Programmet eller kontrollen kjører ikke når du forsøker å kjøre .NET Framework 1.0 HREF-kode for å peke på et forvaltet, kjørbart program eller en kontroll.

Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du endrer registret. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det. Du må vite hvordan du gjenoppretter registret i tilfelle det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter og endrer registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse av Microsoft Windows-registret
Symptom
Vi tar et eksempel: Du prøver å kjøre Microsoft .NET Framework 1.0 HREF-koder for å peke på et forvaltet, kjørbart program (exe) eller en kontroll. Du prøver å kjøre HREF-kodene fra Internett- eller intranett-soner. I denne situasjonen kjører ikke programmet eller kontrollen.

Obs!  Hvis du har en senere versjon av .NET Framework på datamaskinen, kan det hende at det forvaltede, kjørbare programmet eller kontrollen kjører. Kontroller kjører alltid på den siste kompatible versjonen av .NET Framework som er installert på datamaskinen. (Kontrollene som ble bygget på .NET Framework 1.0, kjører for eksempel alltid på .NET Framework 1.1 og .NET Framework 2.0.) Forvaltede, kjørbare programmer kjører på en senere versjon av .NET Framework hvis .NET Framework-versjonen som de ble bygget på, ikke er tilgjengelig på datamaskinen. (Kontrollene som ble bygget på .NET Framework 1.0, kjører for eksempel alltid på .NET Framework 1.1 og .NET Framework 2.0.)

Obs!  Forvaltede, kjørbare programmer er også kjent som No-touch-gjenkjenningsprogrammer eller nullpåvirkningsprogrammer.
Årsak
Dette problemet oppstår fordi de forvaltede, kjørbare programmene eller kontrollene kan inneholde upålitelige koder. Som standard lar ikke .NET Framework 1.0 deg kjøre forvaltede, kjørbare programmer eller kontroller.
Workaround
Advarsel!  Denne løsningen kan gjøre datamaskinen eller nettverket mer utsatt for angrep fra brukere med onde hensikter eller skadelig programvare, for eksempel virus. Vi anbefaler ikke denne løsningen. Vi oppgir denne informasjonen slik at du kan implementere løsningen etter eget behov. Bruk denne løsningen på eget ansvar.

Advarsel!  Det kan oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte ved hjelp av Registerredigering eller en annen metode. Disse problemene kan føre til at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft garanterer ikke at disse problemene kan løses. Registerendring skjer på eget ansvar.

Bruk en av følgende metoder for å unngå dette problemet:

Metode 1 Legg til webområdet som inneholder det forvaltede, kjørbare programmet eller kontrollen i sonen Klarerte områder.

Metode 2 For forvaltede, kjørbare programmer oppgraderer du programmet for å bruke ClickOnce-distribusjonsteknologien til .NET Framework 2.0, og installerer deretter .NET Framework 2.0 eller en senere versjon av .NET Framework på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om ClickOnce-distribusjonen, kan du gå til følgende webområde for Microsoft Developer Network (MSDN): Metode 3 For kontroller installerer du .NET Framework 2.0 eller en senere versjon av .NET Framework på datamaskinen. Kontroller vil kjøre på .NET Framework 2.0 og senere versjoner av .NET Framework.

Metode 4 Konfigurer datamaskinen for å la Internett-programmene kjøre på versjon 1.0 av .NET Framework. Når du skal gjøre dette, bruker du følgende fremgangsmåte:
  1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn regedit, og klikk deretter OK.
  2. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework
  3. Klikk NyRediger-menyen, og klikk deretter DWORD-verdi.
  4. Skriv EnableIEAssembliesV1.0, og trykk deretter ENTER.
  5. Klikk EndreRediger-menyen.
  6. Skriv inn 1, og klikk deretter OK.
  7. Avslutt Registerredigering.
Obs!  Som standard er Internett-sonen allerede deaktivert i CAS-policyen (Code Access Security) for .NET Framework 1.0. Det kan derfor hende at du må aktivere Internett-sonen i CAS-policyen. I tillegg må du kanskje bruke en av metodene nevnt tidligere i denne delen for at programmer eller kontroller skal kunne kjøre fra Internett-sonen på datamaskinen.
Egenskaper

Artikkel-ID: 936597 – Forrige gjennomgang: 12/03/2007 18:58:00 – Revisjon: 1.3

Microsoft .NET Framework 2.0, Microsoft .NET Framework 1.1, Microsoft .NET Framework 1.0

  • kbtshoot kbbug kbsecurity kbpubtypekc kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB936597
Tilbakemelding