Laatst bijgewerkt: 05/09/2007 22:07:00 - Revisie: 7.1

Microsoft Windows XP Service Pack 2

 • kbbug kbfix kbqfe kbpubtypekc atdownload kbwinxpsp3fix KB935448
Feedback