Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Beskrivelse av MOICE-oppdateringen (Microsoft Office Isolated Conversion Environment) til Compatibility Pack for 2007-utgaven av Word-, Excel- og PowerPoint-filformatene

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du endrer registret. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det. Du må vite hvordan du gjenoppretter registret hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter og endrer registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse av Microsoft Windows-registret
INNLEDNING
Funksjonen for MOICE (Microsoft Office Isolated Conversion Environment) som inngår i Microsoft Office Compatibility Pack til 2007-utgaven av Word-, Excel- og PowerPoint-formatene, gjør det tryggere å åpne binære Word-, Excel- og PowerPoint-filer.
Mer informasjon
Du kan bidra til å beskytte datamaskinen mot unødig risiko ved å la være å åpne vedlegg til uventede e-postmeldinger. Du bør heller ikke åpne vedlegg fra personer du ikke kjenner.

Hvis du må åpne et vedlegg, bør du bruke MOICE for å redusere sikkerhetsrisikoen. MOICE kan bidra til å redusere effekten av angrep via binære Word-, Excel- og PowerPoint-filer. Bruk MOICE hvis du har mistanke om at du blir utsatt for et angrep, og du ikke har noen programvareoppdatering som kan løse sikkerhetsproblemet.

I MOICE konverteres dokumenter i binært Office-format til det åpne XML-formatet for Office ved hjelp av konverteringsprogrammene i 2007 Microsoft Office system. Denne prosessen reduserer den potensielle risikoen ved å åpne dokumenter i binærformat. I tillegg isoleres de innkommende filene før de konverters ved hjelp av MOICE. Dette bidrar ytterligere til å beskytte datamaskinen mot potensielle trusler.

Obs!  MOICE støttes bare sammen med Microsoft Office 2003- og Office 2007-pakker. MOICE støttes ikke med andre versjoner av Microsoft Office.

MOICE har per i dag støtte for følgende dokumentformater:
 • DOC
 • PPT
 • POT
 • PPS
 • XLS
 • XLT
 • XLA

Installer MOICE

Forutsetninger

 • Installasjon av MOICE forutsetter at du har installert Office 2003 eller en Office 2007-pakke fra før.
 • Installasjon av MOICE forutsetter at du har Compatibility Pack for 2007-utgaven av Word-, Excel- og PowerPoint-filformatene på maskinen.

  Følgende fil kan lastes ned fra Microsoft Download Center:

  Last nedLast ned FileFormatConverters.exe-pakken nå.
 • MOICE forutsetter at alle de anbefalte oppdateringene for alle Office-programmene er installert. Gå til Microsoft Update for å installere alle de anbefalte oppdateringene:

Installer MOICE

Hvis du vil installere MOICE, går du først til Microsoft Update og installerer alle anbefalte oppdateringer: Eventuelt kan du installere oppdateringene som er beskrevet i følgende artikler i Knowledge Base:

934391 Beskrivelse av oppdateringen til Office 2007-programmene: 18. mai 2007 (934391) (denne artikkelen kan være på engelsk)
934390 Beskrivelse av oppdateringen til Office 2007-programmene: 18. mai 2007 (934390) (denne artikkelen kan være på engelsk)
934395 Beskrivelse av oppdateringen til Office 2007-programmene: 18. mai 2007 (934395) (denne artikkelen kan være på engelsk)

Aktiver MOICE

MOICE må være den registrerte behandleren for dokumentformatet når du bruker MOICE. Du aktiverer og deaktiverer MOICE for hvert av de støttede dokumentformatene ved å kjøre den aktuelle kommandoen. Du kjører kommandoene ved å gjøre ett av følgende:
 • Klikk Start, Kjør, skriv inn kommandoen, og klikk deretter OK.
 • Skriv inn kommandoen ved en ledetekst.
 • Kjør kommandoene i en satsvis fil.
 • Overfør kommandoene ved hjelp av gruppepolicy.

  Obs!  En systemansvarlig må står for overføringen ved hjelp av gruppepolicy.
Tabellen nedenfor viser kommandoer for aktivering og deaktivering av MOICE for de ulike dokumentformatene som støttes:
FiltypeKommando for aktivering av MOICE som registrert behandlerKommando for deaktivering av MOICE som registrert behandler
DOCASSOC .doc=oice.word.documentASSOC .doc=Word.Document.8
XLSASSOC .XLS=oice.excel.sheet ASSOC .xls=Excel.Sheet.8
XLTASSOC .XLT=oice.excel.templateASSOC .xlt=Excel.Template
XLAASSOC .XLA=oice.excel.addinASSOC .xla=Excel.Addin
PPTASSOC .PPT=oice.powerpoint.showASSOC .ppt=PowerPoint.Show.8
POTASSOC .POT=oice.powerpoint.templateASSOC .pot=PowerPoint.Template.8
PPSASSOC .PPS=oice.powerpoint.slideshowASSOC .pps=PowerPoint.SlideShow.8
Obs!  Hvis du oppgraderer Microsoft Office 2003 til en senere versjon, kan det hende du må opprette tilknytningen til filtypene på nytt ved hjelp av kommandoene i denne tabellen.

Når MOICE er aktivert for en filtype, blir filene forsøkt validert første gang de åpnes. Hvis det skulle oppstå en feil, får du en feilmelding.

Anbefalt distribusjonsmetode

I tillegg til å bruke MOICE anbefaler vi å endre registerinnstillingene for å hindre at filtyper du ønsker å validere ved hjelp av MOICE, blir åpnet.

Hvis du vil vite mer om hvordan du endrer registret for å hindre at PPT-, POX- eller PPS-filer åpnes, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
922847 Du får en feilmelding når du forsøker å åpne eller lagre en filtype som er blokkert ved hjelp av policyinnstillinger for registret i PowerPoint 2007 eller 2003.
Hvis du vil vite mer om hvordan du endrer registret for å hindre at DOC-filer åpnes, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
922849 Du får en feilmelding når du forsøker å åpne eller lagre en filtype som er blokkert av policyinnstillingene for registret i Word 2007 eller 2003. (denne artikkelen kan være på engelsk)
Hvis du vil vite mer om hvordan du endrer registret for å hindre at XLS-, XLT- eller XLA-filer åpnes, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
922848 Du får en feilmelding når du forsøker å åpne eller lagre en filtype som er blokkert ved hjelp av policyinnstillingene for registret i Excel 2007 eller 2003.

Problemer som kan oppstå i forbindelse med bruk av MOICE

 • Som standard avbrytes filkonverteringen med MOICE dersom konverteringsprosessen tar mer enn 45 sekunder. Slik egendefinerer du tidsavbruddsverdien for konvertering:

  Advarsel!  Det kan oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte, enten ved hjelp av Registerredigering eller en annen metode. Disse problemene kan føre til at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft garanterer ikke at disse problemene kan løses. Registerendring skjer på eget ansvar.
  1. Klikk Start, Kjør, skriv inn Regedit, og klikk deretter OK.
  2. Utvid følgende registerundernøkkel:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\OICE
  3. Høyreklikk OICE, pek på Ny, og klikk deretter DWORD-verdi.
  4. Skriv inn MaxConvTime, og trykk deretter ENTER for å gi den nye verdien et navn.
  5. Høyreklikk MaxConvTime, og klikk deretter Endre.
  6. I Verdidata-boksen skriver du inn ønsket verdi for tidsavbrudd og klikker deretter OK. (Verdien for tidsavbrudd angis i millisekunder.)
  7. Lukk Registerredigering.
 • Du kan ikke bruke MOICE til å åpne PowerPoint-presentasjoner som er laget i Microsoft PowerPoint 97 eller tidligere versjoner.
 • Når du har konvertert en fil ved hjelp av MOICE og deretter lagrer den, legges filen som standard i %temp%-mappen. %temp%-mappen er dessuten standardmappen når du forsøker å åpne filer.
 • Alle som har tilgang til datamaskinen, kan vise filene som ligger i %temp%-mappen.
 • Når du bruker MOICE til konvertering av filer, lagres de konverterte filene i %temp%-mappen. De konverterte filene slettes ikke fra %temp%-mappen når du lukker dem. Hvis du åpner samme fil flere ganger, blir den konvertert flere ganger. Dessuten blir filen lagret i flere eksemplarer i %temp%-mappen. Eventuelle endringer som er gjort i det første eksemplaret av dokumentet, kommer ikke med i eksemplar nummer to.
 • Som standard åpnes det aktuelle programmet når filkonverteringen med MOICE er fullført. Deretter åpnes det konverterte dokumentet. Hvis du ikke vil at det aktuelle programmet skal åpnes, bruker du –noapp-flagget når du angir MOICE-kommandoen. -noapp-flagget er nyttig i forbindelse med satsvise konverteringer.

  Hvis du vil ha mer informasjon om satsvise konverteringer, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
 • Smartflaggdataene fjernes fra PowerPoint-presentasjonene når du bruker MOICE til konvertering av presentasjoner der det er brukt smartflagg.
 • Makroene fjernes fra filene når du bruker MOICE til konvertering av filer som inneholder makroer.
 • Når du åpner en fil ved å klikke en kobling i en fil som er konvertert ved hjelp av MOICE, blir ikke den koblede filen konvertert.
 • Innebygde dokumenter kan ikke konverteres.
 • Dokumenter med rettighetsadministrasjon kan ikke konverteres.
 • Passordbeskyttede dokumenter kan ikke konverteres.
 • Funksjonen Rediger dokument i Microsoft Office programnavn i Microsoft SharePoint kan ikke brukes når du konverterer Office-filer ved hjelp av MOICE.
Egenskaper

Artikkel-ID: 935865 – Forrige gjennomgang: 10/31/2007 04:11:22 – Revisjon: 1.6

Microsoft Office Home Edition 2003, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Small Business 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007

 • kbhowto kbinfo KB935865
Tilbakemelding